UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

14.02.2017.

ŚRĪLA BHAKTISIDDHĀNTA SARASVATĪ ṬHĀKURA -- APPEARANCE -- 15 FEBRUARY 2017 WEDNESDAY -- PAÑCAMĪ [PART 2]ŚRĪLA BHAKTISIDDHĀNTA SARASVATĪ ṬHĀKURA  PRANATI

 

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale

śrīmate bhaktisiddhānta-sarasvatīti nāmine

 

I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace Bhaktisiddhānta Sarasvatī, who is very dear to Lord Kṛṣṇa, having taken shelter at His lotus feet.

 śrī-vārṣabhānavī-devī-dayitāya kṛpābdhaye

kṛṣṇa-sambandha-vijñāna-dāyine prabhave namaḥ

 

I offer my respectful obeisances to Śrī Vārṣabhānavī-Devī-Dayita Dāsa [another name of Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī], who is favored by Srīmatī Rādhārāṇī and who is the ocean of transcendental mercy and the deliverer of the science of Kṛṣṇa.

 

mādhuryojjvala-premāḍhya-śrī-rūpānuga-bhaktida

śrī-gaura-karuṇā-śakti-vigrahāya namo ‘stu te

 

I offer my respectful obeisances unto you, the personified energy of Śrī Caitanya’s mercy, who deliver devotional service which is enriched with conjugal love of Rādhā and Kṛṣṇa, coming exactly in the line of revelation of Śrīla Rūpa Gosvāmī.

 

namas te gaura-vāṇī-śrī-mūrtaye dīna-tāriṇe

rūpānuga-viruddhāpasiddhānta-dhvānta-hāriṇe

 

I offer my respectful obeisances unto you, who are the personified teachings of Lord Caitanya. You are the deliverer of the fallen souls. You do not tolerate any statement which is against the teachings of devotional service enunciated by Śrīla Rūpa Gosvāmī.

 

13.02.2017.

ŚRĪLA BHAKTISIDDHĀNTA SARASVATĪ ṬHĀKURA -- APPEARANCE -- 15 FEBRUARY 2017 WEDNESDAY -- PAÑCAMĪ [PART 1]

 

 

KOMENTAR: U srijedu 15 frebruara 2017 godine je Dan Pojave [Appearance Day] na ovom svijetu velikog vaiṣṇavskog sveca i Ācārye – His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja. Ovaj post je koncipiran u svrhu dostojnog obilježavanja toga dana skromnim prilogom iz biografije i ogromnog doprinosa, koji je dao razumijevanju vaiṣṇavske filozofije, kao i instrukcija svojim učenicima, kojima je zadužio čitav svijet. Tu je i poseban doprinos na neograničenom polju spoznaja ezoteričnih misterija našeg univerzuma i razjašnjenja mnogobrojnih kontraverzi oko strukture univerzuma i cjelokupne Božje kreacije.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura se pojavio u svetom mjestu hodočašća, Jagannātha Purīyu, kao sin Śrīla Bhaktivinode Ṭhākura, uzvišenoga vaiṣṇavskog Ācārye u učeničkom naslijeđu Śrī Caitanye Mahāprabhua. Iako zaposlen kao državni sudija, Śrīla Bhaktivinoda neumorno je radio, kako bi uspostavio učenja Gospodina Caitanye u Indiji. Imao je viziju svjetskog duhovnog pokreta i molio se za sina koji bi mu pomogao ostvariti taj san.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta  se pojavio na ovom svijetu 6 februara 1874. godine u svetom gradu hodočašća -- Jagannātha Purīyu, gdje je Śrīla Bhaktivinoda Thakura služio kao upravitelj čuvenog Templa Jagannātha. Dobio je ime Bimala Prasada. U sedmoj godini života Bimala Prasada znao je napamet više od sedam stotina sanskritskih stihova iz Bhagavad-gīte, koje je mogao objasniti. Śrīla Bhaktivinoda Thakura, autor brojnih važnih knjiga i drugih književnih radova o Gaudiya vaiṣṇavskoj filozofiji, podučio je sina štampanju i korekturi.

 

Do dvadeset pete godine, Bimala Prasad stiče veliki ugled kao poznavatelj sanskrita, matematike, astronomije i Jyotiṣa -- vedske astrologije. Svojom astronomskom raspravom, Sūrya -Siddhānta, osvojio je počasni naslov Siddhānta Sarasvatī kao priznanje za svoja izvanredna učenja. Godine 1905, po savjetu svoga oca, prihvaća duhovnu inicijaciju Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājīya. Premda neškolovan u svjetovnim školama, Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājī bio je poznat širom kontinenta, kao veliki svetac i vaiṣṇavski Acarya. Iako veliki učenjak, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura je pred svojim učiteljem bio ponizan i predan.

 

Zadovoljan takvom poniznošću i predanošću svog visoko obrazovanog učenika, Śrīla Gaurakiśhora Dāsa Bābājī mu je dao sve blagoslove i zamolio ga da "propovijeda Apsolutnu Istinu i ostavi sve drugo". Nakon odlaska Śrīla Bhaktivinode Thākura 1914. godine, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura postaje urednik očeva časopisa Sajjana - Toṣaṇī i osniva Bhagavad Press za izdavanje Gaudiya vaiṣṇavske literature.

 

Godine 1918. prihvaća odvojeni red života i uzima ime Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī.

 

U svrhu širenja Gaudiya vaiṣṇavske literature širom Indije, osniva Gaudiya Math, sa šezdeset četiri ogranka širom Indije. Glavno sjedište njegove misije, Caitanya Gaudiya Math, nalazi se  u Śrī  Dhām Māyāpuru,  rodnom  mjestu Śrī Caitanye Mahāprabhua.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta je prilagodio drevnu tradiciju tehničkim i društvenim uslovima dvadesetog stoljeća. Štamparski stroj smatrao je najproduktivnijim sredstvom širenja te poruke širom svijeta, a i sam je bio autor mnogih važnih prevoda, komentara i filozofskih eseja. Bio je prvi duhovni učitelj u učeničkom naslijeđu, koji je dopustio svojim propovjednicima u odvojenom redu života [sannyasiyima] da nose zapadnjačku odjeću i putuju savremenim prevoznim sredstvima umjesto pješice.

 

Godine 1922, inteligentni mladi student Abhay Caran De posjetio je Śrīla Bhaktisiddhāntu  u središtu Gaudiya Matha u Callcuti [Kolkata]. Śrīla Bhaktisiddhānta odmah je savjetovao mladiću da bi trebao propovijedati zapadnom svijetu poruku svjesnosti Kṛṣṇe na engleskom jeziku. Iako nije mogao odmah provesti u djelo želju Śrīla Bhaktisiddhānte, Abhay je postao aktivan pristaša Gaudiya Matha. Godine 1933. Abhay je službeno postao učenik Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, koji mu je dao ime Abhay Caranaravinda.


Tokom 1930-ih Śrīla Bhaktisiddhānta razvija i povećava misionarski rad, te uspijeva ponovno uspostaviti svjesnost Kṛṣṇe, kao vodeću snagu u duhovnom životu Indije. U želji da se njegov rad nastavi, požuruje svoje učenike da osnuju zajedničko Upravno Izvršno Tijelo koje bi upravljalo Gaudiya Mathom u njegovoj odsutnosti.

 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī  je napustio ovaj svijet 1. januara 1937. godine. Nažalost, njegovi vodeći učenici nisu marili za njegovu uputu da vode Upravno Izvršno Tijelo, a kao posljedica toga Gaudiya Math se, kao ujedinjena propovjedačka misionarska organizacija, postepeno raspao.

 

Međutim,     Abhay     Caranaravinda     ostaje     vjeran     viziji  Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī   Mahārāja po kojoj će svjesnost Kṛṣṇe postati svjetski poznat pokret i uputi koju je osobno dobio od njega. Prihvaća odvojeni red života -- sannyasu i dobija ime Bhaktivedanta Swāmī  Mahārāja. Godine 1965 putuje u Sjedinjene Američke Države propovijedati svjesnost Kṛṣṇe na engleskom jeziku. Śrīla Prabhupāda osniva Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe i uspostavlja Upravno Tijelo [GBC], koje nastavlja upravljati pokretom nakon njegova odlaska s ovog svijeta 1977. godine. Tako se, iskrenim naporima A.C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāde i njegovih sljedbenika, djelo Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura nastavlja širom cijelog svijeta.

 

REFERENCE:

 

VAIṢṆAVA KE? – O MOJ UME KAKAV SI TI VAIṢṆAVA? Bengalska pjesma: His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī  Mahārāja

Prevod stihova i navodi iz spisa: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swāmī  Śrīla Prabhupāda -- Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness

Objašnjenja: His Holiness Jayapatāka Swāmī  Guru Mahārāja

 

 

 

07.02.2017.

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 9 FEBRUARY 2017 THURSDAY [FAST TODAY] [PART 4]

 

TRANSCENDENTALNO ROĐENJE GOSPODINA NITYĀNANDE 

 

KOMENTAR: Predhodni postovi su objavljeni na:

 PART 1: http://unlimited.blogger.ba/

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

 

PART 2: http://unlimited.blogger.ba/

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

 

PART 3: http://unlimited.blogger.ba/

PART 3: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

 

STIH 13.61

 

rāḍhadeśe janmilā ṭhākura nityānanda

gaṅgādāsa paṇḍita, gupta murāri, mukunda

 

SYNONYMS: rāḍha-deśe — the place where there is no Ganges; janmilā — took birth; ṭhākura nityānanda — Nityānanda Prabhu; gaṅgādāsa paṇḍita — Gaṅgādāsa Paṇḍita; gupta murāri — Murāri Gupta; mukunda — Mukunda.

 

U Rāḍhadeśu, dijelu Bengala gdje Gaṅgā nije vidljiva, rodili su se Nityānanda Prabhu, Gaṅgādāsa Paṇḍita, Murāri Gupta i Mukunda.


SMISAO: Ovdje se Rāḍhadeśa odnosi na selo Ekacakrā, u distriktu Birbhum, pored Burdwana. Nakon željezničke stanice u Burdwanu odvaja se sporedna pruga, koja se naziva Loop Line istočne pruge i na toj pruzi postoji željeznička stanica po imenu Mallārapura. Petnaest kilometara istočno od ove željezničke stanice još uvijek se nalazi selo Ekacakrā. Selo Ekacakrā, se proteže ka istoku i jugu u krugu od trinaest kilometara [eight miles]. Druga sela, Vīracandra-pura i Vīrabhadra-pura, nalaze se unutar oblasti sela Ekacakrā. Iz poštovanja prema svetom imenu Vīrabhadre Gosvāmīya, ta mjesta su poznata kao Vīracandra-pura i Vīrabhadra-pura.

 

1.331 bengalske godine [A.D. 1.924] grom je pogodio templ u Ekacakrā-gramu. Zato je templ sada oronuo. Prije toga, u tom području nije bilo takvih nesreća. U templu se nalazi Božanstvo Śrī Kṛṣṇe koje je instalirao Śrī Nityānanda Prabhu. Božanstvo se zove Baṅkima Rāya ili Bāṅkā Rāya.

 

S desne strane Baṅkime Rāya nalazi se Božanstvo Jāhnavi, a s lijeve strane Śrīmatī Rādhārāṇī. Sveštenici u templu opisuju da je Gospodin Nityānanda Prabhu ušao u tijelo Baṅkime Rāya i da je zato Božanstvo Jāhnavā-māte kasnije bilo postavljeno s desne strane Baṅkima Rāya. Kasnije je u ovom templu bilo instalirano mnogo drugih Božanstava. Na drugom tronu [prijestolju] u templu nalaze se Božanstva Muralīdhara i Rādhā-Mādhava, a na trećem Božanstva Manomohana, Vṛndāvana-Candra i Gaura-Nitāi. Ali Baṅkima Rāya je Božanstvo koje je prvobitno instalirao Nityānanda Prabhu.

 

Na istočnoj strani templa nalazi se ghāṭa poznata kao Kadamba-khaṇḍī na obali Yamune i priča se da je Božanstvo Baṅkima Rāya plutalo po vodi kada Ga je Gospodin Nityānanda Prabhu uzeo i instalirao u templu. Kasnije, u mjestu poznatom kao Bhaḍḍāpura, u selu Vīracandra-Pura, udaljenom oko pola milje  prema zapadu, na mjestu ispod drveta Nima, nađena je Śrīmatī Rādhārāṇī. Zbog toga je Rādhārāṇī Baṅkima Rāya poznata kao Bhaḍḍāpurera Ṭhākurāṇī, gospodarica Bhaḍḍāpura. Na drugom prijestolju, s desne strane Baṅkima Rāya, nalazi se Božanstvo Yogamāye.

