UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

12.10.2017.

ŚRĪ RĀDHĀ KUṆḌA – APPEARANCE -- BAHULAṢṬAMĪ -- DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- 12 OCTOBER 2017 THURSDAY -- AṢṬAMĪ

 

THE GLORIES OF ŚRĪ RÄDHÄ-KUṆḌA

 

Rāghava Paṇḍita said that according to the Purāṇas there is no limit to the glories of Rādhā-Kuṇḍa. In the Ādi-Varāha Purāṇa, Mathurā-Khaṇḍa, it is stated that if a devotee of Viṣṇu offers a lamp to Rädhä-Kuṇḍa during the month of Kārtika, he will be able to see the entire universe.

 


In Padma Purāṇa, Kārtika Māhātmya, it is stated: “Rādhā Kuṇḍa is very dear to Śri Hari and is situated near Govardhana Hill. By taking bath in Rādhā Kuṇḍa on the eighth day of the waning moon in the month of Kārtika [Bahulaṣṭamī], one can greatly please Lord Hari, who enjoys His pastimes there. This Kuṇḍa is as dear to Kṛṣṇa as Rādhā Herself. Amongst all the gopīs, She is the most dear to Kṛṣṇa. It is the duty of the devotees to bathe in the Rādhā Kuṇḍa during the month of Kārtika and thereafter worship Lord Janardana. This simple worship pleases Kṛṣṇa as much as one does by worshiping Janardana on the day of Uthana-Ekādaśī."

 

SLAVE ŚRĪ RÄDHÄ-KUṆḌA JEZERA

 

Rāghava Paṇḍita kaže  da prema Purāṇama nema ograničenja za slave Śri Rädhä-Kuṇḍa jezera. U Ādi-Varāha Purāṇi, Mathurā-Khaṇḍa, navodi se da ako bhakta Gospodina Viṣṇua [Kṛṣṇe] nudi ghī-lampu Śri Rādhā Kuṇḍu tokom mjeseca   Kārtika [Dāmodara], moći će da vidi cijeli univerzum.

 

U Padma Purāṇi, Kārtika Māhātmya, navodi se: "Rādhā Kuṇḍa [jezero] je veoma drago Śri Hariyu i nalazi se nedaleko brda Govardhana. Kada se okupate u Rādhā Kuṇḍu u osmom danu Mjeseca u opadanju u mjesecu Kārtika [Bahulaṣṭamī], u velikoj mjeri se može zadovoljiti Gospodina Hariya, koji uživa u Njegovim zabavama tamo. Ova Kuṇḍa [jezero]. je draga Gospodinu Kṛṣṇi kao Sama Śri Rädhä. Između svih gopīya, Ona je najdraža Śri Kṛṣṇi. Dužnost je bhakta da se kupaju u Rādhā Kuṇḍu tokom mjeseca Kärttika, a zatim obožavaju Gospodina  Janardanu. Ovo jednostavno obožavanje zadovoljava Kṛṣṇu toliko, kao i kada se obožava Janardana na dan Uthana-Ekādaśī."

 

REFERENCE:


VedaBase 2015.1 Folio

The Complete Teaching.

Of His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

01.10.2017.

KĀRTIKA OR DĀMODARA -- OMILJENI MJESEC GOSPODINA KṚṢṆE [PART 1]

 

 

PŪRṆIMĀ [FULL MOON] FOR COORDINATES OF SARAJEVO – BOSNIA AND HERZEGOVINA: 5 OCTOBER 2017 THURSDAY AT 20:41

 

PRVA PONUDA GHĪ LAMPI U NADOLAZEĆEM MJESECU KĀRTIKU JE PREMA SVETIM VEDSKIM SPISIMA U NOĆI PUNOG MJESECA [PŪRṆIMĀ]. DAKLE, TO JE OVE GODINE U NOĆI 5 OKTOBRA 2017 U ČETVRTAK.

