UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

04.01.2021.

PRĀṆĀYĀMA-YOGA [PART 1]

 

KONTROLA ŽIVOTNOG ZRAKA I ŽIVOTNE SILE.

A CHALENGE FOR WESTERN SCIENCE.

 

KOMENTAR: Prema nekim aranžmanima, današnji stih je izabran za početni tekst i stručno pojašnjavanje prave svrhe prāṇāyāma-yoge plus još jedan stih radi dodatnih pojašnjenja. A, možemo uzeti i neke druge stihove iz Śrīmad-Bhāgavatama, drugih Purāṇa, iz Bhagavad-Gīte As It Is, te Upaniṣada, kao što je primjera radi Bṛhadāraṇyaka Upaniṣada, koji obrađuju temu prāṇāyāma-yoge i doći ćemo do istih saznanja. U nekim od slijedećih nastavaka vjerovatno će biti prezentirani još neki stihovi, radi sticanja kompletnijeg uvida u temu, a materija je prilično obimna.

 

Kao i obično, u svijetu postoji niz špekulacija o prāṇāyāma-yogi i njenom pravom cilju od strane neupućenih u vedske spise. Haṭha-yogī, aṣṭāṅga-yogī i ostali yogī primjenjuju prāṇāyāmu, ali uglavnom ne znaju svrhu koja stoji iza nje. Svrha prāṇāyāma-yoge ili mistične yoge je da se um i čula odvrate od upuštanja u plodonosne djelatnosti. Takozvani yogīyi, koji vježbaju u brojnim yoga klubovima, ili kod kuće u zapadnim zemljama, obično nemaju pojma o tome. Izuzetak čine oni koji su ujedno napredni bhakte Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i detaljno upoznati s vedskim spisima.

 

Međutim, s obzirom da smo već podobro u Kali yugi, ali i u jednom zlatnom pod-pod-periodu, te u odnosu na većinu sadašnje ljudske populacije od 7 831 853 377 [milijardi] ljudi [podatak od 13 decembra 2020], koji su uglavnom još uvijek totalno prekriveni iluzijom ovog materijalnog svijeta i žive od danas do sutra, bavljenje yogom je super, ako isto prati i zatijevno reguliranje komplet života i specijalno ishrane, te početno proučavanje vedskih spisa, druženje s bhaktama, etc. Bavljene yogom možemo shvatiti kao jednu od faza u životu, do višeg cilja. Dakle, za jedan dio pripadnika ljudske rase bavljenje yogom je vjerovatno jedna od mogućih stepenica u razvoju. Generalno, ne može svako odmah otpočeti s predanim služenjem Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, radi niza karmičkih uslovljenosti, trenutne razine svjesnosti i drugih okolnosti, ali nikad se ne zna u budućnosti, ko će dobiti veliku milost i blagoslove, te krenuti dugim putem duhovnih traganja. U većini slučajeva, potrebna je prelazna zona iz naše uobičajene komfor zone, do zone istezanja. Znajmo, ako na vrijeme ne počnemo izlaziti iz komfor zone [zone uživanja], ubrzo ćemo poslije zone istezanja doći u panik zonu. Priroda ovog materijalnog svijeta je takva da ako u nečemu uživamo, moraćemo ispaštati radi nečeg drugog. Postepeno, ovo će biti korigirano na bolje i radiće više ispod površine stvarnosti, u slučajevima okretanja ka procesu samospoznaje, spoznaje Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i potom procesu predanog služenja, kada naše uživanje podredimo zadovoljstvu Svevišnjeg Gospodina. Cilj svih Veda je Śrī Kṛṣṇa.  

 

STIH 4.23.8

 

tena kramānusiddhena   dhvasta-karma-malāśayaḥ

prāṇāyāmaiḥ sanniruddha-ṣaḍ-vargaś chinna-bandhanaḥ

 

SYNONYMS: tena — thus by practicing such austerities; krama — gradually; anu — constantly; siddhena — by perfection; dhvasta — smashed; karma — fruitive activities; mala — dirty things; āśayaḥ — desire; prāṇa-āyāmaiḥ — by practice of prāṇāyāma-yoga, breathing exercises; san — being; niruddha — stopped; ṣaṭ-vargaḥ — the mind and the senses; chinna-bandhanaḥ — completely cut off from all bondage.

 

Tako vršeći oštre strogosti, Mahārāja Pṛthu je postepeno postao postojan u duhovnom životu i potpuno se oslobodio svih želja za plodonosnim djelatnostlma. Također je primjenjivao vježbe disanja da bi ovladao umom i čullma i takvom ovladanošću se oslobodio svih želja za plodonosnim djelatnostima.

 

SMISAO: Riječ prāṇāyāma je vrlo značajna u ovom stihu, jer haṭha-yogī i aṣṭāṅga-yogī primjenjuju prāṇāyāmu, ali uglavnom ne znaju svrhu koja stoji iza nje. Svrha prāṇāyāma-yoge ili mistične yoge je da se um i čula odvrate od upuštanja u plodonosne djelatnosti. Takozvani yogīyi koji vježbaju u zapadnim zemljama nemaju pojma o tome. Cilj prāṇāyāme nije da se tijelo učini snažnim i sposobnim za težak rad. Cilj je obožavanje Kṛṣṇe. U prethodnom stihu je posebno spomenuto da je Mahārāja Pṛthu vršio sve strogosti i primjenjivao prāṇāyāmu i vježbe mistične yoge radi obožavanja Kṛṣṇe. Tako on predstavlja savršeni primjer i za yogīje. Sve što je učinio, učinio je da bi zadovoljio Svevišnju Božansku Osobu, Kṛṣṇu.

 

Umovi onih koji su odani plodonosnim djelatnostima su uvijek ispunjeni nečistim željama. Plodonosne djelatnosti su simptomi naše zagađene želje da vladamo materijalnom prirodom. Sve dok se nalazimo pod uticajem zagađenih želja, moramo prihvatiti jedno materijalno tijelo za drugim. Takozvani yogīyi, bez znanja o pravoj svrhi yoge, primjenjuju yogu da bi tijelo održali zdravim. Tako vrše plodonosne djelatnosti i želja ih primorava da prihvate drugo tijelo. Nisu svjesni da je krajnji cilj života prići Kṛṣṇi. Da bi spasile takve yogīye od lutanja kroz razne oblike života, śāstre upozoravaju da su u ovom dobu takve yogičke vježbe jednostavno traćenje vremena. Jedini način uzdizanja je pjevanje Hare Kṛṣṇa mahā-mantre.

 

Djelatnosti kralja Pṛthua su se odigrale u Satya-yugi. U ovom dobu pale duše koje nisu sposobne da išta primjenjuju, pogrešno su shvatile tu primjenu yoge. Zato śāstre naređuju -- kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā. Zaključak je da sve dok karmī, jñānī i yogīyi ne dođu do predanog služenja Gospodina Kṛṣṇe, njihove takozvane strogosti i yoga nemaju nikakvu vrijednost. Nārādhitaḥ: ako se ne obožava Hari, Svevišnja Božanska Osoba, primjena meditativne yoge, vršenje karma-yoge i njegovanje empirijskog znanja su besmisleni. Što se tiče prāṇāyāme, pjevanje Gospodinovog svetog imena i plesanje u zanosu se također smatraju prāṇāyāmom. U prethodnom stihu, Sanat-kumāra je poučio Mahārāja Pṛthua da neprestano služi Svevišnjeg Gospodina, Vāsudevu:

 

yat pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā

karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ

 

Sarno obožavajući Vāsudevu osoba se može osloboditi želja za plodonosnim djelatnostima. Bez obožavanja Vāsudeva, yogī i jñānī ne mogu dostići slobodu od takvih želja.

 

tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha-

sroto-gaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam

 

[Bhāg. 4.22.39]

 

Ovdje se riječ prāṇāyāma ne odnosi ni na kakav skriveni motiv. Pravi cilj je da se osnaže um i čula da bi se zaokupili predanim služenjem. U sadašnjem dobu ova odlučnost se može veoma lako razviti jednostavno pjevanjem svetih imena - Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

KOMENTAR: Pošto u ovom tekstu ne idemo od početka ovog poglavlja, potrebno je kraće pojašnjenje ko je u stvari Pṛthu Mahārāja, a već je navedeno da je živio u Satya yugi. Da bi stekli barem i približan utisak o kolikom se vremenskom odmaku radi, praktički u pitanju su ne hiljade, nego milioni solarnih godina, treba navesti da Satya yuga traje 1 728 000 godina, zatim nastupa Tretā yuga koja traje 1 296 000 godina. Poslije nje nastupa Dvāpara yuga i traje 864 000 godina, a potom sadašnje doba Kali yuga, koje će trajati 432 000 godina.

 

Ovi bona fide podaci mogu da posluže ujedno da vidimo koliko su špekulativne, tačnije potpuno pogrešne i budalaste teorije nekih zapadnih materijalistčkih naučnika, učenih profesora, magistara i doktora materijalnih nauka, te nerijetko i dobitnika prestižnih međunarodnih priznanja i novčanih nagrada, koji u svojim pogrešnim teorijama, pored ostaloga, operiraju sa špekulativnim podacima o postanku i razvoju ljudske rase tobože od primata [majmuna]. Ko zaista želi da bude prevaren i da misli da je postao od majmuna i biva prevaren – neka vjeruje i dalje, ima neku malu slobodu izbora, pa makar i pogrešnog, ali i veliku, specijalno karmičku odgovornost za sve posljedice. Prema materijalističkim naučnicima, a poduži je njihov spisak, „moderni čovjek“ takozvani homo sapiens [lat. misaoni čovjek], je nastao tobože evolucijom od razvijenijih potomaka primata-majmuna prije svega nekoliko stotina hiljada godina, a iz bona fide podataka u vedskim spisima možemo da vidimo da su Pṛthu Mahārāja i brojno stanovništvo tadašnje visoko razvijene drevne vedske civilizacije na području današnje Indije i okolnih zemalja, živjeli još prije nekoliko miliona solarnih godina.

 

Preporučljivo je znati, mi smo izvorno potekli od viših autoriteta u univerzumu Prāpatiya i njihovih potomaka, pripadnika viših nebeskih rasa, koji su zaduženi za ponovno stvaranje i reprodukciju ljudske rase, poslije povremenih uništenja nižih planetarnih sistema. Povremena, djelimična i potpuna uništenja univerzuma, te ponovno stvaranje je također kompleksna i obimna tema, nekada bude obrađena barem dijelom na nekom od blogova.

 

STIHOVI 1-3

 

maitreya uvāca

dṛṣṭvātmānaṁ pravayasam   ekadā vainya ātmavān

ātmanā vardhitāśeṣa-svānusargaḥ prajāpatiḥ

jagatas tasthuṣaś cāpi   vṛttido dharma-bhṛt satām

niṣpāditeśvarādeśo   yad-artham iha jajñivān

ātmajeṣv ātmajāṁ nyasya   virahād rudatīm iva

prajāsu vimanaḥsv ekaḥ   sa-dāro ’gāt tapo-vanam

 

SYNONYMS: maitreyaḥ uvāca — the sage Maitreya continued to speak; dṛṣṭvā — after seeing; ātmānam — of the body; pravayasam — old age; ekadā — once upon a time; vainyaḥ — King Pṛthu; ātma-vān — fully conversant in spiritual education; ātmanā — by oneself; vardhita — increased; aśeṣa — unlimitedly; sva-anusargaḥ — creation of material opulences; prajā-patiḥ — a protector of citizens; jagataḥ — moving; tasthuṣaḥ — not moving; ca — also; api — certainly; vṛtti-daḥ — one who gives pensions; dharma-bhṛt — one who observes the religious principles; satām — of the devotees; niṣpādita — fully executed; īśvara — of the Supreme Personality of Godhead; ādeśaḥ — order; yat-artham — in coordination with Him; iha — in this world; jajñivān — performed; ātma-jeṣu — unto his sons; ātma-jām — the earth; nyasya — indicating; virahāt — out of separation; rudatīm iva — just like lamenting; prajāsu — unto the citizens; vimanaḥsu — unto the aggrieved; ekaḥ — alone; sa-dāraḥ — with his wife; agāt — went; tapaḥ-vanam — in the forest where one can execute austerities.

 

U posljednjoj fazi svog života, kada je vidio da stari, Pṛthu Mahārāja -- ta velika duša koja je bila kralj svijeta -- podijelio je svo svoje obilje koje je sakupio svim vrstama živih bića, pokretnim i nepokretnim. Uredio je da svako dobije penziju u skladu s religioznim principima i nakon što je izvršio naređenje Svevišnjeg Gospodina, u potpunoj saradnji s Njim, predao je svoje sinove Zemlji, koja je bila smatrana njegovom kćerkom. Onda je napustio društvo svojih građana, koji su jadikovali i plakali osjećajući odvojenost od kralja i otišao u šumu, sam sa svojom ženom, da vrši strogosti.

 

SMISAO: Maharaja Prthu je bio jedna od śaktyāveśa inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe i kao takav, pojavio se na površini Zemlje da bi izvršio naređenja Svevišnjeg. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti, Svevišnji Gospodin je vlasnik svih planeta i uvijek želi vidjeti da na svakoj od tih planeta živa bića žive srećno i izvršavaju svoje dužnosti. Čim dođe do nekog poremećaja u izvršavanju dužnosti, Gospodin se pojavljuje na Zemlji, kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti 4.7: yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata.

 

Pošto je za vrijeme vladavine kralja Vene bilo prisutno toliko mnogo nepravilnosti, Gospodin je poslao svog najpovjerljivijeg bhaktu Mahārāja Pṛthua da sredi stvari. Tako je Mahārāja Pṛthu, nakon što je izvršio naređenja Svevišnje Božanske Osobe i uspostavio red u svijetu, bio spreman da se povuče. Bio je primjeran u svom upravljanju državom i sada se spremao da postane primjeran u svom povlačenju. Podijelio je svu svoju imovinu među svojim sinovima i imenovao ih vladaocima svijeta, a zatim otišao u šumu sa svojom ženom. U vezi s tim, značajno je da se Mahārāja Pṛthu povukao sam i u isto vrijeme poveo svoju ženu sa sobom. Prema vedskim principima, kada se osoba povlači iz porodičnog života može povesti svoju ženu sa sobom, jer se smatra da su muž i žena jedno. Tako mogu zajedno vršiti strogosti za dostizanje oslobođenja. To je bio put koji je Mahārāja Pṛthu, primjerna osoba, slijedio i to je također put vedske civilizacije. Čovjek ne bi trebao ostati kod kuće sve do trenutka smrti, već bi se trebao povući iz porodičnog života u pravom trenutku i pripremiti se za povratak kući, nazad Bogu. Kao śaktyāveśa inkamacija Boga, koja je u stvari došla s Vaikuṇṭhe kao predstavnik Kṛṣṇe, Mahārāja Pṛthu je bio siguran da će se vratiti kući, nazad Bogu. I pored toga, da bi postavio primjer u svakom pogledu, podvrgao se oštrim strogostima u tapo-vani. Izgleda da je u to vreme bilo mnogo tapo-vana, ili šuma posebno namijenjenih za povlačenje i vršenje strogosti. Uistinu, za svakoga je bilo obavezno da ode u tapo-vanu da bi potpuno prihvatio utočište Svevišnje Božanske Osobe, jer je veoma teško povući se iz porodičnog života, a u isto vrijeme ostati kod kuće.

