UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

26.01.2021.

KĀLAKANYĀ – DOUGHTER OF TIME [PART 3]

 

 

KĀLA SARPA – UJED ZMIJE VREMENA.

AKO OSOBA PRIHVATI UPUTSTVA KOJA NAM MILOSTIVO DAJE NĀRADA MUNI, OKEAN STRAHA [BHAYA] MOŽE BITI VEOMA BRZO UKLONJEN MILOŠĆU OVOG VELIKOG VAIṢṆAVE.

ONAJ KO NE SLIJEDI SVA TA PRAVILA I PROPISE NAZIVA SE YAVANA ILI MLECCHA. NE BISMO TREBALI POGREŠNO MISLITI DA SE OVE RIJEČI ODNOSE NA ODREĐENU KLASU LJUDI U DRUGIM ZEMLJAMA. NEMA NI GOVORA O OGRANIČAVANJU PREMA NACIONALNOSTI. BILO DA ŽIVI U INDIJI ILI IZVAN INDIJE, OSOBA SE NAZIVA YAVANOM ILI MLECCHOM AKO NE SLIJEDI VEDSKE PRINCIPE. ONAJ KO NE SLIJEDI PRINCIPE HIGIJENE PREMA VEDSKIM PRAVILIMA I PROPISIMA, BIĆE PODLOŽAN MNOGIM ZARAZNIM BOLESTIMA. POŠTO UČENICIMA U OVOM POKRETU SVJESNOSTI KṚṢṆE SAVJETUJEMO DA SLIJEDE VEDSKE PRINCIPE, PRIRODNO POSTAJU VEOMA ČISTI.

POŠTO BHAKTA STROGO SLIJEDI UPUTSTVA NĀRADE MUNIYA, NE PLAŠI SE STAROSTI, BOLESTI ILI SMRTI. BHAKTA NAIZGLED MOŽE OSTARITI, ALI NIJE PODLOŽAN SIMPTOMIMA PORAZA KOJE U STAROSTI DOŽIVLJAVAJU OBIČNI LJUDI. ZATO STAROST NE RAZVIJA U BHAKTI STRAH OD SMRTI KAO ŠTO JE TO S OBIČNIM ČOVJEKOM. KADA JARĀ ILI STAROST UZME UTOČIŠTE BHAKTE, KĀLAKANYĀ SMANJUJE BHAKTIN STRAH. BHAKTA ZNA DA SE NAKON SMRTI VRAĆA KUĆI, NAZAD BOGU I ZATO SE UOPŠTE NE PLAŠI SMRTI. TAKO, UMJESTO DA BHAKTU UČINI POTIŠTENIM, STAROST POMAŽE BHAKTI DA POSTANE NEUSTRAŠIV I STOGA SREĆAN.

 

KOMENTAR: Bezvremeni stihovi Śrīmad-Bhāgavatama, ostalih Purāṇa i drugih vedskih spisa – śāstra, nas detaljno obavještavaju o svemu značajnom za život, pa tako nam pružaju i odgovore na pitanja eventualnog produženja života. Samo se trebamo postepeno istrenirati pa naučiti gdje trebamo potražiti bona fide tekstove i odgovore na ova pitanja.

 

U ovim intezivno karmički pročišćavajućim vremenima, postaju jako prominentna i pitanja održavanja dobrog zdravlja, te zadobijanja neophodnog imuniteta. A, tu su i specijalno za starije generacije, brojna pitanja što lakšeg proživljavanja starosti. U današnjem stihu nalazimo i bona fide upute kako umanjiti strah od smrti.

 

Specijalno je poučno vidjeti kako se poštujući vedske principe potpuno oslobađamo lažnih i prolaznih tjelesnih imenovanja, koja dolaze od ahaṅkāre -- fols ega [lažnog ja], te na taj način danas generiranih izraženih nepovoljnih društvenih kretanja, kao što su jačanje ekstremne desnice, nacionalizama, rasne segregacije, etc., skoro u svim regionima svijeta. Misliti “Ja sam ovo …”, a “Oni su ono nešto drugo …” je potpuno pogrešno i jako opasno, a rađa se u neovladanim umovima nekih, radi velikog karmičkog i duhovnog neznanja. Specijalno je ovo enormno pogubno za veće mase ljudi, pa i čitave narode, kada na ovaj način pogrešno razmišljaju oni koji propagiraju određene uznemiravajuće, osvajačke i destruktivne politike u pojedinim regionima svijeta. Ali, dobro je znati, na kraju takve osobe rākṣasa [demonskog] mentaliteta, idu na dugotrajno ispaštanje na jedan od dvadeset i osam sistema paklenih planeta na dnu našeg univerzuma radi uznemiravanja drugih, a već i ovaj život im se na kraju pretvara u pravi pakao. Samo agnostici ne vjeruju u više karmičke zakone i oštre, ali pravedene za sve karmičke reakcije radi dugotrajnog upražnjavanja griješnih djelatnosti.

 

STIH 4.27.24

 

ṛṣabhaṁ yavanānāṁ tvāṁ

vṛṇe vīrepsitaṁ patim

saṅkalpas tvayi bhūtānāṁ

kṛtaḥ kila na riṣyati

 

SYNONYMS: ṛṣabham — the best; yavanānām — of the untouchables; tvām — you; vṛṇe — I accept; vīra — O great hero; īpsitam — desired; patim — husband; saṅkalpaḥ — the determination; tvayi — unto you; bhūtānām — of all living entities; kṛtaḥ — if done; kila — certainly; na — never; riṣyati — becomes baffled.

 

Prllazeći kralju Yavanā Kālakanyā ga je oslovila kao velikog junaka, rekavši: Dragi moj gospodine, najbolji si od nedodirljivih. Volim te i želim da budeš moj muž. Znam da niko nije zbunjen ako se sprijatelji s tobom.

