UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

19.06.2018.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 4.3.23 [PART 1]


KAKO DA POSTANEMO USPJEŠNI?

 

ŚUDDHA-SATTVA – VĀSUDEVA.

 

ŽIVO BIĆE JE PO SVOJOJ PRIRODI ČISTO. ASAṄGO HY AYAṀ PURUṢAḤ. U VEDSKIM SPISIMA JE REČENO DA JE DUŠA UVIJEK ČISTA I NEZAGAĐENA MATERIJALNOM VEZANOŠĆU. POISTOVJEĆIVANJE TIJELA SA DUŠOM JE POSLJEDICA ZABLUDE.

 

DA BISMO ČISTO PREDANO SLUŽILI MORAMO SLIJEDITI PRAVILA I PROPISE PREDANOG SLUŽENJA, BEZ ŽELJE DA STEKNEMO MATERIJALNU KORIST [PROFIT] PLODONOSNIM AKTIVNOSTIMA ILI UMNOM ŠPEKULACIJOM.

 

U ČISTOM PREDANOM SLUŽENJU, OSOBA JEDNOSTAVNO SLUŽI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU KAO STVAR DUŽNOSTI, BEZRAZLOŽNO, NEOMETENA MATERIJALNIM OKOLNOSTIMA. TO SE NAZIVA ŚUDDHA-SATTVA ILI VĀSUDEVA, JER SE NA TOJ RAZINI VRHOVNA OSOBA, KṚṢṆA, RAZOTKRIVA U SRCU BHAKTE.

 

KOMENTAR:  Prema nekim aranžmanima, kada su u pitanju stihovi iz Śrīmad Bhāgavatama idemo redom prema izabranim stihovima iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. A ponekada u intermecu između stihova po redoslijedu budu objavljeni i neki drugi zanimljivi, te aktuelni stihovi i sadržaji, a neki budu i ponovljeni, kao današnji. Ako imamo razumijevanje da se ništa ne događa baš slučajno, vidjećemo da sve ima neki dublji smisao. Nerijetko se dešava, upravo kada se vratimo na neke od izabranih stihova, da se teme na neki način preklapaju s aktuelnim događanjima u našim životima.

 

STIH 23

 

sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditaṁ    yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ

sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo    hy adhokṣajo me namasā vidhīyate

 

SYNONYMS: sattvam — consciousness; viśuddham — pure; vasudeva — Vasudeva; śabditam — known as; yat — because; īyate — is revealed; tatra — there; pumān — the Supreme Person; apāvṛtaḥ — without any covering; sattve — in consciousness; ca — and; tasmin — in that; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; vāsudevaḥ — Vāsudeva; hi — because; adhokṣajaḥ — transcendental; me — by me; namasā — with obeisances; vidhīyate — worshiped.

 

Uvijek sam zaokupljen odavanjem poštovanja Gospodinu Vāsudevi u čistoj svjesnosti Kṛṣṇe. Svjesnost Kṛṣṇe je vječno čista svjesnost u kojoj se Svevišnja Božanska Osoba, poznata kao Vāsudeva, razotkriva bez ikakvog prekrivača.

 

SMISAO: Živo biće je po svojoj prirodi čisto. Asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. U vedskim spisima je rečeno da je duša uvijek čista i nezagađena materijalnom vezanošću. Poistovjećivanje tijela sa dušom je posljedica zablude. Čim je osoba potpuno svjesna Kṛṣṇe, trebamo shvatiti da se nalazi u svom čistom, izvornom položaju, ovo stanje postojanja se naziva śuddha-sattva, što znači da je transcendentalno prema materijalnim odlikama. Pošto je ovo śuddha-sattva postojanje pod neposrednim djelovanjem unutrašnje moći, u tom stanju prestaju aktivnosti materijalne svjesnosti.