 

Stay Tuned To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 4: The Creation of the Fourth Order   Chapter 23: Mahārāja Pṛthu’s Going Back Home.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.1-3

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.8

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
28.12.2020.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 4]

 

 

VEDSKA PROROČANSTVA.

 

SAVREMENI TAKOZVANI  FILOZOFI  I  NAUČNICI  STVORILI  SU  TEHNIČKU,  EZOTERIČNU TERMINOLOGIJU ZA SVAKU GRANU UČENJA I KADA PODUČAVAJU LJUDI IH SMATRAJU UČENIMA SAMO ZBOG NJIHOVE SPOSOBNOSTI GOVORA, KOGA NIKO DRUGI NE MOŽE RAZUMJETI.

 

U ZAPADNOJ KULTURI SU GRČKI SOFISTI BILI MEĐU PRVIMA, KOJI SU SISTEMSKI ZAGOVARALI RETORIKU I „UMJEŠNOST“ IZNAD MUDROSTI I ČISTOĆE, A SOFISTIKA SVAKAKO CARUJE U DVADESETOM VIJEKU [TAKOĐER I U DVADESET I PRVOM]. SAVREMENI UNIVERZITETI IMAJU VRLO MALO MUDROSTI, IAKO POSJEDUJU BESKRAJNO MNOGO TEHNIČKIH PODATAKA. IAKO  MNOGI SAVREMENI MISLIOCI  U  OSNOVI  NE  ZNAJU  ZA VIŠE, DUHOVNE VRIJEDNOSTI, ONI SU, DA TAKO KAŽEMO -- „DOBRI GOVORNICI“, A VEĆINA LJUDI JEDNOSTAVNO NEĆE NITI PRIMIJETITI NJIHOVO NEZNANJE.

 

KOMENTAR: Zaista je inspirativno da brojni prijatelji i poznanici na Facebook-u, te Blogger.ba servisu povremeno daju prijedloge za tekstove ovakve vrste i dobro ih prihvaćaju, kao što je to slučaj s napisima o vedskim proročantsvima i simptomima Kali yuge. To su ujedno i svojevrsni blagoslovi za dalje detaljno proučavanje i prenošenje znanja. Kali yuga je doba u kome smo trenutno i trajaće ukupno 432 000 godine. Kali yuga je počela 18 februara 3 102 godine prije nove ere prema zapadnom računanju vremena. O tačnom vremenu početka Kali yuge biće neophodna posebna malo duža studija, kada se budu stekle okolnosti, koja će detaljnije obuhvatiti čitav niz referenci iz svetih vedskih spisa. Drugi naziv ove teme može da bude i – vedska proročanstva, pa neko svako odabere naslov po želji.

 

Možemo vidjeti iz Śrīmad Bhāgavatama 12 Canto i predhodnih nastavaka na ovom blogu iz navedenog Pjevanja, kao i iz Purāṇa, Mahābhārate i drugih vedskih spisa, da je stanovništvo u ovom četvrtom dobu općenito podosta degradirano. Pored toga, većinom se začinje i rađa, uslovno rećeno -- nepoželjno stanovništvo, dakle stanovništvo rođeno iz prekomjernog uživanja i seksa radi seksa, bez upražnjavanja procesa predhodnog pročišćenja prilikom začinjanja djece [saḿskāras]. Radi toga, vjerovatno red veličine preko 99% današnje populacije na planeti Zemlji biva rođeno u nižim gunama, strasti i neznanju, te u toku svog kratkog života u uobičajenim okolnostima i ne stiže do puta dharme -- puta transcendencije, osim jako rijetkih duša, onih velikih sretnika, koji na neki način dobiju milost i blagoslove Svevišnje Božanske Osobe Kṛṣṇe, a blagoslovi i milost nam stižu preko vjerodostojnih duhovnih učitelja svijeta, sādhua i śāstra.

 

Koja je namjena ovih tekstova? Pored proširivanja fonda znanja višeg ranga i da nas malo spuste u realnost svakodnevnice i djelovanja oštrih, ali pravednih za sve zakona materijalne prirode – karmičkih zakona. Pa ipak, unatoč velikoj općoj degradaciji u ovom dobu, neki upućeni ljudi, te i čitave grupe ljudi i na zapadu, počinju da žive u skladu s prirodom i njenim zakonima, dakle jednim čistijim i savršenijim načinom života. Osnivaju se eko-komune, eko-sela, eko-farme i drugi eko-projekti, gdje čitave porodice i grupe ljudi sličnih preokupacija dobijaju šansu da žive životom dostojnim čovjeka, te u jednom prirodnom i civiliziranom okruženju. Samo, treba pomno paziti da se neki od ovakvih eko-projekata, u suštini veoma dobro zamišljenih, s vremenom ne pretvore u svoje suprotnosti i postepeno odstupanje od vedskih principa, te u puko pravljenje derneka i svakojakih uživanja. Jako je žalosno vidjeti, primjera radi, na prelijepim, djevičanski čistim planinama u okolini Sarajeva, neke planinarske domove, livade, etc., ali gdje se uglavnom prave derneci i okreću leševi jadnih ubijenih životinja na ražnjevima i roštiljima. I onda se još pitamo šta to bi i što smo uznemireni, kada nam počnu stizati fakture za zabranjene griješne djelatnosti i oštre karmičke reakcije u vidu različitih uznemirenja, prirodnih nepogoda, ratnih razaranja, pandemija zaraznih bolesti, operacija, gubitaka bogatstva, neimaštine, gubitka porodice, etc. Gdje je lijek? Krenuti putem dharme – putem transcendencije. Postoje samospoznate duše i u našem bližem okruženju, samo ih trebamo malo potražiti, početi ih služiti i ponizno postavljati pitanja o vječnim istinama i znanjima višeg ranga.

 

POVIJEST POVIJESTI.

 

Potrebno je poznavati povijest povijesti. Prije nekoliko hiljada godina su pojedine grupacije stanovništva, pripadnika tadašnje visoko razvijene vedske civilizacije s teritorija tadašnje Indije, odlučile da u potrazi za novim životnim prostorima odu i nasele se u drugim tada dostupnim krajevima svijeta, od Himalaja, Tibeta, Kine, Japana, Australije, Novog Zelanda, Polinezije, preko zemalja današnje Azije, Perzije, Mesopotamije, Rusije, Bliskog Istoka, Turske, te Grčke, Balkanskog poluotoka, Italije, do zemalja današnje Zapadne i Sjeverne Evrope, zatim Afričkog kontinenta i pripadajućih otoka, pa sve do obala Sjeverne i Južne Amerike. Iz Indije su ponijeli neka osnovna vedska znanja, koja su zatim tokom vremena usklađivana prema potrebama i tako su gubila podosta od svojih izvornih značenja. Koga zanimaju seobe naroda i kako su nastali različiti narodi, može se detaljnije uputiti kroz proučavanje Śrīmad Bhāgavatama, Vāyu Purāne i drugih Purāṇa.

 

Opet, još raniji naši preci vode porijeklo od generacija prvostvorenih ljudi od strane Prajāpatiya, praočeva čovječanstva, koji su svojevremeno bili zaduženi za začinjanje i stvaranje ljudske rase prije nekoliko miliona godina. Dio naših predaka kasnije je nastao i miješanjem pripadnika viših nebeskih rasa s viših planetarnih sistema, obično prinčeva i zemaljskih princeza.

 

Današnje uobičajeno poznavanje povijesti, kako se uči na svjetovnim obrazovnim institucijama, pa i poznavanje povijesti od strane poznatih svjetovnih naučnika i akademika, obične ne seže dalje od doba egipatske, staro-grčke i māyānske kulture, te rimskih, mongolskih, turskih, austrougarskih, španskih, portugalskih  i britanskih osvajanja. Zbog nesavršenog obrazovanja i neimanja kasnije dodatne edukacije, specijalno duhovne edukacije, dobra većina ljudi ne zna svoje izvorno porijeklo. Zbog toga se pogrešno i propagiraju lažna, prolazna tjelesna imenovanja i pripadnost određenoj rasi, kulturi, naciji, religiji, etc., radi kojih danas i nastaje većina problema i sukoba s nesagledivim posljedicama: “Ja sam ovo…”, a “Oni su ono nešto drugo …”. Kako znamo iz iskustva, česti su i sukobi između čitavih naroda iz ovih razloga, izbijajaju i ratovi, te velika razaranja i uništavanja ljudskih društava, infrastructure i domova ljudi, ne samo zbog ekspanzije i osvajanja uvijek novih tržišta, etc., što je jedna od intencija svakog kapitalističkog društvenog sistema. Dakle, korijene pogrešnih tjelesnih imenovanja trebamo potražiti u nepoznavanju stvari kakve jesu, obično nametnutih od nekadašnjih imperijalistčkih sila i pogrešnih dogmi sadržanih u materijalističkim pobožnostima da bi zbunjivale ljude, držale ih u neznanju i pokornosti.

 

U vedskim spisima se na mnogo mjesta ponavlja sintagma: “Ja nisam ovo tijelo”, dakle nisam bosanac, indijac, amerikanac, ili nešto drugo,  “Ja sam duhovna duša.” Upravo gore navedeni detalji, pored drugih duhovnih principa opširno se razmatraju u Śrīmad Bhāgavatamu na naučan i opunomoćen način. Skromni komentari, koji su više za osobe koje se tek uključuju u praćenje sadržaja ovakve vrste, ali i za sve druge dobronamjerne osobe, imaju za svrhu da posluže tek kao natuknice za detaljnija istraživanja ovakve vrste. Uvijek je najbolje predočiti izvorne vedske spise i ostaviti inteligenciji čitaoca da ih prouči i razumije.

 

Znajmo da izvorne Purāṇe, koje budu u sažetom obliku dodijeljene ljudskom rodu u svakoj Dvāpara yugi [Dvāpara yuga predhodi Kali Yugi] preko Śrīla Vyāsadeva sadrže 400 000 stihova i podijeljene su na 18 dijelova. Dok u svijetu živih bića višeg ranga Deva – polubogova na višim planetarnim sistemima, izvorne Purāṇe sadrže više od 10 000 000 stihova. Tako, kada razmatramo uzvišenu poziciju Śrīla Vyāsadeva, našu uslovljenu poziciju i obimno vedsko znanje, možemo samo zaključiti kao što je rečeno u Skanda Purāṇi: “Drugi posuđuju samo mrvice iz nebeske sfere Božanskog uma Śrīla Vyāsadeva”.

 

Ponekada putem messenger poruka na Facebook-u dobijam uvid u vaša pitanja, sugestije, želje i tako to, o stvarima koje vas interesuju. Ovaj način možete i dalje koristiti i meni će to zasigurno dobro poslužiti kao svojevrstan vodič kuda da usmjerim dalje proučavanje vedskih spisa i pisanje i to na obostrano zadovoljstvo.

 

STIH 12.2.4  

 

Duhovna  pozicija  osobe  će  biti  utvrđena  samo  prema  vanjskim simbolima, a na istom temelju će ljudi prelaziti iz jednog u drugi duhovni red. Ispravnost osobe biće pod sumnjom, ako si ne osigura ugodan život, a onaj ko je vrlo lukav u žongliranju riječima bit će prihvaćen kao učena osoba.

 

SMISAO:  Predhodni  stih  izjavljuje  da  će  u  dobu  Kali  sveštenstvo  biti podijeljeno  samo  prema  vanjskim  simbolima,  a  ovaj  stih  dodatno pojašnjava isti princip za druge redove društva, kao što su političari, ili vojnici,  poslovne  osobe,  ili  proizvodna  klasa,  te  na  kraju,  radnici  ili zanatlije.

 

Moderni sociolozi su pokazali da se u tim i takvim društvima upravlja uglavnom protestantskom etikom, gdje je siromaštvo znak nemarnosti, prljavštine,  gluposti, nemoralnosti i bezvrijednosti.  U  društvu  koje  je svjesno  Boga,  mnoge  osobe  odlučuju  posvetiti  svoje  živote  ne materijalnom, već teže ka znanju i duhovnosti. Sklonost za jednostavnost i strogost može ukazati na inteligenciju, samokontrolu i osjetljivost za viši cilj života. Naravno, siromaštvo samo po sebi nije znak ovih vrlina, ali ponekad se može pojaviti kao njihova posljedica. U Kali-yugi se ta mogućnost često zaboravlja.

 

Intelektualnost je još jedan ranjenik u zbunjujućem dobu Kali. Savremeni takozvani  filozofi  i  naučnici  stvorili  su  tehničku,  ezoteričnu terminologiju za svaku granu učenja i kada podučavaju ljudi ih smatraju učenima samo zbog njihove sposobnosti govora, koga niko drugi ne može razumjeti. U zapadnoj kulturi su grčki sofisti bili među prvima, koji su sistemski zagovarali retoriku i „umješnost“ iznad mudrosti i čistoće, a sofistika svakako caruje u dvadesetom vijeku. Savremeni univerziteti imaju vrlo malo mudrosti, iako posjeduju beskrajno mnogo tehničkih podataka. Iako  mnogi savremeni mislioci  u  osnovi  ne  znaju  za više, duhovne vrijednosti, oni su, da tako kažemo, „dobri govornici“, a većina ljudi jednostavno neće niti primijetiti njihovo neznanje.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

23.12.2020.

KĀLAKANYĀ – DOUGHTER OF TIME [PART 1]

 

 

KĀLA SARPA, THE BITE OF THE SNAKE OF TIME -- KĀLA SARPA, UJED ZMIJE VREMENA.

THE CHARACTER OF KĀLAKANYĀ, DOUGHTER OF TIME -- KARAKTER KĀLAKANYE, KĆERKE VREMENA.

NE BISMO TREBALI ČEKATI NA STAROST DA BISMO POSTALI SVJESNI KṚṢṆE. ZBOG NEMOĆI KOJA DOLAZI SA STAROŠĆU, NE MOŽEMO NAPREDOVATI U SVJESNOSTI KṚṢṆE, BEZ OBZIRA KOLIKO MATERIJALNO BILI BOGATI.

SMISAO JE DA OSOBA MOŽE SAKUPITI BOGATSTVO I SVE VRSTE MATERIJALNIH OBILJA, ALI TOKOM STAROSTI NE MOŽE U NJIMA UŽIVATI.

