UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

10.12.2020.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 2]

 

 

VEDIC PROPHECIES – VEDSKA PROROČANSTVA.

 

U KALI-YUGI ĆE SAMO BOGATSTVO BITI OBILJEŽJE DOBROG ROĐENJA, LIJEPOG PONAŠANJA I  DOBRIH  ODLIKA.  ZAKON  I  PRAVDA  ĆE  BITI  PRIMJENJIVANI SAMO NA OSNOVU NEČIJE MOĆI.

 

OVAJ STIH TAKOĐER IZJAVLJUJE DA ĆE U DOBU KALI SIROVA SNAGA [BALAM EVA] ODREĐIVATI  ZAKON  I  „PRAVDU“.  TREBALI  BISMO  IMATI  NA  UMU  DA  KOD NAPREDNE,  VEDSKE  KULTURE  NIJE  POSTOJALA  RAZLIKA  IZMEĐU  DUHOVNOG  I DRUŠTVENOG ŽIVOTA.

 


DAKLE, OVAJ STIH NAGLAŠAVA DA ĆE SE VLADAVINA PRAVA PRIMJENJIVATI NEJEDNAKO  NA  MOĆNE  I  SLABE.  VEĆ  JE  SADA  KOD  MNOGIH  NACIJA  PRAVDA DOSTUPNA SAMO ONIMA KOJI MOGU PLATITI I BORITI SE ZA NJU. U CIVILIZIRANOJ DRŽAVI  SVAKI  MUŠKARAC,  ŽENA  ILI  DIJETE  MORA  IMATI  JEDNAKOST  I  BRZU DOSTUPNOST PRAVEDNIM ZAKONIMA. U MODERNO VRIJEME TO ČESTO NAZIVAMO LJUDSKIM PRAVIMA. LJUDSKA SU PRAVA, DAKLE, JEDNA OD NAJOČITIJIH ŽRTAVA DOBA KALI.

 

KOMENTAR: Kao što je navedeno  na predhodnom postu, Kali yuga je započela u ponoć 17/18 februara 3102 godine prije naše ere u vrijeme odlaska Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe s naše planete. Kali yuga će trajati 432 000 godina. Postoji krug od četiri yuge [doba]: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali yuga, koje se ciklično smjenjuju. Dakle, mjerenje protoka vremena ne teče linearno, kao što se pogrešno misli na zapadu, već se ciklično ponavlja. Ukupno trajanje sve četiri  yuge je 12 000 godina zajedno sa sandhyāma -- prelaznim periodima, prema računanju protoka vremena polubogova na višim planetarnim sistemima, odnosno prema ljudskom računanju protoka vremena to je ukupno 4 320 000 solarnih godina.

 

DODATNO POJAŠNJENJE ZA PODJELU KALI YUGE I SANDHYE-PRELAZNA DOBA IZMEĐU DVIJE YUGE.

 

Prathama-sandhyā je početak doba [Kali-yuge]. Prema astronomskim proračunima doba [Kali yuga] se dijeli na dvanaest dijelova. Prvi od tih dvanaest dijelova se naziva prathama-sandhyā. Prathama-sandhyā i śeṣa-sandhyā, posljednji dio predhodnog doba, predstavljaju prelaz između dva doba. Prema Sūrya-Siddhānti, prathama-sandhyā Kali-yuge traje 36 000 solarnih godina. Gospodin Caitanya Mahāprabhu se pojavio [u Navadvīpu] u prathama-sandhyi nakon što je proteklo 4 586 solarnih godina Kali-yuge [Śrī Caitanya Caritāmṛta  Ādi 3.29 Purport].

 