 

Na primjer, kad se gvožđe stavi u vatru postaje vrelo, a kad se zažari, mada je gvožđe, djeluje kao vatra. Slično tome, kad se bakar napuni strujom ne djeluje više kao bakar, već  djeluje kao elektricitet. Bhagavad-gītā [14.26] također potvrđuje da svako, ko je zaokupljen čistim predanim služenjem Gospodina, odmah biva uzdignut na položaj čistog Brahmana:

 

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

 

Kao što je opisano u ovom stihu śuddha-sattva je transcendentalni položaj koji se stručno naziva vāsudeva. Vāsudeva je također ime osobe od koje se Kṛṣṇa pojavljuje. Ovaj stih objašnjava da se čisto stanje naziva vāsudeva, jer se u tom stanju Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba, razotkriva bez ikakvog prekrivača. Da bismo čisto predano služili moramo slijediti pravila i propise predanog služenja, bez želje da steknemo materijalnu korist [profit] plodonosnim aktivnostima ili umnom špekulacijom.

 

U čistom predanom služenju, osoba jednostavno služi Svevišnju Božansku Osobu kao stvar dužnosti, bezrazložno, neometena materijalnim okolnostima. To se naziva śuddha-sattva ili vāsudeva, jer se na toj razini Vrhovna Osoba, Kṛṣṇa, razotkriva u srcu bhakte. Śrīla Jīva Gosvāmī je veoma lijepo opisao ovu vāsudevu ili śuddha-sattvu u svojoj Bhagavat-Sandarbhi. On objašnjava da se aṣṭottara-śata [108] dodaje imenu duhovnog učitelja da bi ukazala na onog ko je utemeljen u śuddha-sattvi ili transcendentalnom položaju vāsudeve. Riječ vāsudeva se koristi i u drugom značenju. Na primjer, vāsudeva također znači --              onaj ko se nalazi svuda iIi koji je sveprožimajući. Sunce se također naziva Vāsudeva-śabditam. Riječ vāsudeva se može koristiti u različite svrhe, ali bez obzira na to u kom smislu je usvojimo, vāsudeva znači sveprožimajuća ili lokalizirana Svevišnja Božanska Osoba. U Bhagavad-gīti [7.19] je također rečeno: vāsudevah sarvam iti. Dostići istinsku spoznaju znači spoznati Vāsudevu, Svevišnju Božansku Osobu i predati Mu se. Vāsudeva je temelj na kome se razotkriva Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba. Kada se osoba oslobodi zagađenosti materijalne prirode i utemelji se u čistoj svjesnosti Kṛṣṇe ili vāsudeva stanju, Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba se razotkriva. To stanje se također naziva kaivalya, što znači "čista svjesnost". Jñānaṁ sāttvikaṁ kaivalyam. Kada je osoba utemeljena u čistom transcendentalnom znanju, utemeljena je u kaivalyi.

 

Stoga Vāsudeva također znači kaivalya. Kaivalya je riječ koju obično koriste impersonalisti. Bezlična kaivalya nije poslednja faza spoznaje, ali u kaivalyi svjesnosti Kṛṣṇe, kada shvati Svevišnju Božansku Osobu, osoba postaje uspješna. U tom čistom stanju, zahvaljujući slušanju, pjevanju, sjećanju itd., jer je razvila znanje o nauci o Kṛṣṇi, može shvatiti Svevišnju Božansku Osobu. Sve te aktivnosti se odvijaju pod vodstvom unutrašnje energije Svevišnjeg Gospodina.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 3: The Creation of the Fourth Order           Chapter 33:  Talks Between Lord Śiva and Satī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.3.23 [PART 1]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
06.06.2018.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 28]


KADA ŽIVO BIĆE UĐE U MATERIJALNU ENERGIJU, BIVA PODVRGNUTO TROSTRUKOM OPAŽANJU VREMENA, KAO PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI.

 

VRIJEME MOŽE DA UPRAVLJA SAMO ONIMA, KOJI SU ZAOKUPLJENI SVJESNOŠĆU TIJELA, ČAK I ONIMA NA SATYA-LOKI, ILI OSTALIM VIŠIM PLANETARNIM SISTEMIMA UNIVERZUMA.