 

KOMENTAR: U ovim karmički intezivno pročišćavajućim vremenima, koja su prema višem uređenju zahvatila cijeli svijet bez razlike, postaju jako prominentna i pitanja imuniteta na zarazne bolesti i inače održavanja dobrog zdravlja. A, tu su i brojna pitanja što lakšeg proživljavanja starosti, pa i mogućeg produženja života, specijalno za starije generacije. Međutim, u krajnjem razlučivanju stvari znajmo i nije toliko bitno koliko ćemo da živimo u ovom tijelu, već kako. Primjera radi, može se naći neko veoma rijetko drveće u svijetu staro i po 7 000 godina, ali koje je nesvjesno svog postojanja. Dakle, u ljudskom obliku života imamo svjesnost i mogućnost za dalje kultiviranje iste. Od esencijalne važnosti za svakoga je kvaliteta života. Prioritet mora da nam postepeno postane promjena uvriježenog načina razmišljanja, postepeno odbacivanje stoljećima starih mis-koncepcija, pogrešnih dogmi, lažnih i prolaznih tjelesnih imenovanja, uz svakodnevno pročišćavanje postojanja i kultiviranje svakodnevne duhovne prakse, sādhane, kroz druženje s duhovno naprednim osobama – bhaktama, te vjerodostojnim duhovnim učiteljima svijeta, ponajbolje ISKCON duhovnim učiteljima i śāstrama [razotkrivenim vedskim spisma].

 

Bezvremeni stihovi Śrīmad-Bhāgavatama, drugih Purāṇa i drugih vedskih spisa – śāstra, nas detaljno obavještavaju o svim značajnim segmentima života, pa tako pored mnogobrojnih duhovnih poenti i o pitanjima eventualnog produženja života. Trebamo se postepeno istrenirati pa naučiti gdje možemo potražiti bona fide tekstove i odgovore na mnoga pitanja, koja se pojave. Uvijek su nam dostupne knjige- śāstre Śrīla Prabhupāda, Śrīmad-Bhāgavatam i drugi vedski spisi za sva otvorena pitanja. Time će i naši brojni strahovi postepeno potpuno nestati.

 

U Śrīmad-Bhāgavatamu 4.28.65 u smislu stiha je pored ostalih poenti, dato lijepo pojašnjenje šta to danas obično možemo prihvatiti,  u ovom nekom ubrzanom tempu života.

 

U Purāṇama ima mnogo sličnih priča namijenjenih samospoznaji. U Vedama je rečeno: parokṣa-priyā iva hi devāḥ. U Purāṇama ima mnogo priča čija je svrha da zainteresiraju obične ljude za transcendentalne predmete, ali one se u stvari odnose na stvame činjenice. Ne trebamo ih smatrati pričama bez transcendentalne svrhe. Neke od njih se odnose na stvame povijesne činjenice. Međutim, trebamo biti zainteresirani za pravi smisao priče. Posredna uputstva obični ljudi mogu brzo shvatiti. U stvari, put bhakti-yoge je put neposrednog slušanja o zabavama Svevišnje Božanske Osobe [śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ], ali oni koji nisu zainteresirani za neposredno slušanje o Gospodinovim zabavama, ili koji ih ne mogu shvatiti, mogu veoma uspješno slušati priče poput ove koju je ispričao Nārada Muni.

 

STIH 4.27.20

 

daurbhāgyenātmano loke   viśrutā durbhageti sā

yā tuṣṭā rājarṣaye tu   vṛtādāt pūrave varam

 

SYNONYMS: daurbhāgyena — on account of misfortune; ātmanaḥ — of herself; loke — in the world; viśrutā — celebrated; durbhagā — most unfortunate; iti — thus; sā — she; yā — who; tuṣṭā — being satisfied; rāja-ṛṣaye — unto the great king; tu — but; vṛtā — being accepted; adāt — delivered; pūrave — unto King Pūru; varam — benediction.

 

Kćer Vremena [Jarā] je bila veoma nesretna. Zato je bila poznata kao Durbhagā ["ona koju prati zla sudbina"]. Međutim, jednom je bila zadovoljna s velikim kraljem i pošto ju je kralj prihvatio, podarila mu je veliki blagoslov.

 

SMISAO: Kao što je Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura pjevao, saba sukha bhāgala: sve vrste sreće isčezavaju u starosti. Stoga, niko ne voli starost ili jaru. Zato je Jarā, kćer Vremena, poznata kao najnesrećnija kćer. Međutim, jednom ju je prihvatio veliki kralj Yayāti. Yayātiya je prokJeo njegov tast Śukrācārya da prihvati Jaru. Kada se Śukrācāryina kćer udala za kralja Yayatiya, jedna od njenih prijateljica po imenu Śarmiṣṭhā je pošla s njom. Kralj Yayāti se kasnije jako vezao za Śarmiṣṭhu i Śukrācāryina kćer se potužila svom ocu. Zbog toga je Śukrācārya prokleo kralja Yayātiya da prerano ostari. Kralj Yayāti je imao pet sinova i zarnolio je sve sinove da zamijene svoju mladost za njegovu starost. Niko nije pristao osim najmlađeg sina, čije je ime bilo Pūru. Prihvativši starost Yayātiya, Pūru je dobio kraljevstvo. Rečeno je da su druga dva sina Yayātiya, pošto nisu poslušali oca, dobili kraljevstva izvan Indije, najverovatnije Tursku i Grčku. Smisao je da osoba može sakupiti bogatstvo i sve vrste materijalnih obilja, ali tokom starosti ne može u njima uživati. Mada je Pūru dobio kraljevstvo svoga oca, nije mogao uživati u svom tom obilju, jer je žrtvovao svoju mladost. Ne bismo trebali čekati na starost da bismo postali svjesni Kṛṣṇe. Zbog nemoći koja dolazi sa starošću, ne možemo napredovati u svjesnosti Kṛṣṇe, bez obzira koliko materijalno bili bogati.

 

KOMENTAR: Dok smo mladi, obično se ne obrazujemo kako treba, zbog nesavršenih, često potpuno pogrešnih sistema materijalističkog obrazovanja, te ne živimo prirodnim načinom života, ne hranimo se kao što je propisano za ljudsku rasu, etc., iako često u iluziji i neznanju pogrešno mislimo da je sve na svom mjestu. Tako, između ostaloga živimo više nekim vještačkim načinom života, konzumiramo puno toga što je karmički strogo zabranjeno za ljudsku rasu, ne zarađujemo za život radeći ono što je za nas propisano, čak i ne dišemo kako treba, etc.

 

Mlade generacije, ali i uglavnom i starije, ne smiju dozvoliti da ih māyā, ili iluzija, ili ono što nije zavodi, nudeći raznovrsna tjelesna uživanja i tako odvodi što dalje od neprolaznih transcendentalnih vrijednosti. Najbolje je već od rane mladosti posvetiti se duhovnim disciplinama, preciznije predati se i služiti Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu i Njegove predstavnike – duhovne učitelje svijeta, te napredne bhakte. Znajmo da je sve ostalo žvakanje već prožvakanog, bezvrijedno i ne vodi nigdje osim u veliku iluziju, mnogobrojne tjelesne vezanosti, lažna tjelesna imenovanja, prolazne pozicije u ovom svijetu, te što je najvažnije – najčešće nas vodi u teške karmičke zabrane i u kasnje veoma stroge karmičke reakcije. Kroz predano služenje Svevišnjeg Gospodina postepeno ćemo zadobiti dobar karmički kredit, kao i puno ispunjenje u srcu, već u ovom životu.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 4: The Creation of the Fourth Order  Chapter Twenty-Seven -- Attack by Caṇḍavega on the City of King Purañjana; the Character of Kālakanyā.

VedaBase Śrīmad-Bhāgavatam:  4.27.20

Canto 4: The Creation of the Fourth Order  Chapter Twenty-Eight -- Purañjana Becomes a Woman in the Next Life.

VedaBase Śrīmad-Bhāgavatam:  4.28.65

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

17.12.2020.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 3]

 

 

MEN AND WOMEN WILL LIVE TOGETHER MERELY BECAUSE OF SUPERFICIAL ATTRACTION, AND SUCCESS IN BUSINESS WILL DEPEND ON DECEIT. WOMANLINESS AND MANLINESS WILL BE JUDGED ACCORDING TO ONE’S EXPERTISE IN SEX, AND A MAN WILL BE KNOWN AS A BRĀHMAṆA JUST BY HIS WEARING A THREAD.

 

MUŠKARAC  I  ŽENA  ĆE  ŽIVJETI  ZAJEDNO  SAMO  ZBOG  POVRŠNE PRIVLAČNOSTI,  A  USPJEH  U  POSLU  ZAVISIĆE  O  PREVARI. ŽENSTVENOST I MUŠKOST ĆE SE SUDITI PREMA SEKSUALNOJ SPOSOBNOSTI, A ČOVJEK ĆE SE NAZIVATI BRĀHMAṆOM SAMO PREMA NOŠENJU KONCA.

 

JUST AS HUMAN LIFE AS A WHOLE HAS A GREAT AND SERIOUS PURPOSE — NAMELY SPIRITUAL LIBERATION — FUNDAMENTAL HUMAN INSTITUTIONS SUCH AS MARRIAGE AND CHILD-REARING SHOULD ALSO BE DEDICATED TO THAT GREAT OBJECTIVE. UNFORTUNATELY, IN THE PRESENT AGE THE SATISFACTION OF THE SEX IMPULSE HAS BECOME THE OVERRIDING, IF NOT THE EXCLUSIVE, REASON FOR MARRIAGE.

 

KAO ŠTO LJUDSKI ŽIVOT U CJELINI IMA DUBOK I OZBILJAN SMISAO – DUHOVNO OSLOBOĐENJE, TAKO OSNOVNE LJUDSKE INSTITUCIJE, KAO ŠTO SU BRAK I ODGOJ DJECE, TREBAJU TAKOĐER BITI POSVEĆENE ISTOM CILJU. NAŽALOST, U SADAŠNJEM DOBU ZADOVOLJSTVO U SEKSU JE POSTALO NAJVAŽNIJI, AKO NE I JEDINI RAZLOG ZA BRAK.

 

KOMENTAR: Radi dobronamjernih osoba, koje se tek uključuju u praćenje tekstova ovakve vrste, potrebno je napomenuti da se vedska proročanstva ispunjavaju s toliko tačnosti, da je to pomalo zbunjujuće. Kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji nijedna druga vrsta literature, koju možemo prihvatiti s toliko povjerenja. Apsolutno sve što nas zanima, bez obzira koje vrste aktivnosti iz života su u pitanju, sve je to detaljno opisano u Vedama. Dakako, ne bude nam baš odmah sve razotkriveno, ali malo-pomalo ide to. Šta je jedno od glavnih ograničenja u primanju viših transcendentalnih znanja, koja nam dolaze od Svevišnje Božanske Osobe Kṛṣṇe, posredstvom viših autoriteta u univerzumu i preko bona fide duhovnih učitelja svijeta, te duhovno naprednih svetih osoba-sādhua i razotkrivenih vedskih spisa? Obično je u pitanju naša trenutna razina svjesnosti i ona je najbolja zaštita od svih mogućih zloupotreba. Dakako, trenutna razina svjesnosti zavisi od niza karmičkih referenci, truda i vremena koje ulažemo u transcendentalna znanja višeg ranga, te specijalno od milosti i blagoslova Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, koji nam milostivo stižu preko svetih osoba i bona fide duhovnih učitelja svijeta, ponajbolje ISKCON duhovnih učitelja.

 

Tako, ako nas baš živo zanima šta će biti sve do kraja ovog ciklusa postojanja ljudske rase [sadašnje doba Kali yuga traje 432 000 godina], tada uvijek imamo pri ruci vedske spise, koji daju precizne odgovore i na ovakva pitanja. Na tekstovima koji trenutno idu na ovom blogu, biće parcijalno dati simptomi sadašnjeg doba Kali-yuge, kao i neke druge interesantne objave u vezi vedskih proročanstava. Da još uz današnji tekst pomenemo dužinu trajanja života po yugama:

 

U Satya-yugi prosječan ljudski život traje 100 000 godina.

U Tretā-yugi trajanje ljudskog života iznosi 10 000 godina.

U Dvāpara-yugi prosječan ljudski vijek je 1 000 godina.

 

U Kali-yugi predviđen je prosječan najduži život od oko 100 godina [prema vedskoj astrologiji maksimalna dužina trajanja ljudskog života u Kali yugi je 120 godina], ali kako znamo već sada taj prosjek drastično opada na nekih  65-75 godina, rijetko dostiže 85 godina i više, zavisno kako gdje. Primjera radi, ljudi koji žive u ekstremno nepovoljnim životnim uslovima, kao Eskimi, obično žive još kraće, jer se hrane ubijenim životinjama i mastima, brzo stare i prema statistikama prosječan životni vijek im je oko 27.5 godina.

 

Inače, da bi počeli pravilno shvatati, kako funkcionira komplet univerzum, kakva je njegova struktura i uređenje, naše mjesto u svemu tome, te mnogobrojne kontraverze, koje obično prate istraživanja ovakve vrste, produktivno je svakodnevno proučavati vedske spise i istovremeno predano služiti Svevišnju Božansku Osobu Śrī Kṛṣṇu na neki od nama dostupnih načina u okviru 64 procesa predanog služenja, shodno našoj prirodi i drugim okolnostima.

 

Uvijek imamo izvjesnu slobodu izbora u životu, ali i veliku odgovornost za sve svoje želje i odluke, iako je ta sloboda izbora u pojedinim segmentima aktivnosti vrlo sužena, te i posve predvidljiva. Da bi ova konstatacija bila razumljivija za ljude koji nisu upućeni u vedsku astrologiju i inače vedske spise, da navedemo jedan primjer. Prema Nārāyaṇa Mahā Daśā sistemu predikcija i sofisticiranoj vedskoj astrologiji, možemo da precizno utvrdimo u kakve smo karmičke okolnosti trenutno stavljeni – šta nam se daje. Opet prema Vimṣottari Mahā Daśā sistemu može se decidno predvidjeti čak i kakav će biti naš odgovor na sve to. Toliko o našoj velikoj slobodi izbora, kako se obično proklamira u svijetu među neupućenima, vidimo da je itekako predvidljiva. Ima i drugih primjera, ali o tome možda nekom drugom prilikom.

 

Ako sebi želimo dobro, te da i dalje postepeno duhovno napredujemo, neophodno je svjesno izabrati  život u takvom okruženju, gdje su ljudi već na putu neminovnog pročišćavanja, te na putu da za početak ispoštuju četiri duhovna regulativna principa, ili četiri principa slobode, koji nas na gruboj razini oslobađaju od materijalističkih vezanosti i imanja mnogobrojnih mis-koncepcija, pa tako i od oštrih karmičkih reakcija.

 

ČETIRI REGULATIVNA PRINCIPA ILI ČETIRI PRINCIPA SLOBODE, KOJI NAS OSLOBAĐAJU OD MATERIJALNIH VEZANOSTI:

 

1.      Neimanje zabranjenog seksa izvan regulirane bračne zajednice između muškarca i žene, te izopačenog seksa s istim polom i životinjama.

