UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

12.03.2021.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 9]

 

 

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM AUTHORITATIVELY DESCRIBES THE FUTURE OF OUR PLANET -- ŚRĪMAD BHĀGAVATAM AUTORITATIVNO  OPISUJE  BUDUĆNOST  NAŠE PLANETE.

 

KADA SE MJESEC [CANDRA], SUNCE [SŪRYA NĀRĀYAṆA] I JUPITER [BṚHASPATĪ GRAHA] NAĐU ZAJEDNO U SAZVIJEŽĐU KARKAṬA [CANCER -- RAK] I KADA SVA TRI NEBESKA TIJELA ISTOVREMENO UĐU U NAKṢATRU PUṢYĀ [NAKṢATRA JE SKUPINA ZVIJEZDA], TAČNO OD TOG MOMENTA POČET ĆE DOBA SATYA-YUGA ILI KṚTA-YUGA.

 

KOMENTAR: Skoro da ništa ne može zaintrigirati naše umove toliko, koliko pitanja bliže i dalje budućnosti, kako nas samih, tako i cijele ljudske rase, našeg univerzuma i sveukupne Božje kreacije. U te intrigantne teme, od drevnih vremena, spadaju i mnogobrojne kontraverze u vezi strukture našeg univerzuma. Odgovore na takva pitanja treba potražiti u razotkrivenim vedskim spisima, koji predstavljaju najstariju kulturu na našoj planeti i u našem univerzumu. To znanje je apauruṣeya, nadljudsko ili transcendentalno. Moramo znati da su sve druge kasnije kulture samo nesavršene izvedenice sofisticirane vedske kulture. Ako detaljnije proučimo povijest svijeta, lako možemo ustanoviti da su se nekada u drevna vremena pripadnici pojedinih naroda u grupama iseljavali s indijskog podkontinenta u potrazi za novim horizontima i životnim prostorom, te naseljavali zemlje dalje na istoku, na sjeveru i jugu, te specijalno na zapadu od Indije – u kasnije države Azije, te dalje u sadašnju Tursku, koja je uvijek bila kao most između dva kontinenta, Grčku, Italiju i druge zemlje Evrope, na jug u Afriku, zatim dalje na sjever i zapad sve do obala Sjeverne i Južne Amerika, kao i sve prostore između. Sa sobom su nosili i dio svojih tradicija, vedsku kulturu i znanja, ali poslije hiljada godina izvorna znanja bivaju zagubljena, te ih je potrebno obnoviti. To će biti jedan od glavnih zadataka generacija koje tek dolaze. U budućnosti će mnogi ljudi učiti Sanskrit, koji je Deva Nāgarī, jezik viših rasa u univerzumu. Ovakvi tekstovi su samo kap u moru golemog vedskog znanja i to onog koje je razotkriveno i prevedeno, a računa se da je to do skoro bilo tek preko 20% sveukupnog vedskog znanja, koje tek čeka da bude razotkriveno i prevedeno na svjetske jezike. Poznato je da izvorne Purāṇe za stanovnike Zemlje sadrže 400 000 stihova, dok izvorne Purāṇe za nebeske rase na višim planetaranim sistemima sadrže čak 10 000 000 stihova. Ne bi smjeli sebi dopuštati taj luksuz da i dalje živimo u tami ogromnog neznanja, iako su nam danas u doba globalnih komunikacija putem interneta, brojne literature, etc., sva ta znanja dostupna, samo moramo naučiti gdje ih potražiti, dakle neizmijenjena i negarnirana mnogobrojnim filozofskim i umnim špekulacijama poznatih i nepoznatih svjetskih filozofa i drugih mudrijaša.

 

Radi dubljeg razumijevanja teme, koja se obrađuje, preporučljivo je pročitati i predhodne nastavke. Ukoliko vam se otvore neka pitanja slobodno se javite preko messenger poruka na Facebook-u  nekada navečer iza 19:00. Bilo bi jako preporučljivo da pojedine segmente golemog vedskog znanja, počnu detaljnije izučavati svi koji preferiraju da vode pojedina ljudska društva u svijetu, te edukatori edukatora, mediji, državne službe koje opslužuju građane, etc. Bilo bi puno manje uznemirenja za sve nas, te ishitrenih i pogrešnih političkih odluka, pogrešnih sudskih presuda, mnogobrojnih spinova na medijima, etc. Specijalno u sadašnjoj situaciji intezivnih karmičkih pročišćenja.