Vrlo vjerovatno da se ne snalazimo baš najbolje u ovim nekim pročišćavajućim vremenima. Najednostavnija je konstatacija da više ništa nije kao prije. Još ako tome nadodamo i da inače skoro da ništa nije onako kako obično izgleda – sve je drugačije, tada će mnoge stvari biti jasnije. Možemo potražiti savjete kod iskusnijih i duhovno naprednijih osoba, ali moraćemo se postepeno istrenirati i sami zadobiti određenu moć prepoznavanja onih zaista duhovno naprednih osoba, koje i žive život koji propovijedaju, jer danas u ovim izazovnim vremenima i napredne osobe mogu lako da dožive duhovni pad. Šta je obično u pitanju kod duhovnog pada? Mogući su brojni razlozi, pored nekih karmičkih ograničenja, trenutne razine svjesnosti, količine truda i vremena koju neko ulaže, te milosti i blagoslova, koje dobija ili ne dobija, obično je u pitanju razina pročišćenosti srca od 16 anarthi – suptilnih nečistoća u srcu svakog živog bića, te i zavisno od trenutne stepenice [faze] ljubavi prema Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi na kojoj se trenutno nalazi. Jedan od češćih uzroka su i uvrede prema svetom imenu, Śrīla Prabhupādu, ISKCON duhovnim učiteljima i bhaktama. Razloge mogućeg duhovnog pada najbolje je potražiti  u vaiṣṇavskim spisima s dodatnim pojašnjenjima Śrīla Prabhupāda.

 

Dakle, specijalno u ovakvim specifičnim, karmički pročišćavajućim vremenima i nastalim okolnostima ne smijemo biti duhovno lijeni za svakodnevno proučavanje śāstra i razumijevanje filozofske istine [sidhānta alasa – lijenost za razumijevanje filozofske istine – Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 2.117]. Nego naprotiv, poželjno je da budemo baš jako entuzijastični, pa čak i da druge inspiriramo vlastitim primjerom. Kaže se da je vlastiti primjer najbolja svjetiljka za druge.

 

Vidjećemo da su mnoge specifičnosti, izrečene u vedskim proročanstvima za sadašnje doba Kali-yugu, već tu oko nas, te često prisutne i u nama samima. “U sadašnjem trenutku, u ovom dobu Kali yugi, čitavo ljudsko društvo se pretvorilo u društvo varalica i prevarenih” [Śrīmad Bhāgavatam 4.26.6 Purport]. Kada detaljno proučimo simptome Kali yuge prezentiranih na mnogo mjesto u vedskim spisima, tada smo već na putu da ih postepeno i prevaziđemo, uz asistenciju svetih osoba i duhovnih učitelja, ponajbolje ISKCON duhovnih učitelja i naprednih bhakta, koji su već prošli taj dio puta, koji je tek pred nama.

 

Dobro bi bilo da sve osobe, specijalno oni koji su inkorporirani u sisteme obrazovanja u svijetu, medije, politiku, pravosuđe, uslužne djelatnosti stanovništva, etc.,  postepeno spoznaju barem ponešto od ovoga o čemu je riječ u ovim tekstovima, te da zatim to i primijene u svojim životima i odnosima s drugima, bez obzira na lažna prolazna tjelesna imenovanja, pripadnost određenoj rasi, kulturi, naciji, religiji, te bez obzira na privremene pozicije u ovom materijalnom svijetu. Ako je neko i prije pratio ovu seriju, dobro bi bilo da je i dalje prati, jer ima i nekih manjih korekcija i dopuna novim saznanjima.

 

STIH 2

 

vittam eva kalau nṝṇāḿ    janmācāra-guṇodayaḥ

dharma-nyāya-vyavasthāyāḿ    kāraṇaḿ balam eva hi

 

SYNONYMS: vittam — wealth; eva — alone; kalau — in the age of Kali; nṝṇām — among men; janma — of good birth; ācāra — good behavior; guṇa — and good qualities; udayaḥ — the cause of manifestation; dharma — of religious duty; nyāya — and reason; vyavasthāyām — in the establishment; kāraṇam — the cause; balam — strength; eva — only; hi — indeed.

 

U Kali-yugi će samo bogatstvo biti obilježje dobrog rođenja, lijepog ponašanja  i  dobrih  odlika.  Zakon  i  pravda  će  biti  primjenjivani samo na osnovu nečije moći.

 

SMISAO: U dobu Kali čovjek se prihvaća kao visoko, srednje ili niže klasni samo s obzirom na njegovu financijsku situaciju, bez obzira na njegovo znanje, kulturu i ponašanje. U tom dobu postoje mnoge velike industrijske i komercijalne sredine s luksuznim četvrtima predviđenim za bogataše. Na prekrasnim alejama, unutar naoko aristokratskih domova nije neobično da vidimo kako se vrše mnoge izopačene, nečasne i griješne djelatnosti. Prema vedskim mjerilima čovjek spada u visoku klasu, ako je prosvijećen,  a  prosvijećenim  se  smatra,  ako  su  njegove  aktivnosti posvećene promoviranju sreće za sva stvorenja. Svako je živo biće izvorno srećno  jer  je  u  svakom  živom  tijelu  vječna  duhovna  iskra  koja  ima prirodu  božanske  svjesnosti  Boga.  Kada  se  naša  izvorna  duhovna svjesnost oživi, prirodno postajemo blaženi i zadovoljni u znanju i miru.

