UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

10.11.2019.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 13]

 

IAKO  ŚUKADEVA GOSVĀMĪ U  OVOM  POGLAVLJU  OTVORENO  GOVORI  O  TAKOZVANOJ  SLAVI  U MATERIJALNOM SVIJETU, ISTOVREMENO ISKAZUJE BEZUZROČNU MILOST DUHOVNOG UČITELJA UPUĆUJUĆI SVOG UČENIKA, KOJI SE PREDAO, NATRAG U BOŽJE KRALJEVSTVO, VAIKUṆṬHU.

 

IAKO  JE  DUŠA  VJEČNA,  NAŠA  TAKOZVANA  PORODIČNA  TRADICIJA  I ZEMALJSKA SLAVA NESTAĆE U ZABORAVU.

 

DUHOVNI  UČITELJ  POUČAVA  KAKO  POPUSTITI  SNAŽNU  VEZANOST  ZA MATERIJALNU ILUZIJU I NA KRAJU NAPUSTITI KRALJEVSTVO MĀYE.

 

KOMENTAR: Oslobađanje od mnogobrojnih materijalnih vezanosti, inače materijalističkih koncepcija života i lažnih prolaznih imenovanja, koja dolaze od fols-ega je postepen i dug proces, ali to nas ne smije obeshrabriti. Biće testova i samo uporni opstaju. Jako je bitno imati dobar stav za postepeno nadvaladati svoje karmičke uslovljenosti. Duhovno neuke osobe pogrešno misle i kažu, kada se povede priča na ovu temu: “Ma, ja ne želim da znam šta me ćeka u budućnosti, ne volim da znam za svoje nedostatke u karakteru, volim samo nešto lijepo….”. Šta je u pitanju? Ogroman fols-ego, uslijed neimanja potrebnih karmičkih referenci, te nedostatak ulaganja svakodnevnog truda i vremena u vlastito pročišćavanje, samospoznaju i postepeno duhovno napredovanje,  a u krajnjoj liniji, nedostatak milosti i blagoslova.

 

Radi podsjećanja na predhodni nastavak da ponovimo zadnji stih prije narednih stihova 43 i 44, u kome se podsjeća koliko je u stvari jak ljudski fols-ego [lažni “ja”] i uobičajena  posesivnost:

 

STIH 42

 

Materijalistički kraljevi misle: „Ovu bezgraničnu zemlju vodili su moji  preci,  a  sada  je  pod  mojom  upravom.  Kako  bih  uredio  da ostane u rukama mojih sinova, unuka i narednih potomaka?“

 

SMISAO: Ovo je primjer lude posesivnosti.

 

STIH 43

 

tejo-’b-anna-mayaṁ kāyaṁ   gṛhītvātmatayābudhāḥ

mahīṁ mamatayā cobhau   hitvānte ’darśanaṁ gatāḥ

 

SYNONYMS: tejaḥ — fire; ap — water; anna — and earth; mayam — composed of; kāyam — this body; gṛhītvā — accepting; ātmatayā — with the sense of “I”; abudhāḥ — the unintelligent; mahīm — this earth; mamatayā — with the sense of “my”; ca — and; ubhau — both; hitvā — giving up; ante — ultimately; adarśanam — disappearance; gatāḥ — they have obtained.

 

Iako budale prihvaćaju tijelo sastavljeno od zemlje, vode i vatre kao „Ja“ i ovu zemlju kao „Moje“, u svakom će slučaju na kraju napustiti i tijelo i zemlju te biti zaboravljeni.

 

SMISAO:  Iako  je  duša  vječna,  naša  takozvana  porodična  tradicija  i zemaljska slava nestaće u zaboravu.

 

 STIH 44

 

ye ye bhū-patayo rājan   bhuñjate bhuvam ojasā

kālena te kṛtāḥ sarve   kathā-mātrāḥ kathāsu ca

 

SYNONYMS: ye ye — whatever; bhū-patayaḥ — kings; rājan — O King Parīkṣit; bhuñjate — enjoy; bhuvam — the world; ojasā — with their power; kālena — by the force of time; te — they; kṛtāḥ — have been made; sarve — all; kathā-mātrāḥ — mere accounts; kathāsu — in various histories; ca — and.

 

Dragi  moj  kralju  Parīkṣite  svi  su  ovi  kraljevi,  koji  su  nastojali uživati zemlju svojom silom, uticajem vremena bili svedeni samo na povijesne činjenice.

 

SMISAO:  Riječ rājan, „O Kralju“,  značajna  je  u ovom stihu. Parīkṣit Mahārāja se pripremio za napuštanje tijela i povratak kući, natrag Bogu, a  Śukadeva Gosvāmī,  njegov  najmilostiviji duhovni učitelj, odbacuje svaku moguću vezanost koju bi mogao imati za položaj kralja, ukazujući na  krajnju  beznačajnost  takvog  položaja.  Bezuzročnom  milošću duhovnoga učitelja osoba se može pripremiti za povratak kući, natrag Bogu.  Duhovni  učitelj  poučava  kako  popustiti  snažnu  vezanost  za materijalnu iluziju i na kraju napustiti kraljevstvo māye. Iako  Śukadeva Gosvāmī u  ovom  poglavlju  otvoreno  govori  o  takozvanoj  slavi  u materijalnom svijetu, istovremeno iskazuje bezuzročnu milost duhovnog učitelja upućujući svog učenika, koji se predao, natrag u Božje kraljevstvo, Vaikuṇṭhu.

 

Tako se završavaju tumačenja poniznih slugu His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Dvanaestog Pjevanja, Drugog Poglavlja Śrīmad-Bhāgavatama, pod naslovom “The Symptoms of Kali-yuga – Simptomi Kali-yuge

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.42-44

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA – BHIṢMA PAÑCAKA – 25 NOVEMBER 2012 https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/
03.11.2019.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 12]


DEVĀPI, THE BROTHER OF MAHĀRĀJA ŚĀNTANU, AND MARU, THE DESCENDANT OF IKṢVĀKU, BOTH POSSESS GREAT MYSTIC STRENGTH AND ARE LIVING EVEN NOW IN THE VILLAGE OF KALĀPA.

 

KOMENTAR:  Kroz ove interesantne tekstove mini serije iz Śrīmad Bhāgavatama, Chanto 12, Chapter 2, o simptomima Kali-yuge, kao i o manje poznatim intrigantnim vedskim proročanstvima, možemo saznati da postoje i takve mistične moći i tehnike, koje nas mogu održati u životu hiljadama i hiljadama godina, bez većih promjena na konstituciji tijela. Dakako, većina prosječnih ljudi, koji su više praktičari nego orjentirani na duhovna traganja i neupućeni u sofisticirana vedska znanja, obično će reći na ovo: “Ma daj, to su mitovi…” Ali, za upućene, u vedskim spisima nema greške, to je tako. Možemo testirati znanje bilo koga s kim dođemo u kontakt i često ćemo ustanoviti da su čak i pripadnici mlađih generacija, inače, generalno puno bolje informirani nego predhodne generacije, a koji nisu u kontaktu s bhaktama i nekim preliminarnim informacijama iz razotkrivenih vedskih spisa putem interneta, potpuno neupućeni u ljudske mogućnosti.

 

Znači, specijalno pripadnici mlađih generacija, ali i druge generacije, tek treba da krenu trnovitim, ali blagoslovljenim duhovnim stazama i putem traganja za znanjima višeg ranga. To se obično dešava, kada  nekom velikom srećom i milošću, te zahvaljujući višem uređenju sretnemo osobu, koja posjeduje ezoterična vedska znanja. Opet, samo informativno znanje o vedskim proročanstvima neće nam donijeti očekivane promjene u životu, sve dok ne počnemo mijenjati komplet naš stav i život kojim živimo. U neku ruku možemo reći: skoro da ništa nije onako kako mi to vidimo i kako izgleda na prvi pogled – obično, sve je drugačije.

 

Dakle, u prvom stihu današnjeg teksta se govori o Devāpiyu, bratu Mahārāje Śāntanua, te o Maruu,  potomku Ikṣvākua, koji posjeduju veliku mističnu snagu i dan-danas žive visoko na Himalayima, u selu Kalāpa.

 

Ukoliko vas zanimaju vedska proročanstva, radi lakšeg snalaženja, predhodni nastavci na ovu temu su objavljeni na ovom blogu počev od PART 1 do PART 11. Samo malo prosurfajte blogom idući na dno ekrana i oznaku “Stariji postovi”.

 

STIH 12.2.37

 

devāpiḥ śāntanor bhrātā   maruś cekṣvāku-vaṁśa-jaḥ

kalāpa-grāma āsāte   mahā-yoga-balānvitau

 

SYNONYMS: devāpiḥ — Devāpi; śāntanoḥ — of Mahārāja Śāntanu; bhrātā — the brother; maruḥ — Maru; ca — and; ikṣvāku-vaṁśa-jaḥ — born in the dynasty of Ikṣvāku; kalāpa-grāme — in the village Kalāpa; āsāte — the two of them are living; mahā — great; yoga-bala — with mystic power; anvitau — endowed.