 

SMISA0: Riječi yavanānām ṛṣabham se odnose na kralja Yavanā. Sanskritske riječi yavana i mleccha se odnose na one koji ne slijede vedske principe. Prema vedskim principima, osoba treba ustati rano ujutro, okupati se, pjevati Hare Kṛṣṇa, ponuditi Božanstvu maṅgala-ārati, proučavati vedsku Iiteraturu, uzeti prasādu i oblačiti i ukrašavati Božanstvo. Također mora sakupljati novac za troškove templa, ili ako je porodični čovek, mora ići da radi u skladu s propisanim dužnostima brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya ili śūdra. Na taj način, treba živjeti životom duhovnog razumijevanja i to je vedska civilizacija. Onaj ko ne slijedi sva ta pravila i propise naziva se yavana ili mleccha. Ne bismo trebali pogrešno misliti da se ove riječi odnose na određenu klasu ljudi u drugim zemljama. Nema ni govora o ograničavanju prema nacionalnosti. Bilo da živi u Indiji ili izvan Indije, osoba se naziva yavanom ili mlecchom, ako ne slijedi vedske principe. Onaj ko ne slijedi principe higijene prema vedskim pravilima i propisima, biće podložan mnogim zaraznim bolestima. Pošto učenicima u ovom pokretu svjesnosti Kṛṣṇe savjetujemo da slijede vedske principe, prirodno postaju veoma čisti.

 

Ako je neko svjestan Kṛṣṇe, može raditi kao mladić čak i ako ima sedamdeset pet i osamdeset godina. Zato kćer Kāle [Vječnog Vremena] ne može savladati vaiṣṇavu. Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī je počeo s pisanjem Śrī Caitanye-Caritāmṛte u dubokoj starosti, a ipak je predstavio najdivnije djelo o djelatnostima Gospodina Śrī Caitanye. Śrīla Rūpa Gosvāmī i Śrīla Sanātana Gosvāmī su otpočeli svoj duhovni život kada su bili veoma stari, to jest, nakon što su se povukli od svojih dužnosti i porodičnog života -- ipak, predstavili su brojne dragocjene spise za unapređenje duhovnog života. To je potvrdio Śrīla Śrīnivāsa Ācārya, koji je slavio Gosvāmīye na ovaj način:

 

nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau

lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau śaraṇyākarau

 

rādhā-kṛṣṇa-padāravinda-bhajanānandena mattālikau

vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau

 

"Odajem svoje ponizno poštovanje šestorici Gosvāmīya, naime Śrī Sanātana Gosvāmīyu, Śrī Rūpa Gosvāmīyu, Śrī Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmīyu, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmīyu, Śrī Jīva Gosvāmīyu i Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīyu, koji su veoma iskusni u pomnom proučavanju svih razotkrivenih spisa s ciljem uspostavIjanja vječnih religioznih principa za dobrobit svih ljudskih bića. Zato su slavljeni širom sva tri svijeta i vrijedni su uzimanja utočišta, jer su obuzeti raspoloženjern gopīja i zaokupljeni transcendentalnim služenjem Rādhe i Kṛṣṇe s ljubavlju."

 

Tako jarā, starost, ne uznemirava bhaktu, zato što bhakta slijedi uputstva i odlučnost Nārade Muniya. Svi bhakte pripadaju učeničkom naslijeđu koje potiče od Nārade Muniya, jer obožavaju Božanstvo prema uputstvu Nārade Muniya, naime prema Nārada-pañcarātri, ili pāñcarātrika-vidhiyu. Bhakta slijedi principe pāñcarātrika-vidhi kao i bhāgavata-vidhya. Bhāgavata-vidhi obuhvata propovijedanje -- śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ -- slušanje i pjevanje o slavama Gospodina Viṣṇua, Svevišnje Božanske Osobe. Pāñcarātrika-vidhi obuhvata arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam. Pošto bhakta strogo slijedi uputstva Nārade Muniya, ne plaši se starosti, bolesti ili smrti. Bhakta naizgled može ostariti, ali nije podložan simptomima poraza koje u starosti doživljavaju obični ljudi. Zato starost ne razvija u bhakti strah od smrti kao što je to s običnim čovjekom. Kada jarā ili starost uzme utočište bhakte, Kālakanyā smanjuje bhaktin strah. Bhakta zna da se nakon smrti vraća kući, nazad Bogu i zato se uopšte ne plaši smrti. Tako, umjesto da bhaktu učini potištenim, starost pomaže bhakti da postane neustrašiv i stoga srećan.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 4: The Creation of the Fourth Order 

Chapter Twenty-Seven: Attack by Caṇḍavega on the City of King Purañjana; the Character of Kālakanyā.

VedaBase Śrīmad-Bhāgavatam:  4.27.24

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

19.01.2021.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 5]

 

 

OSOBE ĆE BITI PROGLAŠAVANE ZLIMA [BEZBOŽNIMA, NESVETIMA …] AKO NEĆE IMATI NOVAC, A LICEMJERJE ĆE BITI PRIHVAĆENO KAO VRLINA. BRAK ĆE BITI UREĐEN SAMO USMENIM SPORAZUMOM, A OSOBA ĆE MISLITI DA JE SPREMNA POJAVITI SE U JAVNOSTI SAMO AKO SE OKUPALA.

 

RIJEČ  DAMBHA  UKAZUJE  NA  LICEMJERA  KOJI  SAM  SEBE  SMATRA PRAVEDNIM – NEKO KO NIJE SVET, ALI SE TAKO PRIKAZUJE. U DOBU KALI JE VELIK BROJ TAKVIH OSOBA, LICEMJERNIH VJERSKIH FANATIKA KOJI SMATRAJU DA JE NJIHOV PUT, ISTINA I SVJETLOST JEDINA.

 

VJERSKI FANATICI NA ZAPADU OBIČNO IMAJU MNOGE LOŠE NAVIKE, KAO ŠTO JE PUŠENJE, PIJENJE ALKOHOLA, NEZAKONIT SEKS, KOCKANJE I KLANJE ŽIVOTINJA. IAKO SLJEDBENICI POKRETA SVJESNOSTI KṚṢṆE STROGO IZBJEGAVAJU NEDOZVOLJENI SEKS, INTOKSIKACIJU, KOCKANJE I UBIJANJE ŽIVOTINJA, IAKO SU POSVETILI SVOJE ŽIVOTE STALNOM SLAVLJENJU BOGA, LICEMJERI KOJI SMATRAJU DA SU U PRAVU, TAKVE STROGOSTI I PREDANOST BOGU TRETIRAJU „ĐAVOLJIM TRIKOVIMA“. GRIJEŠNICI SE  PROGLAŠAVAJU  VJERNICIMA,  A  SVETE  OSOBE  DEMONIMA.  OVA  PATETIČNA NESPOSOBNOST DA SE SHVATI NAJELEMENTARNIJI KRITERIJUM ZA DUHOVNOST ISTAKNUTI JE SIMPTOM KALI-YUGE.

