UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

22.05.2019.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 8]

 

 

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM AUTHORITATIVELY DESCRIBES THE FUTURE OF OUR PLANET.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM AUTORITATIVNO  OPISUJE  BUDUĆNOST  NAŠE PLANETE.

 

KOMENTAR: Zbog različitih karmičkih faktora i drugih okolnosti, kao što su nepostojanje kontinuiranog obrazovanja u sofisticirana vedska znanja višeg ranga, te i dodatne edukacije, etc., dolazi do raširene pojave začinjanja, uslovno rečeno, neželjenog stanovništva u neznanju i u strasti. Dakle, bez predhodnog izvođenja Garbādhāna saṁskāra [žrtvenih obreda] prije začinjana djece, te nerijetko i izvan reguliranih bračnih zajednica. Posljedica toga je da se povremeno nakupi kritična masa ljudi demonskog karaktera [rakṣasa mentaliteta], koji obično stižu sa nižih planetarnih sistema, pa i sa sistema paklenih planeta, a neki i sa drugih sistema, koji su tu u našoj neposrednoj blizini -- nastanjenih rakṣasama. U svakom slučaju to možemo spoznati čak i letimičnom analizom vedskog horoskopa. Pošto ćemo kad-tad doći u situaciju da se ozbiljnije počnemo suočavati s nekim svojim anarthama [nečistoćama u srcu -- drevni mudraci kažu da ima četiri grupe anarthi po četiri -- ukupno šesnaest anarthi] i njihovim posljedicama, bolje je suočiti se s tim stvarima ranije, da znamo šta nam je raditi, kako barem dijelom neutralizirati često  nepredvidljive, dugoročne posljedice. Dakako, za suočavanje s vlastitim anarthama treba dosta znanja i snage, a potrebne su nam i iskusne, kvalificirane i opunomoćene osobe.

 

Baš radi ovoga u svetim vedskim spisima se preporučuje za civilizirane pripadnike ljudske rase da se uspostavljaju  regulirane bračne zajednice, uz izvođenje propisanih Vivāha yajñi, te da se prije začinjanja djece obavezno izvode dodatne specifične yajñe -- Garbādhāna saṁskāre, kojima je svrha začinjanje dobre djece, koja su bila napredne duše već u svojim prošlim životima. Inače, jedna od mogućnosti u drugim slučajevima je da u matericu djevojke, ili žene prilikom neobuzdanog seksa bez obavljanja za to propisane yajñe, te izvan regulirane bračne zajednice -- uskoči neka duša s donjih svjetova ili sistema paklenih planeta, ili pak sa specifičnih drugih svjetova nastanjenih asurama.

 

I to je naš realitet, kao što bi se reklo. Šta se dešava u praksi? Neki ljudi rođeni u gunama neznanja i tamasu, s rakṣasa mentalitetom, moguće potom kada odrastu zauzimaju visoke položaje u društvu -- politici, obrazovanju, privredi -- ekonomiji, religioznim institucijama, javnim medijima, državnim službama,  upravljačkim pozicijama, etc. Tada nastaju veliki problemi za sve koji su oko njih, jer su to pozicije koje daju izvjesnu moć nad drugima, a bez imanja transcendentalnih vedskih znanja višeg ranga ta moć obično bude zloupotrebljena. I onda se još pitamo – šta to bi?

 

U dosadašnjim nastavcima, kao i današnjem, upravo se na podosta mjesta spominju slučajevi, kada se osobe rakṣasa mentaliteta drznu obući kraljevsku odjeću [u doba pisanja izvornog teksta, ali i danas je to tako ili slično] ili odjeću ministara, te zauzeti visoke pozicije u društvu.  Neupućeni ne znaju da se sve plaća. Karmičke reakcije su vrlo oštre, ali pravedne za svakoga – bez obzira znali mi za njih ili ne.

 

Specijalno u teškim, pročišćavajućim vremenima, potrebno je uložiti dodatne napore na edukaciji svih koji na neki način dolaze u povećani kontakt s drugim osobama i velikim vrijednostima, specijalno mladima, ili imaju takve pozicije u društvu da su druge osobe zavisne od njihovih aktivnosti. Poznato je da danas praktički ne postoji pravilna duhovna edukacija u sistemima redovnog obrazovanja, ponajviše zbog toga što sami edukatori, dakle učitelji, nastavnici i profesori ne posjeduju vedska znanja višeg ranga, niti ih imaju oni koji odlučuju o tome. Primjera radi, ne treba očekivati i to je praktički nemoguća misija da neki bivši mesarov pomoćnik i slično, koji sada zauzima položaj ministra u nekoj vladi, radi na edukaciji građana i postepenom, u śāstrama [svetim vedskim spisima] propisanom prelasku stanovništva na zdravu i prirodnu vegetarijansku prehranu. Kako već znamo, ima bezbroj sličnih  primjera u svakom društvu u svijetu i trebamo se itekako potruditi, svako u svom okruženju i domenu -- da suštinske stvari pravilno postavimo kada god je to moguće. Za početak, najproduktivnije je poraditi na upućivanju drugih ljudi u svete vedske spise, shodno trenutnoj razini svjesnosti, te drugim okolnostima i tako im omogućiti na neki prikladan način da ih barem dijelom pročitaju. Dakako, kada postepeno postanemo iskusni, poželjno je uvijek dijeliti s drugima i vlastite mnogobrojne duhovne realizacije.

 

Zašto je iznimno važno za cijelu ljudsku rasu začinjanje dobre djece i inače regulirani način života i ishrane? Na mnogo mjesta u vedskim spisima je rečeno da su današnja velika uznemirenja, kao i prije, jedan od predznaka rađanja demona u velikom broju.

 

Opet, jedna od duhovnih premisa je da ne tražimo greške u drugima – i sami smo okean grešaka. Za sve što nam se dešava snosimo punu odgvornost. Naše polje djelovanja smo mi sami. Dakle, u ovom ljudskom životu je preporučljivo da ozbiljno poradimo na samospoznaji i pročišćavanju vlastitog srca, te spoznaji Svevišnjeg Gospodina.  

 

Za ovo doba Kali yugu opunomoćeni proces obožavanja Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe je skupno pjevanje Njegovih svetih imena i pažljivo mantranje na japi Hare Kṛṣṇa mahā mantre. Postoji ukupno 64 procesa predanog služenja Svevišnjeg Gospodina, dakle za svačiju razinu svjesnosti i druge okolnosti. Svi ostali procesi u najboljem slučaju daje neke male prolazne rezultate, ali bez ikakve garancije za dostizanje sveg savršenstva ljudskog života.

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa

Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma

Rāma Rāma Hare Hare

 

STIH 17

 

carācara-guror viṣṇor   īśvarasyākhilātmanaḥ

dharma-trāṇāya sādhūnāṁ   janma karmāpanuttaye

 

SYNONYMS: cara-acara — of all moving and nonmoving living beings; guroḥ — of the spiritual master; viṣṇoḥ — the Supreme Lord, Viṣṇu; īśvarasya — the Supreme Personality of Godhead; akhila — of all; ātmanaḥ — of the Supreme Soul; dharma-trāṇāya — for the protection of religion; sādhūnām — of saintly men; janma — the birth; karma — of their fruitive activities; apanuttaye — for the cessation.

 

Gospodin Viṣṇu – Svevišnja Božanska Osoba, duhovni učitelj svih pokretnih i nepokretnih živih bića i Vrhovna Duša svih – uzima rođenje [na planeti Zemlji] kako bi zaštitio načela religije i izbavio Svoje svete bhakte od reakcija materijalnog rada.

 

STIH 18

 

śambhala-grāma-mukhyasya   brāhmaṇasya mahātmanaḥ

bhavane viṣṇuyaśasaḥ   kalkiḥ prādurbhaviṣyati

 

SYNONYMS: śambhala-grāma — in the village Śambhala; mukhyasya — of the chief citizen; brāhmaṇasya — of the brāhmaṇa; mahā-ātmanaḥ — the great soul; bhavane — in the home; viṣṇuyaśasaḥ — of Viṣṇuyaśā; kalkiḥ — Lord Kalki; prādurbhaviṣyati — will appear.

 

Gospodin Kalki će se pojaviti u domu najcjenjenijeg brāhmaṇe u selu Śambhala, velike duše  Viṣṇuyaśā.

 

STIH 19-20

 

aśvam āśu-gam āruhya   devadattaṁ jagat-patiḥ

asināsādhu-damanam   aṣṭaiśvarya-guṇānvitaḥ

 

vicarann āśunā kṣauṇyāṁ   hayenāpratima-dyutiḥ

nṛpa-liṅga-cchado dasyūn   koṭiśo nihaniṣyati

 

SYNONYMS: aśvam — His horse; āśu-gam — swift-traveling; āruhya — mounting; devadattam — named Devadatta; jagat-patiḥ — the Lord of the universe; asinā — with His sword; asādhu-damanam — (the horse who) subdues the unholy; aṣṭa — with eight; aiśvarya — mystic opulences; guṇa — and transcendental qualities of the Personality of Godhead; anvitaḥ — endowed; vicaran — traveling about; āśunā — swift; kṣauṇyām — upon the earth; hayena — by His horse; apratima — unrivaled; dyutiḥ — whose effulgence; nṛpa-liṅga — with the dress of kings; chadaḥ — disguising themselves; dasyūn — thieves; koṭiśaḥ — by the millions; nihaniṣyati — He will slaughter.

 

Gospodin Kalki, Gospodar univerzuma, zajahat će Svog brzonogog konja Devadattu, uzeće mač u ruku te krenuti na put širom Zemlje pokazujući Svojih osam mističnih obilja i osam božanskih odlika. Prikazujući  Svoj  neusporedivi  sjaj  i  jašući  ogromnom  brzinom, ubijat će na milione lopova koji su se drznuli odjenuti kraljevsku odjeću.