 

Devāpi,  brat  Mahārāje Śāntanua  i  Maru,  potomak  Ikṣvākua, posjeduju veliku mističnu snagu i žive i danas u selu Kalāpa.

 

STIH 12.2.38

 

tāv ihaitya kaler ante   vāsudevānuśikṣitau

varṇāśrama-yutaṁ dharmaṁ   pūrva-vat prathayiṣyataḥ

 

SYNONYMS: tau — they (Maru and Devāpi); iha — to human society; etya — returning; kaleḥ — of the Age of Kali; ante — at the end; vāsudeva — by the Supreme Personality of Godhead, Vāsudeva; anuśikṣitau — instructed; varṇa-āśrama — the divine system of occupational and spiritual orders of society; yutam — comprising; dharmam — the code of eternal religion; pūrva-vat — just as previously; prathayiṣyataḥ — they will promulgate.

 

Na  kraju  doba  Kali  ta  će  se  dvojica  kraljeva,  dobivši  upute neposredno  od  Svevišnje  Božanske  Osobe,  Vāsudeva,  vratiti  u ljudsko društvo i ponovo uspostaviti vječnu religiju čovjeka, koja se odlikuje podjelom na varṇe i āśrame [4 varṇe i 4 āśrama], kao što je i prije bilo.

 

SMISAO: Prema ovom i prethodnom stihu, dvojica velikih kraljeva, koji će ponovo uspostaviti ljudsku kulturu nakon što Kali-yuga završi, već su na Zemlji i strpljivo čekaju kako bi mogli predano služiti Gospodina Viṣṇua.

 

 STIH 12.2.39

 

kṛtaṁ tretā dvāparaṁ ca   kaliś ceti catur-yugam

anena krama-yogena   bhuvi prāṇiṣu vartate

 

SYNONYMS: kṛtam — Satya-yuga; tretā — Tretā-yuga; dvāparam — Dvāpara-yuga; ca — and; kaliḥ — Kali-yuga; ca — and; iti — thus; catuḥ-yugam — the cycle of four ages; anena — by this; krama — sequential; yogena — pattern; bhuvi — in this world; prāṇiṣu — among living beings; vartate — goes on continuously.

 

Ciklus  od  četiri  doba    Satya, Tretā, Dvāpara i  Kali    stalno  se ponavlja među živim bićima na ovoj Zemlji, ponavljajući isti opći slijed događaja.

 

STIH 12.2.40

 

rājann ete mayā proktā   nara-devās tathāpare

bhūmau mamatvaṁ kṛtvānte   hitvemāṁ nidhanaṁ gatāḥ

 

SYNONYMS: rājan — O King Parīkṣit; ete — these; mayā — by me; proktāḥ — described; nara-devāḥ — kings; tathā — and; apare — other human beings; bhūmau — upon the earth; mamatvam — possessiveness; kṛtvā — exerting; ante — in the end; hitvā — giving up; imām — this world; nidhanam — destruction; gatāḥ — met.

 

Dragi moj kralju Parīkṣite, svi su ti kraljevi koje sam opisao, kao i drugi ljudi, došli na Zemlju i imali određene zahtjeve, ali su na kraju sve na ovom svijetu morali ostaviti i biti uništeni.

 

STIH 41

 

kṛmi-viḍ-bhasma-saṁjñānte   rāja-nāmno ’pi yasya ca

bhūta-dhruk tat-kṛte svārthaṁ   kiṁ veda nirayo yataḥ

 

SYNONYMS: kṛmi — of worms; viṭ — stool; bhasma — and ashes; saṁjñā — the designation; ante — in the end; rāja-nāmnaḥ — going by the name “king”; api — even though; yasya — of which (body); ca — and; bhūta — of living beings; dhruk — an enemy; tat-kṛte — for the sake of that body; sva-artham — his own best interest; kim — what; veda — does he know; nirayaḥ — punishment in hell; yataḥ — because of which.

 

Iako nečije tijelo može sada imati naziv „kralj“, na kraju će se zvati „crvi“, „izmet“ ili „pepeo“. Što može osoba, koja ozlijedi druga živa bića  samo  zbog  tjelesnih  obilježja,  znati  o  svom  vlastitom  samointeresu, a njegove ga djelatnosti pri tom vode u pakao?

 

SMISAO: Nakon smrti tijelo može biti pokopano i crvi ga mogu pojesti, ili može biti odbačeno na ulicu, ili u šumu, gdje će ga pojesti životinje i izbaciti ga kao izmet, ili može biti spaljeno i pretvoreno u pepeo. Stoga, ne bi si trebao popločavati put u pakao koristeći ovo privremeno tijelo čineći  nepravdu  drugim  živim  bićima.  U  ovom  stihu  riječ  ‘bhūta’ uključuje ne samo ljudske, već i druge oblike života, koji su, također, Božja stvorenja. Treba prestati sa svim nasiljem i naučiti vidjeti Boga u svemu, procesom svjesnosti Kṛṣṇe.

 

STIH 42

 

kathaṁ seyam akhaṇḍā bhūḥ   pūrvair me puruṣair dhṛtā

mat-putrasya ca pautrasya   mat-pūrvā vaṁśa-jasya vā

 

SYNONYMS: katham — how; sā iyam — this same; akhaṇḍā — unbounded; bhūḥ — earth; pūrvaiḥ — by the predecessors; me — my; puruṣaiḥ — by the personalities; dhṛtā — held in control; mat-putrasya — of my son; ca — and; pautrasya — of the grandson; mat-pūrvā — now under my sway; vaṁśa-jasya — of the descendant; vā — or.

 

Materijalistički kraljevi misle: „Ovu bezgraničnu zemlju vodili su moji  preci,  a  sada  je  pod  mojom  upravom.  Kako  bih  uredio  da ostane u rukama mojih sinova, unuka i narednih potomaka?“

 

SMISAO: Ovo je primjer lude posesivnosti.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.37-42

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

27.10.2019.

GOVARDHANA PŪJĀ – WORSHIP OF GOVARDHANA HILL – GO KṚDA -- GO PŪJĀ – 28 OCTOBER 2019 MONDAY – PRATIPAT [PART 1]

 

 

Kṛṣṇa se pojavio na ovoj planeti da uništi demone i zaštiti bhakte. Pored toga, jednom prilikom je želio razljutiti kralja raja Indru, koji je postao previše ponosan. Kralj Indra sigurno nije bio demon već bhakta, ali pošto je postao suviše ponosan, Kṛṣṇa ga je želio naučiti pameti. Prvo ga je pokušao razljutiti obustavivši Indra pūju koju su pripremali pastiri i stanovnici Vṛndavane. Također, zbog usmjeravanja umova pastira u drugom progresivnijem pravcu, morao je i njih nekako prevariti retorikom. Naime, pastiri i svi stanovnici Vṛndavane su se okupili s namjerom da Indra pūjom prizovu toliku potrebnu kišu.

 

S tom namjerom na umu, Kṛṣṇa je počeo govoriti, kao da je pobornik ateističke filozofije karma-mimāḿse. Pobornici karma-mimāḿsā filozofije ne prihvaćaju vrhovni autoritet Svevišnje Božanske Osobe. Oni tvrde da će onaj ko pravilno djeluje sigurno dobiti rezultate. Po njihovom mišljenju, čak i ako postoji Bog, koji daje čovjeku rezultate njegovih plodonosnih djelatnosti, nije potrebno obožavati Boga, jer bez čovjekovog djelovanja, Bog ne može dati dobar rezultat. Prema njihovom mišljenju, umjesto da obožavaju polubogove ili Boga, ljudi trebaju posvetiti pažnju svojim dužnostima i tako će sigurno dobiti dobar rezultat.

 

Kṛṣṇa je potom u daljem razgovoru objasnio Svom ocu Nanda Mahārāji i svim prisutnim pastirima iz Vṛndavane, kako nema potrebe da obožavaju poluboga Indru, te da ljudi trebaju izvršavati svoje dužnosti prema svojim prirodnim sklonostima i da ne treba obraćati pažnju na obožavanje polubogova. Polubogovi će biti zadovoljni s pravilnim  izvršavanjem svih dužnosti. Stoga ih nije potrebno obožavati.