 

KOMENTAR: U ovim tekstovima riječ je o simptomima Kali yuge, doba u kome se nalazimo. Većina vaiṣṇava i inače transcendentalista su podobro upućeni u ove stvari, ali veliki dio ljudske rase još nema   informacije i pravo znanje, tako da je uvijek potrebno navesti neke osnovne stvari, radi soba koje tek započinju s duhovnim traganjima. Kali yuga je počela 18 februara 3 102 [zna se tačno i u koliko sati] prije nove ere i trajaće 432 000 godina. Računa se da će prvih 10 000 – 12 000 godina biti koliko toliko podnošljivo za ljudsku rasu, dok će ostatak ljudima donijeti daleko veća dodatna  uznemirenja. Postoje i dijelovi [pod-periodi i pod-pod-periodi] ovog doba koji su manje, ili više povoljni. Tako se predviđa prema nekim informacijama upućenih vedskih astrologa, da će negdje od 2 000 godine pa narednih 480 godina biti jedan kraći zlatni pod-pod-period Kali yuge, dakle povoljan vremenski period. Tako, izgleda imamo preimućstvo da živimo u jednom zlatnom dijelu Kali yuge i tu situaciju trebamo znati iskoristiti za svoje primarne duhovne samointerese, koji su i najpreči, te se potruditi da uzmemo utočište samospoznatih osoba – ISKCON duhovnih učitelja uz asistenciju drugih naprednih kvalificiranih bhakta Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Ovi simptomi Kali-yuge su ujedno i vedska proročanstva za sadašnjost i budućnost.

 

Za ovo neko živo pisanje i prezentiranje određenih prikladnih izjava iz vedske literature, potrebno je uložiti podosta energija i vremena, te koliko je trenutno moguće, dati dodatna pojašnjenja shodno današnjim okolnostima kakve vladaju u svijetu, radi što boljeg razumijevanja materije koja se obrađuje. Ali, bez ikakvog prilagođavanja uputa vedskih spisa, śāstra i pravljenja eventualnih kompromisa. Znamo da je ovo živa materija, okolnosti se mijenjaju, a pri tome je nephodno i dobro proučiti povijest ljudske rase, a da i ne govorimo o obimnim svetim transcendentalnim vedskim spisima. Nema mjesta nekim površnostima, kao i eventualnim pristrasnostima, koje obično dolaze od privremenih tjelesnih imenovanja. Jedna od poenti ove mini serije je i da što bolje razumijemo sebe i druge, te vrijeme i okolnosti u kojima živimo. Vidljivo je da se mnogi dobronamjerni ljudi danas ne snalaze baš najbolje, jer su jako zbunjeni događanjima, a biće toga još što će donositi nove zbunjenosti, kao i dodatna  uznemirenja za sve nas. Tako, ovi skromni komentari, te dodatna pojašnjenja stihova i smisla stihova su dati u cilju dopunskih informacija i iskustvenih saznanja i treba da posluže svima za dalji duhovni napredak, a specijalno osobama, koje se tek uključuju u proučavanje vedske literature i započinju dugi put traganja za transcendentalnim  znanjima višeg ranga,

 

Kako već znamo, trenutno je u svijetu obično prisutna patetična nesposobnost da se shvate najelementarniji kriterijumi za duhovnost, što je za upućene jedan od istaknutih simptoma Kali-yuge. Vođe, predsjednici i ministri zemalja u svijetu, pa zatim i svi ostali na brojnim odgovornim, ali prolaznim pozicijama, u različitim segmentima svakog društva -- po pravilu se biraju po sistemu sviđanje-nesviđanje i prema podobnosti za pojedine političke opcije. Dakle, bez bilo kakvog sagledavanja mnogobrojnih karmičkih referenci -- potencijala i ograničenja svakog pojedinačno. Dešavaju se nevjerovatne stvari, da neko ko ima rākṣasa [demonski] mentalitet predvodi pojedina ljudska društva, ili obavlja druge odgovorne poslove. I onda se još pitamo zašto nam je ovako, kako je? Decidnije, prvi uslov u današnjim okolnostima, za bilo koju odgovornu funkciju, mora da postane potrebna karmička predodređenost za obavljanje određene vrste posla, što se da sagledati detaljnom analizom vedskog horoskopa. Slijedeći korak bi bio odabir osoba prema razini dostignute duhovne svjesnosti i poznavanja viših karmičkih zakona, te poznavanja transcendentalnih znanja višeg ranga. A, da bi stigli do te tačke, potrebna je sistemska dodatna edukacija, specijalno edukacija edukatora i onih koji preferiraju da vode pojedina ljudska društva u svijetu, pa zatim i svih slojeva društva. Dakako, pod edukacijom misli na se na transcendentalna vedska znanja višeg ranga, sve ostalo je šarena laža i velika iluzija.

 

STIH 12.2.5

 

anāḍhyataivāsādhutve   sādhutve dambha eva tu

svīkāra eva codvāhe   snānam eva prasādhanam

 

SYNONYMS: anāḍhyatā — poverty; eva — simply; asādhutve — in one’s being unholy; sādhutve — in virtue, or success; dambhaḥ — hypocrisy; eva — alone; tu — and; svī-kāraḥ — verbal acceptance; eva — alone; ca — and; udvāhe — in marriage; snānam — bathing with water; eva — alone; prasādhanam — cleaning and decorating of the body.

 

Osobe će biti proglašavane zlima [bezbožnima, nesvetima] ako neće imati novac, a licemjerje će biti prihvaćeno kao vrlina. Brak će biti uređen samo usmenim sporazumom, a osoba će misliti da je spremna pojaviti se u javnosti samo ako se okupala.

