UNLIMITED ZONE

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

23.06.2017.

RATHA-YĀTRĀ – 25 JUNE 2017 SUNDAY – DVITĪYA [PART 1]THE ECSTATIC DANCING OF THE LORD AT RATHA-YĀTRĀ -- GOSPODINOVO ZANOSNO PLESANJE NA RATHA - YĀTRI  

 

THE ECSTATIC DANCING OF THE LORD AT RATHA-YĀTRĀ

 

A summary of this chapter is given by Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura in his Amṛta-pravāha-bhāṣya as follows. After bathing early in the morning, Śrī Caitanya Mahāprabhu saw the deities (Jagannātha, Baladeva and Subhadrā) get aboard their three cars. This function is called Pāṇḍu-vijaya. At that time, King Pratāparudra took a broom with a golden handle and began to cleanse the road. Lord Jagannātha took permission from the goddess of fortune and then started in the car for the Guṇḍicā temple. The road to the temple led along a broad, sandy beach, and on both sides of the road were residential quarters, houses and gardens. Along that road the servants called gauḍas began to pull the cars. Śrī Caitanya Mahāprabhu divided His saṅkīrtana party into seven divisions. With two mṛdaṅgas in each division, there were altogether fourteen mṛdaṅgas. While performing kīrtana, Śrī Caitanya Mahāprabhu exhibited various symptoms of transcendental ecstasy, and Jagannātha and Śrī Caitanya Mahāprabhu exchanged Their feelings very blissfully. When the cars reached the place known as Balagaṇḍi, the devotees offered the deities simple food. At this time, in a nearby garden, Śrī Caitanya Mahāprabhu and His devotees took a brief rest from the dancing.

 

GOSPODINOVO ZANOSNO PLESANJE NA RATHA - YĀTRI  

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je u svojoj Amṛta-Pravāha-Bhāṣyi sažeto opisao sadržaj ovog poglavlja na slijedeći način. Nakon što se rano ujutro okupao, Śrī Caitanya Mahāprabhu je vidio da Božanstva Jagannātha, Baladeva i Subhadrā ulaze u Svoja kola. Ta ceremonija se zove Pāṇḍu-Vijaya. Tada je kralj Pratāparudra uzeo metlu sa zlatnom drškom i počo čistiti put. Gospodin Jagannātha je zamolio boginju sreće za dopuštenje i u kolima krenuo ka Guṇḍicā templu. Put prema templu je vodio preko široke pjeskovite plaže. Sa obje strane puta su se nalazile stambene četvrti, kuće i vrtovi. Sluge zvani gauḍe su počeli vući kola po putu. Śrī Caitanya Mahāprabhu je Svoju saṅkīrtana grupu podijelio na sedam podgrupa.

 

Svaka podgrupa je imala dvije mṛdaṅge. Tako su bhakte imali ukupno četrnaest mṛdaṅgi. Vodeći kīrtan,  Śrī Caitanya Mahāprabhu je ispoljio razne simptome transcendentalnog zanosa. Jagannātha i Śrī Caitanya Mahāprabhu su vrlo blaženo razmjenjivali Svoja osjećanja. Kada su kola došla do mjesta poznatog kao Balagaṇḍi, bhakte su Božanstvima ponudili jednostavnu hranu. Tada su se Śrī Caitanya Mahāprabhu i Njegovi bhakte u obližnjem vrtu kratko odmorili od plesanja.

 

Madhya-līlā  Chapter 13: The Ecstatic Dancing of the Lord at Ratha-yātrā

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 13 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 


ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- RATHA-YĀTRĀ – 10 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412 ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- RATHA-YĀTRĀ – 10 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412 ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- RATHA-YĀTRĀ – 10 JULY 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
19.06.2017.

ŚRĪMAD-BHĀGAVATAM 4.3.23 [PART 1]

 

KAKO DA POSTANEMO USPJEŠNI?


ŚUDDHA-SATTVA – VĀSUDEVA.


DA BISMO ČISTO PREDANO SLUŽILI MORAMO SLIJEDITI PRAVILA I PROPISE PREDANOG SLUŽENJA, BEZ ŽELJE DA STEKNEMO MATERIJALNU KORIST [PROFIT] PLODONOSNIM AKTIVNOSTIMA ILI UMNOM ŠPEKULACIJOM.


U ČISTOM PREDANOM SLUŽENJU, OSOBA JEDNOSTAVNO SLUŽI SVEVIŠNJU BOŽANSKU OSOBU KAO STVAR DUŽNOSTI, BEZRAZLOŽNO, NEOMETENA MATERIJALNIM OKOLNOSTIMA. TO SE NAZIVA ŚUDDHA-SATTVA ILI VĀSUDEVA, JER SE NA TOJ RAZINI VRHOVNA OSOBA, KṚṢṆA, RAZOTKRIVA U SRCU BHAKTE.

 

KOMENTAR:  Prema nekim aranžmanima, ponekad na ovom blogu idemo redom prema izabranim stihovima iz knjige Śrīla Prabhupāda Ślokas – Selected Verses from the Teachings of His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness, a ponekada u intermecu između stihova po redoslijedu budu objavljeni i neki drugi zanimljivi, te aktuelni stihovi i sadržaji, a neki budu i ponovljeni, kao današnji. Ako imamo razumijevanje da se ništa ne događa baš slučajno, vidjećemo da sve ima neki dublji smisao. Nerijetko se dešava, upravo kada se vratimo na neke od izabranih stihova, da se teme na neki način preklapaju sa aktuelnim trenutkom u kome živimo, te s nekim aktuelnim događanjima u našim životima, etc.

 

STIH 23

 

sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditaṁ    yad īyate tatra pumān apāvṛtaḥ

sattve ca tasmin bhagavān vāsudevo    hy adhokṣajo me namasā vidhīyate

 

SYNONYMS

 

sattvam — consciousness; viśuddham — pure; vasudeva — Vasudeva; śabditam — known as; yat — because; īyate — is revealed; tatra — there; pumān — the Supreme Person; apāvṛtaḥ — without any covering; sattve — in consciousness; ca — and; tasmin — in that; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; vāsudevaḥ — Vāsudeva; hi — because; adhokṣajaḥ — transcendental; me — by me; namasā — with obeisances; vidhīyate — worshiped.

 

Uvijek sam zaokupljen odavanjem poštovanja Gospodinu Vāsudevi u čistoj svjesnosti Kṛṣṇe. Svjesnost Kṛṣṇe je vječno čista svjesnost u kojoj se Svevišnja Božanska Osoba, poznata kao Vāsudeva, razotkriva bez ikakvog prekrivača.

 

SMISAO: Živo biće je po svojoj prirodi čisto. Asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. U vedskim spisima je rečeno da je duša uvijek čista i nezagađena materijalnom vezanošću. Poistovjećivanje tijela sa dušom je posljedica zablude. Čim je osoba potpuno svjesna Kṛṣṇe, trebamo shvatiti da se nalazi u svom čistom, izvornom položaju, ovo stanje postojanja se naziva śuddha-sattva, što znači da je transcendentalno prema materijalnim odlikama. Pošto je ovo śuddha-sattva postojanje pod neposrednim djelovanjem unutrašnje moći, u tom stanju prestaju aktivnosti materijalne svjesnosti.

 

Na primjer, kad se gvožđe stavi u vatru postaje vrelo, a kad se zažari, mada je gvožđe, djeluje kao vatra. Slično tome, kad se bakar napuni strujom ne djeluje više kao bakar, već  djeluje kao elektricitet. Bhagavad-gītā [14.26] također potvrđuje da svako, ko je zaokupljen čistim predanim služenjem Gospodina, odmah biva uzdignut na položaj čistog Brahmana:

 

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa    bhakti-yogena sevate

sa guṇān samatītyaitān    brahma-bhūyāya kalpate

 

Kao što je opisano u ovom stihu śuddha-sattva je transcendentalni položaj koji se stručno naziva vāsudeva. Vāsudeva je također ime osobe od koje se Kṛṣṇa pojavljuje. Ovaj stih objašnjava da se čisto stanje naziva vāsudeva, jer se u tom stanju Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba, razotkriva bez ikakvog prekrivača. Da bismo čisto predano služili moramo slijediti pravila i propise predanog služenja, bez želje da steknemo materijalnu korist [profit] plodonosnim aktivnostima ili umnom špekulacijom.

 

U čistom predanom služenju, osoba jednostavno služi Svevišnju Božansku Osobu kao stvar dužnosti, bezrazložno, neometena materijalnim okolnostima. To se naziva śuddha-sattva ili vāsudeva, jer se na toj razini Vrhovna Osoba, Kṛṣṇa, razotkriva u srcu bhakte. Śrīla Jīva Gosvāmī je veoma lijepo opisao ovu vāsudevu ili śuddha-sattvu u svojoj Bhagavat-Sandarbhi. On objašnjava da se aṣṭottara-śata [108] dodaje imenu duhovnog učitelja da bi ukazala na onog ko je utemeljen u śuddha-sattvi ili transcendentalnom položaju vāsudeve. Riječ vāsudeva se koristi i u drugom značenju. Na primjer, vāsudeva također znači --              onaj ko se nalazi svuda iIi koji je sveprožimajući. Sunce se također naziva Vāsudeva-śabditam. Riječ vāsudeva se može koristiti u različite svrhe, ali bez obzira na to u kom smislu je usvojimo, vāsudeva znači sveprožimajuća ili lokalizovana Svevišnja Božanska Osoba. U Bhagavad-gīti [7.19] je također rečeno: vāsudevah sarvam iti. Dostići istinsku spoznaju znači spoznati Vāsudevu, Svevišnju Božansku Osobu i predati Mu se. Vāsudeva je temelj na kome se razotkriva Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba. Kada se osoba oslobodi zagađenosti materijalne prirode i utemelji se u čistoj svjesnosti Kṛṣṇe ili vāsudeva stanju, Vāsudeva, Svevišnja Božanska Osoba se razotkriva. To stanje se također naziva kaivalya, što znači "čista svjesnost". Jñānaṁ sāttvikaṁ kaivalyam. Kada je osoba utemeljena u čistom transcendentalnom znanju, utemeljena je u kaivalyi.

 

Stoga Vāsudeva također znači kaivalya. Kaivalya je riječ koju obično koriste impersonalisti. Bezlična kaivalya nije poslednja faza spoznaje, ali u kaivalyi svjesnosti Kṛṣṇe, kada shvati Svevišnju Božansku Osobu, osoba postaje uspješna. U tom čistom stanju, zahvaljujući slušanju, pjevanju, sjećanju itd., jer je razvila znanje o nauci o Kṛṣṇi, može shvatiti Svevišnju Božansku Osobu. Sve te aktivnosti se odvijaju pod vodstvom unutrašnje energije Svevišnjeg Gospodina.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

Canto 3: The Creation of the Fourth Order           Chapter 33:  Talks Between Lord Śiva and Satī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 4.3.23 [PART 1]

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 


JHULAN YĀTRĀ -- ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- 21 AUGUST 2013 https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
06.06.2017.

HOW TO FULFIL OUR DESIRES -- KAKO DA OSTVARIMO NAŠE ŽELJE [PART 1]

 

ŽELJE SU SIMPTOM DUŠE I ONE MORAJU POSTOJATI. NE MOŽEMO IH POTISNUTI, MOŽEMO IH SAMO PROPUSTITI DA DOĐU I PROĐU, TE SE POSTEPENO TAKO ISTRENIRATI DA OSTANEMO POTPUNO MIRNOG UMA. POTOM MOŽEMO NAUČITI KAKO DA IH  ZA POČETAK DIJELOM PREUSMJERIMO, KAO ŠTO JE NAMIJENJENO CIVILIZIRANIM PRIPADNICIMA LJUDSKE RASE – U SMJERU ISPUNJAVANJA DHARME.