 

Bolje je pravilno izvršavati svoje propisane dužnosti. U stvari niko ne može biti sretan bez izvršavanja svojih propisanih dužnosti. Propisana dužnost brāhmaṇa [intelektualnog sloja društva] je proučavanje Veda, propisana dužnost kraljevskog sloja ljudi ili kṣatriya [administratora-upravljača i ratnika] je zaštita građana, propisana dužnost vaiśya je poljoprivreda, trgovina i zaštita krava, a propisana dužnost śūdra  je služenje viših slojeva društva – brāhmaṇa, kṣatriya i vaiśya. Tada je Kṛṣṇa rekao:

 

„Mi svi pripadamo zajednici vaiśya i naše propisane dužnosti su obrađivanje zemlje, trgovina poljoprivrednim proizvodima, zaštita krava i bankarstvo.“

 

Kṛṣṇa se smatrao pripadnikom zajednice vaiśya jer je Nanda Mahārāja štitio mnogo krava, a Kṛṣṇa se brinuo o njima. Kṛṣṇa je naveo četiri vrste djelatnosti propisanih za zajednicu vaiśya. To su poljoprivreda, trgovina, zaštita krava i bankarstvo. Iako su se mogli baviti bilo kojim od ovih zanimanja, ljudi iz Vrindavane su se pretežno bavili zaštitom i čuvanjem krava.

 

Kṛṣṇa je potom objasnio Svom ocu: „Ovaj svemir se manifestira pod uticajem triju guna materijalne prirode – vrline, strasti i neznanja. Ove tri gune su uzroci stvaranja, održavanja i unštenja. Oblak nastaje djelovanjem gune strasti. Stoga i guna strasti uzrokuje kišne padavine. Nakon kiše, živa bića dobijaju rezultat – plodove poljoprivrednih radova. Kakve veze ima Indra s tim? Čak i ako zadovoljite Indru, šta on može učiniti? Mi ne dobijamo neku osobitu dobrobit od Indre. Čak i ako je prisutan, on izljeva vodu i na okean kojem nije potrebna voda. On izljeva vodu i na okean i na Zemlju, to ne ovisi o našem obožavanju. Što se nas tiče, ne moramo otići u drugi grad ili selo ili u stranu zemlju. U gradovima postoje palače, ali mi smo zadovoljni sa životom u šumi Vṛndavane. Imamo poseban odnos sa brdom Govardhanom i šumom Vṛndavane i ništa više nam ne treba. Zato, dragi Moj oče, izvrši žrtvovanje koje će zadovoljiti brāhmaṇe i brdo Govardhan. Nemojmo imati ikakve veze s Indrom.“

 

Na kraju poslije razmjene još nekih razmišljanja, Nanda Mahārāja. je ipak pristao. Pastiri su tada upitali Kṛṣṇu kako želi izvršiti yajñu i Kṛṣṇa im je dao slijedeća uputstva:

 

„Pripremite sve vrste ukusnih jela od maslaca i žitarica prikupljenih za yajnu. Pripremite rižu, dhal, halavu, pakore, puriye i razne vrste jela od mlijeka poput slatke riže, rabriya, slatkih kuglica, sandesha, rasagulla i ladua, te pozovite učene brāhmaṇe koji mogu mantrati vedske mantre i prinijeti ponude u vatru. Brāhmaṇama trebate dati u ponudu sve vrste žitarica. Potom trebate ukrasiti i dobro nahraniti sve krave. Nakon toga dajte novac u milostinju brāhmaṇama. Što se tiče ljudi iz nižih slojeva, poput caṇdāla [onih koji jedu pse], petorazrednih ljudi koji se smatraju nedodirljivima, njih također možete obilno nahraniti prasadamom [ponuđena hrana], kao i niže životinje poput pasa. Kada nahranite krave lijepom travom, započnite žrtvovanje poznato kao Govardhana Pūjā. Ovo žrtvovanje će Me jako zadovoljiti.“

 

U ovoj izjavi Gospodin Kṛṣṇa je opisao čitavu ekonomiju vaiśya. U ljudskom društvu i u životinjskom carstvu, među kravama, psima, jarcima i drugim životinjama, svako mora igrati svoju ulogu. Svako mora sarađivati za dobrobit cijelog društva, koje obuhvaća ne samo pokretna, već i nepokretna bića poput brda i zemlje [prema vedskoj filozofiji sve je personalno – svi su osobe, bića]. Zajednica vaiśya posebno treba voditi računa o ostvarivanju ekonomskog napretka društva prozvodeći žitarice, štiteći krave, donoseći hranu tamo gdje je potrebna i baveći se bankovnim i novčanim poslovima.

 

KOMENTAR: Kada bi se svi ovako ponašali u čitavom svijetu ne bi bilo uopće gladi, jer ljudsko društvo može proizvesti sasvim dovoljno žitarica da svakoga podmiri.  Tako nema potrebe da se neko hrani tzv. mesom, u stvari leševima ubijenih životinja – nedodirljivom hranom za ljude, uštedjele bi se enormne količine žitarica koje se potroše za tov životinja za klanje, te ogromne količine električne i toplinske energije koja se potroši u tovilištima u svijetu.

 

Iz gore navedenih izjava [prije komentara] vidimo da je zaštita krava važnija od zaštite mačaka i pasa, iako se ni psi ni mačke, koji su sada nekima postali toliko važni, ne smiju potpuno zanemariti, ukoliko su negdje okolo kuće ili stana i gladni.

 

Ako su nam mačke i psi oko kuće – negdje vani u prirodi, treba ih nahraniti, ali se inače ne preporučuje njihovo držanje u kući i stanu, ili držanje i hranjenje po stubištima i podrumima stambenih zgrada, jer time služimo bića niže svjesnosti i postepeno se degradiramo, te vezujemo za njih kroz čitav život, pa u drastičnijim slućajevima, u slijedećem životu, možemo čak i da dobijemo tijelo tih životinja. Sem toga, stalno se iznova kontaminiramo nedodirljivom hranom za ljudsku ishranu i dodirom mesom i kostima jadnih ubijenih životinja da bi svoje kućne ljubimce nahranili. Poznato je iz prakse da s vremenom vlasnici nekih četvoronožnih stvorenja postepeno počnu i sami doslovice ličiti na njih.

 

Dalji razlog je, kada se psi i mačke eventualno drže i hrane po podrumima i stubištima velikih stambenih zgrada, oni jako zagađuju te prostore kao i okolne vanjske prostore, parkove etc., svojim izlučevinama i smradom, tako da nesavjesni stanari mogu i zakonski odgovorati zbog ometanja posjeda drugih, te kršenja sanitarnih i ekoloških propisa.

 

Također, vidimo da viši slojevi društva ne smiju zanemariti čak ni caṇdāle, nedodirljivi sloj. Svako je važan, ali neki su izravno, a neki samo neizravno odgovorni za napredak ljudskog društva. Međutim, kad je prisutna svjesnost Kṛṣṇe, vodi se briga o svačijoj punoj dobrobiti.

 

REFERENCE:

 

KṚṢṆA – IZVOR SVEG ZADOVOLJSTVA – DIO 1

Bhaktivedanta VedaBase:  KṚṢṆA, The Supreme Personality of Godhead

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ VṚNDĀVAN DHĀM -- UTTAR PRADESH INDIA – GOVARDHAN   Photo: Geet Govind Prabhu.
21.10.2019.

ŚRĪ VṚNDĀVAN DHĀM -- DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA [PART 2]

17.10.2019.

DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- INTERESANTNA I INSPIRATIVNA ŽIVOTNA PRIČA [PART 2]

 

 

Za video spot, koji je objavljen prije ovog posta, doznao sam sasvim slučajno. a biće možda još jedan nakon ovog teksta za neko vrijeme ukoliko bude još dostupan. Prije nekoliko godina [u odnosu na 2011 kada je ovaj tekst pisan i objavljen prvi put], u Sarajevu je bio u posjeti H.H. Kavicandra Svāmī Mahārāja. Tada nam je ukratko ispričao za projekat, koji vodi Paraśurāma Prabhu, te mi je dao i adrese linkova, koje evo povremeno postavim na neke od blogova, jer zaista su itekako vrijedni pažnje, bez obzira šta se kasnije dešavalo u životu Paraśurāma Prabhua. Jako su interesantne ovakve stvarne životne priče iskusnih ISKCON Gurua i bhakta seniora, koje su ujedno i vrlo praktične.

 

Sve je počelo kada je Paraśurāma Prabhu radeći kao noćni čuvar na jednom od londonskih aerodroma [UK] primijetio da se povremeno iz tamošnjih skladišta i hladnjača bacaju poveće količine uvezenog južnog voća i povrća, kada im se približi kraj roka trajanja, u kontejnere za otpad. Tada je pitao odgovorne ljude na aerodromu da li postoji mogućnost da preuzme ponekada dio tih namirnica, koje još nisu počele da trule i objasnio im svoju ideju.

 

Uskoro je voće – banane, mangoe i drugo, počeo poslije pranja i pripreme, te ponuda na oltaru, da organizovano i redovito dijeli gladnim beskućnicima u Londonu, kakvih je na hiljade po parkovima, napuštenim zgradama i kanalima. I ljudi su se već pomalo navikli i redovito dolazili po svoje porcije.