 

SMISAO:  Riječ  dambha  ukazuje  na  licemjera  koji  sam  sebe  smatra pravednim – neko ko nije svet, ali se tako prikazuje. U dobu Kali je velik broj takvih osoba, licemjernih vjerskih fanatika koji smatraju da je njihov put, istina i svjetlost jedina. U nekim zemljama takav  je  način  razmišljanja  rezultirao  nasilnom  represijom vjerskih sloboda i tako uništio mogućnost duhovno prosvijećene dijalektike. Na sreću, u većini zapadnih zemalja postoje sistemi, koji omogućuju slobodno vjersko izražavanje.

 

Vjerski fanatici na zapadu obično imaju mnoge loše navike, kao što je pušenje, pijenje alkohola, nezakonit seks, kockanje i klanje životinja. Iako sljedbenici pokreta svjesnosti Kṛṣṇe strogo izbjegavaju nedozvoljeni seks, intoksikaciju, kockanje i ubijanje životinja, iako su posvetili svoje živote stalnom slavljenju Boga, licemjeri koji smatraju da su u pravu, takve strogosti i predanost Bogu tretiraju „đavoljim trikovima“. Griješnici se proglašavaju  vjernicima,  a  svete  osobe  demonima.  Ova  patetična nesposobnost da se shvati najelementarniji kriterijum za duhovnost istaknuti je simptom Kali-yuge.

 

U ovom dobu će se institucija braka degenerirati. Već se sada vjenčani list ponekad  cinično  odbacuje  kao  „obični  komad  papira“. Zaboravljanje duhovnog smisla braka i pogrešno mišljenje da je seks cilj porodičnog života,  ima za posljedicu da se požudni muškarci  i  žene  neposredno  upuštaju  u  seksualne odnose bez obzira na formalnosti i odgovornost prema legalnom odnosu.

 

Takve budalaste osobe izjavljuju da je „seks prirodan“, ali ako je seks prirodan, onda su i trudnoća i rođenje, također, prirodni. Za dijete je prirodno da raste uz ljubav oca i majke te da ima jednog oca i majku cijeli život. Psihološke analize potvrđuju da o djetetu moraju brinuti i otac i majka, te je zato očito prirodno da seks treba biti praćen stalnim bračnim dogovorom. Licemjerni  ljudi  opravdavaju  neograničeni  seks riječima „to je prirodno“, ali izbjegavaju prirodnu posljedicu seksa -- trudnoću,  koriste sredstva za kontracepciju, koja svakako nije prirodna. Takvim licemjerjem i ludostima obiluje doba Kali.

 

Stih završava izjavom da će ljudi u sadašnjem dobu zanemariti ispravno ukrašavanje svojih tijela. Ljudsko biće treba ukrasiti svoje tijelo raznim religijskim ukrasima.  Vaiṣṇave  ukrašavaju  tijela  tilakom  koji  je blagoslovljen svetim imenom Boga, ali u dobu Kali su vjerske pa čak i materijalne formalnosti nepromišljeno odbačene.

 

KOMENTAR: U ovakvim prezentacijama stih po stih, kao i u komentarima po određenim temama, da bi se izbjegla makar i prividna pristrasnost, kada god je to moguće, a da se istovremeno ne kvari smisao navoda, izbjegavana su određena imenovanja, koja decidno upućuju na pripadnost pojedinim nacijama ili religioznostima. Naime, moguće je da već u slijedećem stihu, ili nekom drugom ispred ili iza, ili pak negdje drugo i u drugim vedskim spisima, budu pomenute neke pripadnosti određenim grupacijama naroda i religioznosti, pa onaj ko pročita samo jedan stih može stvoriti određene predrasude da se pominje samo određena pripadnost, da ih sada ne nabrajamo sve. Sve su to u stvari lažna i privremena tjelesna imenovanja od kojih se trebamo pravovremeno operirati, da bi mogli uopće ići naprijed.

 

U doba pisanja ovih pojašnjenja smisla stihova iz Śrīmad Bhāgavatama, još je bilo masovnih pojava izražene nasilne represije nad vjerskim slobodama u nekim zemljama, što je i sada još djelimično prisutno ponegdje u svijetu, a privremeno zapad je bio više otvoreniji za slobodno vjersko izražavanje. Ali, vremena se mijenjaju i okolnosti koje vladaju u pojedinim regionima svijeta. Tako smo svjedoci globalnih promjena i na ovom planu. Tamo, gdje se nekada nisu mogli ni zamisliti drugačiji religiozni pogledi na svijet, sada je situacija bitno drugačija. I, obratno, tamo gdje su nekada bile izražene vjerske slobode, u zadnje vrijeme je više pokušaja zabrane, između ostaloga i vedskih spisa, specijalno Bhagavad-gīte As It Is i prakticiranja svjesnosti Kṛṣṇe. To su u stvari sve simptomi Kali yuge i borbe za moć različitih političkih, korporativnih i drugih grupacija, koje pate od lažnih tjelesnih imenovanja i želje za kontrolom nad drugima, te sticanja enormnog bogatstva, a time i moći i kontrole na drugima. Moramo biti svjesni činjenice, da će osobe demonskog karaktera uvijek iznova pokušavati preuzimati bogatstvo drugih i praviti neki novi poredak u svijetu.

 

Tako, gledano kroz dugu povijest ljudske rase, kako znamo, smjenjivali su se raznorazni osvajači bogatih teritorija ili teritorija od interesa, specijalno dijelova tada bogate Indije, te drugih teritorija Azije, Afrike, Amerike, ali i Evrope i drugih. Potomci onih koji su nekada davno otišli iz Indije, jer nisu više željeli slijediti vedske principe i dharmu, te su sebi tražili nove životne prostore, sada su se vraćali kao osvajači i pokušavali velikom vojnom silom zauzeti prostranstva i templove Indije.