 

PRAVI PROBLEMI ŽIVLJENJA U MATERIJALNOM SVIJETU SU KAKO RIJEŠITI PITANJA ROĐENJA, SMRTI, STAROSTI I BOLESTI.

 

MEĐUTIM, OVI PROBLEMI NE MOGU DA SE RIJEŠE MILOŠĆU POLUBOGOVA, NITI TAKOZVANIM NAPRETKOM MATERIJALNE NAUKE. U BHAGAVAD-GĪTI I ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMU, TAKVI NERAZUMNI LJUDI SE OPISUJU KAO POTPUNO LIŠENI ZDRAVOG RAZUMA. ŚUKADEVA GOSVĀMĪ JE REKAO DA OD 8 400 000 PRIRODNIH VRSTA, LJUDSKI OBLIK ŽIVOTA JE RIJEDAK I DRAGOCJEN, A OD TIH RIJETKIH LJUDSKIH BIĆA, JOŠ SU RJEĐI ONI KOJI SU SVJESNI MATERIJALNIH PROBLEMA, A JOŠ RJEĐI OD NJIH SU ONI KOJI POZNAJU VRIJEDNOST ŚRĪMAD-BHĀGAVATAMA, KOJI SADRŽI PORUKE GOSPODINA I NJEGOVIH ČISTIH BHAKTA.

 

KOMENTAR: Uslovno rečeno, većinu ljudi po nekim svojim kvalifikacijama možemo svrstati, ili u praktičare, ili u duhovnjake, iako ustvari nije preporučljivo praviti nikakve razlike i podjele  među ljudima, ali to su obično jako visoke duhovne razine za uobičajeno poimanje. Ova podjela na praktičare i duhovnjake je uslovno rečeno, jer je naša vidljiva stvarnost takva, a ona duhovna, nevidljiva  je sasvim drugačija. Dakle, zahvaljajući gunama materijalne prirode [odlikama materijalne prirode] u kojima smo trenutno, tako i djelujemo. Istovremeno, dobro je kada obje skupine ljudi i praktičari i duhovnjaci, sarađuju međusobno, da se nadopunjavaju. Neke razlike među nama na vidljivoj razini, ustvari bi trebale da budu samo dodatni poticaj za međusobno uvažavanje, zbližavanje i bolje razumijevanje jedni drugih, te za svojevrsnu saradnju i razmjenu – kada god je to moguće.

 

ŽELJE SU SIMPTOM DUŠE I ONE MORAJU POSTOJATI. NE MOŽEMO IH POTISNUTI, MOŽEMO IH SAMO PROPUSTITI DA DOĐU I PROĐU, TE SE POSTEPENO TAKO ISTRENIRATI DA OSTANEMO POTPUNO MIRNOG UMA. POTOM MOŽEMO NAUČITI KAKO DA IH  ZA POČETAK DIJELOM PREUSMJERIMO, KAO ŠTO JE NAMIJENJENO CIVILIZIRANIM PRIPADNICIMA LJUDSKE RASE – U SMJERU ISPUNJAVANJA DHARME. TREBA SE DOBRO POTRUDITI I PORADITI NA TOME DA ŽELJE VEĆ NA POČETKU NAŠIH DUHOVNIH TRAGANJA, POLAGANO USMJERIMO KA TRANSCENDENCIJI I PREDANOM SLUŽENJU SVEVIŠNJEG GOSPODINA. A OSTVARITI ŽELJENE PROMJENE U SRCU, KORAK PO KORAK,  TREBA DA NAM BUDE STALNA PREOKUPACIJA, ČAK I NA VRLO NAPREDNOJ RAZINI. SVAKO U SVOM SRCU NOSI 16 ANARTHI – 16 NEČISTOĆA SRCA [SVRSTANIH U 4 GRUPE PO 4]. OBIČNO NAM TREBA I PO DVADESETAK GODINA INTEZIVNOG PAŽLJIVOG  MANTRANJA I DRUGIH SEVA U SKLOPU 64 PROCESA PREDANOG SLUŽENJA SVEVIŠNJEG GOSPODINA ŚRĪ KṚṢṆE,  A NEKADA I VIŠE ŽIVOTA -- PA DA SE PROČISTIMO OD ANARTHI.

 

Inače, kako već znamo iz vlastitog iskustva, našim željama nema kraja, ukoliko se na vrijeme iskreno ne okrenemo putu dharme – putu transecendencije. Mnogobrojna su pitanja u našim umovima tokom života: Kada ćemo odrasti, kada ćemo završiti formalno obrazovanje,  naći dobar posao i zaradu, kako naći dobru ženu i komadić zemlje, te u miru začinjati dobru djecu, a zatim želje i dalje lagano rastu -- kako zadobiti bogatstvo, kako ostvariti moć,  kako ostvariti dug životni vijek, etc.

 

Vede su sastavljene tako, da daju upute shodno različitim razinama svjesnosti. Krajni cilj vedskog znanja je ljubav prema Svevišnjoj Božanskoj Osobi Śrī Kṛṣṇi, ali do totalnog predavanja lotosovim stopalima Svevišnjeg Gospodina Śrī Kṛṣṇe nekada mogu proći životi i životi, jer se duhovni napredak često mjeri  jako sitnim koracima. Postavlja se prirodno pitanje – šta uraditi do tada? Jednostavno, treba sve što radimo raditi za Kṛṣṇu i uvijek Njemu prvo ponuditi rezultate naših aktivnosti -- najbolje je da sve što jedemo, sve što radimo, sve što nudimo, sve što dajemo drugima prvo ponudimo Svevišnjem Gospodinu Śrī Kṛṣṇi, preko duhovnog učitelja i guru paramparā sistema učeničkog naslijeđa. Zato i postoje mnogobrojne ekspanzije da bi Svevišnjem Gospodinu mogao da priđe baš svako, na trenutnoj razini svjesnosti i onako kako Ga možemo najbolje služiti.

 

Poznato je da od Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe ne bismo trebali tražiti ništa što je materijalno – jer će nam i tako dati ono što je zaista potrebno i što je najbolje za nas u datom trenutku i bez naših molitvi. Iako se kaže da čak i male svakodnevne molitve, da bi bhakta mogao da radi svoju službu u miru, Kṛṣṇa nekada prihvata kao najveći prioritet.  Međutim, Kṛṣṇa   zna da smo mi puni mnogobrojnih želja i jako uslovljeni i zato nam dozvoljava da preko Njegovih različitih ekspanzija molimo za ostvarenje naših mnogobrojnih želja. Ali jedna od poenti je – obično, kada zadobijemo ispunjenje svojih želja i blagostanje, tražimo još -- i već uobičajeno odmah potom zaboravljamo na Svevišnjeg Gospodina. Upravo suprotno tome, uvijek trebamo izražavati veliku zahvalnost i sjećati se Gospodina Śrī Kṛṣṇe, koji je naš jedini pravi prijatelj, koji je uvijek s nama u srcu i koji nas nikada neće iznevjeriti i ostaviti.

 

Opet, ljudi koji nemaju dovoljno inteligencije i koji nisu imali te sreće da stignu do viših duhovnih znanja, obožavaju različite polubogove da bi zadobili ispunjenje svojih mnogobrojnih želja i to po brzom postupku. Gospodin Kṛṣṇa izjavljuje da materijalisti, koji žele materijalno uživanje, ne mogu da obuzdaju svoja čula, pa se tako upuštaju u besmislene djelatnosti.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 2.3.2-7 su objašnjene vrste obožavanja za osobe različitih razina svjesnosti, koje žele uspjeh na brojnim poljima:

 

brahma-varcasa-kāmas tu   yajeta brahmaṇaḥ patim

indram indriya-kāmas tu   prajā-kāmaḥ prajāpatīn

devīḿ māyāḿ tu śrī-kāmas   tejas-kāmo vibhāvasum

vasu-kāmo vasūn rudrān   vīrya-kāmo 'tha vīryavān

annādya-kāmas tv aditiḿ   svarga-kāmo 'diteḥ sutān

viśvān devān rājya-kāmaḥ   sādhyān saḿsādhako viśām

āyuṣ-kāmo 'śvinau devau   puṣṭi-kāma ilāḿ yajet

pratiṣṭhā-kāmaḥ puruṣo   rodasī loka-mātarau

rūpābhikāmo gandharvān   strī-kāmo 'psara urvaśīm

ādhipatya-kāmaḥ sarveṣāḿ   yajeta parameṣṭhinam

yajñaḿ yajed yaśas-kāmaḥ   kośa-kāmaḥ pracetasam

vidyā-kāmas tu giriśaḿ   dāmpatyārtha umāḿ satīm

 

SYNONYMS: brahma — the absolute; varcasa — effulgence; kāmaḥ tu — but one who desires in that way; yajeta — do worship; brahmaṇaḥ — of the Vedas; patim — the master; indram — the King of heaven; indriya-kāmaḥ tu — but one who desires strong sense organs; prajā-kāmaḥ — one who desires many offspring; prajāpatīn — the Prajāpatis; devīm — the goddess; māyām — unto the mistress of the material world; tu — but; śrī-kāmaḥ — one who desires beauty; tejaḥ — power; kāmaḥ — one who so desires; vibhāvasum — the fire-god; vasu-kāmaḥ — one who wants wealth; vasūn — the Vasu demigods; rudrān — the Rudra expansions of Lord Śiva; vīrya-kāmaḥ — one who wants to be very strongly built; atha — therefore; vīryavān — the most powerful; anna-adya — grains; kāmaḥ — one who so desires; tu — but; aditim — Aditi, mother of the demigods; svarga — heaven; kāmaḥ — so desiring; aditeḥ sutān — the sons of Aditi; viśvān — Viśvadeva; devān — demigods; rājya-kāmaḥ — those who hanker for kingdoms; sādhyān — the Sādhya demigods; saḿsādhakaḥ — what fulfills the wishes; viśām — of the mercantile community; āyuḥ-kāmaḥ — desirous of long life; aśvinau — the two demigods known as the Aśvinī brothers; devau — the two demigods; puṣṭi-kāmaḥ — one who desires a strongly built body; ilām — the earth; yajet — must worship; pratiṣṭhā-kāmaḥ — one who desires good fame, or stability in a post; puruṣaḥ — such men; rodasī — the horizon; loka-mātarau — and the earth; rūpa — beauty; abhikāmaḥ — positively aspiring for; gandharvān — the residents of the Gandharva planet, who are very beautiful and are expert in singing; strī-kāmaḥ — one who desires a good wife; apsaraḥ urvaśīm — the society girls of the heavenly kingdom; ādhipatya-kāmaḥ — one who desires to dominate others; sarveṣām — everyone; yajeta — must worship; parameṣṭhinam — Brahmā, the head of the universe; yajñam — the Personality of Godhead; yajet — must worship; yaśaḥ-kāmaḥ — one who desires to be famous; kośa-kāmaḥ — one who desires a good bank balance; pracetasam — the treasurer of heaven, known as Varuṇa; vidyā-kāmaḥ tu — but one who desires education; giriśam — the lord of the Himalayas, Lord Śiva; dāmpatya-arthaḥ — and for conjugal love; umām satīm — the chaste wife of Lord Śiva, known as Umā.