 

2.     Neuzgajanje za ubijanje, neubijanje, nespravljanje, nenuđenje drugima i nekonzumiranje dijelova leševa ubijenih životinja, ptica, peradi, riba, školjkara, njihovih mladih i jaja. Pored ovoga nije nikako preporučljivo konzumirati gljive [rastu u mraku, tamasu], crveni i bijeli luk, prasu, sve što sadrži kakaovac [čokolade, različite pripravke, kolače i napitke na bazi kakaovca], teine [crne čajeve], sve što sadrži kofein [kafu], pjenušave vode [kažnjene vode], ocat [sirće]. Nije poenta samo u neubijanju, pravo značenje principa ahimse [nenasilja] u stvari je -- ne nanositi patnju drugim živim bićima.

 

3.   Neintoksikacija: neuzimanje droga, nepušenje opojnih droga, duhana i duhanskih preprađevina, nekonzumiranje različitih alkoholnih napitaka—viskija, rakije, vina, piva, te farmaceutskih preparata i drugih opijata koji mijenjaju svijest.

 

4.      Nekockanje, neigranje različitih hazardnih igara i igara na sreću -- neklađenje, neigranje igara na sreću, lutrije i loto-a; neimanje umnih špekulacija.

 

Pored gore navedenih zabranjenih aktivnosti tu spadaju zaposjedanje tuđe zemlje i imovine, mučenje, ubijanje ljudi, žena i djece, silovanje, te masovno nekontrolirano uništavanje prirodnih resursa, sjeća šuma, neograničeno bušenje zemlje, nekontrolirano vađenje nafte, plina, uglja, minerala, dijamanata, zlata i dragocjenih metala, drugih sirovina, trafiking, trgovanje ljudima, ženama i djecom, etc.

 

Potom dolaze na red i brojna  suptilnija pročišćenja i čišćenje srca od 16 anarthi [16 suptilnih nečistoća] koje se nalaze u srcu svakog živog bića.

 

Poznato je prema uputama u svetim vedskim spisima da svuda tamo gdje se vrše karmički nedozvoljene aktivnosti za civilizirane pripadnike ljudske rase, da sem velikih međunarodnih sukoba i dugotrajnih razarujćih ratova, te prirodnih katastrofa, zemljotresa, velikih vručina ili hladnoća, poplava, velikih šumskih požara, ratnih stradanja, pandemija zaraznih bolesti, etc., tamo nikada neće biti mira, blagostanja i prosperiteta.  Moramo znati da je to Božiji odgovor preko Prirode na obavljanje karmički zabranjenih aktivnosti.

 

Zbog svega je itekako neophodno potrebna edukacija svih slojeva društva, specijalno upravljačkog dijela zaposlenih u državnim institucijama -- u duhovne principe i više karmičke zakone, koji funkcioniraju bez greške znali mi za njih ili ne, te bez obzira na naša privremena tjelesna imenovanja  i prolazne pozicije u ovom svijetu, koja dolaze od našeg fols ega-lažnog ja [“Ja” i “Moje], te poistovjećivanja s materijalnim koncepcijama života, koja su obično i uzrok svih naših problema u svakodnevnom životu. U svakom slučaju za sve nedozvoljene aktivnosti biće nam isporučena faktura u tačno određeno vrijeme. Karmičke reakcije su jako bolne za naše krhke duše i stepenovane su prema težini počinjenih zabranjenih djela. Jedna od uobičajenih ekstremnih mjera je da se u idućem životu ide na dugi boravak na jedan od 28  sistema paklenih planeta, ili 28 krugova pakla, gdje osoba ispašta na način na koji je nanosila patnju drugim živim bićima. Na sistemima paklenih planeta se ne umire od strašnih patnji, nego ih osoba preživljava ponovo i ponovo. Također, već i ovaj život može da se pretvori u svojevrstan pakao padanjem u veliku oskudicu i siromaštvo, oboljevanjem od različitih neizlječivih bolesti, stradanjem od vremenskih nepogoda i zemljotresa, ratnim stradanjima, plaćanjem sudskih troškova, velikih sudskih odšteta, etc.

 

Sve navedeno mora biti velika opomena da ne smijemo zloupotrebljavati malu nezavisnost koja nam je dodijeljenja i raditi šta nam se prohtije. Obično pogrešno mislimo da oštri karmički zakoni važe za one neke druge tamo, ali ne i za nas. Mnogobrojni su primjeri u praksi, kako se karmički boomerang vraća, primjera radi, onome ko ubija druge, nanosi patnju, siluje, pljačka i zaposjeda tuđu imovinu, a tu su i oštre karmičke rekacije za suptilnija uznemirenja drugih -- vrijeđanje, laganje, klevetanje, nepružanje neophodne pomoći, neispunjavanje obećanja, etc., samo iste moramo prepoznati i dobro se potruditi da ih ne ponavljamo.

 

STIH 12.2.3

 

dāmpatye ’bhirucir hetur    māyaiva vyāvahārike

strītve puṁstve ca hi ratir    vipratve sūtram eva hi

 

SYNONYMS: dām-patye — in the relationship of husband and wife; abhiruciḥ — superficial attraction; hetuḥ — the reason; māyā — deceit; eva — indeed; vyāvahārike — in business; strītve — in being a woman; puṁstve — in being a man; ca — and; hi — indeed; ratiḥ — sex; vipratve — in being a brāhmaṇa; sūtram — the sacred thread; eva — only; hi — indeed.

 

Muškarac  i  žena  će  živjeti  zajedno  samo  zbog  površne privlačnosti,  a  uspjeh  u  poslu  zavisiće  o  prevari.  Ženstvenost  i muškost će se suditi prema seksualnoj sposobnosti, a čovjek će se nazivati brāhmaṇom samo prema nošenju konca.

 

SMISAO: Kao što ljudski život u cjelini ima dubok i ozbiljan smisao – duhovno oslobođenje, tako osnovne ljudske institucije, kao što su brak i odgoj djece, trebaju također biti posvećene istom cilju. Nažalost, u sadašnjem dobu zadovoljstvo u seksu je postalo najvažniji, ako ne i jedini razlog za brak.

 

Seksualni impuls, koji uzrokuje fizički kontakt muškog i ženskog pola kod gotovo svih vrsta, a kod viših vrsta emocionalni kontakt, zapravo nije prirodni nagon, jer se temelji na neprirodnoj identifikaciji o tijelu kao jastvu. Život je sam po sebi duhovni fenomen. To je duša koja živi i daje vidljiv život biološkom uređaju  zvanom tijelo. Svjesnost je energija koju manifestira  duša,  a  time  je  i  svjesnost --  svijest  o  sebi  izvorno  posve duhovna. Kada su život ili svjesnost zatvoreni unutar biološkog uređaja [mašine, stroja] i pogrešno smatra sebe tim uređajem, dolazi do materijalnog postojanja, a javljaju se i seksualne želje.

 

Bog želi da ljudski život bude prilika za nas da ostavimo ovaj iluzorni način  postojanja  i  vratimo  se  velikom  zadovoljstvu  čistog,  božanskog postojanja. Kako naša identifikacija s materijalnim tijelom seže u daleku povijest, većini se ljudi teško osloboditi zahtjeva materijalno oblikovanog uma. Stoga vedski spisi opisuju sveti brak u kojem se takozvani muškarac i takozvana žena mogu družiti u reguliranom, duhovnom braku zaštićenom  sveobuhvatnim  religijskim  pravilima.  Tako  kandidat  za samospoznaju,  koji  je  odabrao  porodični  život, može  dobiti određeno zadovoljstvo  za  čula i  istovremeno  iskreno  zadovoljiti  Gospodina poštujući religiozne naredbe. Gospodin ga tada pročišćava od materijalnih želja.

 

U Kali-yugi je to duboko shvaćanje gotovo izgubljeno i kao što stoji u ovom  stihu,  muškarac  i  žena  se  druže  poput  životinja,  isključivo  na temelju uzajamne privlačnosti tijela od mesa, kostiju, opni, krvi, itd. Drugim riječima, u našem modernom, bezbožnom društvu slaba, površna ljudska  inteligencija  rijetko  prodire  izvan  grubog  fizičkog  prekrivača vječne duše i u većini je slučajeva porodičnii život izgubio svoj najdublji smisao i vrijednost.

 

Ovaj stih ukazuje da se u dobu Kali žena smatra „dobrom ženom“, ako je seksualno atraktivna i uspješna u njemu. Također i seksualno atraktivan muškarac je „dobar muškarac“. Najbolji primjer te površnosti je neviđena pažnja  koju  ljudi  dvadesetog  stoljeća  [sada već dvadest i prvog] daju  filmskim  i  muzičkim zvijezdama  te  drugim osobama, prominentnim  u  zabavnoj  industriji. Seksualna iskustva s različitim tipovima tijela slična su ispijanju starog vina iz novih boca. Samo nekolicina u Kali-yugi to može shvatiti. I na kraju, ovaj stih govori da će u dobu Kali čovjek biti priznat kao svećenik, ili brāhmaṇa samo ako nosi obrednu odjeću. U Indiji brāhmaṇe nose sveti konac, a u drugim dijelovima svijeta svećenici imaju druge ukrase i simbole. Međutim, u dobu Kali će simboli samo po sebi biti dovoljni da omoguće osobi da bude religiozni vođa, bez obzira na njeno nepoznavanje Boga.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.3

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

IMAGE: ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – TEMPLE OF VEDIC PLANETARIUM -- GARUḌA https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
10.12.2020.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 2]

 

 

VEDIC PROPHECIES – VEDSKA PROROČANSTVA.

 

U KALI-YUGI ĆE SAMO BOGATSTVO BITI OBILJEŽJE DOBROG ROĐENJA, LIJEPOG PONAŠANJA I  DOBRIH  ODLIKA.  ZAKON  I  PRAVDA  ĆE  BITI  PRIMJENJIVANI SAMO NA OSNOVU NEČIJE MOĆI.

 

OVAJ STIH TAKOĐER IZJAVLJUJE DA ĆE U DOBU KALI SIROVA SNAGA [BALAM EVA] ODREĐIVATI  ZAKON  I  „PRAVDU“.  TREBALI  BISMO  IMATI  NA  UMU  DA  KOD NAPREDNE,  VEDSKE  KULTURE  NIJE  POSTOJALA  RAZLIKA  IZMEĐU  DUHOVNOG  I DRUŠTVENOG ŽIVOTA.

 


DAKLE, OVAJ STIH NAGLAŠAVA DA ĆE SE VLADAVINA PRAVA PRIMJENJIVATI NEJEDNAKO  NA  MOĆNE  I  SLABE.  VEĆ  JE  SADA  KOD  MNOGIH  NACIJA  PRAVDA DOSTUPNA SAMO ONIMA KOJI MOGU PLATITI I BORITI SE ZA NJU. U CIVILIZIRANOJ DRŽAVI  SVAKI  MUŠKARAC,  ŽENA  ILI  DIJETE  MORA  IMATI  JEDNAKOST  I  BRZU DOSTUPNOST PRAVEDNIM ZAKONIMA. U MODERNO VRIJEME TO ČESTO NAZIVAMO LJUDSKIM PRAVIMA. LJUDSKA SU PRAVA, DAKLE, JEDNA OD NAJOČITIJIH ŽRTAVA DOBA KALI.

 

KOMENTAR: Kao što je navedeno  na predhodnom postu, Kali yuga je započela u ponoć 17/18 februara 3102 godine prije naše ere u vrijeme odlaska Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe s naše planete. Kali yuga će trajati 432 000 godina. Postoji krug od četiri yuge [doba]: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali yuga, koje se ciklično smjenjuju. Dakle, mjerenje protoka vremena ne teče linearno, kao što se pogrešno misli na zapadu, već se ciklično ponavlja. Ukupno trajanje sve četiri  yuge je 12 000 godina zajedno sa sandhyāma -- prelaznim periodima, prema računanju protoka vremena polubogova na višim planetarnim sistemima, odnosno prema ljudskom računanju protoka vremena to je ukupno 4 320 000 solarnih godina.

 

DODATNO POJAŠNJENJE ZA PODJELU KALI YUGE I SANDHYE-PRELAZNA DOBA IZMEĐU DVIJE YUGE.

 

Prathama-sandhyā je početak doba [Kali-yuge]. Prema astronomskim proračunima doba [Kali yuga] se dijeli na dvanaest dijelova. Prvi od tih dvanaest dijelova se naziva prathama-sandhyā. Prathama-sandhyā i śeṣa-sandhyā, posljednji dio predhodnog doba, predstavljaju prelaz između dva doba. Prema Sūrya-Siddhānti, prathama-sandhyā Kali-yuge traje 36 000 solarnih godina. Gospodin Caitanya Mahāprabhu se pojavio [u Navadvīpu] u prathama-sandhyi nakon što je proteklo 4 586 solarnih godina Kali-yuge [Śrī Caitanya Caritāmṛta  Ādi 3.29 Purport].

 

Vrlo vjerovatno da se ne snalazimo baš najbolje u ovim nekim pročišćavajućim vremenima. Najednostavnija je konstatacija da više ništa nije kao prije. Još ako tome nadodamo i da inače skoro da ništa nije onako kako obično izgleda – sve je drugačije, tada će mnoge stvari biti jasnije. Možemo potražiti savjete kod iskusnijih i duhovno naprednijih osoba, ali moraćemo se postepeno istrenirati i sami zadobiti određenu moć prepoznavanja onih zaista duhovno naprednih osoba, koje i žive život koji propovijedaju, jer danas u ovim izazovnim vremenima i napredne osobe mogu lako da dožive duhovni pad. Šta je obično u pitanju kod duhovnog pada? Mogući su brojni razlozi, pored nekih karmičkih ograničenja, trenutne razine svjesnosti, količine truda i vremena koju neko ulaže, te milosti i blagoslova, koje dobija ili ne dobija, obično je u pitanju razina pročišćenosti srca od 16 anarthi – suptilnih nečistoća u srcu svakog živog bića, te i zavisno od trenutne stepenice [faze] ljubavi prema Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi na kojoj se trenutno nalazi. Jedan od češćih uzroka su i uvrede prema svetom imenu, Śrīla Prabhupādu, ISKCON duhovnim učiteljima i bhaktama. Razloge mogućeg duhovnog pada najbolje je potražiti  u vaiṣṇavskim spisima s dodatnim pojašnjenjima Śrīla Prabhupāda.

 

Dakle, specijalno u ovakvim specifičnim, karmički pročišćavajućim vremenima i nastalim okolnostima ne smijemo biti duhovno lijeni za svakodnevno proučavanje śāstra i razumijevanje filozofske istine [sidhānta alasa – lijenost za razumijevanje filozofske istine – Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 2.117]. Nego naprotiv, poželjno je da budemo baš jako entuzijastični, pa čak i da druge inspiriramo vlastitim primjerom. Kaže se da je vlastiti primjer najbolja svjetiljka za druge.

 

Vidjećemo da su mnoge specifičnosti, izrečene u vedskim proročanstvima za sadašnje doba Kali-yugu, već tu oko nas, te često prisutne i u nama samima. “U sadašnjem trenutku, u ovom dobu Kali yugi, čitavo ljudsko društvo se pretvorilo u društvo varalica i prevarenih” [Śrīmad Bhāgavatam 4.26.6 Purport]. Kada detaljno proučimo simptome Kali yuge prezentiranih na mnogo mjesto u vedskim spisima, tada smo već na putu da ih postepeno i prevaziđemo, uz asistenciju svetih osoba i duhovnih učitelja, ponajbolje ISKCON duhovnih učitelja i naprednih bhakta, koji su već prošli taj dio puta, koji je tek pred nama.

