LORD ŚRĪ BALARĀMA APPEARANCE [FAST TODAY] – 31 AUGUST 2023 THURSDAY  — PRATIPAT [PART 3]

SNAGA I MOĆ GOSPODINA BALARĀMA — LORD ŚRĪ BALARĀMA IGRA ŠAH S RUKMĪYEM.

KOMENTAR: Već su u toku velike vaiṣṇavske svetkovine, a u narednom periodu stižu nam još neke. koje s velikim entuzijazmom bhakte i transcendentalisti proslavljaju u cijelom svijetu. Za koordinate Sarajeva: Jhulana Yātrā begins 27 august 2023, Appearance of Lord Śrī Balarāma and Jhulana Yātrā ends — 31 augusta 2023,  Śrī Kṛṣṇa Janmāṣtamī – Appearance of Lord Śrī Kṛṣṇa – 7 september 2023 [Fast to Midnight], His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda – Appearance – 8 september 2023, Śrīmatī Sītā Ṭhākurāṇī [Śrī Advaita Ācārya’s Consort] – Appearance – 20 September 2023, te potom Rādhāṣtamī – Appearance of Śrīmatī Rādhārāṇī – 27 September 2023. Tako, postepeno raste pravo predprazničko raspoloženje, koje će postajati sve vidljivije. uprkos intezivnijih karmičkih pročišćenja i dodatnih uznemirenja po naše krhke duše, koja su zahvatila manje-više cijeli svijet bez razlike.    

Za vrijeme većih grupiranja planeta, eklipsi i drugih napetih napetih aspekata planeta predhodnih godina 2020 — 2022, te tako indiciranih intezivnijih karmičkih pročišćenja, kako grupnih-kolektivnih na globalnoj razini, tako i onih na pojedničnim planovima svakoga od nas, moguće je da nam se počnu otvarati neka vrata percepcije, koja su do sada za nas bila zatvorena. A, sve su prilike da će  se zbog nastalih lančanih dešavanja to dijelom nastaviti i u narednom periodu.  

Kako već znamo zadnjih godina, pored povremenih jačih zemljotresa i aktiviranja vulkana, u pojednim regionima svijeta su evidentne i enormne klimatske promjene – tornada i olujni vjetrovi, velike vručine, ogromni šumski  požari,, preobilne padavine, poplave, aktiviranje klizišta, etc.  

A, tu su I agresije na slabije, ratovi, revolucije, državni vojni udari, česte ulične demonstracije I protesti, rasni nemiri, nacionalističke tendencije, etc. U pozadini svega je borba za moć, bogatstvo, želja za kontrolom nad drugima i finansijaka dominacija.

Mnogo je toga nečega, specijalno u tzv. modernoj zapadnoj civilizaciji, što treba iz temelja mijenjati i na čemu treba svakodnevno raditi. Na čemu sve trebamo poraditi, kada je u pitanju naše znanje i učenje, pored reguliranja svakodnevnog života i ishrane, te okretanja ka samospoznaji, možemo primjera radi navesti, da racionalno čovjek može prihvatiti reinkarnaciju, ali doživljajno će to ići malo teže, jer to još nismo iskusili. Slično kao što ne možemo lako prihvatiti ni napuštanje ovog smrtnog tijela, iako znamo da je smrt neizbježna. Generalno gledano, s obzirom na opće neprihvatanje reinkarnacije radi neupućenosti velikog dijela ljudske populacije, slično je i u vezi viših karmičkih zakona, koji nas kače, bez obzira znali mi za njih ili ne. Iz Biblije je brisano čitavo poglavlje o reinkarnaciji, a i u drugim religijskim spisima su izvorne objave i upute mijenjane. Izuzetak čine sofisticirani vedski spisi.

Inače, svjedoci smo da se baš ni na jednom javnom mediju u svijetu nisu pominjali pravi uzroci pojave pandemije Corona virusa, već se obično kaže da su uzroci nepoznati, da se istražuju. Nikako ili stidljivo se pominju činjenice da su u svim velikim klaonicama životinja u svijetu, kao i ribarnicama, pijacama s ubijenim i živim životinjama, pogonima za preradu, etc. potvrđena velika žarišta zaraze, kroz testiranja zaposlenih. Bilo je svega nekoliko objektivnih medija na početku pandemije i tokom 2020 godine u nekim  rijetkim zemljama svijeta, koji su objavljivali podatke o strukturi zaraženih ljudi. Tako je između ostaloga zaraženo i nekoliko stotina inspektora koji su nadzirali rad nekih 6500 velikih klaonica u USA. U Njemačkoj su također na početku pandemije objavljivaeni podaci o enormnom broju zaraženih u velikim klaonicama, etc., ali su takvi podaci kasnije obično frizirani, ili smisleno potpuno izbjegavani, cenzurirani.