 

Tada se u sve uključila i jedna od općina u Londonu i počela također sponzorirati taj vrijedni projekat pomaganja ljudima, koji žive gotovo na marginama društva. I projekat je počeo polako zaživljavati, te se s vremenom stiglo do razine kada je Paraśurāma Prabhu čak počeo pomagati i londonski Temple i bhakte s namirnicama za posjetioce.

 

Od dijela tako prikupljenih sredstava, tada je Paraśurāma Prabhu u dogovoru s duhovnim učiteljima, organizirao štampanje i podjelu manjih knjiga Śrīla Prabhupāda o Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi za vrijeme Kārtika u Vṛndavanu [Vrindavanu] u Indiji, tamošnjem stanovništvu – Vrijbasiyima. Uz to je uzimao nešto banana s mjesne pijace, nudio Kṛṣṇi i dijelio namjernicima, koje sretne putem, kao što se može vidjeti na videu.

 

I iz ovoga se vidi, kolika je moć Kṛṣṇinog prasādama – produhovljene vegetarijanske hrane prvo ponuđene na oltaru Svevišnjem Gospodinu.  Tu su i čiste namjere Paraśurāma Prabhua i ISKCON duhovnih učitelja da se pomogne drugima bez obzira na kojoj su skali društvene ljestvice -- u postepenom uzdizanju duhovne svjesnosti.

 

Tako, dok gledamo ove video materijale, koji imaju i svoju životnu, a svakako i umjetničku vrijednost, jer prikazuju i originalni život dijela stanovništva sa sela u Indiji, koje je još zadržalo potpuno prirodni način života, možemo uočiti koliko su u stvari jednostavne potrebe tamošnjih ljudi. A u suštini, svi ljudi su takvi, dok možda ne podlegnu čarima ovog prolaznog materijalnog svijeta.

 

Možda je ovdje i glavna poenta – ljubav za druge, bez puno sebe veličanja i pribavljanja za sebe neke materijalne koristi. Dakle u pitanju je baš veliko davanje sebe – svaka čast svim učesnicima ovog vrijednog projekta.

 

Danas je mnogo gladnih ljudi, žena i djece u svijetu. Prema nekim statistikama preko 50% hrane u svijetu se baca, kao neiskorišteno. Potpuno je sigurno da čak i ovakvi mali dobronamjerni projekti, za pomoć drugim ljudima u nevolji, imaju svoju svrhu i veoma vidljive rezultate i na duži rok.

 

POJAŠNJENJE VIDEO SPOTA:

 

Sadržaj videa: Paraśurāma Prabhu vozi volovsku zapregu, dijeli knjige i prasādam s kolegama bhaktama.

Govorna pojašnjenja na videu: H.H. Kavicandra Svāmī Mahārāja i  Paraśurāma Prabhu.

 

17.10.2019.

ŚRĪ VṚNDĀVAN DHĀM -- DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA

09.10.2019.

DĀMODARA MONTH OR KĀRTIKA -- OMILJENI MJESEC GOSPODINA KṚṢṆE – FOR COORDINATES OF SARAJEVO: 14 OCTOBER TO 12 NOVEMBER 2019 [PART 1]

 

 

PŪRṆIMĀ [FULL MOON] FOR COORDINATES OF SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA: 13 OCTOBER 2019 SUNDAY AT 23:08:30.

 

PRVA PONUDA GHĪ LAMPI U NADOLAZEĆEM MJESECU DĀMODARU ILI KĀRTIKU JE PREMA SVETIM VEDSKIM SPISIMA U NOĆI PUNOG MJESECA [PŪRṆIMĀ]. PŪRṆIMA UOČI MJESECA DĀMODARA ILI KĀRTIKA OVE GODINE JE 13 OKTOBRA 2019 NEDELJA U 23:08:30, ZA KOORDINATE SARAJEVA, BOSNA I HERCEGOVINA.

 

DOBROBITI MJESECA DĀMODARA-KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O KĀRTIKU.

 

DĀMODARA-KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U MJESECU DĀMODARA-KĀRTIKU..

 

„KADA SIĆUŠNO ŽIVO BIĆE KONAČNO POSTANE SPOSOBNO DA VIDI RAZLIKU IZMEĐU PRIVREMENIH STVARI OVOG SVIJETA I TRANSCENDENTALNIH AKTIVNOSTI GOSPODINA TRIVIKRAME -- KṚṢṆE, ONO SE POSVEĆUJE GOSPODINU, POČINJE DA SKIDA MRAČNI PREKRIVAČ MATERIJE SA SVOG SRCA I VIŠE NE ŽELI ČULNO ZADOVOLJAVANJE, U KOME SE UŽIVA POD DVA NASLOVA: GRIJEH I POBOŽNOST“.

 

Pūrṇimā, ili Pun Mjesec je za koordinate Sarajeva 13 oktobra 2019 nedelja u 23:08:30 [GMT 21:08:30].  U to vrijeme Mjesec [Candra] će biti na 26°06’28.97’’ Mīna [Pisces-Riba]. u Nakṣatri Revatī – 3 Pāda. Za sve druge destinacije potrebno je provjeiriti tačno vrijeme Punog Mjeseca. Inače, na GMT [Greenwich Meridian Time] 21:08:30 dodaje se određeni broj sati i minuta, već prema vremenskoj zoni, ako je region istočno od Greenwicha [London]. Tako,  za Sarajevo i Centralnu Evropu Time Zone je + 2:00 za sada u vrijeme ljetnog računanja vremena, te je 21:08:30 + 2 = 23:08:30, a ako je vaš region zapadno od Greenwicha [London UK], tada treba od GMT vremena oduzeti određeni broj sati i minuta već u zavisnosti od vremenske zone destinacije o kojoj se radi.

 

Bez obzira koji duhovni proces ili religiju slijedimo, ili smo više praktičari, u ovom svepovoljnom mjesecu Dāmodaru ili Kārtiku možemo započeti s nekim malim pokorama i na taj način učiniti mnogo za sebe i svoje najdraže. Niko nam ne može oduzeti naš odnos s Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, samo nadodajmo na svakodnevno obožavanje i molitve na naš način, neke dodatne pokore, a možemo slijediti i neki od preporučenih zavjeta tokom mjeseca Dāmodara-Kārtika ukoliko to želimo.

 

Najmanje što možemo učiniti za sebe, te za svoju porodicu, prijatelje i srodne duše, jeste posvetiti im neku dobru misao, riječ, ili djelo, pogotovo dobru u duhovnom pogledu, dakle ono nešto što je dobro za dušu osobe, a ne samo za njeno tijelo, um i čula. U daljem tekstu, radi inspiracije, navedene su samo neke od dobrobiti, koje se stiču malom službom za Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu, kao i za druge jīve [jīva – personalna duša] u ovom svepovoljnom mjesecu.

 

Inače, kako kažu drevni sveti mudraci, kada se obimno vedsko znanje detaljnije prouči i svede na najmanji mogući broj zajedničkih imenitelja, iz toga proizilazi da između ostaloga trebamo uvijek iznimnu pažnju posvećivati slijedećem:

 

JĪVA DAYĀ – iskreno saosjećanje i samilost prema drugim dušama, dakle prema svim živim stvorenjima u ovom materijalnom svijetu.

 

NĀMA RUCI – kultiviranje pravog ukusa za sveto ime Gospodina -- ukus za mantranje.  

 

VAIṢṆAVA SEVĀ – služenje vaiṣṇava.

 

DOBROBITI MJESECA DĀMODARA ILI KĀRTIKA – HARI-BHAKTI-VILĀSA O DĀMODARA -- KĀRTIKU

 

Sve dobrobiti, koje se stiču posjećivanjem raznih tīrthi [tīrtha u prevodu označava sveta mjesta], izvođenjem yajñi [žrtvovanja] i davanjem milostinje se stiču slijeđenjem Kārtika-vrate [vrata je zavjet]. Devocijska služba za Kṛṣṇu u ovom mjesecu je neuništiva. Kārtika je najbolji od svih mjeseci i veoma je drag vaiṣṇavama.

 

Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa je zadovoljan kada Mu se ponude ghī-lampa [svjetiljka] i malo hrane s ljubavlju i devocijom. Osoba, koju raduje da čita Bhagavad-gītu u ovom mjesecu se ne vraća u svijet saḿsare. Onaj ko oduševljeno pleše i pjeva u Kīrtanu pred Božanstvima Gospodina Kṛṣṇe, dostiže rezultate koji se nikada ne gube.

 

Po mogućnosti recitirati Viṣṇu-Sahasra-Nāma-Stotra mantre i čitati priču o slonu Gajendri, koja se nalazi u   Śrīmad Bhāgavatamu  8/1.