 

Templ i koridor [hodnik] templa danas počivaju na velikoj ploči, a na betonskoj građevini ispred templa nalazi se uređeni natkriveni prostor za okupljanje. Kaže se, da se na sjevernoj strani templa nalazilo Božanstvo Śive po imenu Bhāṇḍīśvara i da je otac Nityānande Prabhua, Hāḍāi Paṇḍita, obožavao to Božanstvo. Međutim, danas se Božanstvo Bhāṇḍīśvara više ne nalazi tamo, a na njegovom mjestu je instalirano Božanstvo Jagannātha Svāmīya. Gospodin Nityānanda Prabhu nije sagradio ni jedan templ. Templ je bio sagrađen u vrijeme Vīrabhadre Prabhua. 1298 bengalske godine [A.D. 1891], brahmacārī po imenu Śivānanda Svāmī je popravio templ, jer je bio u razrušenom stanju. 

 

U ovom templu je uređeno da se Božanstvu nudi hrana pripremljena od sedamnaest kilograma pirinča i potrebnog povrća. Sadašnji sveštenici u templu pripadaju porodici Gopījana-Vallabhānande, jedne grane Nityānande Prabhua. Dio zemlje se obrađuje u ime templa, a prihod s te zemlje se koristi za pokrivanje troškova templa. Postoje tri grupe sveštenika, gosvāmīya, koji naizmjenično vode brigu o upravljanju templom. Nekoliko koraka dalje od templa nalazi se mjesto poznato kao Viśrāmatalā. Kaže se da je Nityānanda Prabhu u Svom djetinjstvu tamo uživao sa svojim prijateljima provodeći razne zabave iz Vṛndāvana i rāsa-līle.

 

U blizini templa nalazi se mjesto poznato kao Āmalītalā [Imlitala], koje je tako nazvano zbog velikog drveta tamarinda koje tamo raste. Prema Neḍādi-sampradāyi, Vīrabhadra Prabhu je uz pomoć hiljadu i dvije stotine Neḍā [Buddhist monks],  iskopao veliko jezero po imenu Śvetagaṅgā. Ispred templa se nalaze grobovi Gosvāmīya. Pored templa protiče mala rijeka poznata kao Mauḍeśvara, koju nazivaju vodom Yamune. Rodno mjesto Śrī Nityānande Prabhua je udaljeno oko jedan kilometar od ove male rijeke. Izgleda da se ispred templa nalazila dvorana za okupljanje, ali je kasnije bila razorena. Sada je prekrivena drvećem banyana. Kasnije je bio sagrađen templ u kome se nalaze Božanstva Gaura-Nityānande. Templ je sagradio Prasannakumāra Kārapharmā. U znak sjećanja na njega, Bengali godine 1323 [A.D. 1916] u mjesecu Vaiśākha [April-May] je postavljena ploča.

 

Mjesto na kome se pojavio Nityānanda Prabhu se naziva Garbhavāsa. Templ posjeduje oko četrdeset tri bighā [fourteen acres]  zemlje koja se koristi da bi se nastavilo obožavanje u templu. Dio te zemlje [20 bighā] je darovao Mahārāja od Dinājapura za tu svrhu. Kaže se da je u blizini mjesta poznatog kao Garbhavāsa, Hāḍāi Paṇḍita držao osnovnu školu. Sveštenici tog mjesta, navedeni u geneološkom stablu, bili su [1] Śrī Rāghavacandra, [2] Jagadānanda dāsa, [3] Kṛṣṇadāsa, [4] Nityānanda dāsa, [5] Rāmadāsa, [6] Vrajamohana dāsa, [7] Kānāi dāsa, [8] Gauradāsa, [9] Śivānanda dāsa and [10] Haridāsa. Kṛṣṇadāsa je pripadao Ciḍiyā-kuñja u Vṛndāvani. Dan njegovog odlaska je Kṛṣṇa-Janmāṣṭamī. Ciḍiyā-kuñja je mjesto kojim sada upravljaju gosvāmīyi Śṛṅgāra-ghāṭa iz Vṛndāvana. Poznati su kao potomci Nityānandine porodice, najverovatnije zbog svog odnosa sa Kṛṣṇadāsom.

 

U blizini Garbhavāse nalazi se mjesto po imenu Bakulatalā, na kome su Śrī Nityānanda Prabhu i Njegovi prijatelji obično provodili zabave poznate kao jhāla-jhapeṭā. Na tom mjestu raste drvo bakula koje je čudesno, jer sve njegove grane i grančice nalikuju glavama zmija. Pretpostavlja se da se po želji Śrī Nityānande Prabhua Anantadeva manifestirao na taj način. Drvo je veoma staro. Kaže se da je ranije imalo dvije grane, ali kasnije, kada je prijateljima Nityānanda Prabhua bilo nezgodno da skaču s jedne grane na drugu, Nityānanda Prabhu je Svojom milošću sjedinio dvije grane u jednu.

 

U blizini tog mjesta se nalazi Hāṅṭugāḍā. Kaže se da je Gospodin Nityananda Prabhu doveo tamo sva sveta mesta. Zato ljudi iz obližnjih sela odlaze na to mjesto da se okupaju, umjesto da odu na Gangu. Mesto se naziva Hāṅṭugāḍā, jer je Śrī Nityānanda Prabhu obično tamo održavao dadhi-ciḍā festival djeljenja prasādama [pirinčanih pahuljica pomiješanih sa jogurtom] i sam bi uzimao prasādam klečeći. Posvećeno jezero na tom mjestu je uvijek puno vode tokom čitave godine. Za vreme Goṣṭhāṣṭamīya se održava veliki sajam, a drugi veliki sajam se održava na rođendan Śrī Nityānande Prabhua. U Gaura-Gaṇoddeśa-Dīpikā [58-63] je opisano da su se Halāyudha, Baladeva, Viśvarūpa i Saṅkarṣaṇa pojavili kao Nityānanda Avadhūta.

 

Ādi-līlā Chapter 13: The Advent of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 13.61

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 1 FEBRUARY 2017 WEDNESDAY – PAÑCAMĪ https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
04.02.2017.

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 9 FEBRUARY 2017 THURSDAY [FAST TODAY] [PART 3]

 

SAŃKĪRTANA.

MOĆ SLUGA GOSPODINA NITYĀNANDE [SEVAKA-PRABHĀVA].

AKO NE VJERUJEŠ U GOSPODINA NITYĀNANDU, PAŠĆEŠ.

AKO VJERUJEŠ U JEDNOG, ALI NE POŠTUJEŠ DRUGOGA, TVOJA LOGIKA JE POPUT LOGIKE PRIHVATANJA POLOVINE KOKOŠI.

 

KOMENTAR: Predhodni postovi su objavljeni na:

 

PART 1: http://unlimited.blogger.ba/

PART 1: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

 

PART 2: http://unlimited.blogger.ba/

PART 2: http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

 

Gospodin Nityānanda Prabhu je imao slugu po imenu Śrī Mīnaketana Rāmadāsa, koji je bio prava riznica ljubavi.

 

U mojoj se kući danu i noću odvijala sańkīrtana i zato je na poziv došao tamo.

 

Obuzet osjećanjem ljubavi, sjeo je u moje dvorište, a svi Vaiṣṇave su odali poštovanje njegovim lotosovim stopalima.

 

U veselom raspoloženju ljubavi prema Bogu, ponekad bi se popeo na ramena nekoga ko je odavao poštovanje, a ponekad bi druge udario svojom flautom ili bi ih blago potapšao.

Kada bi neko vidio oči Mīnaketane Rāmadāse, odmah bi mu potekle suze, jer su iz očiju Mīnaketane Rāmadāse neprestano tekle bujice suza.

 

Ponekad bi na nekim dijelovima njegovog tijela došlo do erupcije zanosa poput kadamba cvijeća, a ponekad bi se jedan dio njegovog tijela ukočio, dok bi drugi drhtao.

 

Kad god bi glasno uzviknuo ime Nityānande, izazvao bi u ljudima oko sebe veliko čuđenje i zaprepaštenje.

 

Jedan poštovani brāhmaṇa po imenu Śrī Guṇārṇava Miśra je služio Božanstvo.

 

Kada je Mīnaketana sjedio u dvorištu, ovaj  brāhmaṇa mu nije odao svoje poštovanje [kako je to uobičajeno prema vaiṣṇavskoj etiketi]. Vidjevši to, Śrī Mīnaketana Rāmadāsa se naljutio i rekao slijedeće:

 

„Ovdje nalazim drugog Romaharṣaṇa-sūtu, koji nije ustao da ukaže poštovanje, kada je vidio Gospodina Balarāmu."

 

Nakon što je to rekao, plesao je i pjevao do mile volje, ali brāhmaṇa se nije naljutio jer je služio Gospodina Kṛṣṇu.

 

SMISAO: Mīnaketana Rāmadāsa je bio veliki bhakta Gospodina Nityānande. Kada je ušao u kuću Kṛṣṇadāsa Kavirāje, Guṇārṇava Miśra, sveštenik koji je obožavao Božanstvo instalirano u kući, nije ga lijepo primio. Sličan događaj se odigrao kada je Romaharṣaṇa-sūta govorio na velikom skupu mudraca u Naimiṣāraṇyi. Gospodin Baladeva je došao tamo, a pošto je Romaharṣaṇa-sūta sjedio na vyāsāsani, nije ustao i sišao da oda poštovanje Gospodinu Baladevi. Ponašanje Guṇārṇava Miśre  je ukazivalo na to da nije mnogo poštovao Gospodina Nityānandu i ta se ideja nije ni najmanje sviđala Mīnaketana Rāmadāsi. Zbog toga bhakte nikada ne osuđuju mentalitet Mīnaketana Rāmadāse.

 

Na kraju svečanosti  Mīnaketana Rāmadāsa je otišao, ponudivši svakome svoje blagoslove. Tada je došlo do nekog neslaganja između njega i mog brata.

 

Moj brat je imao čvrstu vjeru u Gospodina Caitanyu, ali samo blijedi tračak vjere u Gospodina Nityānandu.

 

Znajući to, Śrī Mīnaketana Rāmadāsa se osjećao nesrećnim u umu. Tada sam prekorio svoga brata.

 

„Ova dva brata su kao jedno tijelo -- Gospodin Śrī Caitanya Mahāprabhu i Gospodin Śrī Nityānanda Prabhu“, rekao sam mu, „Istovjetne su manifestacije. Ako ne vjeruješ u Gospodina Nityānandu, pašćeš.“

 

„Ako vjeruješ u jednog, ali ne poštuješ drugoga, tvoja logika je poput logike prihvatanja polovine kokoši.“

 

„Bilo bi bolje da si ateista, koji omalovažava obojicu braće, nego da si licemjer, koji vjeruje u jednoga i omalovažava drugoga.“

 

Tako je Śrī Mīnaketana Rāmadāsa u ljutnji slomio svoju flautu i otišao. Moj brat je tada pao [sa duhovnog položaja].

 

Tako sam opisao moć sluga Gospodina Nityānande.

 

Ādi-līlā Chapter 5: The Glories Of Lord Nityānanda Balarāma

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 5.161-179

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 31 JANUARY 2017 TUESDAY – CATURTHĪ  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
23.01.2017.

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 9 FEBRUARY 2017 THURSDAY [FAST TILL NOON] [PART 2]

 

SLAVE GOSPODINA NITYĀNANDE BALARĀME

 

IZNAD GRANICA OVOG MATERIJALNOG SVIJETA NALAZI SE DUHOVNO NEBO, PARAVYOMA, NA KOME SE NALAZI MNOGO DUHOVNIH PLANETA.

 

NA PARAVYOMI -- DUHOVNOM NEBU SU SVA ŽIVA BIĆA VJEČNO OSLOBOĐENE DUŠE. TAMO SE UTICAJ MATERIJALNE ENERGIJE OPAŽA PO SVOM ODSUSUTVU.

 

KOMENTAR: Povodom ove velike vaiṣṇavske svetkovine, zavisno od okolnosti,  biće objavljeno više prigodnih tekstova na ovom i drugim blogovima.  

 

Kako znamo, bez milosti Gospodina Śrī Nityānande Prabhua ne možemo stići u poziciju da uzmemo utočište lotosovih stopala Gospodina Śrī Gaurāńge Mahāprabhua -- Śrī Caitanye Mahāprabhua.