 

Dobro bi bilo da sve osobe, specijalno oni koji su inkorporirani u sisteme obrazovanja u svijetu, medije, politiku, pravosuđe, uslužne djelatnosti stanovništva, etc.,  postepeno spoznaju barem ponešto od ovoga o čemu je riječ u ovim tekstovima, te da zatim to i primijene u svojim životima i odnosima s drugima, bez obzira na lažna prolazna tjelesna imenovanja, pripadnost određenoj rasi, kulturi, naciji, religiji, te bez obzira na privremene pozicije u ovom materijalnom svijetu. Ako je neko i prije pratio ovu seriju, dobro bi bilo da je i dalje prati, jer ima i nekih manjih korekcija i dopuna novim saznanjima.

 

STIH 2

 

vittam eva kalau nṝṇāḿ    janmācāra-guṇodayaḥ

dharma-nyāya-vyavasthāyāḿ    kāraṇaḿ balam eva hi

 

SYNONYMS: vittam — wealth; eva — alone; kalau — in the age of Kali; nṝṇām — among men; janma — of good birth; ācāra — good behavior; guṇa — and good qualities; udayaḥ — the cause of manifestation; dharma — of religious duty; nyāya — and reason; vyavasthāyām — in the establishment; kāraṇam — the cause; balam — strength; eva — only; hi — indeed.

 

U Kali-yugi će samo bogatstvo biti obilježje dobrog rođenja, lijepog ponašanja  i  dobrih  odlika.  Zakon  i  pravda  će  biti  primjenjivani samo na osnovu nečije moći.

 

SMISAO: U dobu Kali čovjek se prihvaća kao visoko, srednje ili niže klasni samo s obzirom na njegovu financijsku situaciju, bez obzira na njegovo znanje, kulturu i ponašanje. U tom dobu postoje mnoge velike industrijske i komercijalne sredine s luksuznim četvrtima predviđenim za bogataše. Na prekrasnim alejama, unutar naoko aristokratskih domova nije neobično da vidimo kako se vrše mnoge izopačene, nečasne i griješne djelatnosti. Prema vedskim mjerilima čovjek spada u visoku klasu, ako je prosvijećen,  a  prosvijećenim  se  smatra,  ako  su  njegove  aktivnosti posvećene promoviranju sreće za sva stvorenja. Svako je živo biće izvorno srećno  jer  je  u  svakom  živom  tijelu  vječna  duhovna  iskra  koja  ima prirodu  božanske  svjesnosti  Boga.  Kada  se  naša  izvorna  duhovna svjesnost oživi, prirodno postajemo blaženi i zadovoljni u znanju i miru.

 

Prosvijećen ili obrazovan čovjek treba nastojati da oživi svoju vlastitu duhovnu spoznaju i treba pomoći drugima da iskuse tu istu uzvišenu svjesnost. Veliki je zapadni filozof Sokrat izjavio da, ako je čovjek prosvijećen, on će  automatski  djelovati  moralno,  što  je  prihvatio i Śrīla  Prabhupāda. Međutim, u Kali-yugi je ta očita činjenica zanemarena, a potraga za znanjem i vrlinom je zamijenjena nemoralnom, životinjskom borbom za novac. Oni koji nadjačaju postaju „vrhovni psi“ modernog društva, a njihova potrošačka moć daje im reputaciju najuglednijih, plemenitih i obrazovanih.

 

Ovaj stih također izjavljuje da će u dobu Kali sirova snaga [balam eva] određivati  zakon  i  „pravdu“.  Trebali  bismo  imati  na  umu  da  kod napredne,  vedske  kulture  nije  postojala  razlika  između  duhovnog  i društvenog života. Svi su civilizirani ljudi prihvaćali činjenicu da je Bog svuda i da Njegovi zakoni povezuju sva bića. Sanskritska riječ dharma ukazuje na nečiju društvenu ili javnu dužnost, te isto tako i na religijsku. Stoga je odgovorna briga za obitelj dharma, a angažiranje u služenju Boga s ljubavlju, također je dharma. Ovaj stih ukazuje da će u Kali-yugi preovladavati princip „snaga daje pravdu“.

 

U  prvom  poglavlju  ovog  pjevanja  vidjeli  smo  kako  se  to  načelo infiltriralo  u  povijesti  Indije.  Slično  tome,  kako  je  zapadni  svijet preuzimao  političku,  ekonomsku  i  tehnološku  prevlast  nad  azijskim zemljama, tako se širila lažna propaganda da su indijska i općenito sve nezapadne religije, teologije i filozofije primitivne i nenaučne – više mitologija i praznovjerje. Srećom, taj je arogantni, iracionalni pogled sada promijenjen, a ljudi širom svijeta počinju cijeniti veliko bogatstvo duhovne filozofije i nauke, koja je dostupna na sanskritu u literaturi Indije. Drugim riječima, mnoge inteligentne osobe više ne prihvaćaju tradicionalnu  zapadnu  religiju  ili empirijsku nauku,  koja  je praktički  zamijenila religiju kao službenu zapadnu dogmu, neospornim autoritetom prvenstveno zato što  na  zapadu ima  politički  i  ekonomski  prigušenih drugih geografskih i etničkih konfiguracija čovječanstva. Postoji nada da će se  duhovna pitanja moći raspraviti i riješiti na filozofskoj razini, a ne samo sirovim oružjem.

 

Slijedeće što ovaj stih naglašava je da će se vladavina prava primjenjivati nejednako  na  moćne  i  slabe.  Već  je  sada  kod  mnogih  nacija  pravda dostupna samo onima koji mogu platiti i boriti se za nju. U civiliziranoj državi  svaki  muškarac,  žena  ili  dijete  mora  imati  jednakost  i  brzu dostupnost pravednim zakonima. U moderno vrijeme to često nazivamo ljudskim pravima. Ljudska su prava, dakle, jedna od najočitijih žrtava doba Kali.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Ādi-līlā Chapter 2: Śrī Caitanya Mahāprabhu Is the Supreme Personality of Godhead

Bhaktivedanta VedaBase:: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 2.117

 

Ādi-līlā Chapter 3: The External Reasons for the Appearance of Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 3.29

 

Canto 4: The Creation of the Fourth Order    Chapter: 26 King Purañjana Goes to the Forest to Hunt, and His Queen Becomes Angry.                                            

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.26.6

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.2

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.


 

IMAGE: ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA   https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
04.12.2020.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 1.16.22 [PART 1]

 

 

HOW PARĪKṢIT RECEIVED THE AGE OF KALI.

 

TAKOZVANI UPRAVITELJI SU SADA ZBUNJENI UTICAJEM OVOG DOBA KALI I TAKO SU U NEREDU SVI DRŽAVNI POSLOVI.

 

TAKOZVANI UPRAVITELJI SU SVI NEUVJEŽBANI U POSLOVIMA KṢATRIYA. KṢATRIYE TREBA DA UPRAVLJAJU, KAO ŠTO JE ZA BRĀHMAṆE NAMIJENJENO ZNANJE I VODSTVO. RIJEČ KṢATRA-BANDHŪ SE ODNOSI NA TAKOZVANE ADMINISTRATORE, ILI OSOBE POSTAVLJENE NA POLOŽAJ UPRAVLJAČA BEZ PRAVILNOG OBUČAVANJA POMOĆU KULTURE I TRADICIJE. DANAS SU POSTAVLJENI NA TAKO VISOKE POLOŽAJE GLASANJEM IJUDI, KOJI SU SAMI PALI I NE PRIDRŽAVAJU SE PROPISANIH PRAVILA ZA ŽIVOT.

 

KOMENTAR: Današnji stih se dobro uklapa u već ponovo započetu seriju o simptomima Kali yuge. U bezvremenim stihovima  Śrīmad Bhāgavatama, kao i u drugim vedskim spisima je sve detaljno opisano i kada je riječ o uticajima Kali yuge, koji su sada za mnoge ljude zbunjujući. Samo ih trebamo početi svakodnevno proučavati više sati i sve će nam postati kristalno jasno.

 

Ova 2020 godina je po mnogo čemu znakovita, ali i jako zbunjujuća za ogroman broj pripadnika ljudske populacije, koji trenutno još nisu upućeni u sofisticirane vedske spise. Intezivna karmička pročišćenja su zahvatila cijeli svijet bez razlike, u vidu pandemije Corona virusa i svih posljedičnih lančanih dešavanja, a biće i još za sada nesagledivih posljedica, kako na pojedinačnom planu, tako i na globalnoj razini. Puno je svjetovnih mudrijaša koji bezuspješno pokušavaju sagledati sva posljedična dešavanja, a zatim to još pogrešno objašnjavaju drugim ljudima. To je isto kao kada bi slijepac vodio slijepca. Nećemo ovom prilikom ponavljati svakodnevne spinove na medijima, ali je jako žalosno da mnogi, uglavnom ne vide dalje od svog nosa.

 

Ipak, radi primjera da pomenemo jednu svježu “vijest” od 2.12.2020 objavljenu u udarnom terminu, da sada ne imenujemo dotični tv medij: ”Singapur je prvi dozvolio prodaju mesa [čitaj lešina ubijenih životinja] proizvedenih u laboratorijama.” Zar su toliko karmički i duhovno neuki da prenose ovakve “vijesti” bez adekvatnog komentara, što ovo svakako zaslužuje? I onda se mediji još pitaju što se današnje mlade generacije generalno gledano, svakodnevno degradiraju u svakom pogledu. A, ipak, vjerovatno postaje jasnije čak i prosječno inteligentnim ljudima, gdje se to Corona virus prvo pojavio i zašto – u kineskoj pokrajini gdje se na pijacama javno pred kupcima, muče, ubijaju i potom  prodaju različite vrste životinja, što je karmički strogo zabranjeno i kažnjivo. Međutim, nije samo Kina u pitanju, iste stvari se rade i u većini azijskih zemalja, a slično je i na zapadu. Samo što se na zapadu nanosi velika patnja iz zavisti na životnje, te obično kolju i ubijaju na druge načine krave, bikovi, telad – što je posebno karmički kažnjivo, kao i druge krupnije životinje: janjci, ovce, svinje, kokoške i druga perad, umjesto zmija, slijepih miševa, egzotičnih vrsta riba, krokodila, etc. Corona virus je samo karmički odgovor na takve griješne demonske aktivnosti.

 

Dakako, nije ovo slučaj samo s pojavom pandemije Corona virusa, uvijek je skoro isti uzrok i za sve druge epidemije i pandemije zaraznih bolesti u ljudskoj povijesti – prenošenje raznih virusa s ubijenih životinja, kao svojevrsna karmička odmazda za nanošenje velike patnje i nepotrebno ubijanje drugih živih bića. Potrebno je znati da prema višim karmičkim zakonima, koji su iznad odredbi materijalnog prava, postoji itekako velika odgovornost za sve griješne djelatnosti, ide se na dugotrajno ispaštanje na sisteme paklenih planeta na dnu našeg univerzma, a već i ovaj život se pretvara u pravi pakao. Mnogi, kao agnostici i drugi pogrešno misle da su 28 sistema paklenih planeta nečija izmišljotina. Međutim sistemi paklenih planeta, te razlozi za odlazak na iste i dugotrajno ispaštanje su detaljno opisani u vedskim spisima. Dakle paklene planete, ili krugovi pakla su naša realnost. Potrebno je znati da su u spisima  nekih, inače rasprostranjenih religija, brisana čitava poglavlja izvornih objava, te prepravljana i dodavana pojedina druga značenja, radi privlačenja velikog broja vjernika. Dakle, u osnovi, pojedini religiozni spisi nekih religija, danas su daleko od izvornih i samim tim prevarni i bezvrijedni [prevarne religije -- dharmaḥ kaitavaḥ -- cheating religions]. Mnogobrojni su primjeri za isto, ali su obično manje poznati široj javnosti, upravo radi držanja ljudske populacije u velikom neznanju, te očuvanja brojnosti pripadnika i svojevrsne kontrole nad njima. Eklatantni su primjeri izvornh poruka, kasnije mijenjanih od ljudi: “Ne ubij”, dakle, ne “Ne ubij čovjeka”, već ni jedno živo biće. Ili “Sve što je krvasto i strvasto ne smiješ jesti…”. Kada se radi o pomenutom brisanju  čitavih poglavlja izvornih spisa, to je primjera radi poglavlje o reinkarnaciji, koje je potpuno brisano iz pojednih religioznih spisa. Može se čitav roman napisati o mnogobrojnim izmjenama i/ili brisanim sekvencama i detaljima.

 

Danas je prevashodni zadatak za visoko educirane, duhovno upućene i napredne osobe -- za početak druge ljude kontinuirano i sistematski inspirirati da počnu mijenjati svoj dosadašnji potpuno pogrešan način razmišljanja, mnogobrojne iluzije i mis-koncepcije, sistematski usađivane u umove ljudi već stoljećima kroz pogrešno svjetovno obrazovanje i pogrešne vjerske dogme.

 

STIH 22

 

kiṁ kṣatra-bandhūn kalinopasṛṣṭān   rāṣṭrāṇi vā tair avaropitāni

itas tato vāśana-pāna-vāsaḥ - snāna-vyavāyonmukha-jīva-lokam

 

SYNONYMS: kim — whether; kṣatra-bandhūn — the unworthy administrators; kalinā — by the influence of the Age of Kali; upasṛṣṭān — bewildered; rāṣṭrāṇi — state affairs; vā — or; taiḥ — by them; avaropitāni — put into disorder; itaḥ — here; tataḥ — there; vā — or; aśana — accepting foodstuff; pāna — drink; vāsaḥ — residence; snāna — bath; vyavāya — sexual intercourse; unmukha — inclined; jīva-lokam — human society.

 

Takozvani upravitelji su sada zbunjeni uticajem ovog doba Kali i tako su u neredu svi državni poslovi. Da li sada žališ zbog toga? Sada stanovništvo uopće ne slijedi pravila i propise za uzimanje hrane, spavanje, pijenje, razmnožavanje, itd. i naklonjeni su da vrše takve djelatosti bilo gdje. Da li si nesretna zbog toga?