 

SMISAO:  Ovi  stihovi  opisuju  uzbudljive  zabave  Gospodina  Kalkiya. Svako  će  biti  očaran  moćnim,  naočitim  mladićem,  koji  će,  jašući prekrasnog  konja  brzinom  munje,  s  mačem  u  ruci  šibati  i  okrutno uništavati demonske ljude. Naravno, fanatični materijalisti mogu reći da je takva slika Gospodina Kalkiya  samo  prikaz  božanstva  kao  izmišljotina  ljudskog  uma  – mitološko božanstvo koje su izmislili ljudi kojima je potrebno vjerovanje u  neko  nadmoćno  biće.  Taj  argument  nije  logičan  i  ne  predstavlja nikakav dokaz. To je samo mišljenje određenih ljudi. Nama treba voda, ali to ne znači da je čovjek stvara. Trebamo i hranu, kisik i mnoge druge stvari  koje  nismo  stvorili.  Budući  da  je  naše  opće  iskustvo  da  naše potrebe odgovaraju raspoloživosti postojećih stvari, te da će naša potreba za Svevišnjim  Gospodinom  ukazati  da  On  zapravo  postoji.  Drugim riječima, priroda nas daruje s osjećajem potrebe za stvarima koje već postoje, a to je zapravo neophodno za naše blagostanje. Slično tome, imamo  iskustvo  potrebe  za  Bogom  jer  smo  zapravo  dio  Boga  i  ne možemo živjeti bez Njega. Na kraju Kali-yuge taj će se isti Bog pojaviti kao moćni Kalki Avatār i ukloniti onečišćenje iz demona.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.17-20

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – YAJÑA   https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
14.05.2019.

ŚRĪ NṚSIḾHA CATURDAŚĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA [FASTING TILL DUSK] – FOR COORDINATE OF SARAJEVO -- 17 MAY 2019 FRIDAY [FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA --18 MAY 2019 SATURDAY] [PART 1.4]

 

POJAVA GOSPODINA NṚSIHADEVA I INSTALACIJA.

 

Nakon četiri mirna mjeseca u svetoj Dhāmi, odlučio sam da odem u Južnu Indiju i nabavim parafernaliju od bronze, koja je potrebna za obožavanje Gospodina Nṛsiḿhadeva i da zatim pokupim Božanstvo. Putovanje je bilo dobro organizirano i bez problema sve dok nisam posjetio Sthāpatiya. Objasnio sam mu da je sva parafernalija za obožavanje naručena i da sam došao da uzmem Božanstvo. Pogledao me je kao da sam izgubio razum i uzviknuo: "Kakvo Božanstvo? Nisam čak našao ni odgovarajući kamen!" Nisam mogao vjerovati svojim ušima. „Ali rekao si mi da će biti spreman za šest mjeseci", uzviknuo sam.

 

"Održaću svoje obećanje", rekao je, „Šest mjeseci nakon što pronađem kamen, Božanstvo će biti spremno za instalaciju." Njegov odgovor je bio jasan, ali jednostavno nisam mogao shvatiti ili prihvatiti to odgađanje. Kako sam bio frustriran, izazvao sam ga: "Ima puno velikih kamenih ploča u cijeloj Južnoj Indiji. U čemu je problem?" Pogledao me je na način kako bi učitelj pogledao đaka i rekao vrlo odrešito: "Ne pravim mljeveni malter, pravim Božanstvo. Spisi nam kažu da se samo kamen koji ima život može koristiti za pravljenje Božanstva Gospodina Viṣṇua. Kada kamenu ploču udarite na sedam tačaka i svaka načini zvuk spomenut u spisima, onda se takav kamen može koristiti. Ali postoji i drugi test koji bi označio da li je kamen živ. Postoji buba koja jede granit. Ako pojede s jedne strane kamena do druge i ostavi cijeli vidljiv trag za sobom, onda je prošao i drugi test. Takav kamen je živi kamen i iz njega se izraz Božanstva može manifestirati. Samo od takvog komada mogu isklesati vašeg Nṛsiḿhadeva. Takav kamen govori poeziju. Sve odlike Božanstva izvajane iz takvog kamena biće u potpunosti izražajne i prekrasne. Molim vas budite strpljivi. Iskreno sam tragao za vašim komadom kamena visokim šest stopa [1 stopa - eng. --1 foot = 0,3048 m].

 

Bio sam preneražen i malo zabrinut. Bhakte u Śrī Dhām Māyāpuru očekuju skori dolazak Božanstva. Kako ću im objasniti potragu za "živim kamenom"? Možda odluče da napravimo  Nṛsiḿhadeva od mramora. Odlučio sam pokušati da olakšam temu razgovarajući sa Sthāpatiyem o murtiyu Prahlāde Mahārāja. "Molim vas oprostite mi, ali zaboravio sam vam prošli put reći da također želimo i murti Prahlāde Mahārāja. Mi želimo da obožavamo Prahlāda -- Nṛsiḿhadeva. Šta mislite?"

 

"Mislim da to neće biti moguće", Sthāpati je odgovorio činjenično. Gledao sam ga u nevjerici i nisam bio siguran šta da kažem. Nasmijao se i nastavio: "Vi želite da sve bude urađeno upravo prema spisima. Vaš Nṛsiḿhadeva će biti visok četiri stope. Radi poređenja, Prahlāda Mahārāja će biti veličine amebe."

 

"Ali mi želimo da Prahlāda Mahārāja bude visok jednu stopu", prekinuo sam ga.

 

"U redu", Sthāpati je odgovorio, "onda to znači da će vaš Nṛsiḿhadeva biti visok oko 120 stopa." Počeli smo raspravljati o obliku Prahlāda Mahārāja. Napokon, Sthāpati je uzdahnuo u rezignaciji i složio se da napravi Prahlāda Mahārāju visokog jednu stopu. Barem sam sada mogao da izvjestim nešto pozitivno kada se vratim u Śrī Dhām Māyāpuru Māyāpur.

 

Nakon dva mjeseca vratio sam se u Južnu Indiju. Nije bilo nikakvog napretka. Krstario sam tamo i nazad iz Śrī Dhām Māyāpura do Južne Indije svakih trideset ili četrdeset dana. Najzad je nađen naš kamen i Sthāpati je postao transformiran čovjek. Skoro cijelu sedmicu jedva je provodio vrijeme kod kuće. Sat za satom, dan za danom, sjedio je samo zureći u komad kamena. Imao je kredu u ruci, ali ništa nije crtao. Odbijao je da dopusti svojim radnicima da išta urade osim da otklone višak kamena, kako bi napravili taj komad kamena četvrtastim. Slijedeći put kada sam ga posjetio, na njemu je napravio skicu. To je bilo sve. Bio sam zabrinut. Rukovodioci u Śrī Dhām Māyāpuru su postajali nestrpljivi. “Da li si siguran da će Božanstvo biti gotovo za šest mjeseci?", pitao sam u očajanju.

 

"Ne brini. Posao će biti urađen", odgovorio je.

 

Vratio sam se u Śrī Dhām Māyāpur, samo da bih ponovo bio poslan u Južnu Indiju da provjerim neke detalje oko Božanstva. Vidio sam da Sthāpati sam kleše oblik s velikom pažnjom i predanošću. Na tom stupnju kamen je nestajao, a pojavljivao se oblik Božanstva. Sthāpati je baš počinjao sa povezima za ruke. Dvije sedmice mu je trebalo da ih iskleše. Sve odlike Božanstva su bile tako rafinirane i delikatne. Bio sam impresioniran i veoma sretan.

 

Sthāpatiyu je trebalo malo više od dvanaest mjeseci da završi Božanstvo. Kada je završio posao nije me odmah obavijestio, nego je odlučio da posjeti neke prijatelje na nekoliko dana. Bilo je vrijeme monsuna i bilo je malo posjetilaca, te je osjećao da je sigurno da zaključa Gospodina Nṛsiḿhadeva u svom hangaru pokrivenom sijenom. Dva dana kasnije njegovi susjedi su dotrčali da ga obavijeste kako je krov njegovog hangara u plamenu. Padala je velika kiša i sve je bilo mokro, ali krov od kokosovog drveta se zapalio. Otrčao je na lice mjesta i našao Nṛsiḿhadeva nedirnutog, ali je krov izgorio u pepeo. Odmah mi je telefonirao:  "Molim vas dođite i odnesite vaše Božanstvo. On sve pali. Gospodin Nṛsiḿhadeva je dao na znanje da On želi da ide odmah!"

 

Entuzijastično sam otputovao u Južnu Indiju, iznajmio kamion i do pola ga napunio pijeskom. Stigao sam u studio Sthāpatiya misleći da će taj zadnji korak biti relativno jednostavan. Glupavo sam zaboravio da je Gospodin Nṛsiḿhadeva vrlo teška osoba. Težak je jednu tonu! Nakon dva ili tri sata uspjeli smo sigurno podići Božanstvo iz hangara na kamion. Da bismo bezbjedno putovali preko granice također nam je trebala policijska dozvola, zajedno s potpisanim papirima iz Centralnog poreznog odjeljenja, Arheološkog direktora i direkcije Art Emporiuma u pokrajini Tamil Nadu.

 

Svi službenici su tražili da vide Božanstvo prije nego što potpišu papire. Čim su imali darśan s Gospodinom Nṛsiḿhadevom svi su odmah postali vrlo efikasni i predusretljivi. Imali smo sve neophodne papire u ruci u roku od dvadeset i četiri sata, što je čudo u kaljuži birokratije, koja se nalazi u uredima vlade Indije. Put nazad u Śrī Dhām Māyāpur također je bio nevjerovatno miran i bez poteškoća. Naš zaštitnik je svakako prisutan sa nama.