 

Kako je poznato iz povijesti, mnogobrojni vjerski misionari su na silu preobraćali veliki dio stanovništva u tek osvojenim zemljama, pa tako i u Indiji. Da bi preobraćanje stanovništva u tada bogatoj Indiji bilo što kompletnije, poklano je na stotine hiljada krava, a znamo da su mlijeko i mliječni proizvodi  bili osnov ishrane uz žitarice s polja i druge poljoprivredne proizvode u tadašnjoj Indiji, kao što je i preporučeno u svetim spisima za cijelu ljudsku rasu. Zatvoren je i veliki broj gurukula, škola za djecu i tzv. misionari su im preko propovijedi i u školama počeli nametati svoj jezik, svoju [ne]kulturu, religiju, običaje, etc. Dakle, bilo je na redu veliko preobraćanje cijele indijske nacije, ali i stanovništva u drugim osvojenim kolonijama, kako u Aziji, tako i u Africi, Americi i drugdje. Ali, čudne su karmičke reakcije i događanja, nekada i nepredvidljiva, te često znaju djelovati kao svojevrstan bumerang. Tako danas, upravo u zapadnim zemljama, nekada moćnim imperijalističkim silama, potomci nekadašnjih osvajača i uzurpatora -- djeca i mlade generacije počinju da uče drevni sanskritski jezik i pročavaju vedske duhovne principe na najprestižnijim univerzitetima.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.5

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

12.01.2021.

KĀLAKANYĀ – DOUGHTER OF TIME [PART 2]


 

KĀLA SARPA – UJED ZMIJE VREMENA.

INSPIRATION FOR PREACHING -- INSPIRACIJA ZA PROPOVIJEDANJE.

HOW TO EXTEND LIFE AND BE ETERNALLY YOUNG -- KAKO PRODUŽITI ŽIVOT I BITI VJEČNO MLAD.

IF ONE ACCEPTS THE INSTRUCTIONS OF NĀRADA MUNI, THE OCEAN OF FEAR (BHAYA) CAN BE VERY QUICKLY REMOVED BY THE GRACE OF THAT GREAT VAIṢṆAVA -- AKO OSOBA PRIHVATI UPUTSTVA NĀRADE MUNIYA, OKEAN STRAHA [BHAYA] MOŽE BITI VEOMA BRZO UKLONJEN MILOŠĆU OVOG VELIKOG VAIṢṆAVE.

 

KOMENTAR: Uvijek nam je otvoren zeleni signal za konekciju s višim, čistijim energijama preko duhovno naprednih osoba koje ih nose, bez obzira šta nas čeka u bližoj i daljoj budućnosti i bez obzira na skoro nesagledive posljedice naših predhodnih aktivnosti u ovom i prošlim životima. Također, isto  bez obzira na današnje napete komunikacije i odnose, česte sukobe, brojne prekide odnosa, raskide bračnih zajednica, etc. -- radi velikih karmičkih pročišćenja, koja su zahvatila cijeli svijet bez razlike.

 

Nakon pročišćavanja na gruboj fizičkoj razini i ostavljanja većeg dijela svega nepotrebnog, biće nam ekspandirano toliko dragocjeno vrijeme u produktivnije svrhe, ako se barem malo potrudimo i poradimo na sebi i svojim anarthama, suptilnim nečistoćama u srcu, te i poboljšanju odnosa s drugima. Neznano kako, ali jednostavno ćemo imati dovoljno vremena za sve. To je moć predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe.

 

S vremenom će nam početi stizati i još dublje spoznaje, specijalno, kada se s dužnim poštovanjem, uz svakodnevno pažljivo mantranje i druge seve, ozbiljno posvetimo proučavanju vedske filozofije i vaiṣṇavske literature, śāstra. Bhagavad-Gītā As It Is, Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Caitanya Caritāmṛta, druge Purāṇe, Upaniṣade, Itihāse, etc. su pravi melem za naše krhke duše i sadašnje okolnosti kakve vladaju u svijetu. Pored vlastitog postepenog pročišćavanja, prirodnijeg načina života, te dostizanja transcendentalnih vedskih znanja višeg ranga, vjerovatno ćemo poželiti da realizirano znanje podijelimo i s drugim dobronamjernim osobama u našem bližem i daljem okruženju, uvijek i u svim okolnostima.  

 

STIH 21

 

kadācid aṭamānā sā   brahma-lokān mahīṁ gatam

vavre bṛhad-vrataṁ māṁ tu   jānatī kāma-mohitā

 

SYNONYMS: kadācit — once upon a time; aṭamānā — traveling; sā — she; brahma-lokāt — from Brahmaloka, the highest planet; mahīm — on the earth; gatam — having come; vavre — she proposed; bṛhat-vratam — avowed brahmacārī; mām — unto me; tu — then; jānatī — knowing; kāma-mohitā — being illusioned by lust.

 

Kad sam jednom došao na ovu Zemlju s Brahmā-loke, najvišeg planetarnog sistema, susreo sam kćer Vremena koja je lutala univerzumom. Znajući da sam zavjetovani brahmacārī, postala je požudna i predložila da je prihvatim.

 

SMISAO: Veliki mudrac Nārada Muni je naiṣṭhika-brahmacārī --- što značl da nikada nije imao seks. Zbog toga uvijek izgleda vječno mlad. Starost, jarā ga nije mogla napasti. Nemoć starosti može savladati običnog čovjeka, ali Nārada Muni je bio drugačiji. Smatrajući Nāradu Muniya običnim čovjekom, kćer Vremena je suočila Nāradu sa svojom požudnom željom. Da bi se odolilo ženskoj privlačnosti potrebna je velika snaga. To je teško i starcu, a da ne govorimo o mladiću. Oni koji žive kao brahmacārī moraju slijediti stope velikog mudraca Nārade Munija, koji nikada nije prihvatio prijedloge Jare. Oni koji su previše odani seksu postaju žrtve jare i njihov životni vijek se brzo skraćuje. Ne koristeći ljudski oblik života za svjesnost Kṛṣṇe, jarine žrtve vrlo brzo umiru u ovom svijetu.

 

STIH 22

 

mayi saṁrabhya vipula - madāc chāpaṁ suduḥsaham

sthātum arhasi naikatra   mad-yācñā-vimukho mune

 

SYNONYMS: mayi — unto me; saṁrabhya — having become angry; vipula — unlimited; madāt — out of illusion; śāpam — curse; su-duḥsaham — unbearable; sthātum arhasi — you may remain; na — never; ekatra — in one place; mat — my; yācñā — request; vimukhaḥ — having refused; mune — O great sage.

 

Veliki mudrac Nārada je nastavio: Kada sam odbio da prihvatim njenu molbu, jako se naljutila na mene i oštro me proklela. Pošto sam odbio njenu molbu rekla je da neću moći da ostanem na jednom mjestu dugo vremena.