 

Ovo je ujedno prilika da se iz svetih vedskih spisa  prezentira nešto više o stvaranju cjelokupne kreacije, dakle i duhovne i materijalne, što su ponekad i pitanja više dobronamjernih osoba, koje su u potrazi za vječnom  istinom i transcendentalnim znanjima višeg ranga.  

 

ĀDI 1.5 SUMMARY

 

Gospodin Śrī Kṛṣṇa je Apsolutna Božanska Osoba, a Njegova prva ekspanzija u obliku namijenjenom zabavama je Śrī Balarāma.

 

Iznad granica ovog materijalnog svijeta nalazi se duhovno nebo, paravyoma, na kome se nalazi mnogo duhovnih planeta. Najuzvišenija među njima se zove Kṛṣṇaloka. Kṛṣṇino prebivalište, Kṛṣṇaloka, sastoji se od tri dijela: Dvārake, Mathure i Gokule. U tom prebivalištu, Svevišnja Božanska Osoba se ekspandira u četiri potpuna dijela [četiri prvobitne ekspanzije] – Kṛṣṇu, Balarāma, Pradyumnu [transcendentalnog Kupida] i Aniruddhu. Oni su poznati kao izvorni četverostruki oblik.

 

Na Kṛṣṇaloki se nalazi transcendentalno mjesto poznato kao Śvetadvīpa ili Vṛndāvana. Ispod Kṛṣṇaloke, na duhovnom nebu, nalaze se Vaikuṇṭha planete. Na svakoj Vaikuṇṭha planeti je prisutan četvororuki Nārāyaṇa, koji je ekspanzija prve četvorostruke manifestacije. Svevišnja Božanska Osoba poznata kao Śrī Balarāma na Kṛṣṇaloki je izvorni Sańkarṣaṇa [Božanstvo koje privlači], a ekspanzija tog Sańkarṣaṇe je drugi Sańkarṣaṇa po imenu Mahā-Sańkarṣaṇa, koji boravi na jednoj od Vaikuṇṭha planeta. Svojom unutrašnjom moći Mahā-Sańkarṣaṇa održava transcendentalno postojanje svih planeta na duhovnom nebu, na kome su sva živa bića vječno oslobođene duše. Tamo se uticaj materijalne energije opaža po svom odsusutvu. Na tim planetama je prisutna druga četvorostruka manifestacija.

 

Izvan Vaikuṇṭha planeta se nalazi bezlična manifestacija Śrī Kṛṣṇe, poznata kao Brahmaloka [Brahmajyoti]. S druge strane Brahmaloke se nalazi duhovna Kāraṇa-Samudra, ili Uzročni Okean. Materijalna energija se nalazi na drugoj strani Uzročnog Okeana, ne dodirujući ga. U Uzročnom Okeanu leži Mahā-Viṣṇu -- izvorna puruṣa ekspanzija Sańkarṣaṇe. Ovaj Mahā-Viṣṇu Svojim pogledom prelazi po materijalnoj energiji i odrazom Svog transcendentalnog tijela ulazi u materijalne elemente.

 

Kao izvor materijalnih elemenata, materijalna energija je poznata kao pradhāna, a kao izvor manifestacija materijalne energije, poznata je kao māyā. Pošto nema nezavisnu moć da učini bilo šta, nepokretna je. Mahā-Viṣṇu joj Svojim pogledom daje moć da manifestira kosmos. Stoga izvorni uzrok materijalne manifestacije nije materijalna energija, već transcendentalni pogled Mahā-Viṣṇua, kojim Gospodin prelazi po materijalnoj prirodi.

 

Mahā-Viṣṇu ponovo ulazi u svaki univerzum kao rezervoar svih živih bića -- Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Ekspanzija Garbhodakaśāyī Viṣṇua je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, Nad-duša svakog živog bića. Garbhodakaśāyī Viṣṇu posjeduje sopstvenu Vaikuṇṭha planetu u svakom univerzumu, na kojoj živi kao Nad-duša ili Vrhovni Upravitelj univerzuma. Garbhodakaśāyī Viṣṇu leži usred dijela univerzuma ispunjenog vodom i stvara prvo živo stvorenje u univerzumu, Brahmu. Zamišljeni kosmički oblik  je djelimična manifestacija Garbhodakaśāyī Viṣṇua.

 

Na Vaikuṇṭha planeti u svakom univerzumu nalazi se Okean Mlijeka. U tom okeanu se nalazi ostrvo po imenu Śvetadvīpa na kome živi Gospodin Viṣṇu. Stoga ovo poglavlje opisuje dvije Śvetadvīpe – jednu u Krishninom prebivalištu i drugu u Okeanu Mlijeka u svakom univerzumu. Śvetadvīpa u Kṛṣṇinom prebivalištu je istovjetna sa Vṛndāvana-Dhāmom, u kojoj se Kṛṣṇa pojavljuje da bi provodio Svoje ljubavne zabave. Na Śvetadvīpi u svakom univerzumu se nalazi Gospodinov Śeṣa oblik, koji služi Viṣṇua, poprimajući oblik Njegovog suncobrana, papuča, ležaja, odjeće, prebivališta, svetog konca, prijestolja, itd.

 

Gospodin Baladeva na Kṛṣṇaloki je Nityānanda Prabhu. Stoga je Nityānanda Prabhu izvorni Sańkarṣaṇa, a Mahā-Sańkarṣaṇa i Njegove ekspanzije poput puruṣa u univerzumima su potpune ekspanzije Nityānande Prabhua.

 

U ovom poglavlju pisac opisuje, kako je Nityānanda Prabhu napustio dom radi Svog hodočašća u Vṛndāvanu i kako je tamo postigao potpuni uspjeh. U ovom opisu se otkriva da su se piščev izvorni roditeljski dom i mjesto rođenja nalazili u oblasti Katwa -- Jhāmaṭapura, koje se nalazi nedaleko od Naihāṭīya. Brat autora Kṛṣṇadāsa Kavirāje je pozvao u svoj dom Śrī Mīnaketanu Rāmadāsa, velikog bhaktu Gospodina Nityānande, ali ga sveštenik po imenu Guṇārṇava Miśra nije lijepo primio. Ne cijeneći slave Gospodina Nityānande, brat Kṛṣṇadāsa Kavirāje Gosvāmīya se pridružio svešteniku. Rāmadāsa se zato rastužio, slomio svoju flautu i otišao. To je bila velika nesreća za brata Kṛṣṇadāsa Kavirāje Gosvāmīya. Te iste noći Gospodin Nityānanda je u snu ukazao milost Kṛṣṇadāsi Kavirāja Gosvāmīyu i naredio mu da se slijedećeg dana uputi u Vṛndāvanu.

 

KOMENTAR: Ovo je bio tek uvod u zabave Gospodina Nityānande Prabhua da nam posluži kao svojevrsna inspiracija za više čitanja i slušanja o njima.

 

Stay Tuned!

 

REFERENCE:

 

Ādi-līlā Chapter 5: The Glories Of Lord Nityānanda Balarāma

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 1.5 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
19.01.2017.

LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 9 FEBRUARY 2017 THURSDAY [FAST TILL NOON] [PART 1]

 

TWELVE PAGES OF NECTAREAN VERSES FOR CHANGE OF OUR HEART

 

KOMENTAR:  Uskoro nam dolazi jedna od najvećih vaiṣṇavskih svetkovina LORD NITYĀNANDA TRAYODAŚĪ – APPEARANCE OF ŚRĪ NITYĀNANDA PRABHU – 9 FEBRUARY 2017 THURSDAY. Biće prezentirano niz tekstova na ovu temu na više blogova. Za početak evo na 12 strana dijela nektarskih stihova iz Śrī Caitanye Caritāmṛte.  

 

TWELVE PAGES OF NECTAREAN VERSES  

 

nityānanda-ākhya — known as Lord Nityānanda; CC Adi 1.7

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 1.8

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 1.9

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 1.10

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 1.11

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Adi 1.18

nityānanda-rāya — Lord Nityānanda; CC Adi 1.40

prabhu nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 1.87

nityānanda — of Lord Nityānanda; CC Adi 1.108-109

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Adi 2.3

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Adi 3.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 3.72

nityānanda gosāñi — Lord Nityānanda Gosāñi; CC Adi 3.74

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 3.76

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Adi 4.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 4.227-228

nityānanda — and Lord Nityānanda; CC Adi 4.233

jaya nityānanda — all glories to Lord Nityānanda; CC Adi 5.2

nityānanda — of Lord Nityānanda; CC Adi 5.3

śrī-nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.6

nityānanda-ākhya — known as Lord Nityānanda; CC Adi 5.7

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.11

nityānanda-tattva — the truth of Lord Nityānanda; CC Adi 5.12

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 5.13

sei nityānanda-rāma — that person is known as Balarāma or Nityānanda; CC Adi 5.48

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 5.50

nityānanda-rāma — Lord Nityānanda or Balarāma; CC Adi 5.91

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 5.93

nityānanda — Nityānanda; CC Adi 5.107

śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; CC Adi 5.109

nityānanda — Nityānanda; CC Adi 5.116

prabhu nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 5.125

nityānanda-tattva-sīmā — the limit of the truth of Lord Nityānanda; CC Adi 5.126

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.134

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.144-145

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.146

nityānanda-svarūpa — Lord Nityānanda Svarūpa; CC Adi 5.149

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.156

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.156

nityānanda-mahimā — of the glories of Lord Nityānanda; CC Adi 5.157

nityānanda prabhu — Lord Nityānanda; CC Adi 5.160

nityānanda — the name Nityānanda; CC Adi 5.167

nityānanda-prati — unto Lord Nityānanda; CC Adi 5.173

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.175

nityānanda-rāma — Lord Nityānanda Balarāma; CC Adi 5.181

nityānanda-svarūpera — of Lord Nityānanda Svarūpa; CC Adi 5.193

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Adi 5.200

nityānanda-rāma — to Lord Balarāma, who appeared as Nityānanda; CC Adi 5.200

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Adi 5.201

nityānanda — of Lord Nityānanda; CC Adi 5.204

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.207

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 5.208

nityānanda-dayā — the mercy of Lord Nityānanda; CC Adi 5.216

nityānanda-śrī-caitanya — Lord Nityānanda and Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Adi 5.229

prabhu-nityānanda-dayā — the mercy of Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 5.230

nityānanda-guṇe — the attributes of Nityānanda; CC Adi 5.233

nityānanda-prabhura — of Lord Nityānanda; CC Adi 5.234

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Adi 6.2

śrī-nityānanda-tattva — the truth of Śrī Nityānanda; CC Adi 6.3

prabhu nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 6.37

nityānanda — of Lord Nityānanda; CC Adi 6.45

nityānanda avadhūta — the mendicant Lord Nityānanda; CC Adi 6.48

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 6.105-106

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 6.118

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 7.12

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 7.165

śrī-caitanya, nityānanda, advaita — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu and Advaita Prabhu; CC Adi 7.169

nityānanda — unto Nityānanda Prabhu; CC Adi 8.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 8.13

nityānanda balite — while talking of Nityānanda Prabhu; CC Adi 8.23

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 8.43

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 8.48

caitanya-nityānanda — Lord Caitanya and Nityānanda are situated; CC Adi 8.70

nityānanda — to Nityānanda; CC Adi 9.2

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 9.21

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 10.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 10.117

nityānanda — of Lord Śrī Nityānanda; CC Adi 11.1

nityānanda — unto Lord Śrī Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.3

śrī-nityānanda-vṛkṣera — of the tree known as Śrī Nityānanda; CC Adi 11.5

caitanya-nityānanda — Śrī Caitanya-Nityānanda; CC Adi 11.11

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.17

nityānanda-prabhu — Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.18

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 11.23

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.28

nityānanda-eka-śaraṇa — completely surrendered to the lotus feet of Nityānanda; CC Adi 11.29

nityānanda-priya-bhṛtya — another dear servant of Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.31

nityānanda-nāme — in the name of Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.33

nityānanda-nāme — in the name of Śrī Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.34

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.35

nityānanda-candra — Lord Nityānanda; CC Adi 11.37

nityānanda-bhṛtya — servant of Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.44

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.44

nityānanda-prabhu — of Lord Nityānanda; CC Adi 11.47

nityānanda-pada — the lotus feet of Lord Nityānanda; CC Adi 11.47

nityānanda-gaṇa — followers of Śrī Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.57

nityānanda-gaṇa — devotees of Lord Nityānanda; CC Adi 11.60

nityānanda — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 12.2

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 13.2

ṭhākura nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 13.61

śrī-caitanya-nityānanda — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu and Nityānanda Prabhu; CC Adi 13.124