Primjeri pravih uzroka pandemije i drugih karmičkih pročišćenja su i vijesti od 26.07.2020 iz Kine o velikim poplavama, koje su nanosile veliku štetu. Između ostaloga, opet u kineskoj pokrajini Wuhan uništeni su brojni ribnjaci i uzgajališta rakova i jastoga, te nakon povlačenja poplava ostaje ogromna količina njihovih mrtvih tijela. Za upućene, to je dovoljan signal da se stanovništvu te pokrajine, ali i svima drugima u svijetu, pa i kod nas, poručuje – da se hitno ostave uzgajanja za ubijanje, samog ubijanja, trgovine, pripremanja, nuđenja drugima i konzumiranja takve nedodirljive hrane za ljudsku rasu. Ubijanjem životinja, specijalno krava, bikova i teladi, ali i svih drugih kao što su svinje, perad, ptice, ribe, rakovi, školjkari, njihovi mladi i jaja, u stvari se nanosi karmički strogo zabranjena i kažnjiva velika patnja drugim živim bićima. Potom se prema višem uređenju za isto mora ispaštati grupno, kao i pojedinačno. I onda se još neki pitaju – „ Šta to bi … „ te kada će sve to da prestane, ili hoće li do sada proizvedene vakcine kao u slučaju pandemije biti adekvatna odbrana, etc?

Još jedan od eklatantnih primjera. U zadnje vrijeme, kao i prije povremeno, radi pojave afričke svinjske kuge eutanazirane su hiljade svinja u našim regionima. Dakako, uzrok za masovnu pojavu svinjske kuge je opet isti. Dešavaju se povremeno i jaki zempljotresi u područjima gdje se veliki broj domaćinstava bavi uzgojem svinja za klanje u obližnjim prerađivačkim industrijama, ili ih sami masovno kolju. Samo je kod ovakvih pojava potrebno naučiti čitati između redova.

Vidljivo, najbolja preventivna mjera i adekvatna karmička „vakcina“ je prestanak nanošenja patnje i ubijanja drugih životinja i svih drugih živih bića, te trgovine, pripreme za jelo, nuđenja drugima i  konzumiranje dijelova njihovih leševa [strvina]. koje neki šaljivžije i raskali nazivaju „mesom“, „delicijama“ „domaćim proizvodima“ i kako ne sve. Dakle, neophodan je za svakoga postepeni prelazak na striktnu vegetarijansku ishranu. To bi između ostaloga bio pravi odgovor na ovakva intezivna karmička pročišćenja, a to je tek početak naših postepenih, dugotrajnih pročišćavanja na putu samospoznaje, te spozanje Svevišnjeg Gopspodina i ponovnog uspostavljanja našeg izvornog odnosa.

Možemo vidjeti kroz povijest ljudske rase da nerijetko brojni umjetnici, autori pojedinih umjetničkih ostvarenja i literarnih djela, pominju malo prikriveno, naše moguće izbore: predanost ili nezavisnost,  prekomjerno tjelesno uživanje raznih vrsta ili odricanje, nanošenje patnje ili samilost prema drugima, iskorištavanje ili pomoć drugima, etc. Zašto se pominju umjetnička ostvarenja i njhovi protagonisti, iako i oni imaju ograničena spoznajna iskustva? Zato, jer se u uobičajenim pogrešnim sistemima obrazovanja uopće ne govori o tim stvarima, to je kao neka tabu tema, a nerijetko je isto ili slično i u religijskim krugovima. Opet, ako se u nekim teističkim krugovima ponešto i govori, najčešče je to krajnje nedostatno, a u pojedinim prilikama i licemjerno. Obično se propagira – dopodne ljuljati u tzv. ljubavi jedno živo biće u krilu, a popodne drugo pojesti za ručak. Tako da su umjetnici često kao neka avangarda ostalima, specijalno tamo gdje ne postoji sistemska edukacija u vedska transcendentalna znanja višeg ranga, ali i oni su svjesni da ne smiju iznositi baš sve glasno i neprikriveno, jer ih māyā [iluzorna energija] i njeni agenti [glasnogovornici] mogu dohvatiti, pa se često izražavaju u šiframa i prikriveno, ili kroz humoreske, karikature, etc.