 

Prosvijećen ili obrazovan čovjek treba nastojati da oživi svoju vlastitu duhovnu spoznaju i treba pomoći drugima da iskuse tu istu uzvišenu svjesnost. Veliki je zapadni filozof Sokrat izjavio da, ako je čovjek prosvijećen, on će  automatski  djelovati  moralno,  što  je  prihvatio i Śrīla  Prabhupāda. Međutim, u Kali-yugi je ta očita činjenica zanemarena, a potraga za znanjem i vrlinom je zamijenjena nemoralnom, životinjskom borbom za novac. Oni koji nadjačaju postaju „vrhovni psi“ modernog društva, a njihova potrošačka moć daje im reputaciju najuglednijih, plemenitih i obrazovanih.

 

Ovaj stih također izjavljuje da će u dobu Kali sirova snaga [balam eva] određivati  zakon  i  „pravdu“.  Trebali  bismo  imati  na  umu  da  kod napredne,  vedske  kulture  nije  postojala  razlika  između  duhovnog  i društvenog života. Svi su civilizirani ljudi prihvaćali činjenicu da je Bog svuda i da Njegovi zakoni povezuju sva bića. Sanskritska riječ dharma ukazuje na nečiju društvenu ili javnu dužnost, te isto tako i na religijsku. Stoga je odgovorna briga za obitelj dharma, a angažiranje u služenju Boga s ljubavlju, također je dharma. Ovaj stih ukazuje da će u Kali-yugi preovladavati princip „snaga daje pravdu“.

 

U  prvom  poglavlju  ovog  pjevanja  vidjeli  smo  kako  se  to  načelo infiltriralo  u  povijesti  Indije.  Slično  tome,  kako  je  zapadni  svijet preuzimao  političku,  ekonomsku  i  tehnološku  prevlast  nad  azijskim zemljama, tako se širila lažna propaganda da su indijska i općenito sve nezapadne religije, teologije i filozofije primitivne i nenaučne – više mitologija i praznovjerje. Srećom, taj je arogantni, iracionalni pogled sada promijenjen, a ljudi širom svijeta počinju cijeniti veliko bogatstvo duhovne filozofije i nauke, koja je dostupna na sanskritu u literaturi Indije. Drugim riječima, mnoge inteligentne osobe više ne prihvaćaju tradicionalnu  zapadnu  religiju  ili empirijsku nauku,  koja  je praktički  zamijenila religiju kao službenu zapadnu dogmu, neospornim autoritetom prvenstveno zato što  na  zapadu ima  politički  i  ekonomski  prigušenih drugih geografskih i etničkih konfiguracija čovječanstva. Postoji nada da će se  duhovna pitanja moći raspraviti i riješiti na filozofskoj razini, a ne samo sirovim oružjem.

 

Slijedeće što ovaj stih naglašava je da će se vladavina prava primjenjivati nejednako  na  moćne  i  slabe.  Već  je  sada  kod  mnogih  nacija  pravda dostupna samo onima koji mogu platiti i boriti se za nju. U civiliziranoj državi  svaki  muškarac,  žena  ili  dijete  mora  imati  jednakost  i  brzu dostupnost pravednim zakonima. U moderno vrijeme to često nazivamo ljudskim pravima. Ljudska su prava, dakle, jedna od najočitijih žrtava doba Kali.

 

 Stay Tuned. To Be Continued.

 

Ādi-līlā Chapter 2: Śrī Caitanya Mahāprabhu Is the Supreme Personality of Godhead

Bhaktivedanta VedaBase:: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 2.117

 

Ādi-līlā Chapter 3: The External Reasons for the Appearance of Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 3.29

 

Canto 4: The Creation of the Fourth Order    Chapter: 26 King Purañjana Goes to the Forest to Hunt, and His Queen Becomes Angry.                                            

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.26.6

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.2

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.


 

IMAGE: ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA   https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
<< 12/2020 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
327773

Powered by Blogger.ba