 

STIH 12.2.21

 

atha teṣāṁ bhaviṣyanti   manāṁsi viśadāni vai

vāsudevāṅga-rāgāti  -  puṇya-gandhānila-spṛśām

paura-jānapadānāṁ vai   hateṣv akhila-dasyuṣu

 

SYNONYMS: atha — then; teṣām — of them; bhaviṣyanti — will become; manāṁsi — the minds; viśadāni — clear; vai — indeed; vāsudeva — of Lord Vāsudeva; aṅga — of the body; rāga — from the cosmetic decorations; ati-puṇya — most sacred; gandha — having the fragrance; anila — by the wind; spṛśām — of those who have been touched; paura — of the city-dwellers; jāna-padānām — and the residents of the smaller towns and villages; vai — indeed; hateṣu — when they have been killed; akhila — all; dasyuṣu — the rascal kings.

 

Nakon  što  će  svi  prevarantski  kraljevi  bili  ubijeni,  stanovnici gradova i mjesta će osjetiti povjetarac koji će nositi najsvetiji miris sandalovine i drugih ukrasa Gospodina Vāsudeve, a njihovi će umovi tada postati transcendentalno čisti.

 

SMISAO: Ništa ne može nadmašiti uzvišeno iskustvo bića kao njegovo dramatično  spašavanje  od  strane velikog  heroja,  koji  je  u  ovom  slučaju Svevišnji  Gospodin.  Smrt  demona  na  kraju  Kali-yuge  biće  popraćena mirisom  duhovnog  povjetarca,  te  će  tako  atmosfera  postati  vrlo očaravajuća.

 

STIH 12.2.22

 

teṣāṁ prajā-visargaś ca   sthaviṣṭhaḥ sambhaviṣyati

vāsudeve bhagavati   sattva-mūrtau hṛdi sthite

 

SYNONYMS: teṣām — of them; prajā — of progeny; visargaḥ — the creation; ca — and; sthaviṣṭhaḥ — abundant; sambhaviṣyati — will be; vāsudeve — Lord Vāsudeva; bhagavati — the Supreme Personality of Godhead; sattva-mūrtau — in His transcendental form of pure goodness; hṛdi — in their hearts; sthite — when He is situated.

 

Kada se Gospodin Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba, pojavi u njihovim srcima u Svom transcendentalnom obliku vrline, preostali će građani iznova obilno naseliti Zemlju.

 

STIH 12.2.23

 

yadāvatīrṇo bhagavān   kalkir dharma-patir hariḥ

kṛtaṁ bhaviṣyati tadā   prajā-sūtiś ca sāttvikī

 

SYNONYMS: yadā — when; avatīrṇaḥ — incarnates; bhagavān — the Supreme Lord; kalkiḥ — Kalki; dharma-patiḥ — the master of religion; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead; kṛtam — Satya-yuga; bhaviṣyati — will begin; tadā — then; prajā-sūtiḥ — the creation of progeny; ca — and; sāttvikī — in the mode of goodness.

 

Kada se Svevišnji Gospodin pojavi na Zemlji kao Kalki, održavatelj religije,  tada  će  početi  Satya-yuga,  a  ljudsko  društvo  će  dobiti potomstvo u čistoj vrlini.

 

STIH 12.2.24

 

yadā candraś ca sūryaś ca   tathā tiṣya-bṛhaspatī

eka-rāśau sameṣyanti   bhaviṣyati tadā kṛtam

 

SYNONYMS: yadā — when; candraḥ — the moon; ca — and; sūryaḥ — the sun; ca — and; tathā — also; tiṣya — the asterism Tiṣyā (more commonly known as Puṣyā, extending from 3° 20´ to 16° 40´ Cancer); bṛhaspatī — and the planet Jupiter; eka-rāśau — in the same constellation (Cancer); sameṣyanti — will enter simultaneously; bhaviṣyati — will be; tadā — then; kṛtam — Satya-yuga.