 

Obično Sthāpati dođe na dan ceremonije instalacije u sobu za Božanstva i izrezbari oči Božanstva. To se naziva netra-nimilanam -- otvaranje očiju. To je bio izuzetan slučaj da je Sthāpati našem Nṛsiḿhadevu već izrezbario Njegove oči. Ne samo da je izrezbario oči; takođe je uradio prāṇa-pratiṣṭhā ceremoniju -- instaliranje žive sile, malu pūju i Ārati. Siguran sam da je to razlog što su svi papiri bili pripremljeni tako revnosno, a prenošenje Svevišnjeg Gospodina tako lako. On je već bio prisutan. A ko bi se usudio reći ne Gospodinu Nṛsiḿhadevu?

 

Instalacija Gospodina Nṛsiḿhadeva je bila vrlo jedostavna i trajala je tri dana: od 28 do 30 jula 1986 godine. Sjećam se da sam se osjećao zabrinut da je instalacija možda previše jednostavna. Ozbiljno upozorenje Śańkarācārye od Kanchipurama me je duboko impresioniralo. Ali moj um je ubrzo bio smiren glasnim, dinamičnim kīrtanom. Sańkīrtana-yajña, jedino pravo obilje Kali-yuge je dominiralo scenom. Osjećao sam se oživljenim i zadovoljnim. Gospodin Nṛsiḿhadeva, zaštitnik Sańkirtana misije je napokon odlučio da se manifestira u Śrī Dhām Māyāpuru u Chandrodaya Mandir Templu.

 

REFERENCE:

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA  – H.G. Pańkajāńghri Prabhu

Head Pūjāri of Lord Nṛsiḿhadeva,

ISKCON, Śrī Dhām Māyāpur,

Nadia, West Bengal, India. Pin: 741313

Tel: [03472]  245 033

E-mail:  pankajanghri.acbsp@pamho.net

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – CANDANA YĀTRĀ [DAY 7] -- 13 MAY 2019 MONDAY -- NAVAMĪ  https://mayapur.tv/ Sona Gaurāńga Dās's photo.
09.05.2019.

ŚRĪ NṚSIḾHA CATURDAŚĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ NṚSIMHADEVA [FASTING TILL DUSK] – FOR COORDINATE OF SARAJEVO -- 17 MAY 2019 FRIDAY [FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 18 MAY 2019 SATURDAY] [PART 1.3]


STHĀNU – NṚSIMHA  --- UGRA KATEGORIJA

 

Otišao sam ravno u kuću Sthāpatiya. Bio sam vrlo uznemiren. Šta sam mogao raditi nego se moliti Gospodinu Nṛsimhadevu da bude milostiv i da se složi s tim da se manifestira u našem templu u Śrī Dhām Māyāpuru? Jedva da sam izrekao i dvije rečenice, kada je čovjek rekao da će isklesati Božanstvo. Priča, kako je došao do te odluke je interesantna.

 

Sthāpati je prišao svome Guru -- Śańkarācāryi od Kāñcī-Purama u vezi zahtjeva. Guru je odmah odgovorio: ,,Nemoj to uraditi. Tvoja porodica će biti uništena." Ali zatim, nakon trenutka razmišljanja, zapitao je: ,,Ko je tražio od tebe da isklešeš ovo Božanstvo?" Kada je čuo da su to Hare Kṛṣṇa ljudi iz Navadvīpa, postao je vrlo zabrinut.

 

,,Oni žele Ugra-Nṛsimhadeva? Takva Božanstva su klesali prije 3 000 godina vrlo uzvišeni Sthāpatiyi. Postoji mjesto na putu za Mysore gdje je instaliran vrlo ljut Ugra-Nṛsimhadev. Demon Hiraṇyakaśipu je rastrgnut na Njegovom krilu i njegova crijeva se prosipaju preko cijelog oltara. Standard obožavanja je bio veoma visok. Postojala je procesija slonova i festival svakog dana. Ali, vremenom obožavanje je opalo. Danas je to mjesto kao grad duhova. Cijelo selo je napušteno. Niko tu ne može mirno živjeti. Da li je to ono što oni žele za svoj projekat?”

 

Sthāpati je odgovorio: ”Jako insistiraju. Stalno dolaze da razgovaraju sa mnom o tom Božanstvu. Izgleda da imaju problema s razbojnicima.” Pružajući svom Guru skicu Božanstva, rekao je: ,,To je Božanstvo koje žele." Njegov Guru je uzeo skicu i pogledao je znalački.

 

“Ah, to je Ugra kategorija”, rekao je, ,,Ali, Božanstvo u ovom raspoloženju se naziva Sthānu-Nṛsimha. On ne postoji na ovoj planeti. Čak i polubogovi na rajskim planetama ne obožavaju oblik kao ovaj. Da, ovo Božanstvo pripada Ugra kategoriji. Ugra znači ljut, vrlo, vrlo ljut. Postoji devet oblika u ovoj kategoriji. Svi su jako ljuti. Ovaj, koji oni žele je Sthānu Nṛsimha: izlazi iz stuba. Ne. Nemoj klesati ovo Božanstvo. Neće biti povoljno za tebe. S tobom ću o ovom razgovarati kasnije."

 

Nekoliko noći kasnije, Sthāpati je sanjao jedan san. U snu mu je došao Guru i rekao: ,,Za njih možeš klesati Sthānu-Nṛsimhu." Slijedećeg jutra dobio je pismo iz Kāñcī-Purama. Pismo je bilo od Sankaracarye i dao mu je neke upute u vezi renoviranja hrama. U dnu je bila fusnota. Pisalo je: ,,Za ISKCON možeš klesati Sthānu-Nṛsimhu."

 

Sthāpati mi je pokazao pismo i rekao: ,,Imam blagoslove svoga Gurua. Isklesaću vam Božanstvo." Bio sam preplavljen srećom. Platio sam mu unaprijed i upitao ga koliko mu je vremena potrebno da iskleše Božanstvo. Rekao je da će Božanstvo biti spremno za instalaciju za šest mjeseci. Vratio sam se u Śrī Dhām Māyāpur.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA  – H.G. Pańkajāńghri Prabhu

Head Pūjāri of Lord Nṛsiḿhadeva,

ISKCON, Śrī Dhām Māyāpur,

Nadia, West Bengal, India. Pin: 741313

Tel: [03472]  245 033

E-mail:  pankajanghri.acbsp@pamho.net

 

IMAGE: ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
02.05.2019.

ŚRĪ NṚSIḾHA CATURDAŚĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ NṚSIMHADEVA [FASTING TILL DUSK] – FOR COORDINATE OF SARAJEVO 17 MAY 2019 FRIDAY [FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 18 MAY 2019 – SATURDAY] [PART 2.1]

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA SLAYS THE KING OF THE DEMONS – GOSPODIN ŚRĪ NṚSIḾHADEVA UBIJA KRALJA DEMONA  

 

KOMENTAR: Po pitanjima naše zaštite u ovom materijalnom svijetu možemo govoriti posmatrano iz različitih aspekata i shodno vlastitim različitim karmičkim uslovljenostima i razinama svjesnosti, ali generalno, u ovom materijalnom svijetu, osim bhakta Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, danas rijetko ko da ima neku realnu zaštitu od svih nepovoljnih uticaja. Obično smo skoro svi kao glineni golubovi na strelištu i figurativno rečeno, može da nas ‘upuca’ skoro svako ko to poželi. Moguća su i razna druga jako nepovoljna karmička događanja, kao i novi izazovi, ratovi, zemljotresi, prirodne nepogode, neimaština, različite bijede i bolesti, te i svi drugi nepovoljni aranžmani po nas. Najčešće kod toga ne pomažu nikakva uobičajena privremena sredstva zaštite uobičajena u narodnim vjerovanjima, a pogotovo ne “crna umjetnost” [crna magija], kojoj pribjegavaju neuke i zlosretne osobe.  Specijalno zadnjih godina smo u baš specifičnim pročišćavajućim okolnostima. O nekim nepovoljnim događanjima, kao i o njihovom neutraliziranju i preventivnoj zaštiti od istih prvenstveno na vidljivoj – materijalnoj razini, te nekada povezano i sa višim, suptilnijim razinama bude povremeno ponešto dato u obliku kraćih najava na Facebook profilu, a detaljnije na blogu za vedsku astrologiju i Facebook page:

 

http://jyotisha.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Opet, za istinsku zaštitu preporučene su transcendentalne zaštite višeg ranga. Kod toga svakako treba pomenuti svakodnevno upućivanje molitvi, obožavanje i mantranje protekcionih vedskih mantri Gospodina  Nṛsiḿhadeva, specifične  manifestacije Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Jedna od tih poznatijih mantri je nešto duža, ali je zato jako djelotvorna i zove se Śrī Nṛsiḿha-Kavaca-Stotra. Data je u sedmom Pjevanju Śrīmad Bhāgavatama. Sadrži tridesetak stihova.

 

Pored svetih vedskih mantri kojima se obožava Gospodin  Nṛsiḿhadeva, najbolja je zaštita svakodnevno pažljivo mantranje bez uvreda Hare Kṛṣṇa mahā mantre minimalno 16 krugova i služenje duhovnog učitelja, sādhua i śāstra. Nekada se ne može dovoljno naglasiti – zaštićeni smo onoliko koliko imamo devocije prema Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi i u zavisnosti od toga kakav odnos imamo s Njegovim bhaktama -- vaiṣṇavama, specijalno naprednim bhaktama, te s Njegovim predstavnicima u ovom svijetu – vjerodostojnim duhovnim učiteljima ISKCON duhovnim učiteljima, ali u nekoj konačnici i prema svim živim bićima.