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Adi 14.2

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 15.2

nityānanda — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 16.2

nityānanda — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.2

nityānanda-svarūpera — of the Personality of Godhead Nityānanda; CC Adi 17.12

nityānanda — Nityānanda; CC Adi 17.16

nityānanda-āveśe — in the ecstasy of becoming Nityānanda; CC Adi 17.16

nityānanda — eternal happiness; CC Adi 17.109

nityānanda-gosāñi — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.116

nityānanda — Nityānanda; CC Adi 17.137

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 17.227

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Adi 17.245

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.273

nityānanda bhāi — Nityānanda Prabhu, the brother of Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Adi 17.295

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.296

śrī-nityānanda — of Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.318

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.318

nityānanda-śākhā — of the branches of Śrī Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.324

nityānanda — of Śrī Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.330

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 17.333

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Madhya 1.7

nityānanda-gosāñire — Nityānanda Gosvāmī; CC Madhya 1.24

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 1.25

nityānanda prabhu — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 1.93

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 1.97

nityānanda — Nityānanda; CC Madhya 1.100

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 1.124

nityānanda-haridāsa — Lord Nityānanda and Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya 1.183

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 1.219

nityānanda — Nityānanda; CC Madhya 1.255-256

nityānanda-sańge — with Nityānanda Prabhu; CC Madhya 1.262

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 1.283

jaya nityānanda — all glories to Lord Nityānanda; CC Madhya 2.2

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 2.94

nityānanda — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 3.2

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 3.11

ṭhākura nityānanda — Nityānanda Ṭhākura; CC Madhya 3.16

nityānanda-gosāñi — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 3.20

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 3.23

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 3.34

nityānanda kahe — Lord Nityānanda said; CC Madhya 3.79

nityānanda bale — Lord Nityānanda said; CC Madhya 3.83

nityānanda kahe — Nityānanda Prabhu said; CC Madhya 3.93

nityānanda bale — Lord Nityānanda said; CC Madhya 3.99

nityānanda gosāñi — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 3.113

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 3.131

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 3.134

nityānanda-gosāñi — Lord Nityānanda; CC Madhya 3.209-210

jaya nityānanda — all glories to Lord Nityānanda; CC Madhya 4.2

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 4.171

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 4.199

nityānanda — to Lord Śrī Nityānanda Prabhu; CC Madhya 5.2

nityānanda-gosāñi — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 5.8

nityānanda-mukhe — from the mouth of Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 5.134

nityānanda-prabhu — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 5.138

nityānanda-hāte — in the hands of Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 5.141

nityānanda-prabhu — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 5.142-143

nityānanda bale — Śrī Nityānanda replies; CC Madhya 5.148

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 5.159

jaya nityānanda — all glories to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 6.2

nityānanda-ādi — all the devotees, headed by Nityānanda Prabhu; CC Madhya 6.14

nityānanda-gosāñike — unto Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 6.22

nityānanda-gosāñire — unto Nityānanda Prabhu; CC Madhya 6.31

prabhu nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 6.34

nityānanda — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 7.2

nityānanda-prabhu kahe — Lord Nityānanda Prabhu replied; CC Madhya 7.15

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 7.34

nityānanda prabhu — Lord Śrī Nityānanda Prabhu; CC Madhya 7.74

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 7.82

nityānanda — Śrīla Nityānanda Prabhu; CC Madhya 7.83

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Madhya 8.2

nityānanda — of Lord Nityānanda; CC Madhya 8.310

nityānanda — unto Nityānanda Prabhu; CC Madhya 9.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 9.338

nityānanda rāya — Lord Nityānanda; CC Madhya 9.339

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 10.2

nityānanda-ādi — headed by Lord Nityānanda; CC Madhya 10.34

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 10.67

nityānanda-prabhu — Lord Nityānanda; CC Madhya 10.126

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 11.2

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 11.33

nityānanda — Nityānanda; CC Madhya 11.196

nityānanda lañā — taking along Śrī Nityānanda Prabhu; CC Madhya 11.205

nityānanda rāya — Lord Śrī Nityānanda Prabhu; CC Madhya 11.221

nityānanda-rāye — Lord Nityānanda; CC Madhya 11.227

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 12.2

nityānanda kahe — Lord Nityānanda said; CC Madhya 12.18

nityānanda kahe — Nityānanda Prabhu said; CC Madhya 12.30

nityānanda-gosāñi — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 12.36

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 12.109

prabhu-nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 12.156

advaita-nityānanda — Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 12.188

nityānanda kahe — Śrīla Nityānanda Prabhu said; CC Madhya 12.193

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 13.2

prabhu-nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 13.31

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 13.35

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 13.39

nityānanda-prabhu — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 13.86

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 13.88

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 13.183

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 14.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 14.235

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Madhya 14.236

nityānanda vinā — except for Nityānanda Prabhu; CC Madhya 14.237

nityānanda — unto Nityānanda Prabhu; CC Madhya 15.2

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 15.26

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.2

nityānanda-prabhuke — unto Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.14-15

prabhu-nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.31

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.34

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.36

nityānanda dāsa — servant of Lord Nityānanda; CC Madhya 16.51

nityānanda kahe — Lord Nityānanda Prabhu said; CC Madhya 16.66

advaita-nityānanda-ādi — headed by Advaita Ācārya and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 16.245-246

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 17.2

nityānanda — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Madhya 18.2

jaya nityānanda — all glories to Lord Nityānanda; CC Madhya 19.2

nityānanda — to Nityānanda; CC Madhya 20.2

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 21.2

śrī-kṛṣṇa-caitanya nityānanda — to Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu and Nityānanda Prabhu; CC Madhya 22.2

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 23.2

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Madhya 24.2

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa — the lotus feet of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu, Lord Nityānanda and Advaita Prabhu; CC Madhya 24.354

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Madhya 25.2

nityānanda kahe — Lord Nityānanda described this; CC Madhya 25.247

śrī-caitanya nityānanda — Śrī Caitanya Mahāprabhu and Lord Nityānanda; CC Madhya 25.280

jaya nityānanda — all glories to Śrī Nityānanda Prabhu; CC Antya 1.8

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Antya 1.56

nityānanda-ādi — Śrī Nityānanda Prabhu and others; CC Antya 1.207

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 2.2

nityānanda-nartane — at the time of Śrī Nityānanda Prabhu's dancing; CC Antya 2.34-35

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 3.2

nityānanda-gosāñi — Lord Nityānanda; CC Antya 3.148

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 3.150

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Antya 4.2

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Antya 4.108-110

nityānanda-prabhu-ṭhāñi — from Śrīla Nityānanda Prabhu; CC Antya 4.232

nityānanda dhanya — the glorious Śrīla Nityānanda Prabhu; CC Antya 5.2

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 6.2

nityānanda-gosāñira pāśa — unto Nityānanda Gosāñi; CC Antya 6.42

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 6.49

nityānanda — Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.83

nityānanda-prabhu — Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.85

nityānanda mahāprabhu — Lord Nityānanda Prabhu and Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya 6.88

nityānanda — of Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.89

nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.94

nityānanda-rāya — Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.102

nityānanda dekhe — Nityānanda Prabhu sees; CC Antya 6.103

nityānanda prabhu — Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.126

nityānanda-kṛpā — the mercy of Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.154

nityānanda — of Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 6.172

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Antya 7.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 7.20

nityānanda-rāya — Lord Nityānanda; CC Antya 7.65

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 7.73-74

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 8.3

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 9.2

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 10.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 10.5

prabhu-nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 10.59

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 10.77

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 10.79

nityānanda-priya — to Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is very dear to Lord Nityānanda; CC Antya 11.2

nityānanda-candra — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 11.6

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Antya 12.2

nityānanda-prabhure — unto Lord Nityānanda; CC Antya 12.10

nityānanda-prabhu — Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 12.19

nityānanda — Nityānanda; CC Antya 12.24

nityānanda-prabhura — of Lord Nityānanda; CC Antya 12.31

nityānanda-prabhura — of Lord Śrī Nityānanda Prabhu; CC Antya 12.33

nityānanda — unto Lord Nityānanda; CC Antya 13.2

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 14.3

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 15.2

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Antya 16.2

nityānanda — to Lord Nityānanda; CC Antya 17.2

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Antya 18.2

nityānanda — to Nityānanda Prabhu; CC Antya 19.2

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 19.109

nityānanda — to Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 20.2

nityānanda — of Lord Nityānanda Prabhu; CC Antya 20.82

śrī-nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 20.96-98

nityānanda-ājñāya — by the order of Nityānanda Prabhu; CC Antya 20.112

nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 20.120

śrī-yuta nityānanda — Lord Nityānanda; CC Antya 20.144-146

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – GAṄGĀ SĀGARA MELĀ -- 14 JANUARY 2017 SATURDAY –  DVITĪYA https://www.facebook.com/tovp.mayapur/?pnref=story
16.01.2017.

TEMPORARY PHYSICAL [BODY] APPOINTMENTS -- PRIVREMENA TJELESNA IMENOVANJA [PART 1]

 

Dharma je put transcendencije i ono nešto što se nastavlja iz života u život. Mnogobrojne su prepreke i testovi, koje ćemo morati proći na putu dharme i postepenog pročišćavanja, kada već odlučimo krenuti ovim putem. Ali, takozvane poteškoće ustvari ne postoje – sve je namijenjeno našem učenju. Jedna od tih stvari, koja će svakako doći kad-tad na red su i privremena, lažna tjelesna imenovanja, od kojih i počinje veliki dio svih naših poteškoća i problema.

 

Zaista nam je potrebna povelika doza sreće, te specijalno milosti i blagoslova, da nam u neka doba bude pojašnjeno  i da to dublje razumijemo i prihvatimo   šta su to privremena tjelesna imenovanja, koja dolaze od poistovjećivanja s lažnim ja [fols egom], te poistovjećivanja s materijom i materijalističkim koncepcijama života.

 

POSTOJE RAZLIČITE FAZE U NAŠIM ŽIVOTIMA

 

Postoje različite faze u našim životima, kada nešto tek dolazi na red da razumijemo kako treba i da bude realizirano, ne prije. Tako, postoji vrijeme za sve. Postoji vrijeme za  različite vrste uživanja, a postoji i vrijeme kada se počnemo postepeno odvezivati od uživanja i različitih vezanosti – kada se počnemo polagano okretati ka višim i čistijim energijama i ponovnom uspostavljanju nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom. Dakle, neminovno dolazi vrijeme kada se lagano i postepeno odvezujemo od naših mnogobrojnih materijalnih vezanosti proisteklih iz mnogobrojnih karmičkih uslovljenosti iz prošlih života i spleta okolnosti iz ovog života, koje su i jedna od najvećih prepreka svakom ozbiljnijem duhovnom napretku.  Ovaj tekst je namijenjen pojašnjavanju barem nekih od poenti, koje determiniraju naše sadašnje životne okolnosti.

 

SUBLIMINALNE PORUKE JAKO UTIČU NA POVEĆANA UŽIVANJA

 

Posljedice subliminalnih poruka u različitim oblicima, kao u obliku đambo-plakata, različitih reklama, filmova, videa, različitih sadržaja na internetu, tv reklama i drugih programa, etc., često nisu nimalo naivne, čak šta više.  

 

Tako televizijske i druge reklame, koje se odnose na svako konzumiranje različitih sastojaka, štetnih po zdravlje, inače prema śāstrama nedodirljivih za ljudsku ishranu, kao i inače reklamiranje svih zabranjenih aktivnosti – jako  utiču na enormno povećanje broja nedozvoljenih aktivnosti specijalno kod mladih, još neiskusnih, ali i drugih generacija, povećanju stope kriminaliteta, te često dovodi i do postepenog razaranja porodica, kao osnovnih čelija društva, gubitka svih pravih vrijednosti, kao i do jakog ugrožavanja vlastitog zdravlja i egzistencije, te enormnog skraćivanja životnog vijeka.

 

A, da i ne govorimo o različitim karmičkim zabranama na dalje duhovno napredovanje, te gubitak milosti i blagoslova. Različite zabrane za ljudsku rasu, ustvari treba posmatrati kao principe dostizanja istinske slobode od različitih materijalističkih vezanosti! Kako već znamo, za civilizirane pripadnike ljudske rase strogo je zabranjeno prema višim karmičkim zakonima svako ubijanje drugih živih bića, te konzumiranje ubijenih životnja, ptica, riba, njihovih mladih i jaja, dakle svega što ima oči, pa tako i svako reklamiranje istog. Zabranama i oštrim karmičkim rekcijama podliježu i odgovorne osobe za reklamiranje uzimanja različitih vrsta droga, alkohola, inače svih vrsta opijata i farmaceutskih stimulansa za izmjenu svijesti, te i reklama za upražnjavanje drugih karmički strogo zabranjenih aktivnosti za ljudsku rasu.  