 

DOBROBITI KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O KĀRTIKU

 

KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U KĀRTIKU

 

„KADA SIĆUŠNO ŽIVO BIĆE KONAČNO POSTANE SPOSOBNO DA VIDI RAZLIKU IZMEĐU PRIVREMENIH STVARI OVOG SVIJETA I TRANSCENDENTALNIH AKTIVNOSTI GOSPODINA TRIVIKRAME -- KṚṢṆE, ONO SE POSVEĆUJE GOSPODINU, POČINJE DA SKIDA MRAČNI PREKRIVAČ MATERIJE SA SVOG SRCA I VIŠE NE ŽELI ČULNO ZADOVOLJAVANJE, U KOME SE UŽIVA POD DVA NASLOVA: GRIJEH I POBOŽNOST“.

 

Pūrṇimā ili Pun Mjesec je za koordinate Sarajeva 5 oktobra 2017 četvrtak u 20:41 [18:41 GMT] u znaku Riba [Pisces – Mina] na 18 stepeni 38’, u Nakṣatri Revatī. Za druge destinacije treba provjeriti. Potrebno je na GMT [Greenwich Meridian Time] 18:41 dodati određeni broj sati i minuta, već prema vremenskoj zoni, ako je region istočno od Greenwicha [London]. Tako,  za Sarajevo i centralnu Evropu Time Zone je + 2:00 za vrijeme ljetnog računanja vremena, te je 18:41 + 2 = 20:41, a ako je vaš region zapadno od Greenwicha, tada treba od GMT oduzeti određeni broj sati i minuta već u zavisnosti od vremenske zone destinacije o kojoj se radi.

 

Bez obzira koji duhovni proces ili religiju slijedimo, ili smo više parktičari, u svepovoljnom mjesecu Kārtiku možemo započeti s nekim malim pokorama, te tako učiniti mnogo za sebe i svoje najdraže. Niko nam ne može oduzeti naš odnos s Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, samo nadodajmo na svoje svakodnevno obožavanje i molitve na naš način, neke dodatne pokore, a možemo slijediti i neki od preporučenih zavjeta tokom mjeseca Kārtika ukoliko to želimo.

 

Najmanje što možemo učiniti za sebe i za druge jeste posvetiti neku dobru misao, riječ, ili djelo drugim osobama, pogotovo dobru u duhovnom pogledu, dakle ono nešto što je dobro za dušu osobe, a ne samo za njeno tijelo, um i čula. U tekstu ispod su navedene samo neke od dobrobiti, koje se stiču malom službom za Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu, kao i za druge jīve [jīva – personalna duša] u ovom svepovoljnom mjesecu.

 

Inače, kada se obimno vedsko znanje detaljnije prouči i svede na najmanji mogući broj zajedničkih imenitelja, kažu drevni sveti mudraci, iz istoga proizilazi da između ostaloga trebamo uvijek iznimnu pažnju posvećivati slijedećem:

 

JĪVA DAYĀ – iskreno saosjećanje i samilost prema drugim dušama, dakle prema svim živim stvorenjima u ovom materijalnom svijetu.

 

NĀMA RUCI – kultiviranje pravog ukusa za sveto ime  -- ukus za mantranje.  

 

VAIṢṆAVA SEVĀ – služenje vaiṣṇava.

 

DOBROBITI KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O KĀRTIKU

 

Sve dobrobiti, koje se stiču posjećivanjem raznih tīrthi [tīrtha u prevodu označava sveta mjesta], izvođenjem yajñi [žrtvovanja] i davanjem milostinje se stiču slijeđenjem Kārtika-vrate [vrata je zavjet]. Devocijska služba za Kṛṣṇu u ovom mjesecu je neuništiva. Kārtika je najbolji od svih mjeseci i veoma je drag vaiṣṇavama.

 

Kṛṣṇa je zadovoljan kada Mu se ponude ghī-lampa [svjetiljka] i malo hrane s ljubavlju i devocijom. Osoba, koju raduje da čita Bhagavad-gītu u ovom mjesecu se ne vraća u svijet samsare. Onaj ko oduševljeno pleše i pjeva u Kīrtanu pred Božanstvima Gospodina Kṛṣṇe, dostiže rezultate koji se nikada ne gube.

 

Po mogućnosti recitirati Viṣṇu-Sahasra-Nāma-Stotra mantre i čitati priču o slonu Gajendri, koja se nalazi u   Śrīmad Bhāgavatamu  8/1.