 

Onaj ko želi da se stopi sa sjajem bezličnog brahmajyotiya treba da obožava gospodara [master – patim] svih Veda [Brahmu, ili Bṛhaspatiya – učenog sveštenika polubogova], onaj ko želi uspjeh u polnom životu treba da obožava  kralja raja Indru, a onaj ko želi dobro potomstvo, slavne prapretke po imenu Prajāpatiye. Onaj ko želi bogatstvo treba da obožava Durgādevī, gospodaricu materijalnog svijeta. Onaj ko želi moć treba da obožava vatru, a onaj ko želi da stekne novac treba da obožava Vasue. Inkarnacije Rudre -- Gospodina Śive treba da obožava onaj ko želi da se proslavi kao heroj. Onaj ko želi ogromne zalihe žitarica treba da obožava Aditi. Onaj ko želi da dostigne rajske planete treba da obožava sinove Aditi. Onaj ko želi da stekne kraljevstvo u materijalnom svijetu treba da obožava Viśvadeva, dok onaj ko želi da se proslavi među običnim masama ljudi treba da obožava poluboga Sādhyu. Onaj ko želi dug životni vijek treba da obožava bića ranga polubogova, koji su poznati kao Aśvinī-Kumāre, dok onaj ko želi snažno građeno tijelo treba da obožava Zemlju. Onaj ko želi stabilnost -- postojan položaj, treba da obožava zajedno horizont [nebeski svod] i Zemlju. Onaj ko želi tjelesnu ljepotu treba da obožava prelijepe stanovnike Gandharva planete, dok onaj ko želi dobru ženu treba da obožava društvo divnih plesaćica i pjevaćica iz carstva viših planeta po imenu Apsare  i Urvaśīye, onaj ko želi da vlada nad drugima treba da obožava Gospodina Brahmu, upravitelja univerzuma. Onaj ko želi veliku slavu treba da obožava Božansku Osobu, dok onaj ko želi veliku sumu novca treba da obožava poluboga Varunu. Ako želimo da postanemo učeni treba da obožavamo Śivu, a ako želimo da steknemo dobrog bračnog druga treba da obožavamo Umu, vjernu ženu Gospodina Śive.

 

SMISAO: Postoje razne vrste obožavanja za različite osobe, koje žele uspjeh na brojnim poljima. Uslovljena duša koja živi u djelokrugu materijalnog svijeta ne može da poznaje sve materijalne pogodnosti u kojima može da uživa, ali može da znatno utiče nad određenom materijom, ako obožava dotičnog poluboga, kao što je prethodno objašnjeno. Rāvaṇa je postao jako moćan jer je obožavao Gospodina Śivu i obično je nudio posječene glave da bi ga zadovoljio. Milošću Śive je postao toliko moćan da su ga se plašili svi polubogovi, dok najzad nije izazvao Svevišnju Božansku Osobu, Śrī Rāmacandru i tako uništio sebe. Drugim riječima, svi takvi ljudi koji žele da steknu izvjesne materijalne pogodnosti za svoje lično uživanje, ili grubi materijalisti, se uglavnom smatraju nerazboritim kao što to potvrđuje Bhagavad-gītā 7.20. Ovde se kaže da oni, koji su lišeni zdravog razuma, ili oni koji su izgubili svoju inteligenciju pod uticajem zavaravajuće energije māye teže da postignu sve vrste materijalnog uživanja u životu zadovoljavanjem različitih polubogova, ili napretkom u materijalnoj civilizaciji zahvaljujuči naučnim dostignućima.

 

Pravi problem življenja u materijalnom svijetu je kako riješiti pitanje rođenja, smrti, starosti i bolesti. Niko ne želi da promijeni svoje pravo rođenja, niti da dočeka smrt, da ostari ili da postane nemoćan, niti da se razboli. Međutim, ovi problemi ne mogu da se riješe milošću polubogova, niti takozvanim napretkom materijalne nauke. U Bhagavad-gīti i Śrīmad-Bhāgavatamu, takvi nerazumni ljudi se opisuju kao potpuno lišeni zdravog razuma. Śukadeva Gosvāmī je rekao da od 8 400 000 prirodnih vrsta, ljudski oblik života je rijedak i dragocjen, a od tih rijetkih ljudskih bića, još su rjeđi oni koji su svjesni materijalnih problema, a još rjeđi od njih su oni koji poznaju vrijednost Śrīmad-Bhāgavatama, koji sadrži poruke Gospodina i Njegovih čistih bhakta. Smrt je neizbježna za svakoga, bilo da je inteligentan ili glup, međutim, Śukadeva Gosvāmī se obraća Parīkṣit Mahārāju kao manīṣīyu, ili čovjeku, koji je visoko razvio svoj um, jer je u vrijeme smrti napustio svo materijalno uživanje i potpuno se predao lotosovim stopalima Gospodina i primao Njegove poruke od pravog poznavaoca, Śukadeve Gosvāmīya.

 

Međutim, osuđuju se težnje za materijalnim uživanjem, jer su poput opijenosti degradiranog ljudskog društva. Razboriti ljudi treba da pokušaju da izbjegnu ove težnje i umjesto toga potraže vječni život i vrate se u duhovno carstvo.

 

KOMENTAR: Dakle, uvijek imamo izbor, nudi nam se više opcija – možemo svjesno prihvatiti neke instant i prolazne stvari, ili izabrati stvari za postepeno dostizanje vječnog blaženstva. Pa ko šta voli – neka izvoli! Imamo slobodnu volju, ali i poveliku odgovornost za svoj izbor. Umjesto obožavanja polubogova i dostizanja prolazne sreće i blagostanja, uvijek se možemo, nakon sagledavanja pravog stanja stvari, opredijeliti za postepeni, ili pak direktni put predanog služenja lotosovih stopala Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe s ljubavlju.

 

Bhagavad-gītā objašnjava oba puta: postepeni put korak po korak [step by step] i direktno predano služenje, ali preferira ovaj drugi, dakle direktno predano služenje Gospodina Kṛṣṇe s ljubavlju.

 

Svevišnji Gospodin uglavnom ne ispunjava sve želje za čulnim uživanjem, već daruje blagoslov Svojim obožavateljima, tako da konačno izgube svaku želju za materijalnim uživanjem.

 

Jedna od poenti današnjeg posta, koju treba istači: iako neke stvari moraju biti izrečene radi našeg pravilnog shvatanja, te iako znamo da obožavanje polubogova ili impersonalnog brahmana donosi prolazne materijalne rezultate,  ipak ne treba da osuđujemo takve osobe, već da pokušamo da im pomognemo na neki prigodan način i nađemo im se pri ruci kada im je to potrebno, jer definitivno svako ide nekim svojim korakom.

 

Možemo zaključiti i sami, da je neophodno čitati i detaljno proučavati iz više uglova gledanja svete vedske spise, specijalno Bhagavad-gītu As Is It i Śrīmad Bhāgavatam [12 Pjevanja], te Śrī Caitanya-Caritāmṛtu [Ādi līlā, Madhya-līlā i Antya līlā] – sve od opunomoćenog autora His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness. Kasnije, na višim razinama pročišćavanja i svjesnosti treba proučavati vaiṣṇavske spise: Bhakti-rasāmṛta-sindhu, te svakako i sve svete spise, koje su nam milostivo ostavili naši predhodni Ācārye.

 

Sve śāstre treba čitati svakodnevno, postepeno kako su i date, te ih sistematski proučavati, uz konsultacije s iskusnim učenim bhaktama i duhovnim učiteljima ISKCONA-a po mogućnosti.

 

Kada je riječ o Śrīmad Bhāgavatamu trebamo ga čitati postepeno od Prvog do Dvanaestog pjevanja i po mogućnosti ne preskakati, jer postoji realna opasnost da nešto pogrešno zaključimo i potom usvojimo. Mora se reći -- u vedskim spisima postoje brojne prividne kontradikcije, a ustvari su u pitanju različite razine svjesnosti čitaoca.

 

Stay tuned. To Be Continued.

 

Canto 2: The Cosmic Manifestation         Chapter3: Pure Devotional Service: The Change in Heart

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 2.3.2-7

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
16.05.2017.

THE SYMPTOMS OF KALI YUGA -- SIMPTOMI KALI YUGE [PART 25]

 

THE FOUR CATEGORIES OF UNIVERSAL ANNIHILATION -- ČETIRI KATEGORIJE KOSMIČKOG UNIŠTENJA.

 

AUTORITETI DUHOVNE NAUKE OBJAŠNJAVAJU DA JE PRADHĀNA IZVORNA SUPSTANCA, TO JE OSNOVA ZA STVARANJE MATERIJE.

 

KOMENTAR:   U svijetu postoje brojne špekulacije u vezi pravih uzroka stvaranja i uništenja univerzuma; te u vezi izvorne supstance, etc. Neki i danas tragaju za takozvanim Higsovim bozonom – Božjom česticom, ulažu se enormna finanansijska sredstva, vrijeme i trud. Da ovom prilikom poimenice ne navodimo  naučnike, koji tragaju za istom radeći na velikim svjetskim akceleratorima, te u drugim  istraživačkim centrima.  Svim takozvanim pronalascima moderne nauke treba prići argumentirano i s dobrom dozom sposobnosti pozitivne diskriminacije – moći odvajanja špekulacija od istine, jer veliki je broj obmana. Kako znamo u svijetu se pišu  i objavljuju tomovi nepotrebnih knjiga i druge literature, različitih časopisa, dnevnih novina, etc., a tu su specijalno zadnjih godina i internet i filmska produkcija. Produktivno je razmišljanja i zaključke temeljiti isključivo  na autoritativnim izvorima -- razotkrivenim vedskim spisima.

 

Predhodni nastavak možete pogledati na postu od 21.02.2017:

 

PART 24: http://unlimited.blogger.ba/

 

Ili direktnim pristupom preko perma linka:

 

PART 24: http://unlimited.blogger.ba/arhiva/2017/02/21/4050731

 

STIH 12.4.20-21

 

na yatra vāco na mano na sattvaṁ   tamo rajo vā mahad-ādayo ’mī

na prāṇa-buddhīndriya-devatā vā   na sanniveśaḥ khalu loka-kalpaḥ

na svapna-jāgran na ca tat suṣuptaṁ   na khaṁ jalaṁ bhūr anilo ’gnir arkaḥ

saṁsupta-vac chūnya-vad apratarkyaṁ   tan mūla-bhūtaṁ padam āmananti

 

SYNONYMS: na — not; yatra — wherein; vācaḥ — speech; na — not; manaḥ — the mind; na — not; sattvam — the mode of goodness; tamaḥ — the mode of ignorance; rajaḥ — the mode of passion; vā — or; mahat — the mahat-tattva; ādayaḥ — and so on; amī — these elements; na — not; prāṇa — the vital air; buddhi — intelligence; indriya — the senses; devatāḥ — and the controlling demigods; vā — or; na — not; sanniveśaḥ — the particular construction; khalu — indeed; loka-kalpaḥ — of the arrangement of the planetary systems; na — not; svapna — sleep; jāgrat — waking condition; na — not; ca — and; tat — that; suṣuptam — deep sleep; na — not; kham — ether; jalam — water; bhūḥ — earth; anilaḥ — air; agniḥ — fire; arkaḥ — the sun; saṁsupta-vat — like one who is fast asleep; śūnya-vat — like a void; apratarkyam — inaccessible to logic; tat — that pradhāna; mūla-bhūtam — serving as the basis; padam — the substance; āmananti — great authorities say.