 

Ponuditi mirisne štapiće, insense Gospodinu Dāmodaru. Slušati, ili recitirati Śrīmad Bhāgavatam  pred Božanstvima i obožavati svetu biljku Tulasī.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 11.1.6-7 u objašnjenju stoji da će slušanje o zabavama Gospodina Śrī Kṛṣṇe podariti bhakti blagoslov da im se pridruži.

 

„Kad sićušno živo biće konačno postane sposobno da vidi razliku između privremenih stvari ovog svijeta i transcendentalnih aktivnosti Gospodina Trivikrame -- Kṛṣṇe, ono se posvećuje Gospodinu, počinje da skida mračni prekrivač materije sa svog srca i više ne želi čulno zadovoljavanje, u kome se uživa pod dva naslova -- grijeh i pobožnost“.

 

„Drugim riječima, iako se za ljude u ovom svijetu smatra da su griješni ili pobožni -- u materijalnom životu i griješna i pobožna djela se vrše radi ličnog zadovoljenja svakog ponaosob“.

 

„Ako čovjek može da shvati da njegova prava sreća leži u pružanju zadovoljstva Kṛṣṇi, to srećno živo biće Gospodin Kṛṣṇa odvodi u Svoje sopstveno prebivalište, čiji je naziv Goloka Vṛndāvana“.

 

„Prema  Śrīla Bhaktisiddhānti Sarasvatī Ṭhākuru Gosvāmī Mahārāju, iskrenoj duši Gospodin daje priliku da sluša o Njegovim zabavama. Po sticanju spontane naklonosti prema tim transcendentalnim pričama, Gospodin daje Svom bhakti povoljnu priliku da učestvuje u Njegovim duhovnim zabavama, kada se ispolje u ovom svijetu“.

 

„Pošto postane učesnik u Gospodinovim zabavama u okviru određenog univerzuma, živo biće postaje potpuno odvojeno od materijalnog svijeta i na kraju ga Gospodin dovodi u Svoje lično prebivalište na duhovnom nebu“.

 

Onaj ko ponudi Kṛṣṇi ghī-lampu za vrijeme mjeseca Dāmodara ili Kārtika, dostiže Vaikuṇṭha planete, vječni duhovni svijet, gdje ne postoji patnja [kuṇṭha-patnja, tjeskoba].

 

Ako neko ponudi Gospodinu Dāmodaru ghī-lampu u noći punog Mjeseca u Kārtiku, Gospodin Kṛṣṇa, pošto otkrije da nema dovoljno bogatstva da otplati taj dug, nudi Sebe tom bhakti. Nema boljeg poklona za ponudu Gospodinu od ghī-lampe.

 

Osoba koja u templovima i na drugim svetim mjestima gdje se okupljaju bhakte Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe -- Bhakti-Vṛkṣa programima,  Nāma-Haṭṭa programima, ili  Bhakti-Sańgama [Sādhu-Sańgama], pali ghī-lampe tako da drugi mogu da ih nude, postaje oslobođena od Yamarājine  kazne i mora da se shvati, da je osoba tim činom izvela sve vrste yajñi ili vedskih žrtvovanja.

 

Jednom je miš, na neki način, upalio ghī-lampu, koju je neko ponudio na Ekādasī  [svaki 11 dan od Punog i Mladog Mjeseca kada je povoljan dan za post] u mjesecu Dāmodaru [Kārtiku] i tako je dostigao duhovni svijet.

 

KĀRTIKA VRATA ILI ŪRJA VRATA  ZAVJETI U KĀRTIKU

 

Bhaktama se savjetuje da u ovom mjesecu slijede neku vratu ili zavjet za zadovoljstvo Śrī Śrī Rādhe-Dāmodara. Ovaj mjesec je veoma drag Śrīmatī Rādhārāṇī, zbog toga se naziva i Ūrja-vrata. Ūrja je još jedno od imena Śrīmatī Rādhārāṇī. Oni koji žele da postanu dragi Śrīmati Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇi, moraju da pokušaju da slijede taj zavjet i da svaki dan pjevaju Dāmodar-Āṣṭaku.

 

Treba prije kupanja, rano ujutro, recitovati slijedeću molitvu -- Sańkalpa mantru [Kārtika Mahatmya, from 16th chapter Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

kārtike 'haṁ karishyami

rata snānam janārdana

pit-artham tava devesha

dāmodara māyā saha

 

„Gospodine Dāmodar! Ti spasavaš Svoje bhakte od svih patnji. Deveśa! Da bi Ti i Śrīmatī Rādhārāṇī bili zadovoljni sa mnom, zavjetujem se da ću se kupati svakog jutra u Kārtiku. Mogu li Tvojom milošću da postanem potpuno pročišćen iznutra i spolja?“

 

Zatim treba premazati svoje tijelo uljem, pjevati sveto ime dok se kupamo, a onda mantrati Gayatri mantre  u dubokoj meditaciji, ako je moguće u Yamuni. Treba da nakon toga ponudimo lampu [svjetiljku] Gospodinu Dāmodaru i/ili Tulasī Devī i to rano ujutro za vrijeme Brahmā-muhūrte i uvečer.

 

Trebalo bi izbjegavati jesti pasulj ili neke druge mahunarke i hranu koja je u rajasu [strasti], kao plavi patliđan i piklse. Ne jesti tešku hranu, kao što je pržena i začinjena. Izbjegavati onu koja nije svježa. Častiti Kṛṣṇin prasadam – produhovljenu hranu ponuđenu Gospodinu na oltaru.

 

I jedna veoma važna napomena: pošto je Śrīmatī Rādhārāṇī  najdraža gopīya -- transcendentalna pratilja Gospodina Śrī Kṛṣṇe, u mjesecu Kārtiku bi trebalo da bude obožavana zajedno sa Śrī Dāmodarom.

[Hari-Bhakti-Vilāsa]

 

KOMENTAR:    Ovo su samo neke od brojnih transcendentalnih mogućnosti, koje su nam date u mjesecu Kārtiku. Radi ohrabrenja i malo podrške, ne moramo čekati da postanemo eksperti za pūje [pūja – obožavanje], možemo već sada neke stvari sasvim dobro i samostalno odraditi.

 

Tako, možemo sami napraviti male ghī-lampe [svjetiljke], tako što ćemo oko neupotrebljenih -- novih čačkalica otprilike od jedne trećine do pola dužine, omotati tanak sloj vate prema vrhu da budu pomalo zašiljene i zatim ih namočiti u rastopljeni maslac – puter, ili pročišćeni maslac  ghī i potom poslagati na prigodni mali pladanj da se ocijede. Pri tome paziti da sloj vate ne bude predebeo, tako kada zapalimo ghī-lampu da se ne razvija velika toplota, jer je nećemo moći dugo držati u ruci. Kasnije se spreme na hladno mjesto u frižider da se otopljeni maslac ukruti.

 

Za vrijeme dodatnog Puruṣottama mjeseca prije nekoliko godina [svake tri godine se u vedskom kalendaru dodaje još jedan mjesec radi astronomskih i astroloških poravnjanja] stigla nam je uputa iz Śrī Dhām Māyāpura od His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja da je puno puta [stotinama puta] povoljnije i jače po intezitetu ponuditi Svevišnjem Gospodini Kṛṣṇi ghī-lampe napravljene od suhih grančica svetih Tulasīya. Tako, ko ima mogućnosti može ovo primijeniti i u svetom mjesecu Kārtiku.

 

Izvršiti ācamanu --  uzimanjem vode za pročišćenje prstiju, ruku i usta, zatim se oda  poštovanje  duhovnom učitelju, čitavoj Guru-parampari, te svim prisutnim Božanstvima i zamolimo svog duhovnog učitelja da mu asistiramo u obožavanju. Ko za sada još nije uzeo utočište jednog od ISKCON duhovnih učitelja, može primijeniti potpuno isti postupak prema Śrīla Prabhupādu, našem vječnom śiksa Guru.

 

Ghī-lampa  se zapali i laganim pokretima obilazi  sedam puta oko slike majke Yaśode i Śrī Dāmodara, te potom Śrīmatī Rādhārāṇī – u smjeru kazaljki na satu – s lijeva u desno. 

 

Inače je  propisana procedura nešto kompliciranija. Sa zapaljenom ghī lampom treba lagano kružiti s lijeva u desno:

 

4 puta oko lotosovih stopala Gospodina Dāmodara.

2 puta oko pupka.

3 puta oko lica.

7 puta oko tijela.

 

Nadajmo se da će Śrīmatī Rādhārāṇī i Gospodin Dāmodar prihvatiti naše obožavanje -- kako god, a hoće zasigurno!

 

REFERENCE:

 

Hari-Bhakti-Vilāsa-

Dāmodar – His Grace Śrī Rohiṇī Suta Prabhu.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam.

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA    https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
03.10.2019.