Dakako, neko se može upitati gdje tu spada i kakve su karmičke reakcije za nanošenje patnje i ubijanje ljudi, žena i djece, silovanje žena, rušenje infrastrukture, kao što se dešavalo za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu i u drugim brojnim regionima u svijetu,  a sada se dešava za vrijeme ruske agresije na Ukrajinu. Drastične su karmičke kazne za isto i ispaštanje već u ovom životu, a specijalno u idućim životima – ide se na dugotrajno ispaštanje na jedan od 28 sistema paklenih planeta, ili krugova pakla.

Dakle, kada govorimo o vedskim regulativnim principima, koji nas oslobađaju od materijalne zapletenosti i strogih karmičkih reakcija – treba kao jedan od prvih koraka poraditi na slijedećem: 1. Neimanje seksa izvan reguliranih bračnih zajednica, nebavljenje prostitucijom i neimanje uvrnutog seksa s istim polom i životinjama.  2. Nenanošenje patnje, neubijanje i nekonzumiranje drugih živih bića; 3. Neintoksikacija – nekonzumiranje opojnih trava i droga, nekonzumiranje alkohola, nepušenje duhanskih prerađevina; 4. Nekockanje, neigranje hazardnih igara, lutrija, igara na sreću, neklađenje, nekockanje sa svojom i tuđom sudbinom, neimanje umnih i filozofskih špekulacija —  podrazumijeva se da smo kao civilizirana ljudska bića već nadišli demonsku fazu nanošenja patnje i ubijanja drugih ljudi.

Preporučljivo je povremeno pomenuti kod ovakvih razmatranja, da je prema sofisticiranim vedskim spisima, pojava velikih uznemirenja u svijetu, siguran predznak povećanog rađanja pripadnika demonske populacije i nepoželjnog stanovnišva [varṇa-saṅkara], kroz imanje neobuzdanog seksa izvan reguliranih bračnih zajednica, prostituciju, trafiking, etc. U nekim prijašnjim yugama-dobima, demoni su egzistirali na nekim drugim svjetovima, a sada su već tu – među nama.

Svrha ovih tekstova je između ostaloga i u cilju spoznaje postojanja utvrđenog poretka stvari u našem univerzumu, datog od Svevišnje Božanske Osobe Śrī  Kṛṣṇe, te i da postoje opunomoćeni viši autoriteti i vjerodostojni duhovni učitelji svijeta, ponajbolje ISKCON Gurui, koje moramo poštovati i slijediti njihove upute s razumijevanjem, kao i da ne možemo raditi baš sve šta nam se prohtije. Inače, nepogrešivo dolazi faktura na vrata, kao što bi se reklo i to u tačno odrteđeno vrijeme da više zanoli. Rečeno astrološkim riječnikom – uješće nas karmička zmija.

Prilikom analiziranja brojnih karmičkih dešavanja, dobro je uzeti u obzir još niz elemenata i događanja, koji dijelom mogu uticati i na konačna dešavanja u našim životima. Tako, znajmo da postoje i tajni planovi pojedinih vlada i predsjednika država, te nerijetko i velikih međunarodnih organizacija, za uplitanje u sva događanja od interesa i postizanje pune kontrole nad stanovništvom, uplitanje u unutrašnju politiku, izbore, društveno uređenje, ekonomiju, etc. A, u stvari uvijek je u pitanju novac i upravljanje novčanim tokovima — iskorištavanje bogatih prirodnih resursa, rudnog bogatstva, bogatih ležišta fosilnih goriva, specijalno nafte i plina, urana, rijetkih minerala, ogromnih prirodnih podvodnih rezervoara pitke vode,  iskorištavanje potencijala vodo-tokova za mini hidro-elektrane, u zadnje vrijeme i obnovljivih izvora energije, kao vjetro-elektrana, etc. Obično je u pitanju kontrola i iskorištavanje manje moćnih zemalja od onih s moćnijim ekonomijama i vojnom silom,  a da istovremeno ne mogu da riješe ni vlastite probleme kao što su rasna diskriminacija, pojava nacionalističkih i separatističkih težnji, veliki prosvjedi građana, te štrajkovi radnika, religiozni nemiri, etc. Dobijanje i prihvatanje raznih vidova pomoći i kreditnih sredstava od nekih zemalja i međunarodnih organizacija, obično su uslovljava raznim svjetovnim tzv. strukturalnim reformama, koje ni same ne mogu da provedu u svojim zemljama – a to često nije preporučljivo  ni drugima i može pojedine zemlje da odvede u potpuno krivom smjeru i veliku zaduženost generacija i generacija bez potrebe.