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa

Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma

Rāma Rāma Hare Hare

 

Na početku naših duhovnih traganja i na početnim razinama duhovne svjesnosti, ali nerijetko i kasnije u nekim posebnim situacijama u životu, kada smo zaista izloženi velikom pritisku spolja, pa čak i u slučajevima kada već godinama mantramo i prakticiramo još neki od 64 procesa predanog služenja i imamo izvjesnu razinu zaštite zavisno od razine predavanja, može se govoriti i o tome da je naš dobar stav s kojim pristupamo svemu oko sebe, često veoma dobra zaštita za nas. Samo, potrebno je najprije da definiramo šta je to – imati dobar stav prema svima i svemu oko nas, posmatrano s duhovne razine. To je detaljno objašnjano u vedskim spisima. Kada su u pitanju opasnosti ovog materijalnog svijeta u Śrīmad Bhāgavatamu 6.3.18 u smislu stiha, između ostaloga je rečeno:

 

“Ponekada se članovi pokreta svjesnosti Kṛṣṇe plaše predstojeće opasnosti svjetskog rata i pitaju šta će im se desiti ako dođe do rata. U svim opasnostima trebaju imati vjeru da će ih Viṣṇudūte [sluge Gospodina Viṣṇua] ili Svevišnja Božanska Osoba zaštititi. Kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyat. Materijalna opasnost nije namijenjena bhaktama. To je također potvrđeno u Śrīmad Bhāgavatamu. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām: u ovom materijalnom svijetu opasnost vreba na svakom koraku, ali nije namijenjena bhaktama koji su se potpuno predali Gospodinovim lotosovim stopalima. Čisti bhakte Gospodina Viṣṇua mogu biti sigurni u Gospodinovu zaštitu i sve dok su u ovom materijalnom svijetu trebaju neprestano predano služiti propovijedajući kult Śrī Caitanye Mahāprabhua i Gospodina  Kṛṣṇe, naime pokret svjesnosti Kṛṣṇe.”

 

Radi inspiracije i svakodnevnog proučavanja Śrīmad Bhāgavatama, na današnjem postu je prezentiran sadržaj Śrīmad Bhāgavatama 7.8 Summary. U ovom poglavlju se opisuje kako je Hiraṇyakaśipu  bio spreman čak da ubije svog sina Prahlāda Mahārāja i kako se Svevišnji Gospodin pojavio pred demonom kao Śrī Nṛkeśarī, polu-lav  polu-čovjek i ubio ga.

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA UBIJA KRALJA DEMONA.


Slijedeći uputstva Prahlāde Mahārāje, sinovi demona su postali privrženi Gospodinu Viṣṇu, Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Kada je ta privrženost postala očita, njihovi učitelji Ṣaṇḍa i Amarka su se jako uplašili da će njihova devocija prema Gospodinu sve više i više rasti. U bespomoćnom stanju su prišli Hiraṇyakaśipu i detaljno mu opisali posljedice  Prahlādinog propovijedanja. Kada je to čuo, Hiraṇyakaśipu je odlučio da ubije svog sina Prahlādu. Bio je toliko bijesan da je Prahlāda Mahārāja pao do njegovih stopala i rekao mnogo toga samo da bi ga umirio, ali nije mogao zadovoljiti svog demonskog oca. Kao tipični demon, Hiraṇyakaśipu  je počeo da proglašava sebe većim od Svevišnje Božanske Osobe, ali ga je Prahlāda Mahārāja izazvao rekavši da Hiraṇyakaśipu nije Bog. Počeo je slaviti Svevišnju Božansku Osobu, izjavljujući da je Bog sveprožimajući, da je sve pod Njegovom upravom i da niko nije jednak ili veći od Njega. Tako je zamolio svog oca da se preda svemoćnom Svevišnjem Gospodinu.

 

Što je više Prahlāda Mahārāja slavio Svevišnju Božansku Osobu, to više je u demonu rastao bijes. Hiraṇyakaśipu je upitao svog sina vaiṣṇavu da li je Bog prisutan u stubovima palate i Prahlāda Mahārāja je odmah prihvatio da je Gospodin, pošto je prisutan svuda, prisutan i u stubovima palate. Kada je Hiraṇyakaśipu čuo tu filozofiju od svog malog sina, ismijao je dječakovu izjavu kao govor djeteta i snažno udario pesnicom o stub.

 

Čim je udario o stub, začuo se zaglušujući zvuk. U početku, kralj demona Hiraṇyakaśipu  nije mogao vidjeti ništa osim stuba, ali da bi potkrepio Prahlādinu izjavu, Gospodin je izašao iz stuba u Svojoj čudesnoj inkarnaciji kao Nṛsiḿha, polu-lav polu-čovjek. Hiraṇyakaśipu je odmah mogao shvatiti da se Gospodinov čudesni oblik sigumo pojavio da bi ga ubio i tako se pripremio da se bori s oblikom polu-lava polu-čovjeka. Zabavljajući se, Gospodin se borio sa demonom neko vrijeme, a uvečer, na prelazu dana u noć, Gospodin je uhvatio demona, stavivši ga na Svoje krilo i ubio ga rastrgavši njegov trbuh Svojim noktima. Gospodin nije ubio samo Hiraṇyakaśipua, kralja demona, već i mnogo njegovih sljedbenika. Kada više nije bilo nikoga da se bori, Gospodin je ričući u gnjevu, sjeo na Hiraṇyakaśipuovo prijestolje.

 

Kada je Hiraṇyakaśipuovoj vladavini tako došao kraj, svi stanovnici univerzuma su osjetili olakšanje. Svako je bio preplavljen transcendentalnim blaženstvom. Potom su svi polubogovi, koje je predvodio Brahmā,  prišli Gospodinu. Među njima su se nalazile velike svete osobe iz reda naroda Pitā, Siddha, Vidyādhara, Nāgasa, te Manui, Prajāpatiyi, Gandharve, Cāraṇe, Yakṣe, Kimpuruṣe, Vaitālike, Kinnare i mnoga druga različita bića u ljudskom obliku. Svi su oni stajali nedaleko od Svevišnje Božanske Osobe i počeli upućivati molitve Gospodinu, koji je sjedio na prijestolju obasjan duhovnim sjajem.

 

REFERENCE:

 

Canto 7: The Science of God   Chapter 8: Lord Nṛsiḿhadeva Slays the King of the Demons

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 7.8 Summary

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 6.3.18

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

27.04.2019.

ŚRĪ NṚSIḾHA CATURDAŚĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ NṚSIMHADEVA [FASTING TILL DUSK] -- 17 MAY 2019 FRIDAY [PART 1.2]

 

STHĀPATYA VEDE  -- SILPA ŚĀSTRE

 

KOMENTAR: Napomena autora: “Prošli i današnji tekst su na bazi razgovora s H.G. Ātmatattva Dāsa Adhikāriyem.”

 

Bhaktama se dopao taj crtež, a H.G. Pańkajāńghri Prabhu se složio da Ga obožava. Rādhāpada Prabhu, bogati bhakta iz Kolkate [Calcutte] je ponudio da bude sponzor vajanja i instaliranja Božanstva. Izgledalo je da će pojavljivanje Gospodina Nṛsiḿhadeva u ISKCON Śrī Dhām Māyāpuru -- West Bengal India, biti jednostavno. Rādhāpada Prabhu je odmah dao 130 000 rupija i bilo je prihvaćeno da Božanstvo bude spremno za instalaciju za tri mjeseca.

 

Otišao sam u Južnu Indiju da organiziram stvari. Kṛṣṇinom milošću sam vrlo brzo našao poznatog Sthāpatiya [Sthāpatya Vede su Vede za arhitekturu, uređenje templova i vajarstvo]. Sthāpati ne izrađuje samo Božanstva, on je također stručnjak za arhitekturu templova i inžinjering. Čovjek je bio ljubazan sve dok nisam spomenuo da je Božanstvo koje želimo Ugra-Nṛsimha [kategorija Ugra – ljutito raspoloženje Gospodina Nṛsimhadeva]. Jasno nam je pokazao da odbija napraviti takvo Božanstvo. Otišao sam još do mnogih vajara za Božanstva, ali odgovor je bio uvijek isti: „Ne“. Mnogo sam proputovao između Māyāpura i Južne Indije, šest mjeseci je prošlo, ali se Gospodin Nṛsimhadeva još nije manifestirao u Svom obliku Božanstva.

 

H.G. Rādhāpada Prabhu je jako želio da vidi Gospodina Nṛsimhadeva instaliranog u Śrī Dhām Māyāpuru. Zamolio me je da opet posjetim prvog Sthāpatiya kod kojeg sam bio i da ga još jednom zamolim za naš slučaj. Ovaj put vajar je bio malo blaži i ponudio je da mi pročita odlomak iz Silpa Śāstre – to je vedski spis o skulpturama i arhitekturi templova, koji ima veze sa različitim oblicima Božanstava. Pročitao je naglas neke stihove, koji opisuju Gospodina Nṛsimhadeva. Serija stihova opisuje Njegovu čupavu grivu, kao plamenove vatre, Njegov tragajući pogled i Njegova koljena nagnuta naprijed sa jednom nogom iskoračenom, spreman da svakog časa iskoči iz stuba. Kada je to pročitao ostao sam zapanjen. To je bilo upravo ono što smo željeli. Pokazao sam mu skicu koju sam napravio. Bio je impresioniran i ponudio je da nacrta konture bazirane na opisu iz spisa, koji bi mi mogli pomoći kao vodič u mojim traganjima kako izvajati Božanstvo. Podsjetio me je da on ipak ne može da Ga iskleše. Trebala mu je sedmica dana da završi skicu i ona je bila veoma impresivna. Vratio sam se u Śrī Dhām Māyāpur i pokazao skicu autoritetima u templu. Svi su htjeli da baš taj Sthāpati iskleše Božanstvo. Opet sam otišao nazad u Južnu Indiju da ga pokušam ubijediti.