 

SMISAO: Postoje neke životne potrebe koje su zajedničke i za niže životinje, a to su uzimanje hrane, spavanje, strahovanje i razmnožavanje. Ovi tjelesni prohtjevi postoje i kod Ijudi i kod životinja. Ljudsko biće mora da ispuni takve želje, ne kao životinja, već kao čovjek. Pas može da se pari sa ženkom pred očima drugih bez oklijevanja, ali ako to učini ljudsko biće, biće osudeno kao kriminalac zbog javnog nereda. Stoga, za ljudsko biće postoje neka propisana pravila, čak i za ispunjavanje običnih prohtjeva. Ljudsko društvo izbjegava takva pravila i propise kada je zbunjeno uticajem doba Kali. U ovom dobu, Ijudi se upuštaju u takve životne potrebe ne pridržavajući se pravila i propisa i ovo propadanje društvenih i moralnih pravila je sigurno žalosno zbog štetnih posljedica takvog brutalnog [životinjskog] ponašanja. U ovom dobu, očevi i staratelji nisu sretni s ponašanjem štićenika. Treba da znaju da je tako puno nedužne djece postalo žrtva lošeg društva, koje im je pružio uticaj ovog doba Kali. Iz Śrīmad-Bhāgavatama saznajemo da je Ajāmila, nedužni sin brāhmaṇa, šetao putem i ugledao par śūdra kako se grle. Ovo je privuklo dječaka koji je kasnije postao žrtva svih poroka. Od čistog brāhmaṇe, pao je na položaj bijednog derišta, a sve je bilo zbog lošeg društva. U te dane je postojala samo jedna žrtva kao Ajāmila, ali u ovom dobu Kali, jadni i nedužni studenti su dnevno žrtve bioskopa, koji privlače ljude samo radi seksualnog uživanja. Takozvani upravitelji su svi neuvježbani u poslovima kṣatriya. Kṣatriye treba da upravljaju, kao što je za brāhmaṇe namijenjeno znanje i vodstvo. Riječ kṣatra-bandhū se odnosi na takozvane administratore, ili osobe postavljene na položaj upravljača bez pravilnog obučavanja pomoću kulture i tradicije. Danas su postavljeni na tako visoke položaje glasanjem Ijudi, koji su sami pali i ne pridržavaju se propisanih pravila za život. Kako onda mogu takvi Ijudi da izaberu pravog čoveka kada su sami pali u standardima života. Prema tome, uticajem doba Kali, politički, socijalno ili religiozno, sve je okrenuto naopačke i zato je za razumnog čovjeka sve žalosno.

 

Canto 1: Creation             Chapter 16: How Parīkṣit Received the Age of Kali

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.16.22

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.


His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
30.11.2020.

ŚRĪ KṚṢṆA RĀSA YĀTRĀ -- TULASĪ ŚĀLAGRĀMA ŚĪLĀ – VIVĀHA YAJÑA – MARRIAGE -- LAST DAY OF BIṢMA PAÑCAKA -- ŚRĪLA NIMBĀRKA ĀCĀRYA – APPEARANCE -- 30 NOVEMBER 2020 MONDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 1]

 

 

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM CANTO 1O -- THE SUMMUM BONUM – CHAPTER 33 -- THE RĀSA DANCE  

 

This chapter describes Lord Śrī Kṛṣṇa’s rāsa dance, which He enjoyed with His beloved girlfriends in the forests along the Yamunā River.

 

The Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, is most expert in the knowledge of transcendental moods. In the company of the gopīs, who were tightly bound to Him by the ropes of affection and totally dedicated to His service, the Lord expanded Himself into numerous forms. The gopīs became intoxicated with their enthusiasm to enjoy the rāsa dance, and thus they began satisfying Kṛṣṇa’s senses by singing, dancing and gesturing amorously. The sweet voices of the gopīs filled all the directions.

 

Even after Lord Kṛṣṇa manifested Himself in numerous forms, each gopī thought He was standing next to her alone. Gradually the gopīs became fatigued from the continuous dancing and singing, and each of them placed her arm on the shoulder of the Kṛṣṇa standing beside her. Some gopīs smelled and kissed Kṛṣṇa’s arm, which bore the fragrance of the lotus and was anointed with sandalwood paste. Others put Kṛṣṇa’s hand on their bodies, and yet others gave Kṛṣṇa pleasure by embracing Him lovingly.

 

Lord Kṛṣṇa, being the Supreme Absolute Truth, is the only actual enjoyer and object of enjoyment. Although He is one without a second, He expands Himself into many forms to increase His personal pastimes. Therefore great scholars say that Kṛṣṇa’s rāsa-līlā is like a child’s playing with His own reflection. Śrī Kṛṣṇa is self-satisfied and fully endowed with inconceivable, transcendental opulences. When He exhibits such pastimes as the rāsa-līlā, all living beings, from Brahmā down to the blades of grass, become merged in the ocean of astonishment.

 

When Mahārāja Parīkṣit heard the narration of Kṛṣṇa’s conjugal pastimes with the gopīs, which superficially resemble the activities of lusty, wanton persons, he expressed a doubt to the great devotee Śrīla Śukadeva Gosvāmī. Śukadeva dispelled this doubt by stating, “Since Śrī Kṛṣṇa is the absolute enjoyer, such pastimes as these can never be contaminated by any fault. But if anyone other than the Supreme Personality of Godhead tries to enjoy such pastimes, he will suffer the same fate that someone other than Lord Rudra would suffer if he attempted to drink an ocean of poison. Moreover, even one who only thinks of imitating Lord Kṛṣṇa’s rāsa-līlā will certainly suffer misfortune.”

 

The Supreme Absolute Truth, Śrī Kṛṣṇa, is present within the hearts of all living entities as their indwelling witness. When out of His mercy He exhibits His intimate pastimes to His devotees, these activities are never besmirched by mundane imperfection. Any living being who hears of the spontaneous loving attraction the gopīs felt for Lord Kṛṣṇa will have his desires for material sense gratification destroyed at the root and will develop his natural propensity for serving the Supreme Lord, the spiritual master, and the Lord’s devotees.

 

Text 1: Śukadeva Gosvāmī said: When the cowherd girls heard the Supreme Personality of Godhead speak these most charming words, they forgot their distress caused by separation from Him. Touching His transcendental limbs, they felt all their desires fulfilled.


Text 2: There on the Yamunā’s banks Lord Govinda then began the pastime of the rāsa dance in the company of those jewels among women, the faithful gopīs, who joyfully linked their arms together.

 

Text 3: The festive rāsa dance commenced, with the gopīs arrayed in a circle. Lord Kṛṣṇa expanded Himself and entered between each pair of gopīs, and as that master of mystic power placed His arms around their necks, each girl thought He was standing next to her alone. The demigods and their wives were overwhelmed with eagerness to witness the rāsa dance, and they soon crowded the sky with their hundreds of celestial airplanes.

 

Text 4: Kettledrums then resounded in the sky while flowers rained down and the chief Gandharvas and their wives sang Lord Kṛṣṇa’s spotless glories.

 

Text 5: A tumultuous sound arose from the armlets, ankle bells and waist bells of the gopīs as they sported with their beloved Kṛṣṇa in the circle of the rāsa dance.

 

Text 6: In the midst of the dancing gopīs, Lord Kṛṣṇa appeared most brilliant, like an exquisite sapphire in the midst of golden ornaments.

 

Text 7: As the gopīs sang in praise of Kṛṣṇa, their feet danced, their hands gestured, and their eyebrows moved with playful smiles. With their braids and belts tied tight, their waists bending, their faces perspiring, the garments on their breasts moving this way and that, and their earrings swinging on their cheeks, Lord Kṛṣṇa’s young consorts shone like streaks of lightning in a mass of clouds.

 

Text 8: Eager to enjoy conjugal love, their throats colored with various pigments, the gopīs sang loudly and danced. They were overjoyed by Kṛṣṇa’s touch, and they sang songs that filled the entire universe.

 

Text 9: One gopī, joining Lord Mukunda in His singing, sang pure melodious tones that rose harmoniously above His. Kṛṣṇa was pleased and showed great appreciation for her performance, saying “Excellent! Excellent!” Then another gopī repeated the same melody, but in a special metrical pattern, and Kṛṣṇa praised her also.

 

Text 10: When one gopī grew tired from the rāsa dance, She turned to Kṛṣṇa, standing at Her side holding a baton, and grasped His shoulder with Her arm. The dancing had loosened Her bracelets and the flowers in Her hair.

 

Text 11: Upon the shoulder of one gopī Kṛṣṇa placed His arm, whose natural blue-lotus fragrance was mixed with that of the sandalwood pulp anointing it. As the gopī relished that fragrance, her bodily hair stood on end in jubilation, and she kissed His arm.

 

Text 12: Next to Kṛṣṇa’s cheek one gopī put her own, beautified by the effulgence of her earrings, which glittered as she danced. Kṛṣṇa then carefully gave her the betel nut He was chewing.

 

Text 13: Another gopī became fatigued as she danced and sang, the bells on her ankles and waist tinkling. So she placed upon her breasts the comforting lotus hand of Lord Acyuta, who was standing by her side.

 

Text 14: Having attained as their intimate lover Lord Acyuta, the exclusive consort of the goddess of fortune, the gopīs enjoyed great pleasure. They sang His glories as He held their necks with His arms.

 

Text 15: Enhancing the beauty of the gopīs’ faces were the lotus flowers behind their ears, the locks of hair decorating their cheeks, and drops of perspiration. The reverberation of their armlets and ankle bells made a loud musical sound, and their chaplets scattered. Thus the gopīs danced with the Supreme Lord in the arena of the rāsa dance as swarms of bees sang in accompaniment.

 

Text 16: In this way Lord Kṛṣṇa, the original Lord Nārāyaṇa, master of the goddess of fortune, took pleasure in the company of the young women of Vraja by embracing them, caressing them and glancing lovingly at them as He smiled His broad, playful smiles. It was just as if a child were playing with his own reflection.

 

Text 17: Their senses overwhelmed by the joy of having His physical association, the gopīs could not prevent their hair, their dresses and the cloths covering their breasts from becoming disheveled. Their garlands and ornaments scattered, O hero of the Kuru dynasty.

 

Text 18: The wives of the demigods, observing Kṛṣṇa’s playful activities from their airplanes, were entranced and became agitated with lust. Indeed, even the moon and his entourage, the stars, became astonished.

 

Text 19: Expanding Himself as many times as there were cowherd women to associate with, the Supreme Lord, though self-satisfied, playfully enjoyed their company.

 

Text 20: Seeing that the gopīs were fatigued from conjugal enjoyment, my dear King, merciful Kṛṣṇa lovingly wiped their faces with His comforting hand.

 

Text 21: The gopīs honored their hero with smiling glances sweetened by the beauty of their cheeks and the effulgence of their curly locks and glittering golden earrings. Overjoyed from the touch of His fingernails, they chanted the glories of His all-auspicious transcendental pastimes.

 

Text 22: Lord Kṛṣṇa’s garland had been crushed during His conjugal dalliance with the gopīs and colored vermilion by the kuṅkuma powder on their breasts. To dispel the fatigue of the gopīs, Kṛṣṇa entered the water of the Yamunā, followed swiftly by bees who were singing like the best of the Gandharvas. He appeared like a lordly elephant entering the water to relax in the company of his consorts. Indeed, the Lord had transgressed all worldly and Vedic morality just as a powerful elephant might break the dikes in a paddy field.

 

Text 23: My dear King, in the water Kṛṣṇa found Himself being splashed on all sides by the laughing gopīs, who looked at Him with love. As the demigods worshiped Him by showering flowers from their airplanes, the self-satisfied Lord took pleasure in playing like the king of the elephants.

 

Text 24: Then the Lord strolled through a small forest on the bank of the Yamunā. This forest was filled to its limits with breezes carrying the fragrances of all the flowers growing on the land and in the water. Followed by His entourage of bees and beautiful women, Lord Kṛṣṇa appeared like an intoxicated elephant with his she-elephants.

 

Text 25: Although the gopīs were firmly attached to Lord Kṛṣṇa, whose desires are always fulfilled, the Lord was not internally affected by any mundane sex desire. Still, to perform His pastimes the Lord took advantage of all those moonlit autumn nights, which inspire poetic descriptions of transcendental affairs.

 

Texts 26-27: Parīkṣit Mahārāja said: O brāhmaṇa, the Supreme Personality of Godhead, the Lord of the universe, has descended to this earth along with His plenary portion to destroy irreligion and reestablish religious principles. Indeed, He is the original speaker, follower and guardian of moral laws. How, then, could He have violated them by touching other men’s wives?

 

Text 28: O faithful upholder of vows, please destroy our doubt by explaining to us what purpose the self-satisfied Lord of the Yadus had in mind when He behaved so contemptibly.

 

Text 29: Śukadeva Gosvāmī said: The status of powerful controllers is not harmed by any apparently audacious transgression of morality we may see in them, for they are just like fire, which devours everything fed into it and remains unpolluted.

 

Text 30: One who is not a great controller should never imitate the behavior of ruling personalities, even mentally. If out of foolishness an ordinary person does imitate such behavior, he will simply destroy himself, just as a person who is not Rudra would destroy himself if he tried to drink an ocean of poison.

 

Text 31: The statements of the Lord’s empowered servants are always true, and the acts they perform are exemplary when consistent with those statements. Therefore one who is intelligent should carry out their instructions.

 

Text 32: My dear Prabhu, when these great persons who are free from false ego act piously in this world, they have no selfish motives to fulfill, and even when they act in apparent contradiction to the laws of piety, they are not subject to sinful reactions.

 

Text 33: How, then, could the Lord of all created beings — animals, men and demigods — have any connection with the piety and impiety that affect His subject creatures?

 

Text 34: Material activities never entangle the devotees of the Supreme Lord, who are fully satisfied by serving the dust of His lotus feet. Nor do material activities entangle those intelligent sages who have freed themselves from the bondage of all fruitive reactions by the power of yoga. So how could there be any question of bondage for the Lord Himself, who assumes His transcendental forms according to His own sweet will?

 

Text 35: He who lives as the overseeing witness within the gopīs and their husbands, and indeed within all embodied living beings, assumes forms in this world to enjoy transcendental pastimes.

 

Text 36: When the Lord assumes a humanlike body to show mercy to His devotees, He engages in such pastimes as will attract those who hear about them to become dedicated to Him.

 

Text 37: The cowherd men, bewildered by Kṛṣṇa’s illusory potency, thought their wives had remained home at their sides. Thus they did not harbor any jealous feelings against Him.

 

Text 38: After an entire night of Brahmā had passed, Lord Kṛṣṇa advised the gopīs to return to their homes. Although they did not wish to do so, the Lord’s beloved consorts complied with His command.

 

Text 39: Anyone who faithfully hears or describes the Lord’s playful affairs with the young gopīs of Vṛndāvana will attain the Lord’s pure devotional service. Thus he will quickly become sober and conquer lust, the disease of the heart.

 

REFERENCES:


Canto 10: The Summum Bonum -- Chapter Thirty-Three: The Rāsa Dance

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 10.33

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

23.11.2020.

THE SYMPTOMS OF KALI-YUGA – SIMPTOMI KALI YUGE [PART 1]

 

WHEN BEGINS THE GOLDEN AGE OF SATYA YUGA?

 

KADA  MJESEC [CANDRA],  SUNCE [SŪRYA NĀRĀYAṆA] I  PLANETA  PO  IMENU BṚHASPATI GRAHA [JUPITER] BUDU ISTOVREMENO U ISTOJ KONSTELACIJI [NAKṢATRA JE KONSTELACIJA ILI SKUPINA ZVIJEZDA] I U KONJUKCIJI S MJESEČEVOM KUĆOM PO IMENU PUṢYĀ [PUṢYĀ NAKṢATRA], TADA ĆE POČETI SATYA-YUGA. KRUG OD ČETIRI DOBA: SATYA, TRETĀ, DVĀPARA I KALI SE SMJENJUJE U DRUŠTVU ŽIVIH BIĆA U OVOM UNIVERZUMU.