 

Na nemanifestiranoj razini materijalne prirode zvanoj pradhāna, ne postoji izražavanje riječima i umom, a nema niti suptilnih elemenata počevši od mahat, ni odlika vrline, strasti i neznanja. Nema životnog zraka ili inteligencije, nema nikakvih čula ili polubogova. Ne postoji definirano uređenje planetarnih sistema, a nema ni različitih razina svjesnosti – spavanja, budnog stanja i dubokog sna. Nema etera, vode, zemlje, zraka, vatre ili Sunca. Slično je potpunom snu ili praznini. Zaista, to je neopisivo. Autoriteti duhovne nauke objašnjavaju da je pradhāna izvorna [originalna] supstanca, to je osnova za stvaranje materije.

 

STIH 12.4.22

 

layaḥ prākṛtiko hy eṣa   puruṣāvyaktayor yadā

śaktayaḥ sampralīyante   vivaśāḥ kāla-vidrutāḥ

 

SYNONYMS: layaḥ — the annihilation; prākṛtikaḥ — of the material elements; hi — indeed; eṣaḥ — this; puruṣa — of the Supreme Lord; avyaktayoḥ — and of His material nature in its unmanifest form; yadā — when; śaktayaḥ — the energies; sampralīyante — merge totally; vivaśāḥ — helpless; kāla — by time; vidrutāḥ — disarrayed.

 

To je uništenje zvano prākṛtika, tokom kojeg energije, koje pripadaju Svevišnjem Gospodinu i Njegovoj nemanifestiranoj prirodi, rastavljene zbog uticaja vremena ostanu bez svojih moći te se potpuno stapaju jedna s drugom.

 

STIH 12.4.23

 

buddhīndriyārtha-rūpeṇa   jñānaṁ bhāti tad-āśrayam

dṛśyatvāvyatirekābhyām   ādy-antavad avastu yat

 

SYNONYMS: buddhi — of intelligence; indriya — the senses; artha — and the objects of perception; rūpeṇa — in the form; jñānam — the Absolute Truth; bhāti — manifests; tat — of these elements; āśrayam — the basis; dṛśyatva — because of being perceived; avyatirekābhyām — and because of being nondifferent from its own cause; ādi-anta-vat — which has a beginning and an end; avastu — is insubstantial; yat — whatever.

 

To je sama Apsolutna Istina koja se manifestira u obliku inteligencije, čula i predmeta čula, te koja je njihova osnova. Bilo šta, što ima početak i kraj, nebitno je jer je percepirano ograničenim čulima i ne razlikuje se od svog uzroka.

 

SMISAO: Riječ dṛśyatva ukazuje da su sve suptilne i grube materijalne manifestacije vidljive zbog moći Svevišnjega Gospodina, a ponovo postaju nevidljive ili nemanifestirane za vrijeme uništenja. U svojoj suštini se ne razlikuju od izvora njihove ekspanzije [širenja] i povlačenja.

 

STIH 12.4.24

 

dīpaś cakṣuś ca rūpaṁ ca   jyotiṣo na pṛthag bhavet

evaṁ dhīḥ khāni mātrāś ca   na syur anyatamād ṛtāt

 

SYNONYMS: dīpaḥ — a lamp; cakṣuḥ — a perceiving eye; ca — and; rūpam — a perceived form; ca — and; jyotiṣaḥ — from the original element fire; na — not; pṛthak — distinct; bhavet — are; evam — in the same way; dhīḥ — intelligence; khāni — the senses; mātrāḥ — the perceptions; ca — and; na syuḥ — they are not; anyatamāt — which is itself completely distinct; ṛtāt — from the reality.

 

Svjetiljka [lampa], oko koje vidi njeno svjetlo i vidljivi oblik koji se primjećuje, u osnovi se svi ne razlikuju od elementa vatre. Na sličan način, inteligencija, čula i čulna percepcija ne postoje odvojeno od vrhovne stvarnosti, iako se ta Apsolutna Istina potpuno razlikuje od njih.

 

STIH 12.4.25

 

buddher jāgaraṇaṁ svapnaḥ   suṣuptir iti cocyate

māyā-mātram idaṁ rājan   nānātvaṁ pratyag-ātmani

 

SYNONYMS: buddheḥ — of intelligence; jāgaraṇam — waking consciousness; svapnaḥ — sleep; suṣuptiḥ — deep sleep; iti — thus; ca — and; ucyate — are called; māyā-mātram — merely illusion; idam — this; rājan — O King; nānātvam — the duality; pratyak-ātmani — experienced by the pure soul.

 

Tri razine inteligencije zovu se probuđena svjesnost, san i duboki san. Međutim, dragi moj kralju, razna iskustva stvorena za čisto živo biće na tim različitim razinama, nisu ništa drugo nego iluzija.

 

SMISAO: Čista svjesnost Kṛṣṇe postoji iznad različitih razina materijalne svijesti. Kao što tama nestaje u prisutnosti svjetla, tako iluzorna materijalna inteligencija - spavanje i duboki san, koja se prihvaća kao normalna percepcija, potpuno nestaje u sjajnoj prisutnosti čiste svjesnosti Kṛṣṇe, prirodnog stanja svakog živog bića.

 

SB 12.4.26

 

yathā jala-dharā vyomni bhavanti na bhavanti ca

brahmaṇīdaṁ tathā viśvam avayavy udayāpyayāt

 

SYNONYMS: yathā — just as; jala-dharāḥ — the clouds; vyomni — in the sky; bhavanti — are; na bhavanti — are not; ca — and; brahmaṇi — within the Absolute Truth; idam — this; tathā — similarly; viśvam — universe; avayavi — having parts; udaya — because of generation; apyayāt — and dissolution.

 

Baš kao što se oblaci javljaju na nebu, zatim se šire stapanjem, te se potom razlažu na sastavne elemente, tako i ovaj materijalni univerzum biva stvoren i uništen unutar Apsolutne Istine, stapanjem i razlaganjem vlastitih elemenata, konstitutivnih dijelova.

 

Stay Tuned. To Be Continued. 

 

Canto 12: The Age of Deterioration, Chapter 4: The Four Categories of Universal Annihilation

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad-Bhāgavatam 12.4. 20-26

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
14.05.2017.

SPIRITUAL CONSULTATIONS -- CANDANA YĀTRĀ [DAY 16] – TULASĪ JALA DĀN ENDS -- 14 MAY 2017 SUNDAY – TRITĪYA

 

ESENCIJALNE STVARI -- KAKVO DRUŠTVENO UREĐENJE ŽELIMO, A KAKVO USTVARI TREBAMO?

 

KOMENTAR: Ako mislimo mjenjati stvari na bolje u društvu u kome živimo, tada je jedna od prvih stvari na redu -- itekako potrebna edukacija edukatora, pa zatim i svih slojeva društva u vedska znanja višeg ranga. Neophodna je svojevrsna duhovna revolucija. Pri tome moramo krenuti od postepene promjene vlastite svjesnosti i vlastitog karaktera na bolje,  a tu je i teška borba protiv impersonalizma uglavnom na zapadu, iako toga itekako ima i u većini zemalja istoka, a to je i u nama samima.

 

Šta većina ljudi ne zna, a tu smo i sami manje-više? O tome se može napisati čitav roman. Generalno, nismo svjesni postojanja dvojne stvarnosti – vidljive i one nevidljive, ili povremeno gubimo svijest o istoj. Obično ne poznajemo ni svoje propisane dužnosti u ovom životu – dharmu, te ne znamo i na koji način treba da zarađujemo novac za održavanje egzistencije, šta treba da jedemo, kako treba da dišemo, etc.

 

Evo za početak da najprije pomenemo generalno pogrešna društvena uređenja u svijetu, odakle obično i dolaze svi ostali problemi, te i česti međunarodni sukobi, osvajačke aspiracije prema slabijima,  njihovom stanovništvu, prirodnim resursima, etc. Ali, manje je poznato, potom stižu i veoma oštre karmičke reakcije za čitave generacije stanovnika takvih zemalja radi posezanja za tuđim i onda se još pitaju šta to bi? Neki od navoda u svetim vedskim spisima baš nam otvaraju oči. Iznenađujuće je to, što u mnogim potankostima opisuju situaciju kakva je upravo sada u svijetu i decidno naglašavaju gdje je problem – obično sve počinje od pogrešnih društvenih uređenja, te pogrešne edukacije i općeg velikog neznanja građana, kao što navodi i slijedeći stih -- Śrīmad Bhāgavatam 1.18.44:

 

tad adya naḥ pāpam upaity ananvayaḿ yan naṣṭa-nāthasya vasor vilumpakāt

parasparaḿ ghnanti śapanti vṛñjate paśūn striyo 'rthān puru-dasyavo janāḥ

 

Zbog ukidanja monarhije i pljački doći će do velikog društvenog raskola. Ljude će ubijati i ranjavati, a žene i životinje otimati. Za sve te grijehe mi ćemo biti odgovorni.


SMISAO: U ovom je stihu veoma značajna riječ naḥ [mi]. Mudrac je pravilno prihvatio odgovornost brāhmaṇa kao zajednice za ukidanje monarhije čime je pružena prilika takozvanim demokratima, koji uglavnom pljačkaju bogatstvo građana. Tobožnji demokrati osvajaju vlast bez preuzimanja odgovornosti za blagostanje građana. Svako grabi položaj radi osobnog zadovoljstva, tako umjesto jednog kralja raste broj neodgovornih vladara, koji ubiru poreze od građana. Ovdje je predskazano da će u odsutnosti dobre monarhije svako uznemiravati druge pljačkanjem bogatstva, životinja, žena, etc.

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.18.44  -- His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video -- Sona Gaurāńga Dās's photo.
02.05.2017.

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA SLAYS THE KING OF THE DEMONS – GOSPODIN ŚRĪ NṚSIḾHADEVA UBIJA KRALJA DEMONA [PART 1]

 

ŚRĪ NṚSIḾHA CATURDAŚĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ NṚSIMHADEVA  -- 9 MAY 2017 TUESDAY [FAST TODAY]

 

KOMENTAR: O pitanjima naše zaštite u ovom materijalnom svijetu možemo govoriti posmatrano iz različitih aspekata, ali generalno, u ovom materijalnom svijetu, osim bhakta Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe, danas rijetko ko da ima neku realnu zaštitu od svih nepovoljnih uticaja. Obično smo skoro svi kao glineni golubovi na strelištu i figurativno rečeno, može da nas ‘upuca’ skoro svako ko to poželi. Moguća su i razna druga jako nepovoljna karmička događanja, kao i novi izazovi, ratovi, zemljotresi, prirodne nepogode, neimaština, različite bijede i bolesti, te i svi drugi nepovoljni aranžmani po nas. Najčešće kod toga ne pomažu nikakva uobičajena privremena sredstva zaštite uobičajena u narodnim vjerovanjima, a pogotovo ne “crna umjetnost” [crna magija], kojoj pribjegavaju one neuke i zlosretne osobe.  Specijalno zadnjih godina smo u baš specifičnim pročišćavajućim okolnostima. O nekim nepovoljnim događanjima, kao i o njihovom neutraliziranju i drugostepenoj preventivnoj zaštiti od istih,  bude povremeno ponešto dato u obliku kraćih najava na Facebook profilu, a detaljnije na blogu za vedsku astrologiju i Facebook page:

 

http://jyotisha.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Opet, za istinsku zaštitu preporučene su transcendentalne zaštite višeg ranga. Kod toga treba pomenuti svakodnevno upućivanje molitvi, obožavanje i mantranje protekcionih vedskih mantri Gospodina  Nṛsiḿhadeva – specifične  pojave Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Jedna od tih poznatijih mantri je nešto duža, ali je zato jako djelotvorna i zove se Śrī Nṛsiḿha-Kavaca-Stotra. Data je u sedmom Pjevanju Śrīmad Bhāgavatama. Sadrži tridesetak stihova.