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING ECO FARMS AND THE VAIṢṆAVA COMMUNITIES -- ZNAČAJ RAZVIJANJA EKO FARMI I VAIṢṆAVSKIH KOMUNA [PART 1]

  

KOMENTAR: Današnja tema je uveliko kompatibilna s mini-serijom postova THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE, koja inače ide na ovom blogu, oko dalje predviđene degradacije pripadnika ljudske rase u ovom dobu Kali yugi, te pravim uzrocima za isto.

 

Kada mahātmā -- velika samospoznata duša nešto izjavi – to često ima bezvremensku crtu. Na primjeru dole navedene izjave His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja date svojevremeno u jednom intervju za časopis Surabhi Kuñj, za vrijeme ljetnog kampa 1.997 u Podgariću u Hrvatskoj, možemo se i praktično uvjeriti da je to tako. Evo, prošlo je već preko dvadesetak godina, a problematika pravilne ljudske ishrane postaje sve više prominentnija kako vrijeme prolazi.

 


“Može se ljudima pričati o prirodnom načinu života, ali ako to nigdje ne prakticiramo, ljudi mogu reći: „Vi samo pričate o tome, ali gdje to radite?“

 

[His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja – Podgarić Hrvatska -- Ljetni kamp 1997]

 

Za sve zainteresirane, pomenuti intervju i dio koji se tiče ove teme povremeno dijelom bude objavljen, a biće i ponovo na jednom od narednih postova ovog, ili http://guru.blogger.ba/ bloga, a sadrži još i niz drugih značajnih poenti.

 

Tako, ideja o osnivanju eko-farmi i vaiṣṇavskih komuna sve više dobija na značaju i postepeno se i ostvaruje. Još je davnih sedamdesetih prošlog stoljeća His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda predviđao i zagovarao razvoj različitih eko-projekata, te eko-farmi i vaiṣṇavskih komuna.

 

Opreza radi treba odmah reći, ponekada se dešava, da se pokušaji razvoja nekih ekoloških projekata kasnije eventualno pretvaraju u svoju suprotnost i u puko pravljenje derneka, kao što bi se reklo. Šta obično nedostaje? Ekološka svijest potekla od duhovnih spoznaja. Moramo uvijek imati na umu – ekologija ne počinje od odbačene limenke, ili prazne plastike, već od nečistog srca, a oslobađanje srca od različitih suptilnih nečistoća [anarthi], kojih ima šesnaest u svačijem srcu, može da potraje i po dvadeset, ili više godina, ili više života čak. Mnoge se osobe, koje tek počinju da prakticiraju duhovni život ponadaju i prevare da to kod njih nije slučaj, da će jako brzo da napreduju, ali obično ne ide to baš tako brzo, već step by step [korak po korak].

 

Znamo iz vlastitog iskustva da tempo života prividno postaje sve ubrzaniji na neki način, ili mi barem to tako doživljavamo. Što smo više angažirani u neke materijalističke preokupacije, to sve manje vremena imamo na raspolaganju. Inače, sve je više nezdravih i nedodirljivih stvari na jelovniku prosječne osobe: dijelova leševa jadnih ubijenih životinja, ptica, peradi, riba, školjkara, njihovih mladih i jaja, različitih vrsta droga i opijata, štetnih napitaka, etc., te tako instant pripremljene takozvane hrane, koja uopšte nije za normalnu ljudsku ishranu. Mnogobrojne klaonice i industrije prerađevina leševa ubijenih životinja donose enormne dobiti svojim vlasnicima demonskog karaktera, ali im također popločavaju i siguran put za dugotrajni boravak i ispaštanje na jednom od 28 sistema paklenih planeta [Naraka-loka] na dnu našeg univerzuma. Kada nekome kažemo da jedući ubijene životinje, od svog stomaka i frižedera,  pravi pravu mrtvačnicu, većina će nas blijedo pogledati. Toliko se odomaćila pogrešna navika ljudi koji nisu vegetarijanci da konzumiraju nedodirljive sastojke dijelova ubijenih životinja i svega onoga što ima oči – pod firmom “meso”, “domaće delicije”, etc., da i ne pomišljaju da u stvari kupuju, skladište, pripremaju, nude drugima i sami konzumiraju dijelove leševa ubijenih životinja, lijepo namirisanih i upakiranih, što je inače strogo zabranjeno prema svetim spisima svih svjetskih religija. Samo što su pojedini izvorni spisi kroz povijest ljudske rase, dijelom mijenjani i dodavane pojedine sekvence, ili namjerno pogrešno prevođene, radi pridobijanja i očuvanja velikog broja vjernika. U svetim spisima i drugih religija, možemo naći izvorne upute; “Ne ubij”, dakle – ne “Ne ubij čovjeka”, već ni jedno živo biće, te “Ne jedi sve što je krvasto i strvasto”, etc.

 

Da sada ne nabrajamo imena vlasnika i nazive njihovih demonskih kompanija, koje se bave ovim paklenskim aktivnostima, karmički strogo zabranjenim, a ima ih u svakom dijelu regiona i svijeta. Svi takvi vlasnici, ali i njihovi zavedeni uposlenici, te svi oni, koji uzgajaju životinje za klanje i ubijanje na druge načine, čitav lanac preprodavača, kao i oni koji kupuju, pripremaju, nude drugima i konzumiraju takve nedodirljive stvari – ako to rade do kraja života, prema višim karmičkim zakonima u idućem životu, zasigurno dostižu paklene predjele nakon ovog života.  Tamo će dugo da proborave u ispašatanju za sve griješne djelatnosti, prema vrlo strogim, ali pravednim karmičkim zakonima i odluci boga smrti Yamarāje [Dharmarāje]. Kao što je pomenuto, ima čak dvadeset i osam krugova pakla, ili sistema paklenih planeta u najnižim predjelima univerzuma, daleko ispod Zemlje i nižih planetarnih sistema.

 

Jedan od izlaza, uz pojedinačno kućno pripremanje vegetarijanske hrane, te otvaranje vegetarijanskih restorana, svakako je u osnivanju i razvijanju eko-farmi i pravih malih vaiṣṇavskih komuna u svakom mjestu na svijetu gdje postoje okolnosti za isto. Tamo se može pored ostaloga uzgajati na potpuno prirodan način i prirodna biljna hrana za ljude: žitarice, povrće i voće, te bez prskanja pesticidima i ostalim otrovima, uzgajati mliječne krave za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, bikove za proizvodnju prirodnog stajskog đubriva za njive, pčele za proizvodnju meda, etc, -- i gdje se inače živi čistijim načinom života, životom u guni vrline.

 

Generalno gledano, danas je za većinu ljudi sve manje novaca za kupovinu neophodnih namirnica za svakodnevnu ishranu, a u nekim zemljama u svijetu nedostaju čak i osnovne namirnice: žitarice za kruh, mahunarke, krompir, drugo povrće, voće, mlijeko i mliječni proizvodi, pitka voda i dr. Današnja realnost je da su za veliki procenat ljudi u svijetu prisutni siromaštvo, pa i prava glad.

 

Često i ono što je kao domaće i uveliko reklamirano na komercijalnim tv programima -- je ili prskano enormnim brojem otrovnih pesticida, ili je već po svim normama staro i skladišteno mimo svih rokova, kao što ove godine u regionu imamo jabuke i još neko voće iz hladnjača, još od prošle godine, valjda im puno toga ostalo neprodato.  

 

Neki, u materijalnom svijetu tobože uvaženi ekonomski stručnjaci, predlažu svoje modele rješavanja ekonomske krize i recesije u svijetu – kroz pokretanje investicija, većinom stranih ulagača [ali obično za griješne djelatnosti i prljave industrije], promjenu sistema fiskalne politike i oporezivanja, te načina punjena buđeta, etc. Ali, ne postoje savršeni materijalni odgovori – postoje samo savršeni duhovni odgovori – rad na sebi, samospoznaja i spoznaja svog vječnog odnosa sa Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom, te život dostojan civiliziranih pripadnika ljudske rase u skladu s uputama svetih vedskih spisa.

 

Strateška opredjeljenja ekonomskih stručnjaka i vlada svih zemalja moraju se početi bazirati na intezivnijoj proizvodnji prirodne hrane za ljude – žitarica, mahunarki, krompira, voća i povrća, orašida; na uzgoju krava isključivo za proizvodnju mlijeka, sira i drugih mliječnih proizvoda, uzgajanju pčela radi dobijanja meda, prikupljanju jestivih bobičastih šumskih plodova i dr. Dakle, prirodne i zdrave vegetarijanske hrane, te i davanju državnih poticaja i subvencija izričito samo u te svrhe. Jer se uobičajeno pogrešno daje prioritet ulaganjima i razvoju energetike, industrije [vrlo često prljavih industrija, koje enormno zagađuju okolinu], IT tehnologija, te prometa, trgovine, bankarstva, robe za široku potrošnju, etc., dakle po pravilu svega onoga što gledano čisto materijalističkim očima brzo vraća uloženo i donosi određene dividende.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

24.09.2019.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 11]


ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM AUTHORITATIVELY DESCRIBES THE FUTURE OF OUR PLANET -- ŚRĪMAD BHĀGAVATAM AUTORITATIVNO  OPISUJE  BUDUĆNOST  NAŠE PLANETE.