 

INAČE, NEGDJE OD 2000 GODINE PA NAREDNIH 480 GODINA, PREMA MIŠLJENJU NEKIH UPUĆENIH VEDSKIH ASTROLOGA, MI SE NALAZIMO U POD-POD-PERIODU SATYE ILI ZLATNOG DOBA, PORED TOGA ŠTO SE TAKOĐER NALAZIMO I U VEĆEM POD-PERIODU SATYE OD NEKIH 10 000 – 12 000 GODINA U OKVIRU KALI YUGE. DAKLE, IMAMO TU VELIKU ČAST I IZUZETNU PRILIKU DA ŽIVIMO U DOBA ODREĐENIH KOMPARATIVNIH PREDNOSTI, ALI I VELIKU ODGOVORNOST DA SVE NAŠE AKTIVNOSTI POSTEPENO PROČISTIMO. NEOPHODNO JE DA SVE NAŠE AKTIVNOSTI REGULIRAMO PREMA UPUTAMA VEDSKIH SPISA – OD ISHRANE, ODRŽAVANJA HIGIJENE I DOBROG ZDRAVLJA, TE ZARADE ZA ŽIVOT, IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ŽIVOTNOG PROSTORA, OSNIVANJA REGULIRANIH BRAČNIH ZAJEDNICA, ZAČINJANJA POTOMSTVA I SVIH DRUGIH ASPEKATA PRAKTIČNOG DIJELA ŽIVOTA. SPECIJALNU PAŽNJU TREBAMO POSVEČIVATI POSTEPENOM PRIHVATANJU TRANSCENDETALNIH VEDSKIH ZNANJA VIŠEG RANGA, TE USPOSTAVLJANJU I DALJEM KULTIVIRANJU SVAKODNEVNE SĀDHANE-DUHOVNE PRAKSE, ŠTO JE I NAŠ NAJPREČI SAMONTERES.

 

TEOLOZI NA ZAPADU NISU SPOSOBNI NAUČNO PRIKAZATI BOŽJE ZAKONE, ILI PAK BOGA SAMOG, TE SE STOGA U INTELEKTUALNOJ POVIJESTI ZAPADA JAVLJA VELIKA PODVOJENOST IZMEĐU TEOLOGA I NAUČNIKA. U NASTOJANJU DA RIJEŠE TAJ SUKOB NEKI SU TEOLOZI PRISTALI PROMIJENITI SVOJU DOKTRINU KAKO BI BILI U SKLADU  NE  SAMO  SA  NAUČNO  DOKAZANIM  ČINJENICAMA,  VEĆ  I  S PSEUDONAUČNIM  ŠPEKULACIJAMA  I  HIPOTEZAMA,  KOJE  SU,  IAKO NEDOKAZANE,  LICEMJERNO  PRIZNATE  KAO  „NAUKA“.  S  DRUGE  STRANE,  NEKI FANATIČNI TEOLOZI POTPUNO ZANEMARUJU NAUČNE METODE I INSISTIRAJU NA PRIHVAĆANJU SVOJIH ZASTARJELIH, SEKTAŠKIH DOGMI.

 

POGLAVLJE ZAVRŠAVA S KRATKIM OPISOM BUDUĆIH DINASTIJA SUNCA [SŪRYA NĀRĀYAṆA] I MJESECA [CANDRE] KOJE DOLAZE OD VAIVASVATA MANUA U SLIJEDEĆOJ SATYA-YUGI. I SADA ŽIVE DVOJICA SVETIH KṢATRIYA [VEĆ HILJADAMA GODINA], KOJI ĆE NA KRAJU KALI-YUGE REINICIRATI POBOŽNE DINASTIJE BOGA SUNCA VIVASVĀNA I BOGA MJESECA CANDRE. JEDAN OD NJIH JE DEVĀPI, BRAT MAHĀRĀJE ŚANTANUA, A DRUGI JE MARU, POTOMAK IKṢVĀKUA. ONI PROVODE SVOJE VRIJEME ŽIVEĆI U TAJNOSTI U SELU ZVANOM KALĀPA [NA HIMALAYIMA].

 

KOMENTAR: Zbog većeg interesovanja, evo nas ponovo sa serijom napisa o simptomima Kali yuge i bona fide vedskim proročanstavima, jer mnogi ljudi zbog različitih okolnosti svojevremeno nisu bili u mogućnosti pratiti ove napise. Po potrebi biće unešene i neke manje korekcije u tekstove. Inače, povremeno neke dobronamjerne osobe, na pitanje šta bi željeli da dublje prouče, obično sugeriraju da to bude nešto o vedskim proročanstvima. Tako, ovi su tekstovi namijenjeni za sve ljude koji namjeravaju da se detaljnije upoznaju s vedskim proročanstvima, preko Śrīmad Bhāgavatama, drugih Purāṇa, kao što je Bhaviṣya Māha Purāṇa, etc., kao i drugih vedskih spisa. Inače, značenje sinonima Bhaviṣyati je “Šta će biti?”.

 

Kali yuga je prema trenutno dostupnim podacima započela u ponoć 17/18 februara 3102 godine prije naše ere, u vrijeme odlaska s naše planete Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Kali juga će trajati 432 000 godina. Postoji krug od četiri yuge [doba]: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali yuga, koje se ciklično izmjenjuju.  Dakle, mjerenje protoka vremena ne teče linearno, kao što se pogrešno misli na zapadu, već ciklično. Trajeanje sve četiri yuge prema ljudskom računanju protoka vremena je ukupno 4 320 000 godina. Opet, prema računanju protoka vremena polubogova na središnjim planetarnim sistemima univerzuma, trajanje sve četiri yuge je ukupno 12 000 godina, zajedno sa sandhyāma -- prelaznim periodima.  Na još višim planetaranim sistemima, kako se približavamo obodu univerzuma, dolazi do dalje dilatacije, usporavanja protoka vremena.

 

Kako postepeno odmiče ovo doba Kali Yuga, vidljivo je da smo sve više zbunjeni zakonima materijalne prirode i nekim nepredviđenim događanjima, više možda nego predhodne generacije, ili i mi sami do samo nekoliko decenija prije. Ogromna većina ljudske populacije praktički nema nikakvo znanje o cikličnim uništenjima i ponovnim stvaranjima bezbrojnih materijalnih univerzuma i barem informativno znanje o strukturi našeg univerzuma, smatra se čak red veličine preko 99% populacije od sadašnjih blizu 7.8 milijardi ljudi. Iako se to zadnjih decenija drastično mijenja, ponajviše zahvaljujući bogatom literarnom opusu i praktičnom propovijedanju, specijalno na zapadu, His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda i njegovih učenika, današnjih ISKCON gurua, njegovim dodatnim pojašnjenjima i distribuciji njegovih brojnih knjiga-śāstri. Śāstre su praktički viši zakonici za ljudsku rasu za idućih 10 000 godina, a u stvari za sva vremena. Bez ovih knjiga, ne bi imali saznanja čak ni o sadašnjem dobu Kali Yugi i svim njegovim simptomima. Tako, namjera ovih tekstova je da pokušamo preuzeti barem mali dio obimnog vedskog znanja, te ono koje se odnosi na simptome Kali Yuge i inače znanje o strukturi našeg univerzuma i mnogobrojnim kontraverzama za naše zapadne umove. Mnogi će ostati bez daha čitajući ove tekstove, a ima i mnogo praktičnih stvari, itekako primjenjivih u svakodnevnom životu. Možda će pojedini podaci dijelom biti još zanimljiviji u kasnijim postovima, ali bila bi prava šteta ne pročitati barem informativno i ove  na početku, kao i sažeti opis Drugog poglavlja, 12 Pjevanja Śrīmad Bhāgavatama.

 

DRUGO POGLAVLJE -- SIMPTOMI KALI-YUGE

 

Ovo poglavlje govori o tome da kada loše odlike doba Kali preovladaju do razine kada se neće moći tolerirati, tada će se Svevišnja Božanska Osoba pojaviti kao Kalki [Avatāra] kako bi uništio one koji su bezbožni. Nakon toga će početi nova Satya-yuga.

 

Kako će doba Kali odmicati dalje sve će se dobre osobine ljudi smanjivati, a sve nečistoće će rasti. Ateistički sistem takozvane religije postaje dominantan zamijenivši  odrednice  vedskih  zakona.  Kraljevi  postaju  drumski razbojnici,  ljudi  se  zaokupljaju  manje  vrijednim  djelatnostima,  a  sve društvene klase postaju kao śūdre [radnička klasa]. Krave počinju sličiti kozama, duhovna utočišta postaju materijalistički domovi, a obiteljske veze se ne šire dalje od bračnog odnosa.

 

Svevišnja  Božanska Osoba  će se inkarnirati pri završetku doba Kali. Pojaviće se u selu  Śambhala u domu uzvišenog brāhmaṇe Viṣṇuyaśā, a uzeće ime Kalki. Imaće konja po imenu Devadatta i uzevši Svoj mač u ruke, krenuće na pohod planetom Zemljom, te ubiti milione bandita odjevenih u kraljevsku odjeću. Tada će se početi javljati znakovi  slijedeće  Satya-yuge.

 

Kada  Mjesec [Candra],  Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] i  planeta  po  imenu Bṛhaspati [Bṛhaspati graha je sanskritski naziv za Jupiter] budu istovremeno u istoj konstelaciji [Nakṣatra je konstelacija ili skupina zvijezda] i u konjukciji s Mjesečevom kućom po imenu Puṣyā [Puṣyā Nakṣatra], tada će početi Satya-yuga. Krug od četiri doba: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali se smjenjuje u društvu živih bića u ovom univerzumu.

 

Poglavlje završava s kratkim opisom budućih dinastija Sunca i Mjeseca koje dolaze od Vaivasvata Manua u slijedećoj Satya-yugi. I sada žive dvojica svetih kṣatriya [već hiljadama godina], koji će na kraju Kali-yuge reinicirati pobožne dinastije boga Sunca Vivasvāna i boga Mjeseca Candre. Jedan od njih je Devāpi, brat Mahārāje Śantanua, a drugi je Maru, potomak Ikṣvākua. Oni provode svoje vrijeme živeći u tajnosti u selu zvanom Kalāpa [na Himalayima].

 

STIH 12.2.1

 

śrī-śuka uvāca

tataś cānu-dinaḿ dharmaḥ    satyaḿ śaucaḿ kṣamā dayā

kālena balinā rājan    nańkṣyaty āyur balaḿ smṛtiḥ

 

SYNONYMS: śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī said; tataḥ — then; ca — and; anudinam — day after day; dharmaḥ — religion; satyam — truth; śaucam — cleanliness; kṣamā — tolerance; dayā — mercy; kālena — by the force of time; balinā — strong; rājan — O King Parīkṣit; nańkṣyati — will become ruined; āyuḥ — duration of life; balam — strength; smṛtiḥ — memory.

 

Śukadeva Gosvāmī reče: Tada, o kralju, religija, istinoljubivost, čistoća, tolerancija, milosrđe, životni vijek, fizička snaga i pamćenje svakodnevno će se smanjivati pod snažnim uticajem doba Kali.

 

SMISAO:  Tokom  sadašnjeg  vremena,  Kali-yuge,  sve  će  poželjne odlike postepeno nestati, kao što je opisano u ovom stihu. Za primjer, nestaće dharma, koja je pokazatelj poštovanja prema višem autoritetu koji vodi prema ispunjenju religijskih principa.


Teolozi na zapadu nisu sposobni naučno prikazati Božje zakone ili pak Boga Samog, te se stoga u intelektualnoj povijesti zapada javlja velika podvojenost između teologa i naučnika. U nastojanju da riješe taj sukob neki su teolozi pristali promijeniti svoju doktrinu kako bi bili u skladu  ne  samo  s  naučno  dokazanim  činjenicama,  već  i  s pseudonaučnim  špekulacijama  i  hipotezama,  koje  su,  iako nedokazane,  licemjerno  priznate  kao  „nauka“.  S  druge  strane,  neki fanatični teolozi potpuno zanemaruju naučne metode i insistiraju na prihvaćanju svojih zastarjelih, sektaških dogmi.

 

Lišena  sistematične  vedske  teologije,  materijalna  nauka  postaje destruktivno carstvo grubog materijalizma, dok špekulantska filozofija zapada postaje površna i relativistička etika, te neuvjerljiva lingvistička analiza.  S  „kremom“  zapadnih  umova  većinom  posvećenih materijalističkoj analizi, prirodno je da zapadni religijski život, odvojen od  intelektualne  matice,  biva  prevladan  iracionalnim  fanatizmom  i neautoriziranom mistikom i mističnim kultovima. Ljudi nemaju pojma o nauci o Bogu, tako da često miješaju pokret svjesnosti Krsne s tim neobičnim  skupom  različitih  ishitrenih  pokušaja  u  teologiji  i  religiji.

 

DHARMA  -- ili  prava  religija, stroga  i  svjesna  pokornost Božjem zakonu nestaje u Kali Yugi.

 

SATYAḾ -- istinoljublje, također nestaje, jednostavno zato što ljudi ne znaju što je istina. Bez znanja o Apsolutnoj Istini osoba ne može jasno shvatiti pravo  značenje,  ili  smisao  života,  a  sve  zbog  nagomilane  ogromne količine relativnih ili lažnih istina.

 

KṢAMĀ -- tolerancija ili praštanje također nestaje, jer ne postoji praktičan način pomoću kojeg se ljudi mogu pročistiti i postati slobodni od zavisti. Dok  god  neko  nije  pročišćen  pjevanjem  Svetih  Imena  Gospodina  u vjerodostojnom [autoriziranom]  programu  duhovnog  napredovanja,  um  će  mu  biti prevladan ljutnjom, zavišću i svim vrstama niskih sklonosti.

 

DAYĀ -- milosrđe,  također  se  smanjuje.  Sva  živa  bića  su  vječno  povezana zajedničkim  učešćem  u  božanskoj  egzistenciji  Boga.  Kada  se  to egzistencijalno jedinstvo zatamni ateizmom i agnosticizmom, ljudi nisu skloni  postati  samilosni  jedni  prema  drugima,  ne  mogu  prepoznati [vlastiti] samointeres  u  promociji  dobrobiti  za  druga  živa  bića.  U  krajnjem razlučivanju,  ljudi  više  nisu  samilosni  niti  sami  prema  sebi;  sistematski uništavaju  sami  sebe  alkoholom,  lijekovima,  cigaretama,  mesom [jedenjem lešina ubijenih životinja kojima osobe demonskog mentaliteta tepaju -- meso], promiskuitetnim  seksualnim  ponašanjem  i  svim  drugim  jeftinim procesima zadovoljavanja, koji su im na raspolaganju.