U vedskim spisima sve to već imamo predviđeno u ovom dobu Kali yugi. To ilustriraju i dole navedeni stihovi iz Śrīmad Bhāgavatama.

Śrīmad Bhāgavatam 12.2.4 Purport:  Predhodni  stih  izjavljuje  da  će  u  dobu  Kali  sveštenstvo  biti podijeljeno  samo  prema  vanjskim  simbolima,  a  ovaj  stih  dodatno pojašnjava isti princip za druge redove društva, kao što su političari, ili vojnici,  poslovne  osobe,  ili  proizvodna  klasa,  te  na  kraju,  radnici  ili zanatlije.

Moderni sociolozi su pokazali da se u tim i takvim društvima upravlja uglavnom protestantskom etikom, gdje je siromaštvo znak nemarnosti, prljavštine,  gluposti,  nemoralnosti  i  bezvrijednosti.  U  društvu  koje  je svjesno  Boga  mnoge  osobe  odlučuju  posvetiti  svoje  živote  ne materijalnom, već teže ka znanju i duhovnosti. Sklonost za jednostavnost i strogost može ukazati na inteligenciju, samokontrolu i osjetljivost za viši cilj života. Naravno, siromaštvo samo po sebi nije znak ovih vrlina, ali ponekad se može pojaviti kao njihova posljedica. U Kali-yugi se ta mogućnost često zaboravlja.

Intelektualnost je još jedan ranjenik u zbunjujućem dobu Kali. Savremeni takozvani  filozofi  i  naučnici  stvorili  su  tehničku,  ezoteričnu terminologiju za svaku granu učenja i kada podučavaju ljudi ih smatraju učenima samo zbog njihove sposobnosti govora, koga niko drugi ne može razumjeti. U zapadnoj kulturi su grčki sofisti bili među prvima, koji su sistemski zagovarali retoriku i „umješnost“ iznad mudrosti i čistoće, a sofistika svakako caruje u dvadesetom stoljeću [kao i u dvadest i prvom]. Savremeni univerziteti imaju vrlo malo mudrosti, iako posjeduju beskrajno mnogo tehničkih podataka. Iako  mnogi savremeni mislioci  u  osnovi  ne  znaju za više, duhovne vrijednosti, oni su, da tako kažemo, „dobri govornici“, a većina ljudi jednostavno neće ni primijetiti njihovo neznanje.

Śrīmad Bhāgavatam 12.3.3-4 Purport: Kako bi zadovoljili svoju glad za moći pojedini političari, diktatori i vojskovođe  prolaze  kroz  teška  odricanja  i  žrtve,  s mnogo samodiscipline. Tada vode svoje velike nacije u borbi za kontrolom nad morem,  zemljom,  zrakom  i  kosmosom.  Iako  će  političari  i  njihovi sljedbenici uskoro umrijeti – budući da su rođenje i smrt neizbježni u ovom  svijetu  —  oni  ustrajavaju  u  svojoj  pomamnoj  borbi  za  prolaznom slavom.

SNAGA I MOĆ GOSPODINA BALARĀMA — LORD ŚRĪ BALARĀMA IGRA ŠAH SA RUKMĪYEM.

Kralj Kalińge je dao loš savjet svom prijatelju Rukmīyu da igra šah s Balarāmom i tako Ga porazi u klađenju. Među kraljevima kṣatriyama oklade i kockanje u šahu nisu bili neuobičajeni [inače su kṣatriye uživali svojstvene povlastice koje drugi  nisu imali]. Ako bi neko izazvao prijatelja na partiju šaha, on ne bi mogao odbiti izazov. Śrī Balarāmji nije bio iskusan igrač šaha i to je bilo poznato kralju Kalińge. Zato je savjetovao Rukmīyu da se osveti članovima Kṛṣṇine obitelji, izazivajući Balarāma na partiju šaha. Śrī Balarāmji je uvijek rado sudjelovao u raznim vrstama nadmetanja. Prihvatio je Rukmīyev izazov i sjeo za stol. Kladili su se u zlatne dukate i Balarāma se prvo okladio na stotinu dukata, zatim na 1000 i na kraju na 10 000. Svaki put Balarāma je izgubio, a Rukmī odnio pobjedu.