 

Stay Tuned. To Be continued.

 

REFERENCE:

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA  – H.G. Pańkajāńghri Prabhu

Head Pūjāri of Lord Nṛsiḿhadeva,

ISKCON, Śrī Dhām Māyāpur,

Nadia, West Bengal, India. Pin: 741313

Tel: [03472]  245 033

E-mail:  pankajanghri.acbsp@pamho.net

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
24.04.2019.

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 2.1.4

 

 

THE FIRST STEP IN GOD REALIZATION – PRVI KORAK U REALIZACIJI BOGA.

 

KAKO NEINTELIGENTNI  LJUDI ULUDO TRATE DRAGOCJENI LJUDSKI ŽIVOT.


 

NIKO NEĆE PREŽIVJETI OVU BORBU S MATERIJALNOM PRIRODOM. POVIJEST LJUDSKOG DRUŠTVA OVO ODLUČNO POTVRĐUJE, PA IPAK NEINTELIGENTNI LJUDI JOŠ UVIJEK PRETPOSTAVLJAJU DA ĆE U BUDUĆNOSTI MOĆI VJEČNO DA ŽIVE UZ POMOĆ MATERIJALNE NAUKE.

 

OVA OSKUDNA RAZINA ZNANJA KOJU POKAZUJE LJUDSKO DRUŠTVO JE SVAKAKO ZAVARAVAJUĆA I POSLJEDICA JE ZANEMARIVANJA PRIRODE DUŠE. OVAJ MATERIJALNI SVIJET POSTOJI SAMO KAO SAN USLIJED NAŠE VEZANOSTI ZA NJEGA; INAČE SE DUŠA UVIJEK RAZLIKUJE OD MATERIJALNE PRIRODE.

 

KOMENTAR: Smatra se da je religija bez filozofije fanatizam, a filozofija bez religije umna špekulacija. Da ne bi uludo protraćili ovaj ljudski život, moramo aktivirati svoju duhovnu inteligenciju. Opet, našu inteligenciju vode instrukcije duhovnog učitelja. Kaže se da onaj ko sam pokušava da shvati ezoterične tajne života bez uzimanja utočišta vjerodostojnog duhovnog učitelja -- ima najveću budalu za učitelja, a možemo slobodno nadodati i najveću budalu za učenika. Kada nekom velikom srećom i milošću uzmemo utočište bona fide duhovnog učitelja, ne samo da ćemo početi istinski duhovno napredovati, već ćemo  znatno poboljšati i standard života općenito. Materijalistički način života je sažeto ovdje opisan, a i kako neinteligentni ljudi uludo provode dragocjeni ljudski život.

 

dehāpatya-kalatrādiṣv   ātma-sainyeṣv asatsv api

teṣāḿ pramatto nidhanaḿ   paśyann api na paśyati

 

SYNONYMS: deha — body; apatya — children; kalatra — wife; ādiṣu — and in everything in relation to them; ātma — own; sainyeṣu — fighting soldiers; asatsu — fallible; api — in spite of; teṣām — of all of them; pramattaḥ — too attached; nidhanam — destruction; paśyan — having been experienced; api — although; na — does not; paśyati — see it.

 

Oni koji su lišeni znanja o ātma-tattvi [vidjeti predhodni stih 2.1.3] se ne raspituju o problemima života, jer su isuviše vezani za pogrešive ratnike [vojnike], kao što su tijelo, djeca i žena. Iako imaju dovoljno iskustva, ipak ne mogu da sagledaju njihovo neminovno uništenje.

 

SMISAO: Ovaj materijalni svijet se naziva svijet smrti. Svako živo biće, počevši od Brahme čiji život traje hiljade i milione godina, pa sve do virusa i bakterija, koji žive samo nekoliko sekundi, se bori za opstanak. Dakle, život je vrsta borbe sa materijalnom prirodom koja svakome nameće smrt. U ljudskom obliku života živo biće je dovoljno sposobno da shvati ovu veliku borbu za opstanak, ali pošto je isuviše vezano za članove porodice, društvo, zemlju, itd., želi da pobijedi nesavladivu materijalnu prirodu uz pomoć tjelesne snage, djece, žene, rodbine, itd. Iako posjeduje dovoljno iskustva o materijalnoj prirodi zahvaljujući prošlom iskustvu i prethodnim primjerima minulih predaka, ipak ne vidi da su takozvani borbeni ratnici [vojnici], kao što su djeca, rodbina, društvo i zemljaci isto tako pobjedivi u velikoj bici. Treba da preispitamo činjenicu da je naš otac, ili otac našeg oca već mrtav i da ćemo i mi sami sigurno umrijeti, a slično tome će i naša djeca, koja će biti očevi svoje djece, isto tako umrijeti poslije izvjesnog vremena. Niko neće preživjeti ovu borbu s materijalnom prirodom. Povijest ljudskog društva ovo odlučno potvrđuje, pa ipak neinteligentni ljudi još uvijek pretpostavljaju da će u budućnosti moći vječno da žive uz pomoć materijalne nauke. Ova oskudna razina znanja koju pokazuje ljudsko društvo je svakako zavaravajuća i posljedica je zanemarivanja prirode duše. Ovaj materijalni svijet postoji samo kao san uslijed naše vezanosti za njega; inače se duša uvijek razlikuje od materijalne prirode. Veliki okean materijalne prirode je uzburkan talasima vremena, a takozvani uslovi života su poput mjehurića morske pjene, koji nam izgledaju kao da su naše tijelo, žena, djeca, društvo, zemljaci, itd. Uslijed nedovoljnog znanja o pravom ja, pobijeđeni smo silinom našeg neznanja, pa na taj način narušavamo dragocjenu snagu ljudskog života u uzaludnoj potrazi za trajnim životnim uslovima, koje je nemoguće naći u materijalnom svijetu.

 

Naši prijatelji, rodbina, takozvane žene i djeca ne samo što su nepouzdani, već su i zbunjeni spoljašnjim čarima materijalnog života [materijalne egzistencije] i kao takvi ne mogu nas spasiti. Ali ipak pomišljamo da smo bezbjedni u krugu porodice, društva ili zemlje.

 

Čitav materijalistički napredak ljudske civilizacije je poput ukrašavanja mrtvog tijela. Svako od nas je kao mrtvo tijelo, koje traje samo nekoliko dana, pa ipak čitava energija ljudskog društva se uludo troši na ukrašavanje leševa. Śukadeva Gosvāmī ističe dužnost ljudskog bića pošto je ukazao na pravi položaj zbunjujućih ljudskih aktivnosti [koje dovode u zabludu]. Oni koji su lišeni znanja o ātma-tattvi su zavedeni na pogrešan put, dok oni koji su bhakte Gospodma i koji su savršeno spoznali transcendentalno znanje, nisu zbunjeni.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter 1: The First Step in God Realization

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.1.4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ JAGANĀTHA RATHA YĀTRĀ – 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
21.04.2019.

ŚRĪ NṚSIḾHA CATURDAŚĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ NṚSIMHADEVA [FASTING TILL DUSK] -- 17 MAY 2019 FRIDAY [PART 1.1]


RAĐA SE ŽELJA ZA BOŽANSTVOM GOSPODINA ŚRĪ NṚSIḾHADEVA. 

 

KOMENTAR: Uskoro, 17 maja 2019 je velika vaiṣṇavska svetkovina Śrī Nṛsiḿha   Caturdaśī – Appearance of Lord Śrī Nṛsimhadeva [fasting till dusk – post do sumraka] za koordinate Sarajeva. Tim povodom biće prezentirani dijelovi knjige, koju je napisao  H.G. Pańkajāńghri Prabhu – glavni pūjāri Gospodina Śrī Nṛsimhadeva u Śrī Dhām Māyāpuru, u kojoj je na jednostavan i interesantan način prezentirana povijest manifestiranja moćnog Božanstva Gospodina Śrī Nṛsimhadeva u Śrī Dhām Māyāpuru, a zavisno od aranžmana i drugih okolnosti biće objavljeni još neki prigodni sadržaji na drugim blogovima.

 

RAĐA SE ŽELJA ZA BOŽANSTVOM GOSPODINA ŚRĪ NṚSIḾHADEVA. 

 

Dana 24 marta 1984 godine u 12:20, trideset i pet razbojnika naoružanih oružjem i bombama su napali Śrī Dhām Māyāpur Candrodaya Mandir. Uznemirili su bhakte i prijetili im izrugujući se. Ali, najveći šok je bio kada su razbojnici odlučili da ukradu Božanstva Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrīla Prabhupāda. Bhakte su neustrašivo izazvali napadače. Kako su mogli gledati kako odnose Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrīla Prabhupāda? Ispaljeno je nekoliko hitaca i nekoliko razbojnika je palo, a njihov plan je osujećen. Śrīla Prabhupāda je bio spašen, ali to prelijepo Božanstvo Śrīmatī Rādhārāṇī više neće krasiti glavni oltar.

 

Ovaj incident je zaista uznemirio umove bhakta. Oni, koji su bili uključeni u menađment, bili su naročito zabrinuti kako da dođu do stalnog rješenja ovog problema. Ovo nije bio prvi put da su se bhakte suočavali sa nasiljem i uznemirenjima u Śrī Dhām Māyāpuru. Bhavananda Prabhu, koji je bio pomoćnik direktora ISKCON Śrī Dhām Māyāpur, predložio je da bude instalirano Božanstvo Gospodina Nṛsiḿhadeva. Kada su razbojnici svojevremeno prijetili bhaktama u Yoga-Pīṭhu, Śrīla Bhaktivinoda Thākura i Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura [sin Śrīla Bhaktivinode Ṭhākura] su odmah instalirali Božanstvo Śrī Śrī Lakṣmī-Nṛsiḿhadeva. Poslije toga, više nije bilo uznemirenja. Drugi bhakte nisu toliko žudili da tako blisko slijede njihova lotosova stopala. Pūjāri mora biti naiṣṭika-brahmacārī [u celibatu od rođenja], a obožavanje Gospodina Nṛsiḿhadeva mora biti veoma striktno i regulirano. Ko bi mogao biti spreman da Ga obožava?