 

Pored svetih vedskih mantri kojima se obožava Gospodin  Nṛsiḿhadeva, najbolja je zaštita svakodnevno pažljivo mantranje bez uvreda Hare Kṛṣṇa  mahā mantre minimalno 16 krugova i služenje duhovnog učitelja, sadhua i shastra. Nekada se ne može dovoljno naglasiti – zaštićeni smo onoliko koliko imamo devocije prema Svevišnjem Gospodinu Kṛṣṇi i zavisno od toga kakav odnos imamo s Njegovim bhaktama -- vaiṣṇavama, kao i sa svim drugim ljudima, a specijalno s Njegovim predstavnicima u ovom svijetu – ISKCON duhovnim učiteljima, ali u nekoj konačnici i prema svim živim bićima.

 

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa

Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare

Hare Rāma Hare Rāma

Rāma Rāma Hare Hare

 

Na početku naših duhovnih traganja i početnim razinama duhovne svjesnosti, ali nerijetko i u nekim posebnim situacijama u životu, kada smo zaista izloženi velikom pritisku spolja, pa čak i u slučajevima kada već godinama mantramo i prakticiramo još neki od 64 procesa predanog služenja i imamo izvjesnu razinu zaštite zavisno od razine predavanja, može se govoriti i o tome da je naš dobar stav s kojim pristupamo svemu oko sebe, često veoma dobra zaštita za nas. Samo, potrebno je najprije da definiramo šta je to – imati dobar stav prema svima i svemu oko nas, posmatrano s duhovne razine. To je detaljno objašnjano u vedskim spisima.

 

U Śrīmad Bhāgavatamu 6.3.18, kada je u pitanju opasnost ovog materijalnog svijeta, u smislu stiha između ostaloga je rečeno: Ponekada se članovi pokreta svjesnosti Kṛṣṇe plaše predsojeće opasnosti svjetskog rata i pitaju šta će im se desiti ako dođe do rata. U svim opasnostima trebaju imati vjeru da će ih Viṣṇudūte [sluge Gospodina Viṣṇua] ili Svevišnja Božanska Osoba zaštititi. Kao što je potvrđeno u Bhagavad-gīti: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyat. Materijalna opasnost nije namijenjena bhaktama. To je također potvrđeno u Śrīmad Bhāgavatamu. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām: u ovom materijalnom svijetu opasnost vreba na svakom koraku, ali nije namijenjena bhaktama koji su se potpuno predali Gospodinovim lotosovim stopalima. Čisti bhakte Gospodina Viṣṇua mogu biti sigurni u Gospodinovu zaštitu i sve dok su u ovom materijalnom svijetu trebaju neprestano predano služiti propovijedajući kult Śrī Caitanye Mahāprabhua i Gospodina  Kṛṣṇe, naime pokret svjesnosti Kṛṣṇe.

 

Radi inspiracije i svakodnevnog proučavanja Śrīmad Bhāgavatama, na današnjem postu je prezentiran sadržaj Śrīmad Bhāgavatama 7.8 Summary. U ovom poglavlju se opisuje kako je Hiraṇyakaśipu  bio spreman čak da ubije svog sina Prahlāda Mahārāja i kako se Svevišnji Gospodin pojavio pred demonom kao Śrī Nṛkeśarī, polu-lav  polu-čovjek i ubio ga.

 

LORD ŚRĪ NṚSIḾHADEVA UBIJA KRALJA DEMONA

 

Slijedeći uputstva Prahlāda Mahārāje, sinovi demona su postali privrženi Gospodinu Viṣṇu, Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Kada je ta privrženost postala očita, njihovi učitelji Ṣaṇḍa i Amarka su se jako uplašili da će njihova devocija prema Gospodinu sve više i više rasti. U bespomoćnom stanju su prišli Hiraṇyakaśipu i detaljno mu opisali posljedice  Prahlādinog propovijedanja. Kada je to čuo, Hiraṇyakaśipu je odlučio da ubije svog sina Prahlādu. Bio je toliko bijesan da je Prahlāda Mahārāja pao do njegovih stopala i rekao mnogo toga samo da bi ga umirio, ali nije mogao zadovoljiti svog demonskog oca. Kao tipični demon, Hiraṇyakaśipu  je počeo da proglašava sebe većim od Svevišnje Božanske Osobe, ali ga je Prahlāda Mahārāja izazvao rekavši da Hiraṇyakaśipu nije Bog. Počeo je slaviti Svevišnju Božansku Osobu, izjavljujući da je Bog sveprožimajući, da je sve pod Njegovom upravom i da niko nije jednak ili veći od Njega. Tako je zamolio svog oca da se preda svemoćnom Svevišnjem Gospodinu.

 

Što je više Prahlāda Mahārāja slavio Svevišnju Božansku Osobu, to više je u demonu rastao bijes. Hiraṇyakaśipu je upitao svog sina vaiṣṇavu da li je Bog prisutan u stubovima palate i Prahlāda Mahārāja je odmah prihvatio da je Gospodin, pošto je prisutan svuda, prisutan i u stubovima palate. Kada je Hiraṇyakaśipu čuo tu filozofiju od svog malog sina, ismijao je dječakovu izjavu kao govor djeteta i snažno udario pesnicom o stub.

 

Čim je udario o stub, začuo se zaglušujući zvuk. U početku, kralj demona Hiraṇyakaśipu  nije mogao vidjeti ništa osim stuba, ali da bi potkrepio Prahlādinu izjavu, Gospodin je izašao iz stuba u Svojoj čudesnoj inkarnaciji kao Nṛsiḿha, polu-lav polu-čovjek. Hiraṇyakaśipu je odmah mogao shvatiti da se Gospodinov čudesni oblik sigumo pojavio da bi ga ubio i tako se pripremio da se bori sa oblikom polu-lava polu-čovjeka. Zabavljajući se, Gospodin se borio sa demonom neko vrijeme, a uvečer, na prelazu dana u noć, Gospodin je uhvatio demona, stavivši ga na Svoje krilo i ubio ga rastrgavši njegov trbuh Svojim noktima. Gospodin nije ubio samo Hiraṇyakaśipua, kralja demona, već i mnogo njegovih sljedbenika. Kada više nije bilo nikoga da se bori, Gospodin je, ričući u gnjevu, sjeo na Hiraṇyakaśipuovo prijestolje.

 

Kada je Hiraṇyakaśipuovoj vladavini tako došao kraj, svi stanovnici univerzuma su osjetili olakšanje. Svako je bio preplavljen transcendentalnim blaženstvom. Potom su svi polubogovi, koje je predvodio Brahmā,  prišli Gospodinu. Među njima su se nalazile velike svete osobe iz reda naroda Pitā, Siddha, Vidyādhara, Nāgasa, te Manui, Prajāpatiyi, Gandharve, Cāraṇe, Yakṣe, Kimpuruṣe, Vaitālike, Kinnare i mnoga druga različita bića u ljudskom obliku. Svi su oni stajali nedaleko od Svevišnje Božanske Osobe i počeli upućivati molitve Gospodinu, koji je sjedio na prijestolju obasjan duhovnim sjajem.

 

Canto 7: The Science of God   Chapter 8: Lord Nṛsiḿhadeva Slays the King of the Demons

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 7.8 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

25.04.2017.

AGE OF AQUARIUS WILL START ONLY AFTER A FEW HUNDRED YEARS -- DOBA VODOLIJE NASTUPA TEK ZA NEKOLIKO STOTINA GODINA [PART 1]

 

NE SMIJEMO DOZVOLITI DA NAŠE NAZORE USMJERAVA TRENUTNA RAZINA SVJESNOSTI I VLADAJUĆA DOKTRINA U SVIJETU.

 

KOMENTAR: Zbog kompleksnosti teme, te i radi omogućavanja većem broju zainteresiranih osoba različitih specijalnosti, postovi na ovu temu će biti objavljivani na blogu za vedsku astrologiju, te na Facebook page, kao i na blogu, koji proučava neograničene zone i događanja:

 

http://jyotisha.blogger.ba/

http://unlimited.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Ima jako puno mitova, to je dio svakodnevnice savremenog čovjeka. Ima ih već toliko i tako spretno utkanih u našu svakodnevnicu, da smo skoro izgubili sposobnost pozitivne diskriminacije – sposobnost razlikovanja mita od istine.

 

Živimo [misli se uglavnom na zapadne destinacije, kao i neke istočne] vjerujući u mit o velikom prasku tkzv. bing-bengu i nastanku svemira na taj način,te u to da je život tobože nastao iz materije – iz hemije, da smo mi jedina inteligentna bića u svemiru i da poslije smrti nema ničega više – samo navodno ništavilo, etc..  

 

VELIKE NAUČNE PREVARE

 

Darwinova tobože ‘naučna’ teorija o postanku čovjeka od majmuna je tipična velika naučna prevara i spada u istu ladicu s drugim naučnim špekulacijama i prevarama. Istina je to, da je svijet pun špekulantskih filozofa i poznatih svjetskih ludaka, koji će za malo tobožnje slave pokušati prevariti i samog Boga – Svevišnjeg Gospodina, ali ustvari na kraju ispadne da su najviše sebe prevarili i naškodili sami sebi – jer moguće je da će većina njih provesti stotine i stotine života na paklenim planetama. Postoji 28 krugova pakla, ili sistema paklenih planeta gdje se ispaštaju griješne aktivnosti. Dakle, nije upitno da ima more pojedinačnih špekulacija u svrhu postizanja kao neke svjetske slave i sticanja bogatstva različitim prevarama, ali je zaista zanimljivo kako su ljudi u svijetu kroz dugu istoriju ljudskog roda nasjedali na takve besmislice i to uglavnom ljudi na zapadu, ali i u nekim zemljama na istoku, gdje je također prisutna velika degradacija svjesnosti.

 

Možda je mala isprika za takve masovne hipnoze veliko neznanje na zapadu. Ne bi se recimo moglo desiti da u Indiji neko javno priča o postanku čovjeka od majmuna, barem u tradicionalnim porodicama – to je nemoguća misija, ali je to na zapadu prolazilo vijekovima, kako vidimo i još se uči u pojedinim školama i na fakultetima u nekim mračnim dijelovima svijeta. Sticale su se na taj način brojne magistarske i doktorske diplome, ali to je lažno obrazovanje, koje pored ostaloga samo proizvodi lažne liste nezaposlenih. A za sve ljude ima itekako dovoljno posla ustvari, ako ništa na poslovima poljoprivrede, barem ima još dovoljno neobrađene zemlje, planinskih pašnjaka za ispašu mliječnih krava, etc. Svaka zemlja koja imalo drži do sebe mora da postepeno postigne da ima krava, bikova i teladi onoliko koliko ima stanovnika. Takva će država biti prosperitetna, a stanovništvo podmireno svim potrebama.