 

KADA  MJESEC [CANDRA],  SUNCE [SŪRYA NĀRĀYAṆA] I  PLANETA  PO  IMENU BṚHASPATI [BṚHASPATI GRAHA JE SANSKRITSKI NAZIV ZA JUPITER] BUDU ISTOVREMENO U ISTOJ KONSTELACIJI [KONSTELACIJA, ASTERISM, NAKṢATRA ILI SKUPINA ZVIJEZDA] I U KONJUKCIJI S MJESEČEVOM KUĆOM PO IMENU PUṢYĀ [PUṢYĀ NAKṢATRA], TADA ĆE POČETI SATYA-YUGA. KRUG OD ČETIRI DOBA: SATYA, TRETĀ, DVĀPARA I KALI SE SMJENJUJE U DRUŠTVU ŽIVIH BIĆA U OVOM UNIVERZUMU.

 

KOMENTAR: Ako vas zanimaju bona fide proročanstva budućnosti ljudske rase, na ovom blogu povremeno možete pronaći vjerodostojne podatke. Kako je već prije navedeno, prema dostupnim podacima Kali-yuga je započela negdje 18 februara 3 102 godine prije naše ere i trajaće ukupno 432 000 godina. Da se ukratko podsjetimo poenti datih u početnim nastavcima serije. Ovo poglavlje Śrīmad-Bhāgavatama [Canto 12, Chapter 2] govori o vremenu kada će loše odlike doba Kali preovladati do razine kada se neće moći tolerirati, tada će se Svevišnja Božanska Osoba pojaviti kao Kalki Avatār kako bi uništio one koji su bezbožni. Nakon toga će početi nova Satya-yuga.

 

Kako će doba Kali odmicati dalje sve će se dobre osobine ljudi smanjivati, a sve nečistoće će rasti. Ateistički sistem takozvane religije postaje dominantan zamijenivši  odrednice  vedskih  zakona.  Kraljevi  postaju  drumski razbojnici,  ljudi  se  zaokupljaju  manje  vrijednim  djelatnostima,  a  sve društvene klase postaju kao śūdre [manuelni radnici]. Krave počinju sličiti kozama, duhovna utočišta postaju materijalistički domovi, a obiteljske veze se ne šire dalje od bračnog odnosa.

 

Svevišnja  Božanska Osoba  će se inkarnirati pri završetku doba Kali. Pojaviće se u selu  Śambhala u domu uzvišenog brāhmaṇe Viṣṇuyaśā, a uzeće ime Kalki [Avatāra]. Imaće konja po imenu Devadatta i uzevši mač u ruke, krenuće na pohod planetom Zemljom, te ubiti milione bandita odjevenih u kraljevsku odjeću. Tada će se početi javljati znakovi  slijedeće  Satya-yuge.


Kada  Mjesec [Candra],  Sunce [Sūrya Nārāyaṇa] i  planeta  po  imenu Bṛhaspati [Bṛhaspati graha je sanskritski naziv za Jupiter] budu istovremeno u istoj konstelaciji [Nakṣatri, skupini zvijezda] i u konjukciji s Mjesečevom kućom po imenu Puṣyā [Puṣyā Nakṣatra], tada će početi Satya-yuga. Krug od četiri doba: Satya, Tretā, Dvāpara i Kali se smjenjuje u društvu živih bića u ovom univerzumu.

 

Poglavlje završava kratkim opisom budućih dinastija Sunca i Mjeseca koje dolaze od Vaivasvata Manua u sljedećoj Satya-yugi. I sada žive dvojica svetih kṣatriya, koji će na kraju Kali-yuge reinicirati pobožne dinastije boga Sunca Vivasvāna i boga Mjeseca Candre. Jedan od njih je Devāpi, brat Mahārāje Śantanua, a drugi je Maru, potomak Ikṣvākua. Oni provode svoje vrijeme živeći u tajnosti u selu zvanom Kalāpa [na Himalayima].