 

Ponuditi mirisne štapiće, insense Gospodinu Dāmodaru. Slušati, ili recitirati Śrīmad Bhāgavatam  pred Božanstvima i obožavati svetu Tulasī.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 11.1.6-7 u objašnjenju stoji da će slušanje o zabavama Gospodina Śrī Kṛṣṇe podariti bhakti blagoslov da im se pridruži.

 

„Kad sićušno živo biće konačno postane sposobno da vidi razliku između privremenih stvari ovog svijeta i transcendentalnih aktivnosti Gospodina Trivikrame -- Kṛṣṇe, ono se posvećuje Gospodinu, počinje da skida mračni prekrivač materije sa svog srca i više ne želi čulno zadovoljavanje, u kome se uživa pod dva naslova: grijeh i pobožnost“.

 

„Drugim riječima, iako se za ljude u ovom svijetu smatra da su griješni ili pobožni -- u materijalnom životu i griješna i pobožna djela se vrše radi ličnog zadovoljenja svakog ponaosob“.

 

„Ako čovjek može da shvati da njegova prava sreća leži u pružanju zadovoljstva Kṛṣṇi, to srećno živo biće Gospodin Kṛṣṇa odvodi u Svoje sopstveno prebivalište, čiji je naziv Goloka Vṛndāvana“.

 

„Prema  Śrīla Bhaktisiddhānti Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāju, iskrenoj duši Gospodin daje priliku da sluša o Njegovim zabavama. Po sticanju spontane naklonosti prema tim transcendentalnim pričama, Gospodin daje Svom bhakti povoljnu priliku da učestvuje u Njegovim duhovnim zabavama, kada se ispolje u ovom svijetu“.

 

„Pošto postane učesnik u Gospodinovim zabavama u okviru određenog univerzuma, živo biće postaje potpuno odvojeno od materijalnog svijeta i na kraju ga Gospodin dovodi u Svoje lično prebivalište na duhovnom nebu“.

 

Onaj ko ponudi Kṛṣṇi ghī-lampu za vrijeme Kārtika, dostiže Vaikuṇṭha planete, vječni duhovni svijet, gdje ne postoji patnja.

 

Ako neko ponudi Gospodinu Dāmodaru ghī-lampu u noći punog Mjeseca u Kārtiku, Gospodin Kṛṣṇa, pošto otkrije da nema dovoljno bogatstva da otplati taj dug, nudi Sebe tom bhakti. Nema boljeg poklona za ponudu Gospodinu od ghī-lampe.

 

Osoba koja u templu i na drugim svetim mjestima gdje se okupljaju bhakte Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe -- Bhakti-Vriksha programu,  Nāma-Haṭṭa programu, ili  Bhakti-Sańgi [Sādhu-Sańgi], pali ghī-lampe tako da drugi mogu da ih nude, postaje oslobođena od Yamarajine  kazne i mora da se shvati, da je osoba tim činom izvela sve vrste yajñi ili vedskih žrtvovanja.

 

Jednom je miš, na neki način, upalio ghī-lampu, koju je neko ponudio na Ekādasī  [svaki 11 dan od Punog i Mladog Mjeseca kada je povoljan dan za post] u mjesecu Kārtiku i tako je dostigao duhovni svijet.

 

KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U KĀRTIKU

 

Bhaktama se savjetuje da u ovom mjesecu slijede neku vratu ili zavjet za zadovoljstvo Śrī Śrī Rādhe-Dāmodara. Ovaj mjesec je veoma drag Śrīmatī Rādhārāṇī, zbog toga se naziva i Ūrja-vrata. Ūrja je još jedno od imena Śrīmatī Rādhārāṇī. Oni koji žele da postanu dragi Śrīmati Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇi, moraju da pokušaju da slijede taj zavjet i da svaki dan pjevaju Dāmodar-Āṣṭaku.

 

Treba prije kupanja, rano ujutro, recitovati slijedeću molitvu -- Sańkalpa mantru [Kārtika Mahatmya, from 16th chapter Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

kartike 'ham karishyami 

rata snanam janardana

pit-artham tava devesha

damodara maya saha

 

„Gospodine Dāmodar! Ti spasavaš Svoje bhakte od svih patnji. Devesha! Da bi Ti i Śrīmatī Rādhārāṇī bili zadovoljni sa mnom, zavjetujem se da ću se kupati svakog jutra u Kārtiku. Mogu li Tvojom milošću da postanem potpuno pročišćen iznutra i spolja?“

 

Zatim treba premazati svoje tijelo uljem, pjevati sveto ime dok se kupamo, a onda mantrati Gayatri mantre  u dubokoj meditaciji, ako je moguće u Yamuni. Treba da nakon toga ponudimo lampu [svjetiljku] Gospodinu Dāmodaru i/ili Tulasī Devi i to rano ujutro za vrijeme Brahma-muhurte i uvečer.