 

Zbog svih tih samodestruktivnih aktivnosti i uticaja moćnoga vremena [Kale], smanjuje  se  životni  vijek  [āyur].  Savremeni  naučnici,  tražeći kredibilitet među narodnim masama, često objavljuju statističke podatke, koji navodno pokazuju kako je nauka produžila prosječni ljudski život. Međutim, u te statistike nisu uključeni brojni ljudi ubijeni u okrutnim abortusima. Kada uračunamo abortiranu djecu u životni vijek ukupne populacije,  vidimo  da  se  prosječan  životni  vijek  u  Kali-yugi  nije povećao, već se drastično smanjio.

 

BALAM -- tjelesna snaga, također se smanjuje. Vedska literatura iznosi da su prije pet hiljada godina [Kali Yuga je započela 3102 godine prije nove ere prema sadašnjem računanju vremena na zapadu i trajaće ukupno 432 000 godina], u prethodnom dobu, ljudi pa čak i životinje i biljke, bili veći i jači. S napredovanjem Kali-yuge stas i snaga postepeno se smanjuju.

 

SMṚTI -- pamćenje, je vrlo slabo. U prijašnjim dobima ljudi su imali izvrsno pamćenje  i  nisu  se  opterećavali  užasima  birokratskog  i  tehnološkog društva, kao što to mi činimo. Esencijalna informacija i trajna mudrost bili su sačuvani bez zapisivanja. Naravno, u Kali-yugi su stvari u potpunosti drugačije.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2 Summary & 12.2.1

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

22.11.2020.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – GOṢĀLĀ -- SHORT DOCUMENTARY ON KANKREJ BREED

16.11.2020.

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING ECO FARMS AND THE VAIṢṆAVA COMMUNITIES -- ZNAČAJ RAZVIJANJA EKO FARMI I VAIṢṆAVSKIH KOMUNA [PART 1]

 

KOMENTAR: Današnja tema je većim dijelom kompatibilna s mini-serijom postova THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE, koja je donedavno išla na ovom blogu, oko dalje degradacije pripadnika ljudske rase u ovom dobu Kali yugi, pravim uzrocima za isto, te još s niz tekstova na drugom blogovima o potrebi reguliranja života i specijalno ishrane, te prelaska na striktnu vegetarijansku ishranu.

 

Kada mahatma, velika samospoznata duša nešto izjavi, to često ima bezvremensku crtu. Na primjeru niže navedene izjave His Holiness Jayapatākā Svāmī Guru Mahārāja, date svojevremeno u jednom intervju za časopis Surabhi Kuñj, za vrijeme ljetnog kampa 1997 u Podgariću u Hrvatskoj, možemo se i praktično uvjeriti da je to tako. Evo, prošlo je već preko dvadesetak godina, a problematika pravilne ljudske ishrane postaje sve više prominentnija, kako vrijeme prolazi.

 

“Može se ljudima pričati o prirodnom načinu života, ali ako to nigdje ne prakticiramo, ljudi mogu reći: „Vi samo pričate o tome, ali gdje to radite?“

 

[His Holiness Jayapatākā Svāmī Guru Mahārāja – Podgarić Hrvatska -- Ljetni kamp 1997]

 

Za sve zainteresirane, pomenuti intervju i dio koji se tiče ove teme povremeno dijelom bude objavljen, a biće i ponovo na jednom od narednih postova ovog, ili http://guru.blogger.ba/ bloga, a sadrži još i niz drugih značajnih poenti.

 

Tako, ideja o osnivanju eko-farmi i vaiṣṇavskih komuna sve više dobija na značaju i postepeno se i ostvaruje. Još je davnih sedamdesetih godina prošlog stoljeća His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda predviđao i zagovarao razvoj različitih eko-projekata, eko-farmi i vaiṣṇavskih komuna.

 

Opreza radi treba odmah reći, ponekada se dešava, da se pokušaji razvoja nekih ekoloških projekata kasnije eventualno pretvaraju u svoju suprotnost i u puko pravljenje derneka, kao što bi se reklo. Šta obično nedostaje? Ekološka svijest potekla od duhovnih spoznaja. Moramo uvijek imati na umu – ekologija ne počinje od odbačene limenke, ili prazne plastike, već od nečistog srca, a oslobađanje srca od različitih suptilnih nečistoća [anarthi], kojih ima šesnaest u srcu svakog živog bića, može da potraje i po dvadeset, ili više godina, ili više života čak. Mnoge se osobe, koje tek počinju da prakticiraju duhovni život ponadaju i prevare da to kod njih nije slučaj, da će jako brzo da napreduju, ali obično to ne ide baš tako brzo, već step by step [korak po korak].

 

Znamo iz vlastitog iskustva da tempo života prividno postaje sve ubrzaniji na neki način, ili mi barem to tako doživljavamo, zbog naših mnogobrojnih želja za uživanjem i inače materijalističkih tendencija. Što smo više angažirani u neke materijalističke preokupacije, to sve manje vremena imamo na raspolaganju. Inače, sve je više nezdravih i nedodirljivih stvari na jelovniku prosječne osobe: tu su obično prisutni dijelovi leševa jadnih ubijenih životinja, ptica, peradi, riba, školjkara, njihovih mladih i jaja; različite vrste droga, alkohola i drugih opijata, štetnih napitaka, etc., te instant pripremljene takozvane hrane, koja uopšte nije za normalnu ljudsku ishranu. Mnogobrojne klaonice i industrije za preradu leševa ubijenih životinja donose enormne dobiti svojim vlasnicima demonskog mentaliteta, ali im također popločavaju i siguran put za dugotrajni boravak i ispaštanje na jednom od dvadeset i osam sistema paklenih planeta [Naraka-loka] na dnu našeg univerzuma. Kada nekome kažemo da kupujući i jedući ubijene životinje pravi groblje od svog frižidera i stomaka, većina će nas blijedo pogledati. Toliko se odomaćila pogrešna navika ljudi, koji nisu vegetarijanci da konzumiraju nedodirljive sastojke dijelova ubijenih životinja i svega onoga što ima oči – pod firmom “meso”, “domaće delicije”, etc., da i ne pomišljaju da u stvari kupuju, skladište, pripremaju, nude drugima i sami konzumiraju dijelove leševa ubijenih životinja, lijepo namirisanih i upakiranih, što je inače strogo zabranjeno prema višim karmičkim zakonima, ali i prema svetim spisima svih svjetskih religija. Samo što su pojedini izvorni spisi kroz povijest ljudske rase, dijelom mijenjani i dodavane pojedine sekvence, ili namjerno pogrešno prevođene, radi pridobijanja i očuvanja velikog broja vjernika, ili su čak brisana čitava poglavlja, kao poglavlje o reinkarnaciji. Pa ipak, još uvijek u svetim spisima i drugih svjetskih religija, možemo naći izvorne upute; “Ne ubij”, dakle – ne “Ne ubij čovjeka”, već ni jedno živo biće, te “Ne jedi sve što je krvasto i strvasto”, etc.

 

Da sada ne nabrajamo imena vlasnika velikih klaonica i industrija za preradu lešina ubijenih životinja i nazive njihovih demonskih kompanija, koje se bave ovim paklenskim aktivnostima, karmički strogo zabranjenim, a ima ih u svakom dijelu regiona i svijeta. Svi takvi vlasnici, ali i njihovi zavedeni uposlenici, te svi oni, koji uzgajaju životinje za klanje i ubijanje na druge načine, velike klaonice, prerađivačka industrija, čitav lanac trgovina, kao i oni koji kupuju, pripremaju, nude drugima i konzumiraju takve nedodirljive stvari – ako to rade do kraja života, prema višim karmičkim zakonima u idućem životu, zasigurno dostižu paklene predjele nakon ovog života, a već i ovaj život se pretvara u pravi pakao. Znali ili ne isto, tamo će dugo da proborave u ispaštanju za griješne djelatnosti, prema vrlo strogim, ali pravednim karmičkim zakonima i presudama boga smrti Yamarāje [Dharmarāje]. Kao što je pomenuto, ima čak dvadeset i osam krugova pakla, ili sistema paklenih planeta u najnižim predjelima univerzuma, daleko ispod Zemlje i nižih planetarnih sistema.

 

Jedan od izlaza, uz lično kućno pripremanje vegetarijanske hrane, te otvaranje vegetarijanskih restorana, svakako je u osnivanju i razvijanju eko-farmi i pravih malih vaiṣṇavskih komuna u svakom mjestu na svijetu gdje postoje okolnosti za isto. Tamo se može pored ostaloga uzgajati na potpuno prirodan način i prirodna biljna hrana za ljude: žitarice, povrće i voće, te bez prskanja pesticidima i ostalim otrovima, uzgajati mliječne krave i telad za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, bikove za oranje i proizvodnju prirodnog stajskog đubriva za njive, košnice s pčelama za proizvodnju meda, etc. -- i gdje se inače živi prirodnijim i čistijim načinom života, životom u guni vrline.

 

Generalno gledano, danas je za većinu ljudi sve manje novaca za kupovinu neophodnih namirnica za svakodnevnu ishranu, a u nekim zemljama u svijetu, velikom dijelu njihovog stanovništva nedostaju čak i osnovne namirnice: žitarice za kruh, mahunarke, krompir, drugo povrće, voće, mlijeko i mliječni proizvodi, pitka voda i dr. Današnja realnost je da su za veliki procenat ljudi u svijetu prisutni siromaštvo, pa i prava glad.

 

Često i ono što je kao domaće i uveliko reklamirano na komercijalnim i drugim tv programima -- je ili prskano enormnim brojem otrovnih pesticida, ili je već po svim normama staro i skladišteno mimo svih rokova, kao što ove i proteklih  godina, imamo jabuke i druge vrste voća iz hladnjača, još od prošle godine, valjda im puno toga ostalo neprodato.  

 

Neki, u materijalnom svijetu, tobože uvaženi ekonomski stručnjaci, predlažu svoje modele rješavanja ekonomske krize i recesije u svijetu – kroz pokretanje investicija, većinom stranih ulagača [ali obično za griješne djelatnosti i prljave industrije], promjenu sistema fiskalne politike i oporezivanja, te načina punjena buđeta, etc. Ali, ne postoje savršeni materijalni odgovori – postoje samo savršeni duhovni odgovori – rad na sebi, samospoznaja i spoznaja svog vječnog odnosa sa Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, te život dostojan civiliziranih pripadnika ljudske rase u skladu s prirodom i uputama iz svetih vedskih spisa.

 

Strateška opredjeljenja ekonomskih stručnjaka i vlada svih zemalja moraju se početi bazirati na intezivnijoj proizvodnji prirodne hrane za ljude – žitarica, mahunarki, krompira, povrća i voća, orašida; na uzgoju i zaštiti krava isključivo za proizvodnju mlijeka, sira i drugih mliječnih proizvoda, uzgajanju pčela radi dobijanja meda, prikupljanju jestivih bobičastih šumskih plodova i dr. Dakle, na proizvodnji prirodne i zdrave vegetarijanske hrane, te davanju državnih poticaja i subvencija izričito samo u te svrhe. Jer se uobičajeno pogrešno daje prioritet ulaganjima i razvoju energetike, industrija [vrlo često prljavih industrija, koje enormno zagađuju okolinu], IT tehnologija, te prometa, trgovine, bankarstva, roba za široku potrošnju, etc., dakle po pravilu svega onoga što gledano čisto materijalističkim očima brzo vraća uloženo i donosi određene dividende. A, pored toga, uvoze se tone i tone nedodirljivih stvari za ljudsku ishranu i troše enormna sredstva iz buđeta. Ogromni kamioni hladnjače tokom čitave godine dovoze iz susjednih zemalja i Evrope njihovo smeće, te postajemo groblje ubijenih životinja, kokošaka, pilića, riba, rakova, njihovih mladih i jaja, etc. Postavlja se prirodno pitanje gdje je tu ekološka, etička, moralna, profesionalna i svaka druga vrsta svijesti i odgovornost upravljačkih struktura? Dakako, izvorno problem leži u velikim karmičkim ograničenjima većine pripadnika ljudske populacije, te potom u nepostojanju adekvatnog obrazovanja i dodatne edukacije. Ako mislimo naprijed, na tom planu se mora nešto hitno poraditi. Dakako, to je sada čitav proces – prvo pravilno educirati edukatore i upravljačke strukture, pa zatim i sve druge slojeve društva. Vjerovatno da je trenutno moguća jedino sistemska dodatna edukacija, s obzirom da takva vrsta edukacije ne postoji u sistemima redovnog obrazovanja u svijetu, koji su potpuno nedostatni i najčešće potpuno pogrešni i samo proizvode lažne liste nezaposlenih, a još uvijek ima sasvim dovoljno zemlje za bavljenje zemljoradnjom, te pašnjaka za zaštitu i uzgoj mliječnih krava, kao i bikova i teladi.

 

Još neke veoma važne poente. U indiji se uzgajaju krave i bikovi koji imaju izrazitu grbu na leđima i većinom su jednobojni. Krave određene boje daju i određeni kvalitet mlijeka. A te vrste krava s grbama na leđima, za razliku od krava na zapadu, koje su obično šarene i bez grba na leđima, imaju povećano razvijene Sūrya Ketu Nādi, specijalne kanale prāṇe za preuzimanje blagotvornih energija Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. Zato su kravlji proizvodi žućkaste boje Sunca. Vjerovatno će proći još dosta vremena dok za početak ne počnemo uvoziti, potom i sami uzgajati krave i bikove ove vrste, uvezene iz Indije, a ne ove šarene i mesnate namijenjene uglavnom za ubijanje. Vjerovatno da bi za početak bilo dovoljno uvesti jednog rasplodnog bika i nekoliko krava. Moramo znati, kada su krave adekvatno zaštićene i zbrinute, te znaju da neće biti ubijene, tada postaju zadovoljne i daju puno više mlijeka. A, u takvim ljudskim društvima stanovništvo postaje sretno i živi u blagostanju. Računa se da je svojevremeno u tada prebogatoj Indiji bilo oko 340 000 000 krava, bikova i teladi, koje su pobili britanski i drugi kolonizatori, radi konzerviranja i ishranu svojih brojnih armija u različitim dijelovima svijeta. Ali, karma i viši karmički zakoni su nezaobilazni u praksi, često i neshvatljivi, sve se vraća kao bumerang. Između ostaloga, pored nekih drugih reperkusija, danas potomci tih zavojevača svete Indije masovno postaju bhakte, propovijedaju drugima i dijele transcendentalnu vedsku literaturu širom svijeta. Inače, prema višem uređenju i strogim karmičkim zakonima, svako ljudsko društvo koje želi imati bogato i prosperitetno stanovništvo, mora imati krava, bikova i teladi, onoliko koliko ima stanovnika. Dakle, krave moraju biti i zakonski zaštićene od svakog ubijanja. To je recept koji itekako funkcionira u praksi.

 

Pogledajte predhodni video o indijskim kravama s grbama na leđima i Sūrya Ketu Nādi.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – GOŚĀLA – 16 NOVEMBER 2019

Noviji postovi | Stariji postovi

<< 03/2021 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
326567

Powered by Blogger.ba