 

Uprkos takvom oklijevanju Bavananda Prabhu je bio entuzijastičan da dovede Gospodina Nṛsiḿhadeva  u Śrī Dhām Māyāpur. Zamolio je Bhaktisiddhāntu Prabhua i mene da nacrtamo neke skice. Jednog je dana sasvim sponatno rekao da bi noge Božanstva trebale biti nagnute, spremne da skoči. Njegovi prsti bi trebali biti savijeni, a vatra bi trabala izlaziti iz Njegove glave. Skicirao sam Božanstvo u tom raspoloženju.

 

Stay Tuned. To Be continued.

 

REFERENCE:

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA  – H.G. Pańkajāńghri Prabhu

Head Pūjāri of Lord Nṛsiḿhadeva,

ISKCON, Śrī Dhām Māyāpur,

Nadia, West Bengal, India. Pin: 741313

Tel: [03472]  245 033

E-mail:  pankajanghri.acbsp@pamho.net

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- LORD ŚRĪ NṚSIMHADEVA
20.04.2019.

THE ACTIVITIES OF SĀKṢI-GOPĀLA -- AKTIVNOSTI SĀKṢI-GOPĀLA [PART 1]

 

 

POWER OF THE PROMISE – SNAGA OBEĆANJA

 

KOMENTAR: Snaga obećanja je velika i mora se itekako ispoštovati. To je sastavni dio vedske kulture i inače kulture dobrog druženja, ali to je ujedno i sastavni dio praktičnog života svih nas. U današnje vrijeme degradacije svih opće priznatih ljudskih vrijednosti, moramo znati da karmički bumerang itekako funkcionira u praksi, znali mi za isto ili ne.  Kako znamo, uporedo s generalno općom degradacijom svih ljudskih vrijednosti u svijetu, javlja se i povećana osjetljivost na misli, govor i aktivnosti svih drugih ljudi s kojima imamo neku vrstu kontakta. Tako, ako očekujemo da i drugi ispoštuju svoja obećanja prema nama, moramo i sami ispunjavati obećanja, a ono što možda nećemo moći ispuniti ne treba ishitreno ni obećavati. Jedna od poenti je i da moramo stajati iza svojih izjava. S druge strane, svi imamo neke sposobnosti, samo ih treba staviti u funkciju prema Svevišnjem Gospodinu i osobama kojima je to zaista potrebno.

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura u svojoj Amṛta-pravāha-bhāṣyi sažeto je opisao sadržaj petog poglavlja na slijedeći način. Nakon što je prošao kroz Yājapuru, Śrī Caitanya Mahāprabhu je stigao u gradić Kaṭaku [Cuttak] i posjetio templ Sākṣi-Gopāla. Tamo je od Śrī Nityānande Prabhua čuo priču o Sākṣi-Gopālu.

 

Jednom su živjela dvojica brāhmaṇa  u mjestu poznatom kao Vidyānagara. Jedan je bio star, a drugi mlad. Nakon što su obišli razna mjesta hodočašća, na kraju su došli u  Vṛndāvanu. Veoma zadovoljan sa mlađim brāhmaṇom, koji ga je služio, stari brāhmaṇa je poželio da mu da svoju najmlađu kćer za ženu. Tako je u Vṛndāvanu dao obećanje mladom brāhmaṇi pred Božanstvom Gopāla, koje je bilo svjedok. Kada su se vratili u Vidyānagaru, mladi brāhmaṇa je postavio pitanje o ženidbi, ali stari brāhmaṇa je zbog obaveza prema prijateljima i ženi odgovorio da se ne može sjetiti obećanja. Mladi brāhmaṇa se zbog toga vratio u Vṛndāvanu i ispričao čitavu priču Gopālajīyu. Tako je Gopālajī, koga je mladić obavezao svojim predanim služenjem, krenuo s njim u južnu Indiju. Gopālajī je hodao iza mladog brāhmaṇe, koji je mogao čuti zvuk zvončića na Njegovim nanogvicama. Kada su se svi ugledni ljudi Vidyānagare okupili, Gopālajī je posvjedočio da je stariji brāhmaṇa dao obećanje. Tako je bilo obavljeno vjenčanje. Kasnije je kralj te zemlje sagradio divan templ za Gopāla.

 

Nakon toga, kralj Kaṭake je uvrijedio kralja Puruṣottama-deva iz Orisse, odbivši da mu da svoju kćer za ženu i nazvavši ga čistaćem Gospodina Jagannātha. Kralj Puruṣottama-deva  je zbog toga napao kralja Kaṭake i pobijedio ga uz pomoć Gospodina Jagannātha. Tako je preuzeo brigu o kraljevoj kćerki i državi Kaṭaki. Gopālajī je tada bio prenijet u gradić Kaṭaku, obavezan predanim služenjem kralja Purusottame.


Nakon što je čuo ovu priču, Śrī Caitanya Mahāprabhu je posjetio templ Gopālajīya  u velikom zanosu ljubavi prema Bogu. Iz Kaṭake je otišao u Bhuvaneśvaru i tamo posjetio templ Śive. Tako je postepeno stigao u Kamalapuru i na obali reke Bhārgī  posjetio templ Śive, gdje je Svoju dandu [sannyāsi štap] povjerio Nityānandi Prabhu. Međutim, Nityānanda Prabhu je slomio štap na tri dijela i bacio ga u rijeku Bhārgī kod mjesta poznatog kao Āṭhāranālā. Naljutivši se što Mu štap nije bio vraćen, Śrī Caitanya Mahāprabhu je ostavio društvo Nityānande Prabhua i sam otišao da posjeti templ Jagannātha.

 

STIH 1

 

padbhyāṁ calan yaḥ pratimā-svarūpo

brahmaṇya-devo hi śatāha-gamyam

deśaṁ yayau vipra-kṛte ’dbhutehaṁ

taṁ sākṣi-gopālam ahaṁ nato ’smi

 

SYNONYMS: padbhyām — by the two legs; calan — walking; yaḥ — one who; pratimā — of the Deity; svarūpaḥ — in the form; brahmaṇya-devaḥ — the Supreme Lord of brahminical culture; hi — certainly; śata-āha — in one hundred days; gamyam — to be passed over; deśam — the country; yayau — went; vipra-kṛte — for the benefit of a brāhmaṇa; adbhuta — most wonderful; īham — activity; tam — unto that; sākṣi-gopālam — the Gopāla known as the witness Gopāla; aham — I; nataḥ asmi — offer respectful obeisances.

 

Odajem svoje ponizno poštovanje Svevišnjoj Božanskoj Osobi [brahmaṇya-devi], koja se pojavlia kao Sākṣi-Gopāla da bi pružila dobrobit brāhmaṇi. Gospodin je stotinu dana putovao zemljom prešavši put sopstvenim nogama. Tako su Njegove djelatnosti čudesne.

 

STIH 2

 

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda

jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

 

SYNONYMS: jaya — all glories; jaya — all glories; śrī-caitanya — to Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; jaya — all glories; nityānanda — to Lord Śrī Nityānanda Prabhu; jaya — all glories; advaita-candra — to Advaita Ācārya; jaya — all glories; gaura-bhakta-vṛnda — to the devotees of Lord Caitanya Mahāprabhu.

 

Sva slava Gospodinu Śrī Caitanyi Mahāprabhu! Sva slava Gospodinu Nityānandi Prabhu! Sva slava Śrī Advaiti Ācāryi! Sva slava bhaktama Śrī Caitanye Mahāprabhua.

 

STIH 3

 

calite calite āilā yājapura-grāma

varāha-ṭhākura dekhi’ karilā praṇāma

 

SYNONYMS: calite calite — walking on and on; āilā — reached; yājapura-grāma — the village of Yājapura-grāma; varāha-ṭhākura — the temple of Varāhadeva; dekhi’ — seeing; karilā — offered; praṇāma — obeisances.

 

Nakon dužeg hodanja, Śrī Caitanya Mahāprabhu  i Njegovi pratioci su stigli u Yājapur, koji se nalazi na rijeci Vaitaraṇī. Gospodin je tamo posjetio temple Varāhadeva i odao Mu Svoje poštovanje.

 

STIH 4

 

nṛtya-gīta kaila preme bahuta stavana

yājapure se rātri karilā yāpana

 

SYNONYMS: nṛtya-gīta — dancing and chanting; kaila — executed; preme — in love of Godhead; bahuta — various; stavana — prayers; yājapure — in the village of Yājapura; se rātri — that night; karilā — did; yāpana — passing.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je u templu Varāhadeva pjevao, plesao i upućivao molitve. Tu noć je proveo u templu.