 

SMISAO: Veliki mudrac Nārada Muni ima duhovno tijelo; zato starost, bolest, rođenje i smrt ne utiču na njega. Nārada je najljubazniji bhakta Svevišnjeg Gospodina i njegov jedini posao je da putuje po čitavom univerzumu i propovijeda svjesnost Boga. Drugim riječima, njegov posao je da svakog učini vaiṣṇavom. Pod tim okolnostima, obično mu nije potrebno da ostane na jednom mjestu duže od vremena koje mu je potrebno za propovijedanje. Pošto već po svojoj vlastitoj volji putuje po čitavom univerzumu, prokletstvo Kālakanye je opisano kao sreća. Poput Nārade Muniya, mnogi drugi Gospodinovi bhakte propovijedaju Gospodinove slave na različitim mjestima, u različitim univerzumima. Takve osobe nisu pod vlašću materijalnih zakona.

 

STIH 23

 

tato vihata-saṅkalpā   kanyakā yavaneśvaram

mayopadiṣṭam āsādya   vavre nāmnā bhayaṁ patim

 

SYNONYMS: tataḥ — thereafter; vihata-saṅkalpā — being disappointed in her determination; kanyakā — the daughter of Time; yavana-īśvaram — unto the king of the untouchables; mayā upadiṣṭam — indicated by me; āsādya — having approached; vavre — accepted; nāmnā — of the name; bhayam — Fear; patim — as her husband.

 

Pošto sam je tako razočarao, s mojom dozvolom je prišla kralju Yavana, čije je ime Bhaya ili Strah [Fear] i prihvatila ga za svog muža.

 

SMISAO: Pošto je najsavršeniji vaiṣṇava, Śrī Nārada Muni uvijek želi dobro drugima, čak i onome ko ga prokune. Iako je odbio Kālakanyu, kćer Vremena, rado joj je pružio utočište. Naravno, niko joj nije mogao pružiti utočište, ali vaiṣṇava nalazi negdje utočište za takvu nesrećnu devojku. Kada jarā ili starost napadne, svako gubi snagu i propada. Jednim potezom, Nārada Muni je pružio utočište Kālakanyi i suprotstavio se običnim karmīyima. Ako osoba prihvati uputstva Nārade Muniya, okean straha [bhaya] može biti veoma brzo uklonjen milošću ovog velikog vaiṣṇave.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 4: The Creation of the Fourth Order  Chapter Twenty-Seven -- Attack by Caṇḍavega on the City of King Purañjana; the Character of Kālakanyā.

VedaBase Śrīmad-Bhāgavatam:  4.27.21-23

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

  

04.01.2021.

PRĀṆĀYĀMA-YOGA [PART 1]

 

KONTROLA ŽIVOTNOG ZRAKA I ŽIVOTNE SILE.

A CHALENGE FOR WESTERN SCIENCE.

 

KOMENTAR: Prema nekim aranžmanima, današnji stih je izabran za početni tekst i stručno pojašnjavanje prave svrhe prāṇāyāma-yoge plus još jedan stih radi dodatnih pojašnjenja. A, možemo uzeti i neke druge stihove iz Śrīmad-Bhāgavatama, drugih Purāṇa, iz Bhagavad-Gīte As It Is, te Upaniṣada, kao što je primjera radi Bṛhadāraṇyaka Upaniṣada, koji obrađuju temu prāṇāyāma-yoge i doći ćemo do istih saznanja. U nekim od slijedećih nastavaka vjerovatno će biti prezentirani još neki stihovi, radi sticanja kompletnijeg uvida u temu, a materija je prilično obimna.

 

Kao i obično, u svijetu postoji niz špekulacija o prāṇāyāma-yogi i njenom pravom cilju od strane neupućenih u vedske spise. Haṭha-yogī, aṣṭāṅga-yogī i ostali yogī primjenjuju prāṇāyāmu, ali uglavnom ne znaju svrhu koja stoji iza nje. Svrha prāṇāyāma-yoge ili mistične yoge je da se um i čula odvrate od upuštanja u plodonosne djelatnosti. Takozvani yogīyi, koji vježbaju u brojnim yoga klubovima, ili kod kuće u zapadnim zemljama, obično nemaju pojma o tome. Izuzetak čine oni koji su ujedno napredni bhakte Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i detaljno upoznati s vedskim spisima.

 

Međutim, s obzirom da smo već podobro u Kali yugi, ali i u jednom zlatnom pod-pod-periodu, te u odnosu na većinu sadašnje ljudske populacije od 7 831 853 377 [milijardi] ljudi [podatak od 13 decembra 2020], koji su uglavnom još uvijek totalno prekriveni iluzijom ovog materijalnog svijeta i žive od danas do sutra, bavljenje yogom je super, ako isto prati i zatijevno reguliranje komplet života i specijalno ishrane, te početno proučavanje vedskih spisa, druženje s bhaktama, etc. Bavljene yogom možemo shvatiti kao jednu od faza u životu, do višeg cilja. Dakle, za jedan dio pripadnika ljudske rase bavljenje yogom je vjerovatno jedna od mogućih stepenica u razvoju. Generalno, ne može svako odmah otpočeti s predanim služenjem Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, radi niza karmičkih uslovljenosti, trenutne razine svjesnosti i drugih okolnosti, ali nikad se ne zna u budućnosti, ko će dobiti veliku milost i blagoslove, te krenuti dugim putem duhovnih traganja. U većini slučajeva, potrebna je prelazna zona iz naše uobičajene komfor zone, do zone istezanja. Znajmo, ako na vrijeme ne počnemo izlaziti iz komfor zone [zone uživanja], ubrzo ćemo poslije zone istezanja doći u panik zonu. Priroda ovog materijalnog svijeta je takva da ako u nečemu uživamo, moraćemo ispaštati radi nečeg drugog. Postepeno, ovo će biti korigirano na bolje i radiće više ispod površine stvarnosti, u slučajevima okretanja ka procesu samospoznaje, spoznaje Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i potom procesu predanog služenja, kada naše uživanje podredimo zadovoljstvu Svevišnjeg Gospodina. Cilj svih Veda je Śrī Kṛṣṇa.  