 

Poznato je i široj javnosti da se već decenijama obavljaju prikrivena ispitivanja novih tehnologija, na više tajnih destinacija u svijetu, da ih sada ne pominjemo imenično. U pitanju su tehnološki razvijenije zemlje, ali u krajnjem razlučivanju stvari, iza svega stoje moćne međunarodne korporacije, moćni bankarski sistemi i njhovi pokušaji stvaranja nekog novog svjetskog poretka. Samo je veliko pitanje, šta nam mogu donijeti novo i dobro osobe, koje su u velikom duhovnom neznanju?

 

Traganje za postojanjem živih bića na drugim planetama je jako upitno, jer se na druge planete ne može putovati u ovim tijelima, izuzev u vrlo posebnim slučajevima velikih svetih mudraca Rishiya i to po specijalnom odobrenju viših autoriteta u univerzumu. Na svakoj planeti u našem univerzumu, tako i nebrojenim drugim, postoji život,  a ima i veoma sofisticiranih živih bića, tehnološki daleko naprednijih od stanovnika Zemlje. Opet na višim planetranim sistemima ima i onih daleko duhovno naprednijih od nas, koji čak i žive mnogo duže.

 

Kada govorimo o velikim svjetskim obmanama tu je i sada skoro već mit o slučaju Roswell, te Tunguskom meteoritu i različitim špekulacijama koje ih prate. Također, tu je i već obavezno prisutan mit o izvanzemaljskim letjelicama i bićima, koja su navodno imala havariju 1945 i kasnije, te je tako bilo i neubičajeno mnogo viđenja i svjedočenja pojava UFO [NLO] 1945-1947, kada je prvi put upotrebljena nuklearna bomba u Japanu, a tadašnje vlasti su navodno pomno počistile i sakrile sve moguće tragove o posjetama izvanzemaljaca, Aliena. Još uvijek ostaje i nerazjašnjena misterija oko Bermudskog trougla i neuobičajeni nestanci mnogobrojnih brodova, aviona i njhovih posada.

 

Jedan od mitova novijeg doba, raširen prije svega među nekim novim pokretima kao što su New Age i dr., jeste mit da trenutno živimo u dobu Vodolije i da je to period duhovne i moralne katarze. Stvarne globalne promjene svijesti bi navodno trebale da budu dokaz o tome.

 

A, u stvarnosti, oduvijek je trenutak u kome živimo -- povoljno vrijeme za duhovni napredak, te podizanje svjesnosti naviše, kako pojedinačno tako i čitavih grupa ljudi, pa čak i naroda.

 

Na sve prijašnje mitove se sve do skora nadovezivala špekulacija nekih māyāvadi filozofa [māyā = iluzija ili ono što nije] po svijetu, koji su najavljivali na velika zvona i plašili ljude s uništenjem svijeta krajem 2012, a u blažim slučajevima navodili su tu godinu kao godinu preokreta i to enormno koristili da bi ljude privukli u neke svoje nove prevarantske svjetovne “religiozne” grupe i tobožnja učenja.

 

Ima još puno toga, ali da pomenemo i tkzv. channeling – tehniku prizivanja nekih suptilnih energija, bića i informacija s drugih planeta i svjetova, pa danas na internetu egzistiraju kao neki Veganci, Mayanci, Kasiopejci i drugi, kako sami sebe zovu. Sve to spada u domenu umnih špekulacija, a u najboljem slučaju u domenu špekulativne filozofije, često garnirane s nekim poluistinama da bi nas lakše 'uvjerili'.

 

ASTRONOMSKI ASPEKTI

 

Prije nego što se usredsredimo na astronomski aspekat doba Vodolije, pogledajmo ga iz astrološkog ugla. Kada želimo da razumijemo osobine određenog astrološkog znaka, moramo analizirati i njegovog planetarnog Gospodara [Planet Lord], kao i elemenat, koji znak pretstavlja. Planeta Gospodar [Lord] znaka Vodolije [Kumbha – Aquarius] je planeta Saturn [Śanaiścara-graha] prema Jyotiṣa astrologiji, a Vodolijin je elemenat vazduh. Istovremeno, Saturn vlada i Jarcem [Makara ili Capricorn]. U svim astrološkim tradicijama Saturn je planeta ličnih testova i patnje. Saturn predstavlja neintelektualni, radnički razred, koga u shemi društvenog organizma simboliziraju noge. Predstavlja i pritisak, težak rad, iskorištavanje, prljave krajeve, frustraciju, žalost i odricanje.

 

Vodolijin element, vazduh inače može značiti promjenu, ali ujedno predstavlja i površno razumijevanje bez dubine, potrebne za globalnu duhovnu katarzu. Elemenat vazduh je po svom uticaju previše trendovski. Inače, preobražaj simbolizira elemenat voda. Sa astrološkog aspekta, doba Vodolije, zbog navedenih neprikladnosti, znači, ne može prouzrokovati globalnu duhovnu i moralnu katarzu [katarza, grč.—kathairo – čistim, poet. pročišćenje; u dramskom pjesništvu – etičko pročišćenje, izmirenje osjećaja samilosti i straha za glavnog junaka, smirenje čula i čuvstava...., katarzički – „on pozna katarzičnu vrijednost svoga svijeta“]....

 

KOMENTAR: Opet, prema nesavršenom stacionarnom sistemu zapadne astrologije, Gospodar znaka Vodolije je planeta Uran, koja se prema vedskoj astrologiji ne upotrebljava, isto kao i Neptun i Pluton. Aspekti te zadnje tri planete, Urana, Neptuna i Plutona, prema zapadnoj astrologiji, koja se rađala tek negdje prije 2 000 godina, su više generacijski. Dok je vedska astrologija podosta personalnija i stara, ne nekoliko hiljada godina, kako se obično kaže oko 5 000 godina, jer ljudi nisu upućeni, pa da se ne prepadnu cifri, već nekoliko miliona godina. Prema vedskoj astrologiji, te tri planete ne egzistiraju u ove svrhe i kada ih uzimamo u obzir kod analiziranja vedskih horoskopa rizikujemo zadobiti zabranu na dalje znanje od viših autoriteta i učitelja astrologije Jyotiṣa.

 

Radi povlačenja paralele, dodavanje nekih novih planeta u drevnu vedsku astrološku nauku bilo bi isto kao pokušaj dodavanja nekih novih slova sanskritu, božanskom jeziku – Deva-Nagari jeziku, koji je u upotrebi od postanka na planeti Zemlji, te i na  višim svjetovima i planetama polubogova, kao i u duhovnom Božjem carstvu. Sanskrit je Deva-Nagari -- jezik Deva, moćnih bića ranga polubogova.

 

Čak i u zapadnom svijetu, gdje su ponegdje i sada upotrebljavaju navodi se: 1930 pojavio se Pluton, da bi volšebno kao “nestao” 2006 godine. Ustanovljeno je da mu je masa puno manja od one uobičajene za planete. Pored ovih nekih spornih nebeskih tijela u zapadnoj se astrologiji operira s još nekim imaginarnim nebeskim tijelima, kao što su Lilith – Crni Mjesec, planetoid Chiron i još neki. Mnogo zabluda je stiglo i preko poznatih naučnika i astronoma, a dio njih i preko pogrešnih teoloških [crkvenih] dogmi, Tako, primjera radi,  Kepler, koji je tada bio priznati astronom u zapadnom svijetu, smjestio je naše Sunce na udaljenost od 13 miliona milja od planete Zemlje, da bi savremeni naučnici, smjestili to isto Sunce na udaljenost od 93 miliona milja, što je nešto bliže istini.

 

Kod neupućenih pripadnika ljudske rase uobičajena su pitanja u stilu : “Ja sam Gemini [Blizanac] — kakva je moja sudbina…?” Ljudi su pogrešno navikli, da se poistovjećuju sa položajem Sunca u znakovima zodijaka po zapadnoj astrologiji, koja je stacionarna i ne odgovara stvarnom stanju na nebu. Do sada se nakupila razlika u precesiji ekvinocija [Ayanamsi], od 24 stepena lučnih nebeskog svoda u odnosu na vedsku astrologiju. Tačna Ayanamsa na današnji datum, 24 april 2017 je 24 stepena, 4 minute i 58.75’’ Sem toga, u Jyotiṣa astrologiji se preferira položaj Candre [Mjeseca], Lagne [Ascendenta], te Rāhua i Ketua, a možda tek negdje potom pozicija Sunca [Sūrya Nārāyaṇa], zato što ono, iako pored ostaloga predstavlja vitalnost i životnu snagu, te mogući uspjeh -- predstavlja i fols-ego, ili naš lažni ja. Lažni ja, ili ahankara je ustvari uzrok naše egzistencije u ovom smrtnom materijalnom svijetu punom tjeskobe i stalne patnje, radi poistovjećivanja s materijom i tjelesnim koncepcijama života, vezivanja za predmete čula i prekomjernog uživanja različitih vrsta.  

 

JEDNOSTAVNIJE REČENO: UPUTNO JE PRVO IZBACITI KAMENJE IZ RUKU, KAKO SE KAŽE, DA BI UOPĆE MOGLI DA PRIHVATIMO DRAGULJE – MISLI SE NA PRAVO ZNANJE KOJE SU ZA NAS SAČUVALI VELIKI SVETI MUDRACI U OBLIKU VEDSKOG ZNANJA.

 

Stay Tuned! To be continued!

 

REFERENCE:

 

Današnji post je kombinacija tekstova iz knjiga H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja o vedskoj kosmologiji i njegovog animiranog filma VEDIC COSMOS, te izvadaka iz tekstova knjige PROROČANSTVA VEDA – autor je Moksha Rupi Prabhu [Mišo Tošić] i nekih mojih skromnih spoznaja i kraćih komentara da bi bilo shvatljivije za većinu, specijalno za osobe koje tek počinju sa izučavanjem Jyotiṣa.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
16.04.2017.

IDEAL FAMILY LIFE -- IDEALAN PORODIČNI ŽIVOT [PART 1]

 

DA BI ZARADIO NOVAC GṚHASTHA SE POSEBNO TREBA BAVITI POLJOPRIVREDOM. U BHAGAVAD-GĪTI 18.44 JE REČENO -- KṚṢI-GO-RAKṢYA-VĀṆIJYAM — POLJOPRIVREDA, ZAŠTITA KRAVA I TRGOVINA — SU POSEBNE DUŽNOSTI GṚHASTHA.

 

SVOJE ODNOSE SA ČLANOVIMA PORODICE I PRIJATELJIMA TREBA ODRŽAVATI SAMO DA BI ISPUNIO NJIHOVU SVRHU; NE BI TREBAO BITI PREKOMJERNO ZAOKUPLJEN TAKVIM ODNOSIMA. UPUTSTVA ČLANOVA PORODICE I DRUŠTVA TREBA PRIHVATITI POVRŠNO, ALI U SUŠTINI, GṚHASTHA TREBA IZVRŠAVATI PROPISANE DUŽNOSTI PO SAVJETU DUHOVNOG UČITELJA I ŚĀSTRA.

 

KOLIKO GOD NOVCA DA SAKUPI BOŽJOM MILOŠĆU, GṚHASTHA TREBA POTROŠITI NA PET DJELATNOSTI -- OBOŽAVANJE SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE, PRIMANJE VAIṢṆAVA  I SVETIH OSOBA, DIJELJENJE PRASĀDE LJUDIMA I SVIM ŽIVIM BIĆIMA, NUĐENJE PRASĀDE SVOJIM PRECIMA I NUĐENJE PRASĀDE SAMOM SEBI.