 

Nisu u pitanju samo upute iz vedskih spisa. Izvorni spisi svake religije na svijetu brane to isto, samo su mnogobrojne upute u izvornim Božjim objavama mijenjane od strane ljudi kroz povijest, brisana su i čitava poglavlja, kao primjera radi poglavlje o reinkarnaciji, namjerno su pogrešno prevođeni pojedini izvorni pasusi, etc.

 

Ovom prilikom naveden je samo dio regulativnih principa, inače postoje četiri osnovna regulativna principa, ili četiri principa slobode, za svaki iole ozbiljniji duhovni napredak. kojih se praktikant mora pridržavati ako želi dalje i više.

 

EDUKACIJA VLASNIKA, EDUKATORA I VODITELJA TV PROGRAMA I FILMSKIH KUĆA -- REKLAME NA TV SU ČESTO JAKO ŠTETNE SUBLIMINALNE PORUKE

 

Kako znamo iz iskustva, od programa na televiziji nekada možda može biti neke male koristi u vidu pravovremenih aktuelnih informacija, ali je najčešće veća šteta nego dobrobiti, pogotovo za mlađe još neiskusne generacije, ali i za sve ostale, kada se radi o sistematskom dezinformiranju javnosti i plasiranju reklama, filmova, serija i općenito sadržaja, koji se mogu okarakterizirati u najmanju ruku kao iluzija [māyā], ili ono što nije, a često i kao nedozvoljene, karmički strogo zabranjene i kažnjive aktivnosti koje spadaju u četiti regulativna principa -- razuzdani seks i seks mimo reguliranih bračnih zajednica, pogrešna ishrana, konzumiranje nedodirljivih sastojaka za civilizirane pripadnike ljudske rase, uzimanje različitih droga, opijata i različitih stimulansa za izmjenu svijesti, kockanje, imanje umnih špekulacija, a pored ovih postoje i druga mnogobrojna ograničenja za našu dobrobit.


Možda je najopasnije ono što obično malo primjećujemo – tu su pored reprodukcija brojnih subliminalnih poruka i brojnih reklama -- i reprodukcije različitih zvučnih efekata i tehno muzike preko današnjih masovnih medija i na mjestima takozvane zabave, koji doslovno razbijaju integritet našeg krhkog bića i chakre na ljudskom tijelu [vitalne energetske centre] i dodatno nas uvlače u različite vrste ovisnosti i vezanosti, ali i opasno utiču na naše zdravlje. Inače moramo znati da sve  u materijalnom univerzumu počinje sa zvukom, počev od stvaranja do uništenja.

 

Također i za postepeno uzdizanje svjesnosti i duhovni napredak, potreban je određeni zvuk u obliku bona fide vedskih mantri i raga -- muzike za određeno doba dana.  Da bi to prihvatili s razumijevanjem, tu je i sofisticirana vedska literatura – śāstre, propisane za ovo doba za sva područja ljudskih aktivnosti, ustvari zakonici za ljudsku rasu za sva vremena, te vjerodostojni duhovni učitelji i bhakte [sadhui]. Ili u suprotnom, ako nepravilno i u neznanju koristimo moć zvučnih vibracija i slušamo neprihvatljive zvučne vibracije, podliježemo daljoj degradaciji naše ionako već uslovljene pozicije u ovom svijetu.

 

U zadnje vrijeme sve su učestaliji filmovi i drugi sadržaji u shemama pojedinih, specijalno stranih tv programa, u kojima su glavna radnja i glavni likovi povezani sa satanističkim obredima, crnom umjetnošću [crnom magijom], ubijanjem ljudi, ispijanjem ljudske krvi, etc., umjesto da postoji upravo suprotna edukacija u prave životne vrijednosti, pravilnu ishranu i transcendentalna znanja višeg ranga. Treba samo ovlaš pogledati pojedine tv programe [resident of evil, etc.], pa će sve biti jasnije. Takve programe treba i zakonski zabraniti.

 

Oni, koji su upućeni u suptilno djelovanje subliminalnih poruka, te moć slika i zvučnih vibracija, etc., obično znaju veoma dobro da svaka poruka, sadržaj i slika, primjera radi upućena preko tv ekrana,   ili jambo plakata, filmskog platna, interneta, te postavljena u prolazu na ulici, etc., može da djeluje kao subliminalna poruka na onoga ko to gleda i/ili sluša određene štetne zvučne sadržaje. Dakle, takve poruke ulaze direktno u našu podsvijest i tamo ostaju uskladištene, bez obzira da li se slažemo s njima i da li to želimo  ili ne, te mogu izaći na površinu i svjetlo dana u najnezgodnijem trenutku. Tada mogu da djeluju kao određeni upaljači za neke naše nepredviđene i ishitrene aktivnosti, koje inače ne bi poduzimali u uobičajenim okolnostima.

 

[NE]PRAVILNA EDUKACIJA PUTEM TV, INTERNETA I DRUGIH MASOVNIH MEDIJA

 

Kao što je poznato, povremeno se pojave neke nove tv kuće, koje unose malo svježine u inače većinom stereotipne programe, a vidi se da nekada postoje i određene tendencije za promjenu već uhodanih, ali prožvakanih programskih shema, ali nažalost za sada i njima kao i drugima, nedostaje nešto veoma bitno i od suštinske važnosti. A to je, jedno šire razumijevanje svijeta oko sebe i u ovim vremenima jako potrebna duhovna edukacija – specijalno u sofistificirana vedska znanja: vedsku filozofiju, nauku i duhovnu kuturu, koje postaju  komplementarne našim pokušajima da se eventualno uzdignemo iznad svakodnevnice i naših uobičajenih tjelesnih potreba, prolaznih i lažnih tjelesnih imenovanja, te različitih mis-koncepcija. Možemo se samo iskreno nadati i moliti, da nam nekada budu podareni toliko potrebni milost i blagoslovi, te da se i sami odlučimo početi prihvatati i primjenjivati u svakodnevnom životu dostupne nam mnogobrojne bona fide duhovne upute i potom predano služenje Svevišnjeg Goospodina s ljubavlju.

 

Današnji masovni mediji, specijalno tv, mogu dosta učiniti na planu pravilne edukacije ljudi, samo ih treba malo pokrenuti. Vjerovatno da njihovi vlasnici i odgovorno osoblje prvo moraju proći određenu duhovnu edukaciju i da počnu ozbiljno shvaćati stepen svoje društvene, ali i velike karmičke odgovornosti.

 

Dakle, ako neka komercijalna  tv kuća živi dijelom od reklamiranja proizvodnje i konzumiranja dijelova leševa ubijenih životinja, lijepo upakiranih i namirisanih začinima i svježim povrćem, sa novo izmišljenim imenima, tako da privuku pažnju neiskusnih gledalaca, poput izraza za dijelove lešina životinja poput “delicije”, etc., ili pak primjera radi, reklamira restorane gdje se na ražnju peku jadni zaklani janjci i još povrh toga reklamira i crne majice, koje nose demonske osobe sa natpisom  “Janjeća brigada” [kao što je to svojevremeno reklamirala jedna tada gledana komercijalna tv] --- tada su uveliko umiješani u griješne aktivnosti prema strogim, ali pravednim zakonima prirode  i karmičkim zakonima, te njihovi vlasnici i uposlenici podliježu i vrlo oštrim karmičkim reakcijama već u ovom životu. A tu je i reklamiranje brojnih drugih karmički strogo zabranjenih aktivnosti.

 

Obično se prevarimo, pa mislimo: “Ma, neće to mene stići, to je za neke druge tamo …”, ali grdno se varamo. Svako ko učestvuje u tom lancu: odgajanja životinja za klanje, ubijanju, prerade njihovih lešina, pakovanja za prodaju, reklamiranju prodaje i konzumiranju, prodaji u trgovinama, pripremanju za konzumiranje sušenjem, pečenjem, prženjem i kuhanjem, nuđenju drugima i konzumiranju – na kraju života odgovara pred polubogom smrti Yamarājom   i  biva upućen na izdržavanje određene kazne, često na dugotrajni boravak na jedan od 28 sistema  paklenih planeta, gdje onda tu osobu kuhaju u loncu na vatri i čereče, ili je pak peku na ražnju na jakoj vatri, kao što je osoba radila drugim živim bićima.

 

Jedna od drugih mogućnosti je i da se u idućem životu zadobije tijelo nižih životnjskih vrsta, tada osoba ispunjava svoje želje za ubijanjem drugih i jedenjem, bez oštrih karmičkih reakcija, ali i nema priliku da duhovno napreduje. To je moguće samo u ljudskom obliku života. Tako, možemo da vidimo da naše mnogobrojne želje mogu biti veoma opasne, jer mogu i da nam se ostvare. Zato treba dobro paziti šta želimo.

 

Obično je manje poznato da na paklenim planetama nema umiranja – muke vječno traju za vrijeme čitavog boravka na tim destinacijama. Čak je moguće, da se zbog pogrešnog korištenja date nam slobode izbora i djelovanja, već i ovaj život postepeno pretvori u svojevrsni pakao – u vidu zadobijanja različitih neizlječivih bolesti, teških operacija, gubitka imovine i bogatstva stečenih na krivi način, plaćanja enormnih troškova advokatima, sudovima i ljekarima, rasula porodice,  plaćenja visokih alimentacija, etc.

 

Opet, kako je već prije rečeno, postoje različite faze u našim životima i obično se okrećemo ka duhovnosti, tek kada nas životna realnost i spoljašnje okolnosti, ili drugačije rečeno – iluzorna energija Svevišnjeg Gospodina māyā -- dobro isfrustira i kada postanemo jako nezadovoljni materijalističkim načinom života i brojnim neispunjenim pogrešnim očekivanjima. Pogotovo, kada ne možemo da dostignemo toliko traženi mir i ispunjenje u srcu, te u svojim traganjima ne nađemo ono “nešto” zašto bi se čvrsto uhvatili, a za čim svi trgamo, nekada u znanju, nekada u neznanju i nesvjesno.

 

Ustvari, trebali bi stalno biti itekako isfrustrirani uobičajenim materijalističkim načinom života, jer u materijalnom svijetu svako ispašta, samo je māyā toliko ljubazna da nam aranžira stvari tako da mislimo da uživamo i da smo srećni.

 

NEOPHODNA JE SISTEMATSKA EDUKACIJA EDUKATORA, PA POTOM I ŠIRE JAVNOSTI

 

Duhovno naprednije osobe s masovnih medija, koje žele da postepeno kultiviraju svoj stav, kada imaju dobru namjeru i eventulno žele promijeniti  svoje programe na bolje, ili sadržaj novina i časopisa, a koji su zainteresirani za prezentiranje vedskih pogleda na svijet, mogu da se jave, pa vidimo kako to osmisliti, a da se istovremeno značajnije ne mijenja njihova programska shema. Za početak, mogu se  postepeno nadodati na već postojeću programsku shemu, pojedini segmenti sofisticiranog vedskog znanja iz različitih oblasti, koje stiže do nas preko naprednijih živih bića sa viših planetarnih sistema, administratora univerzuma i nebeskih mudraca, u vidu knjiga – śāstra Śrīla Prabhupāda: prvenstveno Bhagavad-Gīte As It Is, Śrīmad-Bhāgavatama  i drugih Purāṇa, Śrī Caitanya Caritāmṛte, Bhakti rāsamrita-sindhua i drugih, te preko uputa i iskustava današnjih vjerodostojnih duhovnih učitelja svijeta, ponajbolje ISKCON duhovnih učitelja i poštujući duhovne instrukcije koje nam daju. Ali, bez ikakvih izmjena i pravljenja eventualnih kompromisa. Vedsko znanje je samodostatno i čim nešto mijenjamo ono gubi svoju autoritativnost. To ide određenom uhodanom metodologijom. Svakako da već na početku treba imati poštovanja prema višim, transcendentalnim znanjima i postepeno izgraditi želju za učenjem i samospoznajom, te svakodnevno početi ulagati određeni trud i vrijeme, inače drugačije ne ide.

 

Potpuno je sigurno, kada uspijemo postepeno implementirati pojedine segmente jako obimnog vedskog znanja u svakodnevni  život, te u porodicu i grupu ljudi gdje se inače krećemo, ili s kojima komuniciramo i radimo, biva nam ubrzo omogućen jedan zdraviji, čistiji, ljepši život i sretniji, dostojan civiliziranih pripadnika ljudske rase i život koji će nam donijeti toliko očekivani mir i puno ispunjenje u srcu.