 

STIH 4.23.8

 

tena kramānusiddhena   dhvasta-karma-malāśayaḥ

prāṇāyāmaiḥ sanniruddha-ṣaḍ-vargaś chinna-bandhanaḥ

 

SYNONYMS: tena — thus by practicing such austerities; krama — gradually; anu — constantly; siddhena — by perfection; dhvasta — smashed; karma — fruitive activities; mala — dirty things; āśayaḥ — desire; prāṇa-āyāmaiḥ — by practice of prāṇāyāma-yoga, breathing exercises; san — being; niruddha — stopped; ṣaṭ-vargaḥ — the mind and the senses; chinna-bandhanaḥ — completely cut off from all bondage.

 

Tako vršeći oštre strogosti, Mahārāja Pṛthu je postepeno postao postojan u duhovnom životu i potpuno se oslobodio svih želja za plodonosnim djelatnostlma. Također je primjenjivao vježbe disanja da bi ovladao umom i čullma i takvom ovladanošću se oslobodio svih želja za plodonosnim djelatnostima.

 

SMISAO: Riječ prāṇāyāma je vrlo značajna u ovom stihu, jer haṭha-yogī i aṣṭāṅga-yogī primjenjuju prāṇāyāmu, ali uglavnom ne znaju svrhu koja stoji iza nje. Svrha prāṇāyāma-yoge ili mistične yoge je da se um i čula odvrate od upuštanja u plodonosne djelatnosti. Takozvani yogīyi koji vježbaju u zapadnim zemljama nemaju pojma o tome. Cilj prāṇāyāme nije da se tijelo učini snažnim i sposobnim za težak rad. Cilj je obožavanje Kṛṣṇe. U prethodnom stihu je posebno spomenuto da je Mahārāja Pṛthu vršio sve strogosti i primjenjivao prāṇāyāmu i vježbe mistične yoge radi obožavanja Kṛṣṇe. Tako on predstavlja savršeni primjer i za yogīje. Sve što je učinio, učinio je da bi zadovoljio Svevišnju Božansku Osobu, Kṛṣṇu.

 

Umovi onih koji su odani plodonosnim djelatnostima su uvijek ispunjeni nečistim željama. Plodonosne djelatnosti su simptomi naše zagađene želje da vladamo materijalnom prirodom. Sve dok se nalazimo pod uticajem zagađenih želja, moramo prihvatiti jedno materijalno tijelo za drugim. Takozvani yogīyi, bez znanja o pravoj svrhi yoge, primjenjuju yogu da bi tijelo održali zdravim. Tako vrše plodonosne djelatnosti i želja ih primorava da prihvate drugo tijelo. Nisu svjesni da je krajnji cilj života prići Kṛṣṇi. Da bi spasile takve yogīye od lutanja kroz razne oblike života, śāstre upozoravaju da su u ovom dobu takve yogičke vježbe jednostavno traćenje vremena. Jedini način uzdizanja je pjevanje Hare Kṛṣṇa mahā-mantre.

 

Djelatnosti kralja Pṛthua su se odigrale u Satya-yugi. U ovom dobu pale duše koje nisu sposobne da išta primjenjuju, pogrešno su shvatile tu primjenu yoge. Zato śāstre naređuju -- kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā. Zaključak je da sve dok karmī, jñānī i yogīyi ne dođu do predanog služenja Gospodina Kṛṣṇe, njihove takozvane strogosti i yoga nemaju nikakvu vrijednost. Nārādhitaḥ: ako se ne obožava Hari, Svevišnja Božanska Osoba, primjena meditativne yoge, vršenje karma-yoge i njegovanje empirijskog znanja su besmisleni. Što se tiče prāṇāyāme, pjevanje Gospodinovog svetog imena i plesanje u zanosu se također smatraju prāṇāyāmom. U prethodnom stihu, Sanat-kumāra je poučio Mahārāja Pṛthua da neprestano služi Svevišnjeg Gospodina, Vāsudevu:

 

yat pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā

karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ

 

Sarno obožavajući Vāsudevu osoba se može osloboditi želja za plodonosnim djelatnostima. Bez obožavanja Vāsudeva, yogī i jñānī ne mogu dostići slobodu od takvih želja.

 

tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha-

sroto-gaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam

 

[Bhāg. 4.22.39]

 

Ovdje se riječ prāṇāyāma ne odnosi ni na kakav skriveni motiv. Pravi cilj je da se osnaže um i čula da bi se zaokupili predanim služenjem. U sadašnjem dobu ova odlučnost se može veoma lako razviti jednostavno pjevanjem svetih imena - Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

KOMENTAR: Pošto u ovom tekstu ne idemo od početka ovog poglavlja, potrebno je kraće pojašnjenje ko je u stvari Pṛthu Mahārāja, a već je navedeno da je živio u Satya yugi. Da bi stekli barem i približan utisak o kolikom se vremenskom odmaku radi, praktički u pitanju su ne hiljade, nego milioni solarnih godina, treba navesti da Satya yuga traje 1 728 000 godina, zatim nastupa Tretā yuga koja traje 1 296 000 godina. Poslije nje nastupa Dvāpara yuga i traje 864 000 godina, a potom sadašnje doba Kali yuga, koje će trajati 432 000 godina.

 

Ovi bona fide podaci mogu da posluže ujedno da vidimo koliko su špekulativne, tačnije potpuno pogrešne i budalaste teorije nekih zapadnih materijalistčkih naučnika, učenih profesora, magistara i doktora materijalnih nauka, te nerijetko i dobitnika prestižnih međunarodnih priznanja i novčanih nagrada, koji u svojim pogrešnim teorijama, pored ostaloga, operiraju sa špekulativnim podacima o postanku i razvoju ljudske rase tobože od primata [majmuna]. Ko zaista želi da bude prevaren i da misli da je postao od majmuna i biva prevaren – neka vjeruje i dalje, ima neku malu slobodu izbora, pa makar i pogrešnog, ali i veliku, specijalno karmičku odgovornost za sve posljedice. Prema materijalističkim naučnicima, a poduži je njihov spisak, „moderni čovjek“ takozvani homo sapiens [lat. misaoni čovjek], je nastao tobože evolucijom od razvijenijih potomaka primata-majmuna prije svega nekoliko stotina hiljada godina, a iz bona fide podataka u vedskim spisima možemo da vidimo da su Pṛthu Mahārāja i brojno stanovništvo tadašnje visoko razvijene drevne vedske civilizacije na području današnje Indije i okolnih zemalja, živjeli još prije nekoliko miliona solarnih godina.