 

Kada se Mjesec [Candra], Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] i Bṛhaspatī graha [Jupiter] nađu zajedno u sazviježđu Karkaṭa [Cancer -- Rak] i kada sva tri nebeska tijela istovremeno uđu u Nakṣatru Puṣyā [Nakṣatra je skupina zvijezda ili zvjezdana konstelacija ili asterizm], tačno od tog momenta počet će doba Satya-yuga ili Kṛta-yuga.

 

KOMENTAR: Ovakvo se pozicioniranje planeta u istom znaku i u istoj Nakṣatri naziva i poravnjanje planeta.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.21-24

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.


04.03.2021.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 8]

 

 

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM AUTHORITATIVELY DESCRIBES THE FUTURE OF OUR PLANET.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM AUTORITATIVNO  OPISUJE  BUDUĆNOST  NAŠE PLANETE.

 

KOMENTAR: Zbog različitih karmičkih faktora i drugih okolnosti, kao što su nepostojanje kontinuiranog obrazovanja u sofisticirana vedska znanja višeg ranga, te i dodatne edukacije, etc., dolazi do raširene pojave začinjanja, uslovno rečeno, neželjenog stanovništva u neznanju i u strasti. U vedskim spisima takvo stanovništvo se naziva varṇa-sańkara stanovništvo, nepoželjno. Dakle, bez predhodnog izvođenja Garbādhāna saṁskāre [žrtvenog obreda] prije začinjana djece, kao i izvan reguliranih bračnih zajednica. Posljedica toga je da se povremeno nakupi kritična masa ljudi demonskog karaktera [rakṣasa mentaliteta], koji obično stižu s nižih planetarnih sistema, ili pak sa sistema paklenih planeta, a neki i s drugih sistema, koji su tu u našoj neposrednoj blizini -- nastanjenih rakṣasama. U svakom slučaju to možemo spoznati čak i letimičnom analizom vedskog horoskopa. Pošto ćemo kad-tad doći u situaciju da se ozbiljnije počnemo suočavati s nekim svojim anarthama [suptilnim nečistoćama u srcu -- drevni mudraci kažu da ima četiri grupe anarthi po četiri -- ukupno šesnaest anarthi] i njihovim posljedicama, bolje je suočiti se s tim stvarima ranije, da znamo šta nam je raditi i kako barem dijelom neutralizirati često  nepredvidljive, dugoročne posljedice. Dakako, za suočavanje s vlastitim anarthama treba dosta znanja i snage, a potrebne su nam i iskusne, kvalificirane i opunomoćene osobe.

 

Baš radi ovoga, za civilizirane pripadnike ljudske rase, u svetim vedskim spisima preporučuje se uspostavljanje reguliranih bračnih zajednica, uz izvođenje propisanih Vivāha yajñi, te da se prije začinjanja djece obavezno izvode dodatne specifične yajñe -- Garbādhāna saṁskāre, kojima je svrha začinjanje dobre djece, koja su bila napredne duše već u svojim prošlim životima. Inače, jedna od mogućnosti u drugim slučajevima je da u matericu žene ili djevojke prilikom neobuzdanog seksa bez obavljanja za to propisane yajñe, te izvan regulirane bračne zajednice -- uskoči neka duša s donjih svjetova ili sistema paklenih planeta, ili pak sa specifičnih drugih svjetova nastanjenih asurama.

 

I to je naš realitet, kao što bi se reklo. Šta se dešava u praksi? Neki ljudi rođeni u gunama neznanja i tamasu, s rakṣasa mentalitetom, moguće potom kada odrastu zauzimaju visoke položaje u društvu -- politici, obrazovanju, privredi -- ekonomiji, religioznim institucijama, javnim medijima, državnim službama,  upravljačkim pozicijama, etc. Tada nastaju veliki problemi za sve koji su oko njih, jer su to pozicije koje daju izvjesnu moć nad drugima, a bez imanja transcendentalnih vedskih znanja višeg ranga ta moć obično bude zloupotrebljena. I onda se još pitamo – šta to bi?