 

TE SU OSOBE, KOJE SU BILE VELIKE DUŠE, SADA POZNATE SAMO PO SVOJIM IMENIMA. ONI POSTOJE SAMO U PROŠLOSTI I NA ZEMLJI JE OSTALA SAMO NJIHOVA SLAVA.

 

MA  KOLIKO  SE  NEKO  SMATRAO  VELIKIM,  MOĆNIM  VLADAROM, ZAVRŠIT ĆE SAMO KAO JOŠ JEDNO IME NA DUGOM POPISU IMENA. DRUGIM RIJEČIMA, BESKORISNO JE VEZATI SE ZA MOĆ I POLOŽAJ U MATERIJALNOM SVIJETU.

 

KOMENTAR: U ovim kratkim indikativnim stihovima, pored predikcija o budućnosti planete Zemlje, kriju se i jake životne poente i upute na šta u stvari treba obratiti pažnju tokom ovog kratkog života [kratkog s aspekta dužine života na višim planetarnim sistemima]. Samo trebamo biti iskreno otvoreni za iskustva drevnih mudraca i između ostaloga, pokušati postepeno nadilaziti mnogobrojne nepotrebne vezanosti i poistovjećivanje s uobičajenim prolaznim, lažnim tjelesnim imenovanjima, koja dolaze od našeg fols-ega [lažnog ja], te se  postepeno uputiti u transcendentalna znanja višeg ranga,

 

Specijalno se treba odvezivati od dnevnih politika, kojima nas zamara većina onih duhovno neukih političara, koji u svom neznanju u njima pronalaze sve u svemu i pogrešno misle da će im sadašnje prolazne pozicije donijeti neku slavu. Istina je ta, da će onima, koji donose velika uznemirenja drugima, donijeti samo teške karmičke konsekvence u nizu budućih života, a veliko je pitanje i koju će destinaciju dostići i kakvo tijelo zadobiti u idućem životu. Najvjerovatnija opcija da će otići na dugo ispaštanje na neki od 28 sistema paklenih planeta na dnu našeg univerzuma. O tome odlučuju viši autoriteti u univerzumu i Yamarāja [Dharmarāja] – opunomoćeni polubog smrti. Oni, koji se bave karmički nedozvoljenim aktivnostima za ljudsku rasu, popločavaju sebi siguran put za odlazak na sisteme paklenih planeta i dugotrajni boravak na njima, a već i ovaj život može da im se pretvori u pravi pakao, nakon kratkotrajnih trenutaka lažne slave i prividnog obilja.  Čime se to obično plaćaju nedozvoljene aktivnosti za ljudsku rasu, već u ovom životu, koje su podrobno opisane u Purāṇama, te specijalno u Śrīmad Bhāgavatamu – najuzvišenijoj od svih Purāṇa, kao i u savršenim zakonicima za ljudsku rasu -- Manu Smritiyima i Manu Saḿhiti? Detaljnije o tome nekom drugom prilikom, a za kratku informaciju da ovom prilikom pomenemo samo neke od mogućih oštrih posljedica već u ovom životu za one koji svojim aktivnostima ugrožavaju druge i nanose im patnju i uznemirenja – destrukcija tijela, zadobijanje teških bolesti, teške i skupe operacije, raspad porodice, plaćanja velikih alimentacija i pohlepnih advokata, stradanja kroz prirodne nepogode i na druge načine, etc.

 

 STIH 12.2.31

 

yadā devarṣayaḥ sapta   maghāsu vicaranti hi

tadā pravṛttas tu kalir   dvādaśābda-śatātmakaḥ

 

SYNONYMS: yadā — when; deva-ṛṣayaḥ sapta — the seven sages among the demigods; maghāsu — in the lunar mansion Maghā; vicaranti — are traveling; hi — indeed; tadā — then; pravṛttaḥ — begins; tu — and; kaliḥ — the Age of Kali; dvādaśa — twelve; abda-śata — centuries [These twelve hundred years of the demigods equal 432,000 earth years]; ātmakaḥ — consisting of.

 

Kada  sazviježđe [konstelacija] sedam  mudraca [Saptarṣi] prolazi  kroz  Nakṣatru [Mjesečevu  kuću] Maghā,  tada  počinje  doba  Kali.  To  doba  traje  dvanaest  stotina godina prema računanju polubogova [dvanaest stoljeća polubogova jednako je 432.000 godina prema računanju na planeti Zemlji].

 

STIH 12.2.32

 

yadā maghābhyo yāsyanti   pūrvāṣāḍhāṁ maharṣayaḥ

tadā nandāt prabhṛty eṣa   kalir vṛddhiṁ gamiṣyati

 

SYNONYMS: yadā — when; maghābhyaḥ — from Maghā; yāsyanti — they will go; pūrva-āṣāḍhām — to the next lunar mansion, Pūrvāṣāḍhā; mahā-ṛṣayaḥ — the seven great sages; tadā — then; nandāt — beginning from Nanda; prabhṛti — and his descendants; eṣaḥ — this; kaliḥ — Age of Kali; vṛddhim — maturity; gamiṣyati — will attain.

 

Kada veliki mudraci Saptarṣi konstelacije prođu Maghā Nakṣatru i dođu u Pūrvāsāḍhā Nakṣatru,  Kali  će  dostići  svoju  punu  snagu,  počevši  od  kralja Nande i njegove dinastije.

 

STIH 12.2.33

 

yasmin kṛṣṇo divaṁ yātas   tasminn eva tadāhani

pratipannaṁ kali-yugam   iti prāhuḥ purā-vidaḥ

 

SYNONYMS: yasmin — on which; kṛṣṇaḥ — Lord Śrī Kṛṣṇa; divam — to the spiritual world; yātaḥ — gone; tasmin — on that; eva — same; tadā — then; ahani — day; pratipannam — obtained; kali-yugam — the Age of Kali; iti — thus; prāhuḥ — they say; purā — of the past; vidaḥ — the experts.

 

Oni koji naučno proučavaju prošlost izjavljuju da je na onaj dan,  kada  je  Gospodin  Śrī Kṛṣṇa   otišao  u  duhovni  svijet,  počeo uticaj doba Kali.

 

SMISAO:  Iako  je  tehnički  gledano  Kali-yuga  počela  već  za  vrijeme prisutnosti Gospodina Śrī Kṛṣṇe  na Zemlji, to palo doba je moralo pokorno pričekati odlazak Svevišnje Božanske Osobe.

 

STIH 12.2.34

 

divyābdānāṁ sahasrānte   caturthe tu punaḥ kṛtam

bhaviṣyati tadā nṝṇāṁ   mana ātma-prakāśakam

 

SYNONYMS: divya — of the demigods; abdānām — years; sahasra — of one thousand; ante — at the end; caturthe — in the fourth age, Kali; tu — and; punaḥ — again; kṛtam — the Satya-yuga; bhaviṣyati — will be; tadā — then; nṝṇām — of men; manaḥ — the minds; ātma-prakāśakam — self-luminous.

 

Nakon  hiljadu  nebeskih  godina  Kali-yuge,  ponovo  će  se  pojaviti Satya-yuga.  U  tom  dobu  će  umovi  svih  ljudi  postati  samoprosvijetljeni.

 

STIH 12.2.35

 

ity eṣa mānavo vaṁśo   yathā saṅkhyāyate bhuvi

tathā viṭ-śūdra-viprāṇāṁ   tās tā jñeyā yuge yuge

 

SYNONYMS: iti — thus (in the cantos of this Śrīmad-Bhāgavatam); eṣaḥ — this; mānavaḥ — descending from Vaivasvata Manu; vaṁśaḥ — the dynasty; yathā — as; saṅkhyāyate — it is enumerated; bhuvi — upon the earth; tathā — in the same way; viṭ — of the vaiśyas; śūdra — śūdras; viprāṇām — and brāhmaṇas; tāḥ tāḥ — the situations of each; jñeyāḥ — are to be understood; yuge yuge — in each age.

 

Sada sam opisao kraljevsku dinastiju Manua kako je poznata na Zemlji. Svako može na sličan način studirati povijest vaiśya, śūdra i brāhmaṇa u različitim dobima.

 

SMISAO:  Kao  što  kraljevske  dinastije  imaju  uzvišene  i  beznačajne, čestite i zle vladare, tako se i različiti ljudski karakteri mogu pronaći u intelektualnoj, trgovačkoj [poslovnoj] i radničkoj klasi društva.