 

Preko simptoma Kali-yuge, doba u kome se nalazimo, opisane u  Śrīmad-Bhāgavatamu, ostalim Purāṇama i drugim vedskim spisima, možemo dijelom prepoznati, kako tok događanja u prošlosti i sadašnjosti, tako i u budućnosti. Kvalitet tih spoznaja će dakako zavisiti od naših mnogobrojnih karmičkih referenci, trenutne razine svjesnosti i niza drugih okolnosti. Mnogobrojna svjetovna tumačenja budućih događanja, data od različitih autora u povijesti su najčešće samo umne špekulacije, a u najboljem slučaju nesavršene izvedenice tekstova iz svetih vedskih spisa. Biće neophodno postepeno istrenirati se, pa imati sposobnost razlikovanja mitova od istine i znati da čitanje istih predstavlja samo puko traćenje vremena. Sem toga, lako je moguće da ćemo sami sebi i nesvjesno ugraditi brojne predrasude i pogrešne sugestije, što kasnije može postati dodatna ograničavajuća okolnost u postepenom procesu razumijevanja i usvajanja transcendentalnih znanja višeg ranga.

 

U Śrī Caitanya Caritāmṛti, Madhya 20.117 u smislu stiha je navedeno: Živo biće se naziva ivičnom energijom jer je po prirodi duhovno, ali zbog svog zaborava biva stavljeno pod uticaj materijalne energije. Tako posjeduje moć da živi i u materijalnoj i u duhovnoj energiji i zbog toga se naziva ivičnom energijom. Kada se nalazi u ivičnom položaju ponekad biva privučeno spoljašnjom iluzornom energijom i tako počinje svoj materijalni život. Kada uđe u materijalnu energiju, biva podvrgnuto trostrukom opažanju vremena, kao prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Prošlost, sadašnjost i budućnost pripadaju samo materijalnom svijetu i ne postoje u duhovnom svijetu.

 

Śrīmad Bhāgavatam 3.11.39: Vječno vrijeme je svakako upravitelj različitih dimenzija, počev od atoma, pa sve do velikih podjela razdoblja Brahminog života, ali i pored toga njime upravlja Svevišnji Gospodin. Vrijeme može da upravlja samo onima, koji su zaokupljeni svjesnošću tijela, čak i onima na Satya-loki ili ostalim višim planetarnim sistemima univerzuma.

 

Dakle, kako vidimo u spisima, kao u Śrī Caitanya Caritāmṛti, Madhya 20.117, etc., se navodi da u duhovnom svijetu praktički ne postoje prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali se  navodi da i u duhovnom svijetu vrijeme ipak teče, ali jako sporo. Zato možemo reći da se u duhovnom svijetu vrijeme opaža više po svom odsustvu, slično kao što se navodi u śāstrama da se uticaj materijalne energije u duhovnom svijetu opaža po svom odsustvu.

 

Radi ilustracije sporog protoka vremena u duhovnom svijetu da navedemo izjavu iz Śrīmad-Bhāgavatama 3.11.38:

 

Kao što je predhodno pomenuto, računa se da je dužina dva dijela Brahminog života jednaka jednoj nimeṣi [manje od jedne sekunde] Svevišnjeg Gospodina, koji je nepromjenjiv i neograničen i uzrok je svih uzroka u univerzumu.

 

SMISAO: Veliki mudrac Maitreya je dao popriličan opis vremena različitih dimenzija počev od atoma, pa sve do trajanja života Brahme. Sada pokušava da nam barem približno predstavi vrijeme bezgranične Božanske Osobe. Samo nagovještava neograničenost Njegovog vremena, koristeći kao primjer život Brahme. Računa se da dužina čitavog Brahminog života iznosi manje od jedne sekunde Gospodinovog vremena i to je objašnjeno u Brahma-samhiti [5.48]…

 

Na kraju smisla stiha je rečeno: Nema sumnje da vrijeme postoji u duhovnom svijetu, ali ne upravlja djelatnostima. Beskrajno je, kao i duhovni svijet, pošto tamo sve postoji na apsolutnoj razini.