 

Preporučljivo je znati, mi smo izvorno potekli od viših autoriteta u univerzumu Prāpatiya i njihovih potomaka, pripadnika viših nebeskih rasa, koji su zaduženi za ponovno stvaranje i reprodukciju ljudske rase, poslije povremenih uništenja nižih planetarnih sistema. Povremena, djelimična i potpuna uništenja univerzuma, te ponovno stvaranje je također kompleksna i obimna tema, nekada bude obrađena barem dijelom na nekom od blogova.

 

STIHOVI 1-3

 

maitreya uvāca

dṛṣṭvātmānaṁ pravayasam   ekadā vainya ātmavān

ātmanā vardhitāśeṣa-svānusargaḥ prajāpatiḥ

jagatas tasthuṣaś cāpi   vṛttido dharma-bhṛt satām

niṣpāditeśvarādeśo   yad-artham iha jajñivān

ātmajeṣv ātmajāṁ nyasya   virahād rudatīm iva

prajāsu vimanaḥsv ekaḥ   sa-dāro ’gāt tapo-vanam

 

SYNONYMS: maitreyaḥ uvāca — the sage Maitreya continued to speak; dṛṣṭvā — after seeing; ātmānam — of the body; pravayasam — old age; ekadā — once upon a time; vainyaḥ — King Pṛthu; ātma-vān — fully conversant in spiritual education; ātmanā — by oneself; vardhita — increased; aśeṣa — unlimitedly; sva-anusargaḥ — creation of material opulences; prajā-patiḥ — a protector of citizens; jagataḥ — moving; tasthuṣaḥ — not moving; ca — also; api — certainly; vṛtti-daḥ — one who gives pensions; dharma-bhṛt — one who observes the religious principles; satām — of the devotees; niṣpādita — fully executed; īśvara — of the Supreme Personality of Godhead; ādeśaḥ — order; yat-artham — in coordination with Him; iha — in this world; jajñivān — performed; ātma-jeṣu — unto his sons; ātma-jām — the earth; nyasya — indicating; virahāt — out of separation; rudatīm iva — just like lamenting; prajāsu — unto the citizens; vimanaḥsu — unto the aggrieved; ekaḥ — alone; sa-dāraḥ — with his wife; agāt — went; tapaḥ-vanam — in the forest where one can execute austerities.

 

U posljednjoj fazi svog života, kada je vidio da stari, Pṛthu Mahārāja -- ta velika duša koja je bila kralj svijeta -- podijelio je svo svoje obilje koje je sakupio svim vrstama živih bića, pokretnim i nepokretnim. Uredio je da svako dobije penziju u skladu s religioznim principima i nakon što je izvršio naređenje Svevišnjeg Gospodina, u potpunoj saradnji s Njim, predao je svoje sinove Zemlji, koja je bila smatrana njegovom kćerkom. Onda je napustio društvo svojih građana, koji su jadikovali i plakali osjećajući odvojenost od kralja i otišao u šumu, sam sa svojom ženom, da vrši strogosti.

 

SMISAO: Maharaja Prthu je bio jedna od śaktyāveśa inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe i kao takav, pojavio se na površini Zemlje da bi izvršio naređenja Svevišnjeg. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti, Svevišnji Gospodin je vlasnik svih planeta i uvijek želi vidjeti da na svakoj od tih planeta živa bića žive srećno i izvršavaju svoje dužnosti. Čim dođe do nekog poremećaja u izvršavanju dužnosti, Gospodin se pojavljuje na Zemlji, kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti 4.7: yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata.

 

Pošto je za vrijeme vladavine kralja Vene bilo prisutno toliko mnogo nepravilnosti, Gospodin je poslao svog najpovjerljivijeg bhaktu Mahārāja Pṛthua da sredi stvari. Tako je Mahārāja Pṛthu, nakon što je izvršio naređenja Svevišnje Božanske Osobe i uspostavio red u svijetu, bio spreman da se povuče. Bio je primjeran u svom upravljanju državom i sada se spremao da postane primjeran u svom povlačenju. Podijelio je svu svoju imovinu među svojim sinovima i imenovao ih vladaocima svijeta, a zatim otišao u šumu sa svojom ženom. U vezi s tim, značajno je da se Mahārāja Pṛthu povukao sam i u isto vrijeme poveo svoju ženu sa sobom. Prema vedskim principima, kada se osoba povlači iz porodičnog života može povesti svoju ženu sa sobom, jer se smatra da su muž i žena jedno. Tako mogu zajedno vršiti strogosti za dostizanje oslobođenja. To je bio put koji je Mahārāja Pṛthu, primjerna osoba, slijedio i to je također put vedske civilizacije. Čovjek ne bi trebao ostati kod kuće sve do trenutka smrti, već bi se trebao povući iz porodičnog života u pravom trenutku i pripremiti se za povratak kući, nazad Bogu. Kao śaktyāveśa inkamacija Boga, koja je u stvari došla s Vaikuṇṭhe kao predstavnik Kṛṣṇe, Mahārāja Pṛthu je bio siguran da će se vratiti kući, nazad Bogu. I pored toga, da bi postavio primjer u svakom pogledu, podvrgao se oštrim strogostima u tapo-vani. Izgleda da je u to vreme bilo mnogo tapo-vana, ili šuma posebno namijenjenih za povlačenje i vršenje strogosti. Uistinu, za svakoga je bilo obavezno da ode u tapo-vanu da bi potpuno prihvatio utočište Svevišnje Božanske Osobe, jer je veoma teško povući se iz porodičnog života, a u isto vrijeme ostati kod kuće.

 

Stay Tuned To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 4: The Creation of the Fourth Order   Chapter 23: Mahārāja Pṛthu’s Going Back Home.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.1-3

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 4.23.8

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Gosvāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
<< 01/2021 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
326567

Powered by Blogger.ba