 

PRIVREMENA TJELESNA IMENOVANJA: Ovo je tek jedno uljepšano ime za lažna prolazna tjelesna imenovanja. “Ja sam ovo”  i “Ja sam ono”, “A znaš, ona osoba je ono drugo …” i tako dalje: “Ovo je moja zemlja”, “Ovo je moj Bog”, “Ovo je moje Sunce”. Stvari su se u nekim regionima u svijetu toliko polarizirale, da često preovladavaju skroz pogrešne mis-koncepcije, potaknute perfidnim politikama i djelovanjima nekih mračnih krugova, kao: “I samo to moje valja, a sve drugo ne valja i treba ga uništiti”, etc. U stvarnosti,  ne postoji američko, ili italijansko Sunce, niti bosansko, niti neko drugo. Sunce je jedno u svakom od bezbrojnih univerzuma. Niti postoji više Vrhovnih Bogova. Jedna je Svevišnja Božanska Osoba Śrī Kṛṣṇa, samo nastaju različiti preobražaji Njegovih energija. Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa se milostivo pojavljuje u različitim oblicima i pod različitim imenima, praktički u hiljadama oblika i imena, onako kako Ga lakše mogu percepirati Njegovi vjerni sluge i obožavatelji.

 

Često možemo biti potpuno opčinjeni māyom – iluzornom materijalnom energijom što je svakodnevno primjetljivo na vidljivim razinama u svakodnevnom životu, te na poslu, u politici, medijima i inače svim sferama života. Ustvari, ogromna većina svih današnjih političkih prepucavanja i ratnih sukoba, kako onih u bližoj tako i daljoj prošlosti – dolazi upravo iz neznanja i pogrešnih, lažnih tjelesnih imenovanja, odakle i dolaze neprirodne želje za kontrolom nad drugima, njihovim iskorištavanjem i sebe veličanjem. Trebamo  znati da  političari uglavnom, kao i glumci, žele da nam predoče jedan nepostojeći virtualni svijet, drugačije rečeno pokušavaju da rade kao neki privid od stvarnosti. Istine radi i u tim grupacijama ljudi svakako ima i časnih izuzetaka.  To su obično osobe koje vide malo dalje iza brda, kao što bi se reklo, zahvaljujući određenom stepenu početne duhovne edukacije i početne vjere, započete često prilikom dužeg boravka negdje u inostranstvu, gdje su se mogli sresti s nešto drugačijim pogledima na svijet oko sebe i s različitim kulturama, te naučiti respektirati druge kulture i druge ljude -- ili inače u kontaktu na druge načine s različitim kulturama, koje svijet oko sebe posmatraju kroz nešto drugačije kulturne naočale.

 

Generalno, svi obično težimo za prolaznim thelesnim imenovanjima, te da nas drugi hvale i slave. Tako, neko želi postati “ser”, neko “lord”, neko predsjednik, ili bogataš, ili kralj, super menađer, uspješan programer ili operator na kompjuterima, naučnik, poznati umjetnik svjetskog glasa, veliki “ovaj” ili veliki “onaj”, ili nešto drugo. Sve dok smo vezani za ta imenovanja, vezani smo za tijelo, jer imenovanja pripadaju tijelu. Ali, mi nismo ovo tijelo – mi smo duhovna duša! Ta spoznaja predstavlja prvu razinu duhovne spoznaje.

 

U neprekidnom smo dodiru s tri gune materijalne prirode, ali postepeno moramo postati nevezani kroz predano služenje Svevišnjeg Gospodina s ljubavlju. Ako nismo vezani za predano služenje Svevišnjeg Gospodina, ne možemo odbaciti vezanost za proizvode guna materijalne prirode. Imenovanja i vezanosti su posljedica naše požude i želje, našeg htijenja da gospodarimo materijalnom prirodom. Sve dok ne odbacimo tu sklonost ka gospodarenju materijalnom prirodom, ne možemo se vratiti u carstvo Svevišnjeg Gospodina, Sanātana-dhāmu. Tom vječnom carstvu koje nikada ne biva uništeno može prići samo onaj ko nije zbunjen čarima lažnih materijalnih uživanja, onaj ko služi Svevišnjeg Gospodina. Onaj ko je tako utemeljen može lako prići Vrhovnom prebivalištu.

 

To padam avyayam, ili vječno carstvo, može dostići onaj ko je nirmāna-mohā. Šta to znači, objašnjeno je u slijedećem stihu. Gospodin preporučuje da dostignemo duhovni svijet na slijedeći način -- Bhagavad-gītā As It Is 17 i 15.5:

 

nirmāna-mohā jita-sańga-doṣā   adhyātma-nityā vinivṛtta-kāmāḥ

dvandvair vimuktāḥ sukha-duḥkha-saḿjñair    gacchanty amūḍhāḥ padam avyayaḿ tat

 

SYNONYMS: niḥ — without; māna — false prestige; mohāḥ — and illusion; jita — having conquered; sańga — of association; doṣāḥ — the faults; adhyātma — in spiritual knowledge; nityāḥ — in eternity; vinivṛtta — disassociated; kāmāḥ — from lust; dvandvaiḥ — from the dualities; vimuktāḥ — liberated; sukha-duḥkha — happiness and distress; saḿjñaiḥ — named; gacchanti — attain; amūḍhāḥ — unbewildered; padam — situation; avyayam — eternal; tat — that.

 

Oni koji su oslobođeni lažnog ugleda, iluzije i griješnog druženja, koji shvataju ono što je vječno, koji su odbacili materijalnu požudu, koji su oslobođeni dvostranosti sreće i nesreće, koji nisu zbunjeni i koji znaju kako da se predaju Vrhovnoj Osobi, dostižu to vječno carstvo.

 

SMISAO:  Ovdje je veoma lijepo opisan proces predavanja. Prva kvalifikacija je da osoba ne smije biti obmanuta ponosom.

 

AHANKARA [LAŽNI JA]  

 

Sva materijalna, prolazna tjelesna imenovanja dolaze ustvari od ahankare – lažnog ja. Dakle, od poistovjećivanja s materijom, odnosno s tijelom i umom, te tjelesnim koncepcijama života.

 

Tjelesno shvatanje života uzrokuje požuda. A požuda dolazi preko čula i uma, koji postaju skladište požude. Nakon toga, inteligencija postaje glavno sjedište takvih požudnih sklonosti. Inteligencija je najbliži susjed duhovne duše. Požudna inteligencija navodi duhovnu dušu da prihvati lažni ja i poistovjećuje se s materijom.

 

WE ARE NOT THIS BODY - WE ARE SPIRITUAL SOUL!

MI NISMO OVO TIJELO – MI SMO DUHOVNA DUŠA!

 

Stay Tuned! To be continued …  

 

Chapter 15: The Yoga of the Supreme Person

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 17; 15.5,

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

10.01.2017.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 23]

 THE FOUR CATEGORIES OF UNIVERSAL ANNIHILATION -- ČETIRI KATEGORIJE KOSMIČKOG UNIŠTENJA.
STALNO UNIŠTENJE  ŽIVOG BIĆA KROZ ROĐENJE I SMRT -- VRIJEME TRANSFORMIRA.

NAIMITTIKA -- PRIVREMENO UNIŠTENJE SVA TRI PLANETARNA SISTEMA.

PRĀKṚTIKA -- POTPUNO MATERIJALNO UNIŠTENJE  NAKON STOTINU GODINA ŽIVOTA BRAHME.

ĀTYANTIKA -- KONAČNO UNIŠTENJE [OSLOBOĐENJE].

JEDINI BROD POGODAN ZA PRELAZAK OKEANA MATERIJALNE EGZISTENCIJE, KOJEG JE INAČE NEMOGUĆE PREĆI, JESTE BROD PONIZNOG SLUŠANJA NEKTARA ZABAVA SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE.

 

KOMENTAR: Da se podsjetimo kraja teksta s prošlog posta, koga možete naći prema niže navedenom broju posta i datumu:

PART 22 -- 1.10.2016 -- http://unlimited.blogger.ba/

 

Ili direktnim pristupom putem perma linka:

PART 22 -- 1.10.2016 -- http://unlimited.blogger.ba/arhiva/2016/10/01/4034113

 

Započeta tema je iz Śrīmad-Bhāgavatama, Canto 12: The Age of Deterioration, 12.4: The Four Categories of Universal Annihilation – Summary. Ovo poglavlje govori o četiri vrste uništenja -- stalno, djelimično [privremeno], materijalno i konačno [završno], te o pjevanju Svetog Imena Gospodina Hariya, koje je jedino sredstvo zaustavljanja kruga materijalnoga života.

 

Hiljadu ciklusa po četiri doba čini jedan dan Brahme, a u svakom Brahminom danu, koji se zove kalpa, živi četrnaest Manua. Duljina Brahmine noći je ista kao i duljina dana. Tokom noći Brahmā spava, a sva tri planetarna sistema bivaju uništeni; to je naimittika, ili privremeno [djelomično] uništenje. Nakon stotinu godina Brahmā umire i tada dolazi do potpunog materijalnog uništenja koje se zove prākṛtika. Tada sedam elemenata materijalne prirode, počev sa mahat [mahat tattvā], pa do kompletnog kosmičkog jajeta, koje je sastavljeno od njih, bivaju uništeni. Kada osoba dostigne znanje o Apsolutu, tada može shvatiti pravo činjenično stanje. Shvaća da je cijeli stvoreni univerzum odvojen od Apsoluta, te je stoga nestvaran [ili drugačije rečeno -- privremen]. To se zove ātyantika, ili konačno uništenje [oslobođenje]. Svakog trena vrijeme nevidljivo transformira tijela svih stvorenih bića i svih drugih materijalnih pojava. Taj proces promjene uzrok je stalnom uništenju živog bića kroz rođenje i smrt. Oni koji imaju suptilnu viziju izjavljuju da sva stvorenja, uključujući i Brahmu, uvijek iznova bivaju stvarani i uništavani. Materijalni život znači pokoravanje rođenju i smrti, ili stvaranju i uništenju. Jedini brod pogodan za prelazak okeana materijalne egzistencije, kojeg je inače nemoguće preći, jeste brod poniznog slušanja nektara zabava Svevišnje Božanske Osobe.

 

STIH 12.4.1

 

śrī-śuka uvāca

kālas te paramāṇv-ādir   dvi-parārdhāvadhir nṛpa

kathito yuga-mānaṁ ca   śṛṇu kalpa-layāv api

 

SYNONYMS: śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; kālaḥ — time; te — to you; parama-aṇu — (the smallest fraction of time measured in terms of) the indivisible atom; ādiḥ — beginning with; dvi-para-ardha — the two halves of Brahmā’s total life span; avadhiḥ — culminating in; nṛpa — O King Parīkṣit; kathitaḥ — has been described; yuga-mānam — the duration of the millennia; ca — and; śṛṇu — now hear; kalpa — Brahmā’s day; layau — annihilation; api — also.

 

Śrīla Śukadeva Gosvāmī reče: Dragi moj kralju, već sam ti opisao mjerenje vremena, počevši od najmanjega djelića, mjerenog pokretanjem atoma, pa do cjelokupnog trajanja života Gospodina Brahme. Spomenuo sam i mjerenje različitih milenija [vremenski periodi od hiljadu godina] u povijesti univerzuma. Sada počuj o vremenu Brahminog dana i procesu uništenja.

 

STIH 12.4.2

 

catur-yuga-sahasraṁ tu   brahmaṇo dinam ucyate

sa kalpo yatra manavaś   caturdaśa viśām-pate

 

SYNONYMS: catuḥ-yuga — four ages; sahasram — one thousand; tu — indeed; brahmaṇaḥ — of Lord Brahmā; dinam — the day; ucyate — is said; saḥ — that; kalpaḥ — a kalpa; yatra — in which; manavaḥ — original progenitors of mankind; caturdaśa — fourteen; viśām-pate — O King.

 

Hiljadu ciklusa od četiri doba [jedan ciklus od četiri yuge traje = 4 320 000 godina] sačinjavaju jedan Brahmin dan koji se zove kalpa. U tom periodu, o kralju, dolaze i odlaze četrnaest Manua.

 

STIH 12.4.3

 

tad-ante pralayas tāvān   brāhmī rātrir udāhṛtā

trayo lokā ime tatra   kalpante pralayāya hi

 

SYNONYMS: tat-ante — after those (thousand cycles of ages); pralayaḥ — the annihilation; tāvān — of the same duration; brāhmī — of Brahmā; rātriḥ — the nighttime; udāhṛtā — is described; trayaḥ — the three; lokāḥ — worlds; ime — these; tatra — at that time; kalpante — are prone; pralayāya — to annihilation; hi — indeed.