 

Trebalo bi izbjegavati jesti pasulj ili neke druge mahunarke i hranu koja je u rajasu [strasti], kao plavi patliđan i piklse. Ne jesti tešku hranu, kao što je pržena i začinjena. Izbjegavati onu koja nije svježa. Častiti Kṛṣṇin prasadam – produhovljenu hranu ponuđenu Gospodinu na oltaru.

 

I jedna veoma važna napomena: pošto je Śrīmatī Rādhārāṇī  najdraža gopīya -- transcendentalna pratilja Gospodina Śrī Kṛṣṇe, u mjesecu Kārtiku  bi trebalo da bude obožavana zajedno sa Śrī Dāmodarom.

[Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

KOMENTAR:    Ovo su samo neke od brojnih transcendentalnih mogućnosti, koje su nam date u mjesecu Kārtiku. Radi ohrabrenja i malo podrške, ne moramo čekati da postanemo eksperti za pūje [pūja – obožavanje], možemo već sada neke stvari sasvim dobro i samostalno odraditi.

 

Tako, možemo sami napraviti male ghī-lampe [svjetiljke], tako što ćemo oko neupotrebljenih -- novih čačkalica otprilike od jedne trećine do pola dužine, omotati tanak sloj vate prema vrhu da budu pomalo zašiljene i zatim ih namočiti u rastopljeni maslac – puter, ili pročišćeni maslac  ghī i potom poslagati na prigodni mali pladanj da se ocijede. Pri tome paziti da sloj vate ne bude predebeo, tako kada zapalimo ghī-lampu da se ne razvija velika toplota, jer je nećemo moći dugo držati u ruci. Kasnije se spreme na hladno mjesto u frižider da se otopljeni maslac ukruti.

 

Za vrijeme dodatnog Puruṣottama mjeseca prije nekoliko godina [svake tri godine se u vedskom kalendaru dodaje još jedan mjesec radi astronomskih i astroloških poravnjanja] stigla nam je uputa iz Śrī Dhām Māyāpura od His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja da je puno puta [stotinama puta] povoljnije i jače po intezitetu ponuditi Svevišnjem Gospodini Kṛṣṇi ghī-lampe napravljene od suhih grančica svetih Tulasīya. Tako, ko ima mogućnosti može ovo primijeniti u svetom mjesecu Kārtiku.

 

Izvršiti acamanu --  uzimanjem vode za pročišćenje prstiju, ruku i usta, zatim se oda  poštovanje duhovnom učitelju, čitavoj Guru-parampari, te svim prisutnim Božanstvima i zamolimo svog duhovnog učitelja da mu asistiramo u obožavanju. Ko za sada još nije uzeo utočište jednog od ISKCON duhovnih učitelja, može primijeniti potpuno isti postupak prema Śrīla Prabhupādu, našem vječnom śiksa Guru.

 

Ghī-lampa  se zapali i laganim pokretima obilazi  sedam puta oko slike Yaśode i Śrī Dāmodara, te potom Śrīmatī Rādhārāṇī – u smjeru kazaljki na satu – s lijeva u desno. 

 

Inače je  propisana procedura nešto kompliciranija. Sa zapaljenom ghī lampom treba lagano kružiti s lijeva u desno:

 

4 puta oko lotosovih stopala Gospodina Dāmodara.

2 puta oko pupka.

3 puta oko lica.

7 puta oko tijela.

 

Nadajmo se da će Śrīmatī Rādhārāṇī i Gospodin Dāmodar prihvatiti naše obožavanje -- kako god, a hoće zasigurno!

 

REFERENCE:

 

Hari-Bhakti-Vilāsa

Dāmodar – H.H. Śrī Rohiṇī Suta Prabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

<< 10/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
276455

Powered by Blogger.ba