THE SYMPTOMS OF KALI YUGA — SIMPTOMI KALI YUGE  [PART 7]

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM AUTHORITATIVELY DESCRIBES THE FUTURE OF OUR PLANET — ŚRĪMAD BHĀGAVATAM AUTORITATIVNO  OPISUJE  BUDUĆNOST  NAŠE PLANETE

KOMENTAR: Povremeno je potrebno fokusirati se na proučavanje tekstova ovakve vrste iz Śrīmad Bhāgavatama, koji detaljno opisuju budućnost naše planete Zemlje. Radi njihove aktuelnosti, za sve zainteresirane, koji možda ne mogu doći do ovih tekstova izravno iz Śrīmad Bhāgavatama, povremeno će biti ponovo objavljeni neki od nastavaka na ovom blogu iz mini serije pod nazivom kao u naslovu. Na istima će po potrebi biti urađene neke sitnije korekcije, shodno vremenu u kome živimo i drugim okolnostima. Vjerovatno da mnogi zainteresirani do sada nisu stigli pratiti ove postove, radi ubrzanog tempa života.

Kao što možemo vidjeti kroz svakodnevna događanja u našim životima, proročanstva za Kali yugu navedena u Śrīmad Bhāgavatamu, drugim Purāṇama i drugim vedskim spisima kao što je Mahābhārata, etc., se već uveliko ostvaruju. Dakle, za upućene uopće nema dileme, da li je to tako, ili nije i hoće li baš sve biti tako kako je opisano.

Primjera radi, da pomenemo jedan od mnogobrojnih segmenata naše sadašnjosti, od koga često i dolaze većina problema u društvu. Radi nepoznavanja oštrih karmičih zakona višeg ranga, koji vrijede za sve nas, bez obzira znali mi za njih ili ne, te radi uobičajenog velikog duhovnog neznanja, u svakodnevnoj upotrebi su pogrešne vezanosti i identifikacije s brojnim lažnim i privremenim tjelesnim imenovanjima, koja dolaze od ahaṅkāre [fols-ega] i tjelesnih koncepcija života: “Ja” i Moje” — “Moje Sunce”, “Moja nacija”, “Moja zemlja” “Moj Bog”,  “Moja religija”,  “Moja porodica”, etc. A, u stvari ništa nije naše. Sve dobijamo na privremenu upotrebu u ovom životu od Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe. Tako će s vremenom morati nestati svi rasni i nacionalni identiteti, te u svijetu obično u zakone ugrađena i u praksi promovirana nacionalna ograničenja, mogućnost stavljanja veta, radi tobože ugroženih rasnih, ili nacionalnih interesa, etc. Specijalno je opasno i iz osnova pogrešno, još i vezivanje nacionalnih identiteta za vjerske identitete.

Znamo da ponašanje pojedinih vladajućih krugova u svijetu, danas uveliko nadmašuje i najcrnje prognoze, odnosno da su neke kvalifikacije iz Śrīmad Bhāgavatama čak i preblago izrečene. Zašto je to tako? Ima više razloga za to da je ponašanje samoproglašenih lidera društava u mnogim zemljama u svijetu pod krinkom demokratskih izbora, većinom beskrupulozno i da su uglavnom potpuno odvojeni od stanovništva i njegovih stvarnih potreba, u nekim slučajevima ponašanje je čak i demonskog karaktera.

Generalni razlog je svakako nepoznavanje, ili neprihvatanje pravog gospodara Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i rad za iluzornog gospodara mamona, te svakodnevno zaplitanje sve više u začarani karmički krug uslijed karmički nedozvoljenih aktivnosti za ljudsku rasu. Tako, većina toga dolazi zbog pogrešnog slijeđenja onih palih vođa ljudskog društva, te različitih špekulatora i ostalih vrsta prevaranata, pa nerijetko i onih koji se bave crnom umjetnošću [crnom magijom].

Današnje mlade generacije i dalje potpuno pogrešno uče povijest svijeta. Ne ide se dalje od nekoliko stoljeća unazad. Nisu upućeni da potičemo od naših pra-pra-pra predaka iz Indije i nekadašnjeg ogromnog Āryanskog carstva, kojim su vladali pobožni vladari i samorealizirane svete osobe. Na neki način moramo pokušati, a zatim i istrajavati na tom putu, da u sredinama u kojima živimo uvijek iznova razgovaramo s našim srodnim dušama s kojima se inače družimo i komuniciramo, te da im i prenesemo dio realiziranog vedskog znanja i ličnih iskustava. Između ostaloga treba uvijek otvoreno upozoravati da oni prevarni vođe i svi oni koji zavode druge ljude usmjeravajući ih ka putu uništenja i samouništenja idu na dugotrajno ispaštanje na sisteme paklenih planeta u idućem životu, a već i ovaj život se pretvara u pravi pakao. Također, isto važi i za sve njihove sljedbenike.

U svrhu pravilne dodatne edukacije dobronamjernih duša u našoj okolini, preporučljivo je dijeliti transcendentalnu literaturu i časopise, specijalno knjige Śrīla Prabhupāda, te uvijek promovirati iste na jedan prikladan način, koristeći sva raspoloživa tehnička sredstva, koja nam stoje na raspolaganju, svakako i velike mogućnosti koje danas pruža internet, blogovi, portali i društvene mreže. Ne treba se ozbiljnije osvrtati na neke osobe u strasti i velikom neznanju, koje i na sam pomen propovijedanja, već pucaju po svim šavovima, kao što bi se reklo. Naime, dobro je znati da našem učenju nema kraja, ma koliko da smo trenutno duhovno napredni, uvijek će se naći neko ko je otišao dalje u spoznajama i realiziranju golemog transcendentalnog vedskog znanja. Takve duhovno napredne osobe je dobro ponizno propitkivati uz istovremeno prikladno služenje. Samo postavljanje pitanja bez elemenata služenja, neće dati ni blizu savršene rezultate.