 

Nakon Brahminog dana dolazi noć koja jednako traje, a tokom nje dolazi do uništenja. Tada se unište sva tri planetarna sustava.

 

STIH 12.4.4

 

eṣa naimittikaḥ proktaḥ   pralayo yatra viśva-sṛk

śete ’nantāsano viśvam   ātmasāt-kṛtya cātma-bhūḥ

 

SYNONYMS:  eṣaḥ — this; naimittikaḥ — occasional; proktaḥ — is said; pralayaḥ — annihilation; yatra — in which; viśva-sṛk — the creator of the universe, the Supreme Lord, Nārāyaṇa; śete — lies down; ananta-āsanaḥ — upon the snake-bed of Ananta Śeṣa; viśvam — the universe; ātma-sāt-kṛtya — absorbing within Himself; ca — also; ātma-bhūḥ — Lord Brahmā.

To se zove naimittika ili privremeno uništenje, tokom kojeg izvorni stvaratelj, Gospodin Nārāyaṇa liježe na krevet od Ananta Śeṣe i uvlači cijeli univerzum u Sebe, dok Gospodin Brahmā spava.

 

STIH 12.4.5

 

dvi-parārdhe tv atikrānte   brahmaṇaḥ parameṣṭhinaḥ

tadā prakṛtayaḥ sapta   kalpante pralayāya vai

 

SYNONYMS: dvi-parārdhe — two parārdhas; tu — and; atikrānte — when they have become completed; brahmaṇaḥ — of Lord Brahmā; parame-sthinaḥ — the most highly situated living entity; tadā — then; prakṛtayaḥ — the elements of nature; sapta — seven; kalpante — are subject; pralayāya — to destruction; vai — indeed.

 

Kada se navrše dvije polovine života Gospodina Brahme, najvišeg stvorenog bića, tada dolazi do uništenja sedam elemenata stvaranja.

 

STIH 12.4.6

 

eṣa prākṛtiko rājan   pralayo yatra līyate

aṇḍa-koṣas tu saṅghāto   vighāta upasādite

 

SYNONYMS: eṣaḥ — this; prākṛtikaḥ — of the elements of material nature; rājan — O King Parīkṣit; pralayaḥ — the annihilation; yatra — in which; līyate — is dissolved; aṇḍa-koṣaḥ — the egg of the universe; tu — and; saṅghātaḥ — the amalgamation; vighāte — the cause of its disruption; upasādite — being encountered.

 

O kralju, nakon uništenja materijalnih elemenata, jaje univerzuma, koje producira elementarno stapanje kreacije, suočeno je s destrukcijom.

 

SMISAO: Značajno je što Śrīla Śukadeva Gosvāmī, duhovni učitelj kralja Parīkṣita, ovako široko objašnjava kozmičko uništenje pred samu smrt svoga učenika. Pažljivim slušanjem priče o općoj destrukciji lakše se može shvatiti da je individualni odlazak iz ovoga privremenoga svijeta beznačajan događaj unutar gigantske ukupne materijalne manifestacije. Svojom dubokom i važnom raspravom o kreaciji Boga Śukadeva Gosvāmī, kao idealni duhovni učitelj, priprema svoga učenika za trenutak smrti.

 

STIH 12.4.7

 

parjanyaḥ śata-varṣāṇi   bhūmau rājan na varṣati

tadā niranne hy anyonyaṁ   bhakṣyamāṇāḥ kṣudhārditāḥ

kṣayaṁ yāsyanti śanakaiḥ   kālenopadrutāḥ prajāḥ

 

SYNONYMS: parjanyaḥ — the clouds; śata-varṣāṇi — for one hundred years; bhūmau — upon the earth; rājan — my dear King; na varṣati — will not give rain; tadā — then; niranne — with the coming of famine; hi — indeed; anyonyam — one another; bhakṣyamāṇāḥ — eating; kṣudhā — by hunger; arditāḥ — distressed; kṣayam — to destruction; yāsyanti — they go; śanakaiḥ — gradually; kālena — by the force of time; upadrutāḥ — confounded; prajāḥ — the people.

 

Prije samog uništenja, o kralju, neće biti kiše na Zemlji stotinu godina. Suša će dovesti do gladi, a gladni stanovnici će doslovno jesti jedni  druge. Zbunjeni zbog uticaja vremena stanovnici Zemlje će postupno biti uništeni.

 

STIH 12.4.8

 

sāmudraṁ daihikaṁ bhaumaṁ   rasaṁ sāṁvartako raviḥ

raśmibhiḥ pibate ghoraiḥ   sarvaṁ naiva vimuñcati

 

SYNONYMS: sāmudram — of the ocean; daihikam — of living bodies; bhaumam — of the earth; rasam — the juice; sāṁvartakaḥ — annihilating; raviḥ — the sun; raśmibhiḥ — with its rays; pibate — drinks up; ghoraiḥ — which are terrible; sarvam — all; na — nothing; eva — even; vimuñcati — gives.


Sunce će u svom obliku uništenja svojim užasnim zrakama ispiti sve vode okeana, živih tijela i same Zemlje, ali takvo Sunce koje pustoši neće dati zauzvrat niti kapi kiše.

 

STIH 12.4.9

 

tataḥ saṁvartako vahniḥ   saṅkarṣaṇa-mukhotthitaḥ

dahaty anila-vegotthaḥ   śūnyān bhū-vivarān atha

 

SYNONYMS: tataḥ — then; saṁvartakaḥ — of destruction; vahniḥ — the fire; saṅkarṣaṇa — of the Supreme Lord, Saṅkarṣaṇa; mukha — from the mouth; utthitaḥ — arisen; dahati — burns; anila-vega — by the force of the wind; utthaḥ — raised; śūnyān — empty; bhū — of the planets; vivarān — the crevices; atha — after that.

 

Zatim će iz usta Gospodina Saṅkarṣane buknuti velika vatra uništenja. Potpomognuta silnim vjetrom, ta će vatra spaliti cijeli univerzum u beživotnu kosmičku ljusku.

 

STIH 12.4.10

 

upary adhaḥ samantāc ca   śikhābhir vahni-sūryayoḥ

dahyamānaṁ vibhāty aṇḍaṁ   dagdha-gomaya-piṇḍa-vat

 

SYNONYMS: upari — above; adhaḥ — and below; samantāt — in all directions; ca — and; śikhābhiḥ — with the flames; vahni — of the fire; sūryayoḥ — and of the sun; dahyamānam — being burned; vibhāti — glows; aṇḍam — the egg of the universe; dagdha — burned; go-maya — of cow dung; piṇḍa-vat — like a ball.

 

Spaljena sa svih strana – odozgo plamenim Suncem, a odozdo vatrom Gospodina Saṅkarṣaṇe, kugla univerzuma će svijetliti kao zapaljena lopta kravljeg izmeta.


 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sona Gaurāńga Dās's photo.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam: Canto 12: The Age of Deterioration, Chapter 12.4: The Four Categories of Universal Annihilation -- 12.4.1—12.4.10

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

28.12.2016.

CONTROVERSYS ABOUT THE STRUCTURE OF THE OUR UNIVERSE AND COMPLETE CREATION -- KONTRAVERZE OKO STRUKTURE NAŠEG UNIVERZUMA I KOMPLETNE KREACIJE [PART 1]

 

SIZE VAIKUṆṬHA PLANETS -- VELIČINA VAIKUṆṬHA PLANETA

 

KOMENTAR: Može se zaključiti, čak i prema posjetama i broju sviđanja pojedinih internet stranica, koje obrađuju zapadni pogled na kosmološke fenomene u našem univerzumu, da je interesovanje ogromno, unatoč uobičajenom pogrešnom vjerovanju da je to interesovanje daleko manje.

 

Kada nekom srećom počnemo postepeno prelaziti s mnogobrojnih nesavršenih, u suštini skroz pogrešnih zapadnih koncepcija o strukturi našeg univerzuma i mnogobrojnih kontraverzi, koje ih prate --- na vedski koncept našeg univerzuma i kompletne kreacije, to je jedan od pokazatelja da lagano napredujemo na putu traganja za vječnim istinama.

 

Radi naše percepcije, tek ¼ sveukupne Božje kreacije sačinjavaju nebrojeni materijalni univerzumi, dok duhovni svijet sačinjava ¾ sveukupne Božje kreacije.  

 

Radi poređenja s veličinom Vaikuṇṭha planeta pominjali smo već da je i prečnik našeg univerzuma poznat učenjacima, koji operiraju sa podacima iz Veda i iznosi četiri milijarde milja.

 

Danas je na redu stih koji objašnjava veličine Vaikuṇṭha planeta. Inače se kaže da niko ne može prebrojati Vaikuṇṭha planete. Vaikuṇṭha planete su duhovne planete i mjesta bez tjeskobe, dakle planete na duhovnom nebu, koje se nalazi daleko iznad bezbrojnih materijalnih univerzuma.

 

STIH 4

 

śata, sahasra, ayuta, lakṣa, koṭī-yojana

eka eka vaikuṇṭhera vistāra varṇana

 

SYNONYMS

 

śata — a hundred; sahasra — a thousand; ayuta — ten thousand; lakṣa — a hundred thousand; koṭī — ten million; yojana — a distance of eight miles; eka eka — each and every one; vaikuṇṭhera — of the spiritual planets; vistāra — the breadth; varṇana — description.

 

“The breadth of each Vaikuṇṭha planet is described as eight miles multiplied by one hundred, by one thousand, by ten thousand, by one hundred thousand and by ten million. In other words, each Vaikuṇṭha planet is expanded beyond our ability to measure.”

 

“Opisano je da širina svake Vaikuṇṭha planete iznosi osam milja puta sto, puta hiljadu, puta deset hiljada, puta sto hiljada i puta deset miliona. Drugim riječima, svaka od Vaikuṇṭha planeta je veća nego što možemo da izmjerimo.”

 

STIH 5

 

saba vaikuṇṭha — vyāpaka, ānanda-cinmaya

pāriṣada-ṣaḍaiśvarya-pūrṇa saba haya

 

SYNONYMS

 

saba — all; vaikuṇṭha — the spiritual planets; vyāpaka — vast; ānanda-cit-maya — made of spiritual bliss; pāriṣada — associates; ṣaṭ-aiśvarya — six kinds of opulence; pūrṇa — in full; saba — all; haya — are.

 

“Svaka Vaikuṇṭha planeta je veoma velika i sačinjena od duhovnog blaženstva. Svi stanovnici su pratioci Svevišnjeg Gospodina i posjeduju obilje kao sam Gospodin. To je njihov položaj.”

 

STIH 7


ananta vaikuṇṭha-paravyoma yāra dala-śreṇī

sarvopari kṛṣṇaloka ‘karṇikāra’ gaṇi

 

SYNONYMS:

 

ananta — unlimited; vaikuṇṭha — Vaikuṇṭha planets; para-vyoma — the spiritual sky; yāra — of which; dala-śreṇī — the bunches of outlying petals; sarva-upari — in the topmost portion of the spiritual sky; kṛṣṇa-loka — the abode of Lord Kṛṣṇa; karṇikāra gaṇi — we consider the whorl of the lotus flower.

 

“Oblik duhovnog neba se upoređuje s lotosovim cvijetom. Najviši predio tog cvijeta se naziva tučak i u njemu se nalazi Kṛṣṇino prebivalište. Latice tog duhovnog lotosovog cvijeta predstavljaju bezbrojne Vaikuṇṭha planete.”

 

KOMENTAR: U izvornom tekstu 4. stiha na sanskritu, kao što možemo vidjeti, ustvari se spominju yojane kao mjere za udaljenost, u prevodu na engleski se spominju milje, a prema potrebi možemo izvršiti i konverziju u kilometre.

 

Ekvivalent za jedna yojanu je 8 milja ili oko 13 kilometara, a ponegdje su u upotrebi i neke druge cifre, kao ekvivalent. Ali, obično se operira s 13 kilometara za jednu yojanu, iako je to približna cifra i postoje neke razlike u primjeni. Tako, kada pomnožimo s navedenim brojem, to skoro da prevazilazi našu sposobnost računanja veličina. A to je opet samo mali dio svih energija i moći Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe.

 

Stay Tuned! To Be Continued…

 

Chapter 21: The Opulence and Sweetness of Lord Śrī Kṛṣṇa 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya-Caritāmṛta Madhya 21.4-5, 7

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
23.12.2016.