 

THE AGE OF DETERIORATION -- THE FOUR CATEGORIES OF UNIVERSAL ANNIHILATION

 

STIH 41

 

 purāṇa-saṁhitām etām   ṛṣir nārāyaṇo ’vyayaḥ

nāradāya purā prāha   kṛṣṇa-dvaipāyanāya saḥ

 

SYNONYMS: purāṇa — of all the Purāṇas; saṁhitām — the essential compendium; etām — this; ṛṣiḥ — the great sage; nārāyaṇaḥ — Lord Nara-Nārāyaṇa; avyayaḥ — the infallible; nāradāya — to Nārada Muni; purā — previously; prāha — spoke; kṛṣṇa-dvaipāyanāya — to Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa; saḥ — he, Nārada.

 

Davno je prije tu antologiju [esenciju] iz svih Purāṇa izgovorio nepogriješivi Gospodin Nara-Nārāyaṇa Ṛṣi Nāradi, koji ju je potom prenio Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsi.

 

STIH 42

 

sa vai mahyaṁ mahā-rāja   bhagavān bādarāyaṇaḥ

imāṁ bhāgavatīṁ prītaḥ   saṁhitāṁ veda-sammitām

 

SYNONYMS: saḥ — he; vai — indeed; mahyam — to me, Śukadeva Gosvāmī; mahārāja — O King Parīkṣit; bhagavān — the powerful incarnation of the Supreme Lord; bādarāyaṇaḥ — Śrīla Vyāsadeva; imām — this; bhāgavatīm — Bhāgavata scripture; prītaḥ — being satisfied; saṁhitām — the anthology; veda-sammitām — equal in status to the four Vedas.

 

Dragi moj Mahārāja Parīkṣite, velika osoba, Śrīla Vyāsadeva me poučio iz tih istih spisa, Śrīmad-Bhāgavatama, koji je jednako ugledan kao i četiri Vede.

 

STIH 43

 

imāṁ vakṣyaty asau sūta   ṛṣibhyo naimiṣālaye

dīrgha-satre kuru-śreṣṭha   sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ

 

SYNONYMS: imām — this; vakṣyati — will speak; asau — present before us; sūtaḥ — Sūta Gosvāmī; ṛṣibhyaḥ — to the sages; naimiṣa-ālaye — in the forest of Naimiṣa; dīrgha-satre — at the lengthy sacrificial performance; kuru-śreṣṭha — O best of the Kurus; sampṛṣṭaḥ — questioned; śaunaka-ādibhiḥ — by the assembly led by Śaunaka.

 

O, najbolji od Kurua, taj isti Sūta Gosvāmī, koji je sjedio pred nama, izgovoraće ovaj Bhāgavatam mudracima okupljenima na velikom žrtvenom skupu u Naimiṣāraṇyi. To će učiniti na upit članova skupa predvođenih Śaunakom.

 

Današnjim tekstom se završava započeta serija bona fide vedskih proročanstava, datih u Śrīmad-Bhāgavatamu, Canto 12. Zavisno od vaših interesovanja i drugih okolnosti biće još ovakvih tekstova s predikcijama za budućnost.

 

Prvi, kao i predzadnji nastavak ove interesantne teme možete naći bez pretraživanja, preko njihovih perma linkova, a ostali postovi između navedenih su dostupni pretraživanjem po brojevima postova i datumima objave Part 1 [24.01.2014] do Part 27 [2.11.2017]:

 

PART 1 -- http://unlimited.blogger.ba/arhiva/2014/01/24/3634997

PART 27 -- http://unlimited.blogger.ba/arhiva/2017/11/02/4077178

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 3: The Status Quo               Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 3.11.38

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 3.11.39

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2 Summary

 

Canto 12: The Age of Deterioration, Chapter 4: The Four Categories of Universal Annihilation

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 12.4. 41-43

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta, Madhya 20.117


Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
276451

Powered by Blogger.ba