 

U dosadašnjim nastavcima, kao i današnjem, upravo se na podosta mjesta spominju slučajevi, kada se osobe rakṣasa mentaliteta drznu obući kraljevsku odjeću [u doba pisanja izvornog teksta, ali i danas je to tako ili slično] ili odjeću ministara, te zauzeti visoke pozicije u društvu.  Neupućeni ne znaju da se sve plaća. Karmičke reakcije su vrlo oštre, ali pravedne za svakoga – bez obzira znali mi za njih ili ne.

 

Specijalno u teškim, pročišćavajućim vremenima, potrebno je uložiti dodatne napore na edukaciji svih koji na neki način dolaze u povećani kontakt s drugim osobama i velikim vrijednostima, specijalno mladima, ili imaju takve pozicije u društvu da su druge osobe zavisne od njihovih aktivnosti. Poznato je da danas praktički ne postoji pravilna duhovna edukacija u sistemima redovnog obrazovanja, ponajviše zbog toga što sami edukatori, dakle učitelji, nastavnici i profesori ne posjeduju vedska znanja višeg ranga, niti ih imaju oni koji odlučuju o tome. Primjera radi, ne treba očekivati i to je praktički nemoguća misija da neki bivši mesarov pomoćnik i slično, koji sada zauzima položaj ministra u nekoj vladi, radi na edukaciji građana i postepenom, u śāstrama [svetim vedskim spisima] propisanom prelasku stanovništva na zdravu i prirodnu vegetarijansku prehranu. Kako već znamo, ima bezbroj sličnih  primjera u svakom društvu u svijetu i trebamo se itekako potruditi, svako u svom okruženju i domenu -- da suštinske stvari pravilno postavimo kada god je to moguće. Za početak, najproduktivnije je poraditi na upućivanju drugih ljudi u svete vedske spise, shodno trenutnoj razini svjesnosti, te drugim okolnostima i tako im omogućiti na neki prikladan način da ih barem dijelom pročitaju. Dakako, kada postepeno postanemo iskusni, poželjno je uvijek dijeliti s drugima i vlastite mnogobrojne duhovne realizacije.

 

Zašto je iznimno važno za cijelu ljudsku rasu začinjanje dobre djece i inače regulirani način života i ishrane? Na mnogo mjesta u vedskim spisima je rečeno da su današnja velika uznemirenja, kao i prije, jedan od predznaka rađanja demona u velikom broju.

 

Opet, jedna od duhovnih premisa je da ne tražimo greške u drugima – i sami smo okean grešaka. Za sve što nam se dešava snosimo punu odgpvornost. Naše polje djelovanja smo mi sami. Dakle, u ovom ljudskom životu je preporučljivo da ozbiljno poradimo na samospoznaji i pročišćavanju vlastitog srca, te spoznaji Svevišnjeg Gospodina. 

 

Za ovo doba Kali yugu opunomoćeni proces obožavanja Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe je skupno pjevanje Njegovih svetih imena i pažljivo mantranje na japi Hare Kṛṣṇa mahā mantre. Postoji ukupno 64 procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina, dakle za svačiju razinu svjesnosti i druge okolnosti. Svi ostali procesi u najboljem slučaju daje neke male prolazne rezultate, ali bez ikakve garancije za dostizanje sveg savršenstva ljudskog života.

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa

Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma

Rāma Rāma Hare Hare

 

STIH 17

 

carācara-guror viṣṇor   īśvarasyākhilātmanaḥ

dharma-trāṇāya sādhūnāṁ   janma karmāpanuttaye

 

SYNONYMS: cara-acara — of all moving and nonmoving living beings; guroḥ — of the spiritual master; viṣṇoḥ — the Supreme Lord, Viṣṇu; īśvarasya — the Supreme Personality of Godhead; akhila — of all; ātmanaḥ — of the Supreme Soul; dharma-trāṇāya — for the protection of religion; sādhūnām — of saintly men; janma — the birth; karma — of their fruitive activities; apanuttaye — for the cessation.

 

Gospodin Viṣṇu – Svevišnja Božanska Osoba, duhovni učitelj svih pokretnih i nepokretnih živih bića i Vrhovna Duša svih – uzima rođenje [na planeti Zemlji] kako bi zaštitio načela religije i izbavio Svoje svete bhakte od reakcija materijalnog rada.