 

STIH 5

 

kaṭake āilā sākṣi-gopāla dekhite

gopāla-saundarya dekhi’ hailā ānandite

 

SYNONYMS: kaṭake — in the town of Kaṭaka (Cuttack); āilā — arrived; sākṣi-gopāla — the witness Gopāla; dekhite — to see; gopāla — of the Deity of Gopāla; saundarya — the beauty; dekhi’ — seeing; hailā — became; ānandite — very much pleased.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je nakon toga otišao u gradić Kaṭaku da posjeti templ svjedoka Gopāla. Kada je vidio ljepotu Božanstva Gopāla bio je veoma zadovoljan.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Madhya-līlā        Chapter 5: The Activities of Sākṣi-gopāla

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 5 - Summary & Madhya 5.1-5

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

 

 

15.04.2019.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 7]


ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM AUTHORITATIVELY DESCRIBES THE FUTURE OF OUR PLANET -- ŚRĪMAD BHĀGAVATAM AUTORITATIVNO  OPISUJE  BUDUĆNOST  NAŠE PLANETE

 

KOMENTAR: Potrebno je povremeno se fokusirati na proučavanje tekstova ovakve vrste iz Śrīmad Bhāgavatama, koji detaljno opisuju budućnost naše planete Zemlje. Za sve zainteresirane, koji možda ne mogu doći do tekstova izravno iz Śrīmad Bhāgavatama, zbog aktuelnosti, povremeno će biti ponovo objavljeni neki od već datih nastavaka na ovom blogu iz mini serije pod nazivom kao u naslovu. Na istima će po potrebi biti urađene neke sitnije korekcije, shodno aktuelnostima i vremenu  u kome živimo. Ova mini serija bona fide vedskh proročanstavaa je već prezentirana od 24 januara 2014 [Part 1] do 6 juna 2018 [Part 28], ali je vjerovatno mnogi zainteresirani nisu stigli pratiti.

 

Kao što možemo vidjeti kroz svakodnevna događanja u našim životima, proročanstva za Kali yugu navedena u Śrīmad Bhāgavatamu i drugim Purāṇama se već uveliko ostvaruju. Dakle, za upućene uopće nema dileme, je li to tako, ili nije i hoće li baš sve biti tako kako je opisano.

 

Primjera radi, da spomenemo jedan od mnogobrojnih segmenata naše sadašnjosti i budućnosti, od kuda često i dolaze svi problemi u društvu. U svakodnevnoj upotrebi su brojna lažna i privremena tjelesna imenovanja, koja dolaze od fols-ega i tjelesnih koncepcija života “Ja” i Moje” i “Moje Sunce”, “Moja nacija”, Moj Bog”,   etc. A, u stvari ništa nije naše. Sve dobijamo na privremenu upotrebu u ovom životu od Svevišnje Božanske Osobe.

 

Znamo da ponašanje današnjih vladajućih krugova u svijetu uveliko nadmašuje i najcrnje prognoze, odnosno da su neke kvalifikacije u Śrīmad Bhāgavatamu čak i preblago izrečene. Zašto je to tako? Ima više razloga za to da je ponašanje samoproglašenih lidera društava u mnogim zemljama u svijetu pod krinkom demokratskih izbora, većinom beskrupulozno i da su uglavnom potpuno odvojeni od naroda i njegovih stvarnih potreba, u nekim slučajevima ponašanje je čak i demonskog karaktera.

 

Generalni razlog je svakako nepoznavanje, ili neprihvatanje pravog gospodara Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i rad za iluzornog gospodara mammona, te svakodnevno zaplitanje sve više u začarani karmički krug uslijed nedozvoljenih aktivnosti za ljudsku rasu. Tako, većina toga dolazi zbog pogrešnog slijeđenja onih palih vođa ljudskog društva i ostalih vrsta varalica, pa nerijetko i onih koji se bave crnom umjetnošću [crnom magijom].

 

Današnje generacije i dalje pogrešno uče povijest svijeta. Ne ide se dalje od nekoliko stoljeća unazad. Nisu upućeni da smo svi potekli od naših pra-pra-pra predaka iz Indije i tadašnjeg ogromnog svjetskog Ayanskog carstva, kojim su vladali pobožni vladari i samorealizirane svete osobe. Na neki način moramo pokušati, a zatim i istrajati na tom putu, da u sredinama u kojima živimo educiramo srodne duše s kojima se inače družimo i komuniciramo i prenesemo im dio svojih iskustava. Između ostaloga treba uvijek otvoreno upozoravati da svi prevarni vođe i svi oni koji zavode druge ljude usmjeravajući ih ka putu uništenja idu na sisteme paklenih planeta u idućem životu, ali također i njihovi sljedbenici. U tu svrhu moramo iskoristiti i sva raspoloživa sredstva, koja nam stoje na raspolaganju, svakako i mogućnosti koje pruža internet.

 

STIH 12.2.7

 

Kako će se Zemlja prepuniti izopačenim stanovništvom, bilo ko iz bilo koje društvene klase, koji će se pokazati kao najjači, moći će dobiti političku moć.

 

STIH 12.2.8

 

Izgubivši svoje žene i posjede od pohlepnih i nemilosrdnih vladara, koji neće biti bolji od običnih lopova, građani će pobjeći u planine i šume.

 

STIH 12.2.9

 

Izmučeni  glađu  i  pretjeranim  porezom,  ljudi  će  posegnuti  za jedenjem  lišća,  korijenja,  leševa životinja,  divljeg  meda,  voća,  cvijeća  i sjemenja. Pogođeni sušom, potpuno će biti uništeni.

 

SMISAO:  Śrīmad Bhāgavatam autoritativno  opisuje  budućnost  naše planete. Kao što se list osuši, uvene i raspadne nakon što se odvoji od biljke ili stabla, tako i ljudsko društvo uvene i raspadne se u nasilju i kaosu  kada  se  odvoji  od  Svevišnjeg  Gospodina.  Bez  obzira  na  naše kompjutere i rakete, ako Svevišnji Gospodin ne pošalje kišu, mi ćemo gladovati.

 

STIH 12.2.10

 

Građani će strašno patiti od hladnoće, vjetra, vrućine, kiše i snijega. Također će ih mučiti svađe, glad, žeđ, bolesti i razna uznemirenja.

 

STIH 12.2.11

 

Maksimalna  dužina  ljudskoga  života  u  Kali-yugi  biće  pedeset godina.

 

STIH 12.2.12-16

 

Kada doba Kali završi, tijela svih bića će se drastično smanjiti, a vjerska  načela  onih  koji  slijede  varṇāśramu [društveni sistem] će  nestati.  Ljudsko društvo će potpuno zaboraviti Vede, a takozvana religija će većinom biti ateizam. Kraljevi će većinom biti lopovi, zanimanje ljudi krađa, laganje i nepotrebno nasilje, a svi će društveni redovi biti svedeni na niže klase od  śūdra. Krave će biti poput koza, duhovna utočišta se neće razlikovati od svjetovnih kuća, a obiteljske veze će ostati samo unutar braka. Većina biljaka će biti sitna, a stabla će izgledati kao patuljasto śamī drveće. Oblaci će biti puni munja, domovi neće biti pobožni, a svi ljudi će postati kao magarci. U to će se vrijeme na Zemlji pojaviti Svevišnja Božanska Osoba. Djelujući snagom čiste duhovne vrline spasit će vječnu religiju.

 

SMISAO: Ono što je značajno, što ovi stihovi naglašavaju, jest da će većina takozvanih religija u ovom dobu biti ateizam [pāsaṇḍa-pracure dharma].  Potvrda  predviđanja navedenih u Śrīmad Bhāgavatamu  jeste i  odluka  Vrhovnog suda Sjedinjenih Država u kojoj stoji da se religijom može smatrati i sistem vjerovanja  u  kojem  ne  postoji  vrhovno  biće.  Dakle,  mnogi ateistički, voidistički sistemi vjerovanja, često uvezeni s Istoka, privlače pažnju  savremenih  ateističkih  naučnika,  koji  pronalaze  sličnosti između istočnjačkog i zapadnjačkog voidizma u modernim, ezoteričnim knjigama.

 

Ovi stihovi živo opisuju mnoge odvratne simptome doba Kali. I na kraju ovog doba pojavit će se Gospodin  kao Kalki [Avatar] kako bi demonske osobe uklonio s lica Zemlje.

 

Canto 12: The Age of Deterioration         Chapter 2: The Symptoms of Kali-yuga

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 12.2.7 – 12.2.16

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- BHIṢMA PAÑCAKA – 30 OCTOBER 2017 https://www.facebook.com/Jayapatakaswami/
05.04.2019.

CHANGES ARE COMING THEIR WAY WHEN WE ALLOW THEM [TO COME] -- PROMJENE DOLAZE SAME KADA IM TO DOPUSTIMO [PART 1]

 

NAŠ DOBAR PRIMJER U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU JE NAJBOLJA SVJETILJKA ZA DRUGE, MOĆNIJA OD BILO KAKVIH IZREČENIH RIJEČI I UPUTA. SMATRA SE DA ONO ŠTO USPJEŠNI LJUDI RADE, TO DRUGI LJUDI OBIČNO SLIJEDE.

 

PREPORUČLJIVO JE DA S VREMENOM POSTANEMO NIMITTA MĀTRAM -- INSTRUMENT U BOŽIJIM RUKAMA.

 

DOBRO JE PERCEPIRATI – S KAKVIM SE ENERGIJAMA DRUŽIMO, TAKVE ĆE I DA NAS VIJAJU TOKOM DANA I NOĆI.

 

Ovo je skroman pokušaj da na ovu temu gledamo kroz različite kulturne naočale, kao što bi se reklo. Tema je jako komleksna [kao i sve uostalom] i mnogo toga zavisi od naših mnogobrojnih karmičkih predodređenosti, truda i vremena koje svakodnevno ulažemo u pročišćavanje srca, dostizanje transcendentalnih vedskih znanja višeg ranga i uspostavljanje stalne duhovne prakse -- sādhane, pa tako i od trenutne razine naše svjesnosti, kao i specijalno od milosti i blagoslova koje primamo, ili ne primamo. Kaže se da je milost Svevišnjeg Gospodina bezuzročna, ali poenta je da nema materijalnog uzroka.