 

STIH 12.2.36

 

eteṣāṁ nāma-liṅgānāṁ   puruṣāṇāṁ mahātmanām

kathā-mātrāvaśiṣṭānāṁ   kīrtir eva sthitā bhuvi

 

SYNONYMS: eteṣām — of these; nāma — their names; liṅgānām — which are the only means of remembering them; puruṣāṇām — of the personalities; mahā-ātmanām — who were great souls; kathā — the stories; mātra — merely; avaśiṣṭānām — whose remaining portion; kīrtiḥ — the glories; eva — only; sthitā — are present; bhuvi — on the earth.

 

 Te su osobe, koje su bile velike duše, sada poznate samo po svojim imenima. Oni postoje samo u prošlosti i na Zemlji je ostala samo njihova slava.

 

SMISAO:  Ma  koliko  se  neko  smatrao  velikim,  moćnim  vladarom, završit će samo kao još jedno ime na dugom popisu imena. Drugim riječima, beskorisno je vezati se za moć i položaj u materijalnom svijetu.

 

Stay Tuned. To be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.31-36

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – TEMPLE OF VEDIC PLANETARIUM -- GARUḌA https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
16.09.2019.

WHAT DO WE NEED TO DO IN LIFE -- WHAT SHOULD BE THE SOURCE OF OUR INCOME, SO THAT WE CAN KEEP THE SOUL AND THE BODY TOGETHER -- ŠTA TREBA DA RADIMO U ŽIVOTU – NA KOJI NAČIN TREBA DA ZARAĐUJEMO NOVAC DA BISMO ODRŽALI DUŠU I TIJELO ZAJEDNO [PART 5]


LORD KṚṢṆA'S DESCRIPTION OF THE VARṆĀŚRAMA SYSTEM – GOSPODIN KṚṢṆA OPISUJE VARṆĀŚRAMA SISTEM.

 

POJAVA VEDSKOG ZNANJA NA POČETKU TRETĀ YUGE – TO JE PRAVA STAROST VEDSKOG ZNANJA.

 

KOMENTAR: Na mnogo mjesta u vedskim spisima u sekvencama su dati relevantni podaci, kada je u pitanju povijest pojave vedskog znanja. Tako i u ovim stihovima imamo bona fide podatak o pravom izvoru vedskog znanja i vremenu pojave. Navodi se da je to vrijeme na početku Treta yuge. Treta yuga je trajala 432.000 x 3 = 1.296.000 godina prema računanju protoka vremena na planeti Zemlji. Tome trebamo dodati proteklo vrijeme od 18 februara 3.102 prije naše ere do danas prema računanju vremena na zapadu, pa ćemo dobiti pravu starost vedskog znanja.

 

Čitavo ovo poglavlje je jako bitno i stoga što opisuje bona fide organizaciju ljudskih društava u svijetu, ako želimo život u miru, blagostanje i prosperitet. Svaka druga izmišljena organiziranost ljudskog društva neće donijeti savršene rezultate, kao što to imamo sada uslijed velikog neznanja u svijetu. Dakle, evo bona fide uputa na čemu trebamo poraditi. Sve ostalo je samo gubljenje dragocjenog vremena, energija i vodi daljem degradiranju ljudske rase. Dakle, tu ne pomažu nikakve svjetovne politike nekih zaluđenih umova političara, začetih i rođenih u strasti i neznanju. Radi politika takvih zaluđenih umova danas je svijet u pravom kaosu, tradicionalne ljudske vrijednosti i porodice se sve više osipaju. Dakle, najjednostavnije rečeno – generalno gledano, današnje generacije ljudi nemaju pravilnog usmjerenja. Kroz proučavanje vedskih spisa postepeno dobijamo pravilno usmjerenje i uspostavljanje svakodnevne sādhane – duhovne prakse, zatim dobijamo priliku da uzmemo utočište vjerodostojnog duhovnog učitelja svijeta, ponajbolje nekog od ISKCON duhovnih učitelja. Tada naše neophodno pročišćavanje i učenje životnih lekcija, kao i prihvatanje uputa iz vedskih spisa, počinju da intezivnije teku.

 

STIH 12

 

tretā-mukhe mahā-bhāga   prāṇān me hṛdayāt trayī

vidyā prādurabhūt tasyā   aham āsaḿ tri-vṛn makhaḥ

 

SYNONYMS: tretā-mukhe — at the beginning of Tretā-yuga; mahā-bhāga — O greatly fortunate one; prāṇāt — from the abode of prāṇa, or the life air; me — My; hṛdayāt — from the heart; trayī — the threefold; vidyā — Vedic knowledge; prādurabhūt — appeared; tasyāḥ — from that knowledge; aham — I; āsam — appeared; tri-vṛt — in three divisions; makhaḥ — sacrifice.

 

O veoma srećni, na početku Tretā-yuge vedsko znanje se pojavilo iz Moga srca, koje je prebivalište životne sile, u tri podjele kao Ṛg, Sāma i Yajur. Zatim iz tog znanja, Ja se pojavljujem kroz trostruko žrtvovanje.

 

SMISAO: U Tretā-yugi, bik religije gubi jednu nogu, a samo su sedamdeset i pet odsto religijskih principa manifestirani, predstavljeni u tri glavne Vede — Ṛg, Sāma i Yajur. Gospodin se pojavljuje kroz proces trostrukih Vedskih žrtvovanja. Tri podjele se razumiju na slijedeći način. Hotā sveštenik nudi žrtvu u vatri i mantra Ṛg Vedu, Udgātā sveštenik mantra Sāma Vedu i Adhvaryu sveštenik koji organizira žrtveno mjesto, oltar, etc., mantra Yajur Vedu. U Tretā-yugi takvo žrtvovanje je ovlašteni proces za dostizanje duhovnog savršenstva. Riječ prāṇāt u ovom stihu se odnosi na kosmički [univerzalni] oblik Svevišnje Božanske Osobe. Taj oblik je dalje opisan u slijedećim stihovima.

 

STIH 13

 

vipra-kṣatriya-viṭ-śūdrā   mukha-bāhūru-pāda-jāḥ

vairājāt puruṣāj jātā   ya ātmācāra-lakṣaṇāḥ

 

SYNONYMS:_vipra — brāhmaṇas; kṣatriya — kṣatriyas, the martial class; viṭ — vaiśyas, mercantile men; śūdrāḥ — śūdras, workers; mukha — from the mouth; bāhu — arms; ūru — thighs; pāda — and legs; jāḥ — born; vairājāt — from the universal form; puruṣāt — from the Personality of Godhead; jātāḥ — generated; ye — who; ātma — personal; ācāra — by activities; lakṣaṇāḥ — recognized.

 

U Tretā-yugi, četiri društvena reda su se manifestirala iz kosmičkog oblika Svevišnje Božanske Osobe. Brāhmaṇe su se pojavili iz Gospodinovog lica, kṣatriye iz Gospodinovih ruku, vaiśye iz Gospodinovih bedara i śūdre iz nogu ovog moćnog oblika. Svaka društvena podjela je bila prepoznatljiva po svojim posebnim dužnostima i ponašanju.

 

STIH 14

 

gṛhāśramo jaghanato   brahmacaryaḿ hṛdo mama

vakṣaḥ-sthalād vane-vāsaḥ   sannyāsaḥ śirasi sthitaḥ

 

SYNONYMS: gṛha-āśramaḥ — married life; jaghanataḥ — from the loins; brahmacaryam — celibate student life; hṛdaḥ — from the heart; mama — My; vakṣaḥ-sthalāt — from the chest; vane — in the forest; vāsaḥ — dwelling; sannyāsaḥ — the renounced order of life; śirasi — in the head; sthitaḥ — situated.

 

Red oženjenih [gṛha-āśramaḥ] se je pojavio iz slabina Mog kosmičkog oblika, učenici u celibatu [brahmacaryam] su došli iz Mog srca. Povučeni red života [vane-vāsaḥ, vānaprastha] se pojavio iz Mojih grudi i odvojeni red života [sannyāsaḥ]  je bio smješten u glavi Mog kosmičkog oblika.

 

SMISAO: Postoje dvije vrste brahmacārīya. Naiṣṭhika-brahmacāri slijedi celibat cijeli život. Dok se upakurvāṇa-brahmacārī ženi poslije njegovog učeničkog dijela života.  Oni, koji ostaju neoženjeni se nalaze u srcu Gospodina Kṛṣṇe, ali oni brahmacārīyi koji se ožene se nalaze unutra bedara kosmičkog oblika Gospodina. Riječ vane-vāsaḥ se odnosi na vānaprasthu, ili povučeni red života koji se nalazi na grudima Gospodina.

 

Stay Tuned. To Be continued.

 

Canto 11: General History            Chapter 17: Lord Kṛṣṇa's Description of the Varṇāśrama System

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 11.17.12-14

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ JAGANNĀTHA RATHA YĀTRĀ – 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412

Stariji postovi

<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
297451

Powered by Blogger.ba