 

STIH 18

 

śambhala-grāma-mukhyasya   brāhmaṇasya mahātmanaḥ

bhavane viṣṇuyaśasaḥ   kalkiḥ prādurbhaviṣyati

 

SYNONYMS: śambhala-grāma — in the village Śambhala; mukhyasya — of the chief citizen; brāhmaṇasya — of the brāhmaṇa; mahā-ātmanaḥ — the great soul; bhavane — in the home; viṣṇuyaśasaḥ — of Viṣṇuyaśā; kalkiḥ — Lord Kalki; prādurbhaviṣyati — will appear.

 

Gospodin Kalki će se pojaviti u domu najcjenjenijeg brāhmaṇe u selu Śambhala, velike duše  Viṣṇuyaśā.

 

STIH 19-20

 

aśvam āśu-gam āruhya   devadattaṁ jagat-patiḥ

asināsādhu-damanam   aṣṭaiśvarya-guṇānvitaḥ

 

vicarann āśunā kṣauṇyāṁ   hayenāpratima-dyutiḥ

nṛpa-liṅga-cchado dasyūn   koṭiśo nihaniṣyati

 

SYNONYMS: aśvam — His horse; āśu-gam — swift-traveling; āruhya — mounting; devadattam — named Devadatta; jagat-patiḥ — the Lord of the universe; asinā — with His sword; asādhu-damanam — (the horse who) subdues the unholy; aṣṭa — with eight; aiśvarya — mystic opulences; guṇa — and transcendental qualities of the Personality of Godhead; anvitaḥ — endowed; vicaran — traveling about; āśunā — swift; kṣauṇyām — upon the earth; hayena — by His horse; apratima — unrivaled; dyutiḥ — whose effulgence; nṛpa-liṅga — with the dress of kings; chadaḥ — disguising themselves; dasyūn — thieves; koṭiśaḥ — by the millions; nihaniṣyati — He will slaughter.

 

Gospodin Kalki, Gospodar univerzuma, zajahat će Svog brzonogog konja Devadattu, uzeće mač u ruku te krenuti na put širom Zemlje pokazujući Svojih osam mističnih obilja i osam božanskih odlika. Prikazujući  Svoj  neusporedivi  sjaj  i  jašući  ogromnom  brzinom, ubijat će na milione lopova koji su se drznuli odjenuti kraljevsku odjeću.

 

SMISAO:  Ovi  stihovi  opisuju  uzbudljive  zabave  Gospodina  Kalkiya. Svako  će  biti  očaran  moćnim,  naočitim  mladićem,  koji  će,  jašući prekrasnog  konja  brzinom  munje,  s  mačem  u  ruci  šibati  i  okrutno uništavati demonske ljude. Naravno, fanatični materijalisti mogu reći da je takva slika Gospodina Kalkiya  samo  prikaz  božanstva  kao  izmišljotina  ljudskog  uma  – mitološko božanstvo koje su izmislili ljudi kojima je potrebno vjerovanje u  neko  nadmoćno  biće.  Taj  argument  nije  logičan  i  ne  predstavlja nikakav dokaz. To je samo mišljenje određenih ljudi. Nama treba voda, ali to ne znači da je čovjek stvara. Trebamo i hranu, kisik i mnoge druge stvari  koje  nismo  stvorili.  Budući  da  je  naše  opće  iskustvo  da  naše potrebe odgovaraju raspoloživosti postojećih stvari, te da će naša potreba za Svevišnjim  Gospodinom  ukazati  da  On  zapravo  postoji.  Drugim riječima, priroda nas daruje s osjećajem potrebe za stvarima koje već postoje, a to je zapravo neophodno za naše blagostanje. Slično tome, imamo  iskustvo  potrebe  za  Bogom  jer  smo  zapravo  dio  Boga  i  ne možemo živjeti bez Njega. Na kraju Kali-yuge taj će se isti Bog pojaviti kao moćni Kalki Avatār i ukloniti onečišćenje iz demona.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.17-20

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

<< 03/2021 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
327773

Powered by Blogger.ba