 

KOMENTAR: Please, use the Google Translate to translate the text from Bosnian to English language:


https://translate.google.com/#bs/en/

 

Česta su pitanja o interakcijama u međusobnim odnosima, kao i o našem porodičnom životu, te kako treba da izgleda, kao i o drugoj strani gṛhastha života -- života u reguliranoj bračnoj zajednici i svim neizvjesnostima koje ga prate. Bude i sugestija da se ovim temama posveti više prostora, tako evo barem povremeno nešto na ovu kompleksnu temu. Bona fide odgovore treba potražiti u razotkrivenim vedskim spisima, śāstrama. Pored brojnih duhovnih uputa, između ostaloga uvijek treba uzeti u obzir i mnoštvo karmičkih predispozicija svakog od bračnih partnera, te trenutnu razinu svjesnosti, jer i ovo je stvar koja zatijeva personalan pristup, kao i sve ostalo. Tako, prije svakog dubljeg vezivanja i ulaska u reguliranu bračnu zajednicu, između ostaloga treba provjeriti i da li smo trenutno u takvim karmičkim periodima, koji nam dirigiraju život u bračnoj zajednici, pa i to kakav je naš odgovor na date karmičke okolnosti, iako možemo da mislimo da ga već znamo.  Ako dobijemo potvrdan odgovor analizirajući chartove oboje supružnika prema vedskoj astrologiji, tada se ide korak dalje i možemo da priđemo izboru partnera/partnerke uz pomoć duhovnih uputa i instrukcija dobijenih od duhovnog učitelja,  ukoliko smo uzeli utočište vjerodostojnog duhovnog učitelja, te i uz pomoć veoma praktičnih uputa iz sofisticirane vedske astrologije.

 

Dakako, zavisno i od naše slobodne volje, te i običaja u našem okruženju, prije svakog izbora odgovarajućeg partnera/partnerke, dobro je prvo obezbjediti odgovarajuće minimalne uslove za bračnu zajednicu – stan ili kuću, određenu razinu obrazovanja, posao, etc., kao što se recimo radi u nekim zemljama na zapadu -- u Kanadi i drugdje. Dakako, ako su okolnosti. Opet u tradicionalnim porodicama u Indiji, dijelom i drugim zemljama na istoku, roditelji su ti koji dogovaraju brak i obezbjeđuju potrebne uslove za isti, poslije neophodnih konsultacija sa iskusnim vedskim astrologom i u vrlo mladoj dobi djece, najčešće već od 12 do 16 godina. Na taj način se na vrijeme obeshrabruje i neutralizira  svaki pokušaj vanbračnog seksa i općenito života izvan regulirane bračne zajednice, pa i eventualno bavljenje prostitucijom.

 

Opet, zavisno od vlastitih karmičkih predispozicija, treba uvijek imati u vidu i stihove, koji baš i ne zagovaraju obavezno brak, ali to opet nikako ne znači da možemo imati nedozvoljene vanbračne veze i seksualna uživanja do besvijesti. Tako, radi primjera, u jednom stihu je rečeno: “Osoba u braku vrlo sporo duhovno napreduje, ili ne napreduje nikako …”. Znajmo i da je u svijetu, pogotovo u ekonomski razvijenim zemljama procenat razvedenih brakova ponegdje jako visok, dakako zbog velikog nepoznavanja mnogobrojnih karmičkih referenci. Karmički gledano, razvodi brakova ne smiju da egzistiraju. Opet, postoje i određene upute u kojima se kaže da ženu koja ode iz bračne zajednice tri puta, više ne treba ni pokušavati vratiti u istu. Neupučenu osobu na prvi pogled mogu da zbune prividne kontradikcije, međutim, moramo znati da kontradikcija u svetim spisima nema -- samo su vedski spisi dati za veoma različite razine svjesnosti.

 

U medijima,  često se stvarne stope razvoda pomno prikrivaju od šire javnosti i friziraju, ali se smatra da su ponegdje čak i 70%, ili i preko toga. Opet, u zvaničnim statistikama u našim regionima ima puno suhoparnih pokazatelja, opisa primjenjene metodologije i opisa uzimanja uzoraka, a premalo ekzaktnih pokazatelja. Tako, primjera radi, ako uzimamo samo razvedene brakove na sudovima, kao u zvaničnim statistikama, taj broj je vjerovatno puno manji od stvarnog, nešto zbog sporosti sudova i dugotrajnih procedura, a nešto zbog toga što u praksi imamo puno nedefiniranih stanja supružnika, koji su se razvodili, ali to nikada nisu završili i na sudu. Neke od dostupnih nezvaničnih anketa i statistika objavljenih u medijima i rađenih na odveć malom broju uzoraka, ne mogu se uzeti kao relevantne, a stope razvedenih brakova prema njima su puno manje nego u svijetu, ali opet i kao takve pokazuju da je visok trend porasta razvedenih brakova zadnjih decenija, čak negdje i do tri puta [300 %]. To je naša realnost, često medijski dobro frizirana i prikrivena, zavisno od vladajućih svjetonazora, ali poznato je da teška ekonomska situacija jako utiče na povećani broj razvoda brakova.

 

A tu je uglavnom prisutno i veliko duhovno neznanje i uobičajeno nepoznavanje vlastitih karmičkih predispozicija, a pogotove nepoznavanje istih kod partnerke/partnera. Obično se putem svjetovnih medija ističu kao glavni razlozi za povećanje stope broja razvedenih brakova, teška ekonomska situacija i siromaštvo, međusobno nerazumijevanje i emotivno udaljavanje s vremenom, povećani trend odlaska mladih ljudi na fakultete, kasno stupanje u brak poslije završetka studija, dalje odgađanje ulaska u brak radi karijere, etc. Ali, to je najčešće samo površinski gledano, pravi uzroci su mnogo dublji nego što se obično misli. O nekima od njih  biće riječi već i na ovim postovima.

 

U zavisnosti od interesovanja i drugih okolnosti, vjerovatno će ići više postova na ovu temu. Dobrodošla su vaša pitanja, koja vam se  eventualno otvore, kao i dobronamjerne sugestije. Pokušaćemo zajedno odgovoriti barem na neka od tih životnih pitanja.  Podsjetimo se da i naše gledanje na sva događanja uveliko zavisi od niza faktora, pa tako i od trenutne razine svjesnosti i od toga kroz kakve kulturne naočale trenutno posmatramo svijet oko sebe. Također, obično se ne treba zadovoljiti samo nečim što je rečeno u jednom stihu u śāstrama, jer već u slijedećem stihu stvari mogu da dožive određenu korekciju. Treba tragati dalje, jer su i pojedini dijelovi Veda pisani za određene razine svjesnosti. Ali, ako se dobro potrudimo  da ovu temu proučimo iz različitih uglova, postepeno će nam biti razotkriveno sve što nas interesuje. Tako, evo barem dijela odgovora, koje možemo naći u śāstrama. Dakako, zavisno od interesovanja za ovu životnu temu, s vremenom se mogu detaljnije obraditi pojedini segmenti bračnog života – od načina zarađivanja novca za život, načina začinjanja djece, svakodnevne prehrane članova porodice, duhovnih aspekata bračnog života, etc.

 

Ovo poglavlje Śrīmad Bhāgavatama opisuje dužnosti porodičnog čovjeka propisane u skladu sa vremenom, zemljom i vršiocem. Kada je Yudhiṣṭhira Mahārāja postao veoma radoznao da sazna o propisanim dužnostima porodičnog čovjeka, Nārada Muni mu je odgovorio da je prva dužnost gṛhasthe da potpuno zavisi od Vāsudeve -- Kṛṣṇe i pokuša da Ga zadovolji u svakom pogledu vršeći svoje propisane dužnosti u predanom služenju. One će zavisiti od uputstava autoriteta i društva bhakta koji predano služe. Početak predanog služenja je śravaṇam ili slušanje. Osoba mora slušati sa usana samospoznatih duša. Na taj način će se gṛhasthama privlačnost prema ženi i djeci postepeno smanjiti.

 

Što se tiče izdržavanja porodice, dok zarađuje za život, gṛhastha u svom radu mora biti veoma savjestan i ne smije ulagati izuzetan napor samo da bi zgrnuo novac i bespotrebno povećao materijalne udobnosti. Mada gṛhastha spolja treba vrlo aktivno zarađivati za život, iznutra treba biti potpuno samospoznat i nevezan za materijalne dobitke. Svoje odnose sa članovima porodice i prijateljima treba održavati samo da bi ispunio njihovu svrhu; ne bi trebao biti prekomjerno zaokupljen takvim odnosima. Uputstva članova porodice i društva treba prihvatiti površno, ali u suštini, gṛhastha treba izvršavati propisane dužnosti po savjetu duhovnog učitelja i śāstra. Da bi zaradio novac gṛhastha se posebno treba baviti poljoprivredom. U Bhagavad-gīti 18.44 je rečeno: kṛṣi-go-rakṣya-vāṇijyam — poljoprivreda, zaštita krava i trgovina su posebne dužnosti gṛhastha. Ako slučajno, ili Gospodinovom milošću zaradi više novca, treba ga pravilno iskoristiti za pokret svjesnosti Kṛṣṇe. Ne bi trebao željeti da zaradi više novca samo da bi zadovoljio čula. Gṛhastha se treba uvijek sjećati da je onaj ko se trudi da stekne više novca nego što mu je potrebno -- lopov i da podliježe kazni po zakonima prirode.

 

Gṛhastha se treba s ljubavlju ophoditi prema nižim životinjama, pticama i pčelama, kao da su njegova sopstvena djeca. Ne smije ubijati životinje ili ptice samo da bi zadovoljio čula. Treba obezbijediti sve što je neophodno za život čak i psima i najnižim stvorenjima i ne bi trebao iskorištavati druge radi čulnog uživanja. U stvari, prema uputstvima Śrīmad-Bhāgavatama, svaki gṛhastha je veliki komunist, koji svakome obezbjeđuje sredstva potrebna za život. Sve što posjeduje, gṛhastha treba jednako razdijeliti svim živim bićima, bez razlike. Najbolji proces je dijeliti prasādu [hranu ponuđenu Kṛṣṇi s ljubavlju].

 

Gṛhastha ne bi trebao biti jako vezan za svoju ženu; zajedno sa svojom ženom treba služiti gosta sa svom pažnjom. Koliko god novca da sakupi Božjom milošću, gṛhastha treba potrošiti na pet djelatnosti -- obožavanje Svevišnje Božanske Osobe, primanje Vaiṣṇava  i svetih osoba, dijeljenje prasāde ljudima i svim živim bićima, nuđenje prasāde svojim precima i nuđenje prasāde samom sebi. Gṛhastha treba uvijek biti spreman da obožava svakoga na taj način. Gṛhastha ne bi trebao jesti ništa što nije ponuđeno Svevišnjoj Božanskoj Osobi. U Bhagavad-gītā 3.13 je rečeno: yajña-śiṣṭāśinaḥ santo mucyante sarva-kilbiṣaiḥ: ,,Gospodinovi bhakte su oslobođeni svih vrsta grijeha, jer jedu hranu koja je prvo ponuđena u žrtvovanju". Gṛhastha također treba posjećivati sveta mesta hodočašća opisana u Purāṇama. Na taj način treba u potpunosti biti zaokupljen obožavanjem Svevišnje Božanske Osobe na dobrobit svoje porodice, društva, zemlje i čovječanstva.

 

Stay Tuned. To be Continued ….