 

U duhovnom životu, ali i u životu općenito, moramo uvijek biti spremni na promjene -- male, velike, iznenadne, te paralelno s njima i na stalne sitnije korekcije. Obično se smatra, kada dođe do veće iznenadne promjene u našem životu, to praktički znači direktno uplitanje Svevišnjeg Gospodina, ili Svemirske Imperije, ili viših autoriteta u univerzumu, kako god mi to posmatrali. Kada se to dešava u našim životima – znajmo da su to veliki blagoslovi i milost za nas, iako nekada neke veće iznenadne promjene mogu izgledati pomalo teške [heavy] za naše krhke duše.

 

U životu ćemo morati postepeno naučiti razlikovati karmičke reakcije i kasnija događanja, koja dolaze kao posljedica  [faktura] za naša ishitrena, agresivna postupanja i griješne aktivnosti, potekle od fols-ega i neovladanog uma, te želja za raznovrsnim čulnim uživanjem, želja za iskorištavanjem i kontroliranjem drugih, kao i od vezanosti za prolazna tjelesna imenovanja, etc. -- od onih generiranih prema višem uređenju radi našeg postepenog pročišćavanja, duhovnog napredovanja i oslobađanja od materijalističkih koncepcija i vezanosti. Specifičan problem u svakodnevnim interakcijama kroz odnose, često s nesagledivim posljedicama, pored ostaloga može da predstavlja i pokušaj nametanja pogrešnjih stavova drugima, specijalno duhovno naprednim osobama. Znajmo da se nećemo dobro provesti, vjerovatno ćemo ubrzo dobiti oštre reakcije za takve aktivnosti, a izgubićemo i sve blagoslove osobe. Upitajmo se češće šta želimo: da smo u pravu ili blagoslove?   

 

Generalno gledano, mi ne trebamo pokušavati promijeniti druge ljude, to obično nije u našem domenu, to je u nadležnosti viših autoriteta. Osim, ako smo zaista kvalificirani i želimo pomoći drugima, tada je dobro predočiti istinu i pojedine segmente vedskog znanja višeg ranga zainteresiranim ljudima na jedan prikladan način. Pri tome treba imati u vidu da to po mogućnosti uvijek bude shodno mjestu, vremenu i drugim okolnostima [deśa-kāla-pātra]. Prvenstveno trebamo sebe mijenjati na bolje, a to je već dug proces. Obično je popriličan spisak kod svakoga od nas šta treba mijenjati, ali jedna od ecencijalnijih stvari je početi lagano mijenjati duboko ukorijenjeni mentalitet iskorištavanja drugih. Možemo reći da se na to veže podosta ostalog, a tu su i lažna prolazna tjelesna imenovanja i različite druge mis-koncepcije, etc. Sve su to mnogobrojne saḿskāre [saḿskāras], ili duboko ukorijenjeni obrasci ponašanja iz naših prošlih života, a koji mogu izaći iz podsvijesti na površinu dana u najnezgodnijem trenutku. Za veliku većinu ljudi, koji su više praktičari nego duhovni tragači, imanje prošlih života je obično velika enigma, povezana i s izraženim nevjerovanjem u isto zbog neimanja duhovne edukacije.

 

Mi smo kreirani tako da jedni drugima pomažemo, da imamo  neku vrstu razmjene i to je onda dobra prilika za postepeno napredovanje u duhovnom životu i životu uopće. Generalno, jedna osoba, ma koliko bila napredna, obično nikada ne dobija sve moguće blagoslove i punomoć za sve. Obično svako od nas ima punomoć samo za određeno polje aktivnosti, ili eventualno u rijetkim slučajevima za dva ili više polja. Zašto? To nam onda prirodno diktira, ako smo imalo introspektivni, da uspostavimo  neku vrstu razmjene s drugim ljudima, dakako uz neophodnu dozu tolerancije. Kaže se, kakav odnos imamo s drugim živim bićima -- takav je i naš odnos sa Svevišnjim Gospodinom. Dakako, ovo funkcionira i u obratnom smjeru -- kakav je naš odnos sa Svevišnjim Gospodinom Kṛṣṇom -- takav je i naš odnos s drugima.

 

Naš dobar primjer u svakodnevnom životu je najbolja svjetiljka za druge, moćnija od bilo kakvih izrečenih riječi i uputa. Smatra se da ono što uspješni ljudi rade, to drugi ljudi obično slijede.

 

Uobičajeno, pokušaji korigiranja imaju smisla jedino kada želimo nekome zaista pomoći i to na adekvatan način, ali zaista pomoći. Tada moramo uzeti u obzir mnogo faktora: starosnu dob osobe, poziciju u društvu i u duhovnom životu, pol osobe, socijalnu kartu, obrazovanje, trenutnu razinu duhovne edukacije, fizičko i psihičko zdravlje, karmičke predispozicije iz predhodnih života, trud i vrijeme koje osoba ulaže u pročišćavanje i dostizanje stalne duhovne prakse-sādhane, količinu milosti i blagoslova koje neko dobija ili nedobija, etc. Ali, vjerovatno da je najvažnije  ono što nosimo u svom srcu. Kod svakog razmatranja vlastitih i aktivnosti drugih ljudi u društvenom i duhovnom životu, uvijek uzmimo u obzir da u savršenim društvenom uređenju, društveni i duhovni život  postaju identični. A trenutna razina svjesnosti razina nekoga može se procijeniti po tome šta radi 24 sata dnevno, gdje usmjerava većinu svojih energija, te na kojoj je razini odvojenosti od materijalnih koncepcija života, ili drugačije rečeno koliko stvari iz materijalnog svijeta upotrebljava za služenje, odnosno koliko ima devocije za Svevišnjeg Gospodina. Dobro je percepirati – s kakvim se energijama družimo, takve će i da nas vijaju tokom dana i noći.

 

Znači, neophodno je da imamo dobar stav i da smo sagledali što više elemenata da bi nekome eventualno dali određenu sugestiju za promjene na bolje. Inače, desiće se neminovno, jako ćemo uznemiriti osobu, navući ćemo negativne karmičke reakcije u doglednoj budućnosti, a sem toga i trenutno ćemo vjerovatno dobiti odgovarajuće reakcije, ali i neke nepovoljnosti od osobe koju korigiramo, kako je već pomenuto. Pošto svako živo biće ima Nad-Dušu u svom srcu kao i mi, žestoko će se usprotiviti svakom našem pokušaju za korigiranjem, pogotovo ako nas dotična osoba smatra inferiornijim od sebe, a da mi to i ne primjećujemo. Ne kaže se zabadava, kada kritikujemo nekoga, okrenućemo pola univerzuma protiv sebe, a sve naše dobre osobine će preći na kritikovanu osobu, a loše osobine te osobe na nas.

 

Također, kritikovanjem na duhovnim razinama, u stvari pravimo ožiljke na transcendentalnom tijelu Svevišnje Božanske Osobe Gospodina Kṛṣṇe i reakcije su neminovne, kako na vidljivom planu naše egzistencije, tako i na suptilnom planu i u duhovnom životu specijalno. U ekstremnim slučajevima možemo doživjeti i pad s duhovne razine na koju smo dospjeli dugogodišnjim velikim trudom. Blupnućemo! Bluuuuuuup!!! A, kasnije je iznimno teško, ponovo se vratiti na razinu na kojoj smo prije bili.

 

Mi ne treba da tražimo greške u drugima, jer smo i sami okean grešaka. A u svakodnevnoj praksi, mi obično to i radimo, tražimo greške u drugima, da bi druge eventualno ponizili, ili čak porušili iz temelja, a sebe uzvisili. To dolazi od želje za slavljenjem od strane drugih i pridobijanja što više vlastitih sljedbenika. U spisima se kaže da je zadnja materijalna želja koje se moramo osloboditi prije nego što duša probije omotač ovog materijalnog univerzuma i napusti ga – osloboditi se želje za sljedbenicima. Sve ostale naše materijalne želje, želje za čulnim uživanjem svih vrsta, etc. možemo možda nekako uspjeti transcendirati i okrenuti ka Svevišnjem Gospodinu, ali ova ostaje posljedna i najteža je za odraditi.

 

E sada, neko može možda reći -- vidi, ja mogu da ogovaram i kritikujem koga stignem i niko mi ništa ne može, ali to je velika zabluda. Ubrzo će nas reakcije za naše prošle nepovoljne aktivnosti nepogrešivo naći, a stižu u tačno određenom trenutku, tu nema greške, tačno u zakazani čas i minut. Zakoni karme su oštri, čak surovi, ali pravedni i vrijede za svakoga bez iznimke. Primjera radi, za verbalni napad na osobu i jako uznemirenje, najmanje što možemo očekivati je još oštrije uzvraćanje, kao bumerang i to od više osoba i najednom se počnemo pitati -- šta to bi? Zaboravimo u čas da smo samo prije malo nekog vremena neku osobu jako uznemirili i još se naslađivali patnji osobe i osjećaju krivice, koju smo joj stvorili. Često to uzvraćanje može doći od sasvim nepoznatih ljudi, koji nemaju veze s našim ishitrenim I nepromišljenim postupanjima, samo su instrument u Božijim rukama, ali također i od naših dragih osoba, tako da više zaboli, te da konačno počnemo shvatati u čemu je poenta. Dobro je početi postepeno shvaćati da ćemo daleko više uspijevati u ovom svijetu, kada nastojimo da u svim okolnostima postanemo instrument u Božijim rukama [nimitta mātram].

 

Kako je već rečeno na početku, ovo su samo neke od natuknica, a tema je jako kompleksna i trebaće obuhvatiti još i niz drugih poenti u slijedećim nastavcima.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- JHULAN YĀTRĀ – 21 AUGUST 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412

Stariji postovi

<< 05/2019 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
276451

Powered by Blogger.ba