S druge strane, drugi ljudi će se osjetiti podržanim i tako inspiriranim, ako im pružimo barem malo podrške. Ovo specijalno u sadašnjim okolnostima intezivnih karmičkih pročišćenja cijelog svijeta –ekonomskog pada, te zemljotresa, tsunamija, aktiviranja nekih vulkana u svijetu, velikih klimatskih promjena, brojnih međunarodnih sukoba i razarajućih ratova, razaranja infrastrukture i domova ljudi, ubijanja i pljačkanja stanovništva, velikih migracija, rasne segregacije, jačanja desničarskih opcija i nacionalizama, rasnih i vjerskih netrpeljivosti, epidemija zaraznih bolesti, etc. Znajmo da će nam nam biti i debelo uzvraćeno, za svaki naš dobronamjeran trud oko drugih duša. Dobro je naučiti cijeniti svaki napor i vrijeme  drugih na njihovom dugom putu traganja za vječnim istinama i znanjima višeg ranga. Sve ovo skupa donosi puno neophodne milosti i blagoslova na našem daljem putu traganja, te i zaštite višeg ranga, shodno dostignutim razinama svjesnosti svakog ponaosob.

Ovo je samo jedan od segmenata stalne borbe s mnogobrojnim iluzijama ovog svijeta, koja nas čeka u životu, htjeli mi to ili ne. Iluzija je toliko jaka, da ako smo imalo introspektivni, možemo svakodnevno primijetiti najblaže rečeno veliki broj spinova, ali i inače ogromno neznanje koje nam biva plasirano preko medija i kroz sisteme materijalističkog obrazovanja. Međutim, znajmo da smo i sami podložni nepovoljnim sugestijama, pa tako i kasnijim nepovoljnim događanjima kroz interakcije s drugima, ukoliko se na vrijeme ne istreniramo za distanciranje od svih nepovoljnih energija i osoba koje ih nose sa sobom.

STIH 12.2.7

Kako će se Zemlja prepuniti izopačenim stanovništvom, bilo ko iz bilo koje društvene klase, koji će se pokazati kao najjači, moći će dobiti političku moć.

STIH 12.2.8

Izgubivši svoje žene i posjede od pohlepnih i nemilosrdnih vladara, koji neće biti bolji od običnih lopova, građani će pobjeći u planine i šume.

STIH 12.2.9

Izmučeni  glađu  i  pretjeranim  porezom,  ljudi  će  posegnuti  za jedenjem  lišća,  korijenja,  leševa životinja,  divljeg  meda,  voća,  cvijeća  i sjemenja. Pogođeni sušom, potpuno će biti uništeni.

SMISAO:  Śrīmad Bhāgavatam autoritativno  opisuje  budućnost  naše planete. Kao što se list osuši, uvene i raspadne nakon što se odvoji od biljke ili stabla, tako i ljudsko društvo uvene i raspadne se u nasilju i kaosu  kada  se  odvoji  od  Svevišnjeg  Gospodina.  Bez  obzira  na  naše kompjutere i rakete, ako Svevišnji Gospodin ne pošalje kišu, mi ćemo gladovati.

STIH 12.2.10

Građani će strašno patiti od hladnoće, vjetra, vrućine, kiše i snijega. Također će ih mučiti svađe, glad, žeđ, bolesti i razna uznemirenja.

STIH 12.2.11

Maksimalna  dužina  ljudskoga  života  u  Kali-yugi  biće  pedeset godina.

STIH 12.2.12-16

Kada doba Kali završi, tijela svih bića će se drastično smanjiti, a vjerska  načela  onih  koji  slijede  varṇāśramu [društveni sistem] će  nestati.  Ljudsko društvo će potpuno zaboraviti Vede, a takozvana religija će većinom biti ateizam. Kraljevi će većinom biti lopovi, zanimanje ljudi krađa, laganje i nepotrebno nasilje, a svi će društveni redovi biti svedeni na niže klase od  śūdra. Krave će biti poput koza, duhovna utočišta se neće razlikovati od svjetovnih kuća, a obiteljske veze će ostati samo unutar braka. Većina biljaka će biti sitna, a stabla će izgledati kao patuljasto śamī drveće. Oblaci će biti puni munja, domovi neće biti pobožni, a svi ljudi će postati kao magarci. U to će se vrijeme na Zemlji pojaviti Svevišnja Božanska Osoba. Djelujući snagom čiste duhovne vrline spasit će vječnu religiju.

SMISAO: Ono što je značajno, što ovi stihovi naglašavaju, jest da će većina takozvanih religija u ovom dobu biti ateizam [pāsaṇḍa-pracure dharma].  Potvrda  predviđanja navedenih u Śrīmad Bhāgavatamu  jeste i  odluka  Vrhovnog suda Sjedinjenih Država u kojoj stoji da se religijom može smatrati i sistem vjerovanja  u  kojem  ne  postoji  vrhovno  biće.  Dakle,  mnogi ateistički, voidistički sistemi vjerovanja, često uvezeni s Istoka, privlače pažnju  savremenih  ateističkih  naučnika,  koji  pronalaze  sličnosti između istočnjačkog i zapadnjačkog voidizma u modernim, ezoteričnim knjigama.

Ovi stihovi živo opisuju mnoge odvratne simptome doba Kali. I na kraju ovog doba pojavit će se Gospodin  kao Kalki [Avatar] kako bi demonske osobe uklonio s lica Zemlje.

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.7 – 12.2.16

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 Stay Tuned. TO Be Continued.

sonagaurangadas

Komentariši