PARALLEL WORLDS -- PARALELNI SVJETOVI [PART 2]

 

U SVOM PROŠLOM ŽIVOTU ŚĀNTANU JE BIO POZNAT KAO MAHĀBIṢA, A IMAO JE SPOSOBNOST DA SVAKOJ STAROJ OSOBI PODARI MLADOST SAMO DODIROM SVOJE RUKE.

 

POŠTO JE KRALJ SVAKOGA MOGAO UČINITI SRETNIM OMOGUĆAVAJUĆI MU DA ZADOVOLJI SVOJA ČULA, PRVENSTVENO DODIROM SVOJE RUKE, BIO JE NAZVAN ŚĀNTANU.

 

KOMENTAR: Na prošlom postu, koji obrađuje ovu temu oko naše paralelne stvarnosti, bilo je riječi o tome, da kontrolirajući disanje, savršeni yogī može živjeti onoliko dugo koliko to želi. To je savršenstvo mistične moći ili mistične yoge.

 

U tom kontekstu spomenut je i Maru, mistični yogī. Pošto je dostigao savršenstvo mistične yoge, još uvijek živi u mjestu poznatom kao Kalāpa-grāma u Indiji na Himalayima, već nekoliko hiljada godina. On će na kraju Kali-yuge začeti sina i tako obnoviti izumrlu Sūrya dinastiju.

 

Kada god govorimo o savršenstvima mistične yoge ili yogīčkim tajnim moćima [aṣṭa-siddhi – osam siddhiya], potrebno je imati u vidu da neko može postati savršeni yogī i vrlo moćna osoba i sa materijalističke tačke gledišta može postići sve što poželi, ali niko ne može postati siddha kao Kṛṣṇa. Kṛṣṇino ime je Yogeśvara. Kṛṣṇa je Gospodar  svih yogīya. Yogeśvara.

 

Također, svi imamo slobodu izbora, prema vlastitim karmičkim kvalifikacijama i zavisno od truda i vremena, koje ulažemo u duhovne potrage, te od milosti i blagoslova koje primamo u ovom životu. Dakle, u pitanju su često vrlo različite razine svjesnosti i svako ide nekim svojim putem i korakom. Bilo bi idealno kada bi svi ljudi na svijetu mogli odmah da počnu prakticirati predano služenje Svevišnjeg Gospodina s ljubavlju, ali kako već znamo, to u ovom dobu Kali yugi najčešće nije dostupno velikom broju ljudi. Samo malobrojni imaju tu privilegiju. Tako su i u Śrīmad Bhāgavatamu prezentirana znanja za veoma različite prirode i razine svjesnosti, te za postepeno uzdizanje do savršentsva života.

 

Inače, postoji osam siddhiya [aṣṭa-siddhi] ili tajnih yogīčkih moći, ili yogīčkih savršenstava: aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, prākāmya, īśitva, vaśitva i kāmāvasāyitā. Neka od yogičkih savršenstava će biti obrađena u nastavcima koji slijede, kroz istinite prikaze događanja iz Śrīmad Bhāgavatama.


Slični aranžmani kao kod Marua [vidjeti prvi post] su se izdešavali i u životu Devāpiya i  opisani su u Śrīmad Bhāgavatamu:

 

STIHOVI 12-13

 

devāpiḥ śāntanus tasya   bāhlīka iti cātmajāḥ

pitṛ-rājyaṁ parityajya   devāpis tu vanaṁ gataḥ

abhavac chāntanū raja   prāṅ mahābhiṣa-saṁjñitaḥ

yaṁ yaṁ karābhyāṁ spṛśati   jīrṇaṁ yauvanam eti saḥ

 

SYNONYMS: devāpiḥ — Devāpi; śāntanuḥ — Śāntanu; tasya — of him (Pratīpa); bāhlīkaḥ — Bāhlīka; iti — thus; ca — also; ātma-jāḥ — the sons; pitṛ-rājyam — the father’s property, the kingdom; parityajya — rejecting; devāpiḥ — Devāpi, the eldest; tu — indeed; vanam — to the forest; gataḥ — left; abhavat — was; śāntanuḥ — Śāntanu; rājā — the king; prāk — before; mahābhiṣa — Mahābhiṣa; saṁjñitaḥ — most celebrated; yam yam — whomever; karābhyām — with his hands; spṛśati — touched; jīrṇam — although very old; yauvanam — youth; eti — attained; saḥ — he.

 

Pratīpini sinovi su bili Devāpi, Śāntanu i Bāhlīka. Kada je Devāpi svojevremeno napustio kraljevstvo svoga oca i otišao u šumu, njegov mlađi brat Śāntanu je postao kralj. U svom prošlom životu Śāntanu je bio poznat kao Mahābhiṣa, a imao je sposobnost da svakoj staroj osobi dodirom svoje ruke podari mladost.

 

STIHOVI 14-15

 

 śāntim āpnoti caivāgryāṁ   karmaṇā tena śāntanuḥ

samā dvādaśa tad-rājye   na vavarṣa yadā vibhuḥ

śāntanur brāhmaṇair uktaḥ   parivettāyam agrabhuk

rājyaṁ dehy agrajāyāśu   pura-rāṣṭra-vivṛddhaye

 

SYNONYMS: śāntim — youthfulness for sense gratification; āpnoti — one gets; ca — also; eva — indeed; agryām — principally; karmaṇā — by the touch of his hand; tena — because of this; śāntanuḥ — known as Śāntanu; samāḥ — years; dvādaśa — twelve; tat-rājye — in his kingdom; na — not; vavarṣa — sent rain; yadā — when; vibhuḥ — the controller of the rain, namely the King of heaven, Indra; śāntanuḥ — Śāntanu; brāhmaṇaiḥ — by the learned brāhmaṇas; uktaḥ — when advised; parivettā — faulty because of being a usurper; ayam — this; agra-bhuk — enjoying in spite of your elder brother’s being present; rājyam — the kingdom; dehi — give; agrajāya — to your elder brother; āśu — immediately; pura-rāṣṭra — of your home and the kingdom; vivṛddhaye — for elevation.

 

Pošto je kralj svakoga mogao učiniti srećnim, omogućavajući mu da zadovolji svoja čula, prvenstveno dodirom svoje ruke, bio je nazvan Śāntanu. Jednom, kada u kraljevstvu dvanaest godina nije pala kiša, kralj je zatražio savjet od svojih učenih savjetnika brāhmana, koji su rekli: „Kriv si jer uživaš u onome što pripada tvom starijem bratu. Da bi spasio svoje kraljevstvo i dom, trebaš mu vratiti kraljevstvo.“

 

SMISAO: Čovjek ne može uživati u vlasti ili vršiti agnihotra-yajñu u prisustvu svog starijeg brata; inače postaje uzurpator, poznat kao parivettā.

 

STIHOVI 16-17

 

evam ukto dvijair jyeṣṭhaṁ   chandayām āsa so ’bravīt

tan-mantri-prahitair viprair   vedād vibhraṁśito girā

veda-vādātivādān vai   tadā devo vavarṣa ha

devāpir yogam āsthāya   kalāpa-grāmam āśritaḥ

 

SYNONYMS: evam — thus (as above mentioned); uktaḥ — being advised; dvijaiḥ — by the brāhmaṇas; jyeṣṭham — unto his eldest brother, Devāpi; chandayām āsa — requested to take charge of the kingdom; saḥ — he (Devāpi); abravīt — said; tat-mantri — by Śāntanu’s minister; prahitaiḥ — instigated; vipraiḥ — by the brāhmaṇas; vedāt — from the principles of the Vedas; vibhraṁśitaḥ — fallen; girā — by such words; veda-vāda-ativādān — words blaspheming the Vedic injunctions; vai — indeed; tadā — at that time; devaḥ — the demigod; vavarṣa — showered rains; ha — in the past; devāpiḥ — Devāpi; yogam āsthāya — accepting the process of mystic yoga; kalāpa-grāmam — the village known as Kalāpa; āśritaḥ — took shelter of (and is living in even now).

 

Kada je čuo riječi brāhmana, Mahāraja Śāntanu je otišao u šumu i zamolio svog starijeg brata Devāpiya da preuzme kraljevstvo, jer je dužnost kralja da vodi brigu o svojim podanicima. Međutim, Śāntanuov ministar Aśvavāra je nagovorio prije toga nekoliko brāhmaṇa da podstaknu Devāpiya da prekrši vedske naredbe i tako postane nedostojan za položaj vladara. Brāhmaṇe su naveli Devāpiya da skrene s puta vedskih principa i stoga na molbu Śāntanua nije pristao da prihvati položaj vladara. Naprotiv, klevetao je vedske principe i tako pao. Pod tim okolnostima, Śāntanu je ponovo postao kralj, a Indra je zadovoljan s njim, poslao kišu. Devāpi je kasnije ovladao svojim umom i čulima, te otišao u selo Kalāpa-grāma, u kome i danas živi.

 

 STIHOVI 18-19

 

soma-vaṁśe kalau naṣṭe   kṛtādau sthāpayiṣyati

bāhlīkāt somadatto ’bhūd   bhūrir bhūriśravās tataḥ

śalaś ca śāntanor āsīd   gaṅgāyāṁ bhīṣma ātmavān

sarva-dharma-vidāṁ śreṣṭho   mahā-bhāgavataḥ kaviḥ

 

SYNONYMS: soma-vaṁśe — when the dynasty of the moon-god; kalau — in this Age of Kali; naṣṭe — being lost; kṛta-ādau — at the beginning of the next Satya-yuga; sthāpayiṣyati — will reestablish; bāhlīkāt — from Bāhlīka; somadattaḥ — Somadatta; abhūt — generated; bhūriḥ — Bhūri; bhūri-śravāḥ — Bhūriśravā; tataḥ — thereafter; śalaḥ ca — a son named Śala; śāntanoḥ — from Śāntanu; āsīt — generated; gaṅgāyām — in the womb of Gaṅgā, the wife of Śāntanu; bhīṣmaḥ — a son named Bhīṣma; ātmavān — self-realized; sarva-dharma-vidām — of all religious persons; śreṣṭhaḥ — the best; mahā-bhāgavataḥ — an exalted devotee; kaviḥ — and a learned scholar.

 

Kada u ovom dobu Kali izumre dinastija boga Mjeseca, Devāpi će u slijedećoj Satya-yugi, u ovom svijetu, obnoviti Sominu dinastiju. Śāntanuov brat Bāhlīka je začeo sina po imenu Somadatta, koji je imao tri sina po imenima Bhūri, Bhūriśravā i Śala. Śāntanu je u materici svoje žene Gaṅge začeo sina Bhīṣmu, uzvišenu učenu osobu i samospoznatog bhaktu.

 

KOMENTAR: I ova intersantna istinita događanja, detaljno opisana u  Śrīmad Bhāgavatamu [9 Canto, Chapter 22] su se također odigrala prije više  hiljada godina.

 

Inače, na višim planetarnim sistemima, tipični predstavnik živi 10 000 nebeskih godina [10 000 godina polubogova], gdje je svaki dan i svaka noć jednako šest mjeseci na planeti Zemlji. Dok glavni upravitelji univerzuma među Devama [polubogovima] žive još i znatno duže, već je prije spominjanja dužina života Brahme i drugih upravitelja univerzuma.

Tako, da ustvari i nije čudo da njihovi potomci na planeti  Zemlji, mogu također da dožive nezamislivo duge vremenske periode, nezamislive za našu maksimalnu dužinu života, koja je trenutno, nekih šezdeset do osamdeset godina, rijeko više kako znamo, iako je već i to duboka starost za okolnosti u kakvima danas živimo i kako se hranimo.

 

Svakako, ako sada odemo na Himalaye, a mnogi to pokušavaju, nećemo moći vidjeti Marua i Devāpiya s našim uobičajenim čulima i moćima percepcije koje imamo. Potrebno je dostići mistične moći, ili postati čisti bhakta Gospodina Kṛṣṇe da bi ih mogli ugledati, iako oni žive tu s nama na istoj planeti Zemlji, samo u nekim drugim, višim dimenzijama postojanja, za nas obično nedohvatljivim i nevidljivim. Moramo znati da imamo pristup određenim lokacijama prostora shodno razinama naše trenutne svjesnosti. Neki imaju pristup za razinu jedan, neki za razinu dva, a neki za razinu tri i četiri i tako redom. Samo Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa ima stalan pristup svim lokacijama u sva tri svijeta odjednom.

 

Stay tuned! To be continued …  

 

Canto 9: Liberation         Chapter 12: The Dynasty of Kuśa, the Son of Lord Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam  9.22.12-13, 14-15, 16-17, 18-19

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness.

 

 

 


Stariji postovi

<< 02/2017 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
239105

Powered by Blogger.ba