Kralj Kalińge je iskoristio Śrī Balarāmov poraz za kritikovanje Kṛṣṇe i Balarāma. Tako je zbijao šale i otvoreno pokazivao svoje zube Balarāmu. Pošto je izgubio igru, Balarāma se zbog zajedljivih riječi malo uzrujao i postao netrpeljiv. Rukmī je ponovo izazvao Balarāma i okladio se na 100 000 zlatnih dukata. Na sreću, ovoga puta je Balarāma pobijedio. Iako je Balarāmji pobijedio, Rukmī je prepredeno ustvrdio da je Balarāma izgubio igru i da je on pobijedio. Zbog ove laži, Balarāma se jako naljutio na Rukmīya. Njegova uzbuđenost je iznenada postala tako velika da je izgledala poput plimnog vala u okeanu, na dan punog Mjeseca. Balarāmove oči su po prirodi crvenkaste i kad se uznemiri i naljuti, još se više zacrvene. Ovog puta Balarāma je izazvao Rukmīya i okladio se na stotinu miliona dukata. Ponovo je prema pravilima šaha pobijedio Balarāma, ali Rukmī je ponovo prepredeno ustvrdio da je on pobijedio. Rukmī se obratio prisutnim prinčevima i posebno spomenuo ime kralja Kalińge. Tada se za vrijeme rasprave, začuo glas s neba koji je objavio da je Balarāma pravi pobjednik igre, prevaren i da je Rukmīyeva izjava lažna.

Unatoč božanskom glasu, Rukmī je uporno tvrdio da je Balarāma izgubio i zbog njegove ustrajnosti izgledalo je da izaziva smrt. Umišljen zbog lošeg savjeta svog prijatelja, nije pridavao veliku pažnju proročanstvu i počeo je kritikovati Balarāmjiya, rekavši: „Dragi moj Balarāmji, Ti i Tvoj brat ste obični pastiri. Možete biti vrlo iskusni u čuvanju krava, ali kako vješto možete igrati šah ili odapinjati strijele na bojnom polju? Ova umijeća su dobro poznata samo kasti prinčeva.“ Čuvši ove uvredljive riječi Rukmīya i glasan smijeh okupljenih prinčeva, Gospodin Balarāma se od bijesa zajapurio poput plamteće žeravice. Odmah je uzeo topuz u ruku i bez riječi udario Rukmīya po glavi. Od tog udarca, Rukmī se odmah srušio na tlo mrtav. Tako je Balarāma ubio Rukmīya za vrijeme povoljne svečanosti, Aniruddhine ženidbe [Aniruddha je bio unuk Gospodina Kṛṣṇe].

Takvo ponašanje nije bilo neuobičajeno u društvu kṣatriya. Bojeći se da će biti slijedeći na meti, kralj Kalinge je odlučio pobjeći. Međutim, prije nego što je uspio napraviti čak i nekoliko koraka, Balarāmji ga je uhvatio i budući da je kralj uvijek pokazivao svoje zube kritizirajući Balarāma i Kṛṣṇu, slomio je topuzom sve njegove zube. Ostali prinčevi koji su podržavali kralja Kalińge i Rukmīya također su bili uhvaćeni i Balarāma ih je istukao Svojim topuzom, slomivši im noge i ruke. Nisu Mu se pokušali osvetiti, već su smatrali mudrim pobjeći od krvavog prizora.

Za vrijeme borbe između Balarāma i Rukmiya, Gospodin Kṛṣṇa nije ništa rekao, jer je znao da će ako podrži Balarāma, Rukmiṇi – Kṛṣṇina supruga biti nesretna, jer je Rukmī bio njezin stariji brat], a ako kaže da je Rukmī nepravedno ubijen, onda će Balarāma biti nesretan [Balarāma je Kṛṣṇin stariji brat]. Zato Gospodin Kṛṣṇa za vrijeme ženidbe Svog unuka nije ništa rekao povodom smrti Svog šogora Rukmīya. Nije narušio Svoj odnos s Balarāmom i Rukmiṇī, jednom od Svojih 16 108 žena i princeza. Nakon toga, mlada i mladoženja su sjeli na svečanu kočiju i krenuli ka Dwaraki, praćeni mladoženjinim društvom, koje je uvijek štitio Kṛṣṇa, koji je ubio demona Madhua. Tako su napustili Rukmīyevo kraljevstvo Bhoyakatu i sretno krenuli u Dwaraku.

REFERENCE:

Bhaktivedanta VedaBase: Kṛṣṇa, The Supreme Personality of Godhead.

Kṛṣṇa – Izvor sveg zadovoljstva [2 dio].

Canto 12: The Age of Deterioration        Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.4 Purport.

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 3: Bhūmi-gītā.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.3.3-4 Purport.

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

Stay Tuned. To Be Continued.

sonagaurangadas

Komentariši