 

Canto 7: The Science of God       Chapter 14: Ideal Family Life

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 7.14 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

03.04.2017.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 5 APRIL 2017 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 4]

 

THE PASTIMES OF THE SUPREME LORD RĀMACANDRA -- ZABAVE SVEVIŠNJEG GOSPODINA RĀMACANDRE.

 

IZ OSMOG STIHA DATOG U OVOM TEKSTU, MOŽEMO VIDJETI DA JE U DOBA GOSPODINA RĀMACANDRE I NJEGOVOG OCA MAHĀRĀJA DAŚARATHE, DATA RIJEČ BILA SVETINJA. SVAKO JE MORAO ISPOŠTOVATI DATU RIJEČ, BEZ OBZIRA NA OKOLNOSTI I SVOJU DRUŠTVENU POZICIJU NA KOJOJ SE  NALAZIO.

 

MAHĀRĀJA DAŚARATHA JE PREMA ZAHTJEVU SVOJE VOLJENE NAREDIO RĀMACANDRI DA ODE U ŠUMU, A GOSPODIN JE KAO POSLUŠAN SIN SMJESTA POSLUŠAO NJEGOVU NAREDBU. NAPUSTIO JE SVE BEZ OKLIJEVANJA, UPRAVO KAO ŠTO OSLOBOĐENA DUŠA, ILI VELIKI YOGĪ NAPUŠTA SVOJ ŽIVOT, NE OSJEĆAJUĆI PRIVLAČNOST PREMA NIČEMU MATERIJALNOM.

 

TAKO, VRLO JE ZNAKOVIT PRIMJER GOSPODINA  RĀMACANDRE, KOJI JE ODMAH POSLUŠAO SVOG OCA, IAKO PRIVIDNO NA SVOJU ŠTETU.

 

TAKOĐER, AKO ŽELIMO POKUŠATI IZVUĆI JOŠ NEKE POENTE, MOŽEMO PRIMIJETITI DA JE NEKADA BOLJE SAČEKATI SA TRAŽENJEM BLAGOSLOVA DOK NAM BAŠ NE BUDU POTREBNI.

 

KOMENTAR: Tako, jako je dobro čitati ove pripovijesti i prisjetiti se istinskih ljudskih vrijednosti, koje su danas uglavnom potpuno zanemarene. Ali, poznata je činjenica, da iskreno poštovanje propisanih ljudskih dužnosti donosi velike blagoslove viših autoriteta u univerzumu. Dakle i u najgušćoj šumi i u najvećem mraku, na najpustijem mjestu na svijetu, svi naši potezi se pažljivo prate, analiziraju i potom evidentiraju, te shodno njima stižu i određene povoljnosti, ili pak nepovoljne reakcije, ili drugačije rečeno bivaju nam ispostavljene fakture i to u tačno određeno vrijeme.

 

Specijalno su u ova vremena aktuelna pitanja naše zaštite, koju dobijamo, ili ne dobijamo zahvaljujući milosti Svevišnjeg Gospodina.

 

Radi kontiniteta praćenja teme, dobro je pročitati više nastavaka iz različitih poglavlja Śrīmad Bhāgavatama pod zajedničkim naslovom    ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA  -- 5 APRIL 2017 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET], objavljenih na više blogova u martu mjesecu 2017:

 

PART 1: http://unlimited.blogger.ba/

PART 2: http://unlimited.blogger.ba/

 

PART 3: http://vedskikosmos.blogger.ba/

PART 3: http://srimadbhagavatam.blogger.ba/

 

STIH 4

 

gurv-arthe tyakta-rājyo vyacarad anuvanaṁ padma-padbhyāṁ priyāyāḥ

pāṇi-sparśākṣamābhyāṁ mṛjita-patha-rujo yo harīndrānujābhyām

vairūpyāc chūrpaṇakhyāḥ priya-viraha-ruṣāropita-bhrū-vijṛmbha-

trastābdhir baddha-setuḥ khala-dava-dahanaḥ kosalendro ’vatān naḥ

 

SYNONYMS: guru-arthe — for the sake of keeping the promise of His father; tyakta-rājyaḥ — giving up the position of king; vyacarat — wandered; anuvanam — from one forest to another; padma-padbhyām — by His two lotus feet; priyāyāḥ — with His very dear wife, mother Sītā; pāṇi-sparśa-akṣamābhyām — which were so delicate that they were unable to bear even the touch of Sītā’s palm; mṛjita-patha-rujaḥ — whose fatigue due to walking on the street was diminished; yaḥ — the Lord who; harīndra-anujābhyām — accompanied by the king of the monkeys, Hanumān, and His younger brother Lakṣmaṇa; vairūpyāt — because of being disfigured; śūrpaṇakhyāḥ — of the Rākṣasī (demoness) named Śūrpaṇakhā; priya-viraha — being aggrieved by separation from His very dear wife; ruṣā āropita-bhrū-vijṛmbha — by flickering of His raised eyebrows in anger; trasta — fearing; abdhiḥ — the ocean; baddha-setuḥ — one who constructed a bridge over the ocean; khala-dava-dahanaḥ — killer of envious persons like Rāvaṇa, like a fire devouring a forest; kosala-indraḥ — the King of Ayodhyā; avatāt — be pleased to protect; naḥ — us.


Da bi održao obećanje Svog oca Gospodin Rāmacandra  je odmah ostavio položaj kralja i praćen Svojom ženom, majkom Sītom, lutao od jedne šume do druge na Svojim lotosovim stopalima, koja su bila toliko nježna da nisu mogla podnijeti čak ni dodir Sītinih dlanova. Gospodina su pratili Hanumān [ili nekada Sugrīva], kralj majmuna [ustvari inteligentnih šumskih stanovnika] i Njegov mlađi brat, Gospodin Lakṣmaṇa, koji su ublažavali Njegov umor nastao zbog lutanja šumom. Nakon što je Śūrpaṇakhi odsjekao nos i uši i tako je unakazio, Gospodin je bio razdvojen od majke Sīte. Zato se razljutio, mršteći obrve i tako je prestrašio okean, koji Mu je dozvolio da sagradi most preko njega. Nakon toga, Gospodin je ušao u Rāvaṇino kraljevstvo da bi ga ubio, kao što vatra proždire šumu. Neka nam taj Svevišnji Gospodin, Rāmacandra, pruži svu zaštitu.

 

STIH 5

 

viśvāmitrādhvare yena   mārīcādyā niśā-carāḥ

paśyato lakṣmaṇasyaiva   hatā nairṛta-puṅgavāḥ

 

SYNONYMS: viśvāmitra-adhvare — in the sacrificial arena of the great sage Viśvāmitra; yena — by whom (Lord Rāmacandra); mārīca-ādyāḥ — headed by Mārīca; niśā-carāḥ — the uncivilized persons wandering at night in the darkness of ignorance; paśyataḥ lakṣmaṇasya — being seen by Lakṣmaṇa; eva — indeed; hatāḥ — were killed; nairṛta-puṅgavāḥ — the great chiefs of the Rākṣasas.

 

Kralj Ayodhye -- Gospodin Rāmacandra je u žrtvenoj areni Viśvāmitre ubio mnogo demona, rākṣasa i neciviliziranih ljudi, koji su noću lutali u guni tame. Neka nam Gospodin Rāmacandra, koji je ubio ove demone u prisustvu Lakṣmaṇa, milostivo pruži zaštitu.

 

STIH 6-7

 

yo loka-vīra-samitau dhanur aiśam ugraṁ

sītā-svayaṁvara-gṛhe triśatopanītam

ādāya bāla-gaja-līla ivekṣu-yaṣṭiṁ

sajjyī-kṛtaṁ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye

jitvānurūpa-guṇa-śīla-vayo ’ṅga-rūpāṁ

sītābhidhāṁ śriyam urasy abhilabdhamānām

mārge vrajan bhṛgupater vyanayat prarūḍhaṁ

darpaṁ mahīm akṛta yas trir arāja-bījām

 

SYNONYMS: yaḥ — Lord Rāmacandra who; loka-vīra-samitau — in the society or in the midst of many heroes of this world; dhanuḥ — the bow; aiśam — of Lord Śiva; ugram — very fierce; sītā-svayaṁvara-gṛhe — in the hall where mother Sītā stood to select her husband; triśata-upanītam — the bow carried by three hundred men; ādāya — taking (that bow); bāla-gaja-līlaḥ — acting like a baby elephant in a forest of sugarcane; iva — like that; ikṣu-yaṣṭim — a stick of sugarcane; sajjyī-kṛtam — fastened the string of the bow; nṛpa — O King; vikṛṣya — by bending; babhañja — broke it; madhye — in the middle; jitvā — gaining by victory; anurūpa — just befitting His position and beauty; guṇa — qualities; śīla — behavior; vayaḥ — age; aṅga — body; rūpām — beauty; sītā-abhidhām — the girl named Sītā; śriyam — the goddess of fortune; urasi — on the chest; abhilabdhamānām — had gotten her previously; mārge — on the way; vrajan — while walking; bhṛgupateḥ — of Bhṛgupati; vyanayat — destroyed; prarūḍham — rooted very deep; darpam — pride; mahīm — the earth; akṛta — finished; yaḥ — one who; triḥ — three times (seven); arāja — without a royal dynasty; bījām — seed.

 

O kralju, zabave Gospodina Rāmacandre su bile čudesne, poput zabava bebe slona. Na skupu na kojem je majka Sītā trebala izabrati svog muža, okružen junacima ovog svijeta, slomio je luk koji pripada Śivi. Taj luk je bio toliko težak da ga je nosilo tri stotine ljudi, ali Gospodin Rāmacandra ga je savio, napeo i slomio u sredini, baš kao što slon beba lomi stabljike šećerne trske. Tako je dobio ruku majke Sīte, koja je bila jednako obdarena transcendentalnim odlikama oblika, ljepote, ponašanja, dobi i prirode. Ona je bila sama boginja sreće, koja stalno, počiva na Gospodinovim prsima. Na povratku iz Sītinog doma, pošto je osvojio Sītu na skupu protivnika, Gospodin Rāmacandra je susreo Paraśurāmu. Iako je Paraśurāma bio veoma ponosan što je dvadeset jedan put oslobodio Zemlju  kraljevskog staleža, doživio je poraz u susretu sa Gospodinom, koji se pojavio kao kṣatriya kraljevskog staleža [kaste].

 

STIH 8

 

yaḥ satya-pāśa-parivīta-pitur nideśaṁ

straiṇasya cāpi śirasā jagṛhe sabhāryaḥ

rājyaṁ śriyaṁ praṇayinaḥ suhṛdo nivāsaṁ

tyaktvā yayau vanam asūn iva mukta-saṅgaḥ

 

SYNONYMS: yaḥ — Lord Rāmacandra who; satya-pāśa-parivīta-pituḥ — of His father, who was bound by the promise to his wife; nideśam — the order; straiṇasya — of the father who was very much attached to his wife; ca — also; api — indeed; śirasā — on His head; jagṛhe — accepted; sa-bhāryaḥ — with His wife; rājyam — the kingdom; śriyam — opulence; praṇayinaḥ — relatives; suhṛdaḥ — friends; nivāsam — residence; tyaktvā — giving up; yayau — went; vanam — to the forest; asūn — life; iva — like; mukta-saṅgaḥ — a liberated soul.

 

Izvršavajući naredbu Svog oca, vezanog obećanjem koje je dao svojoj ženi, Gospodin Rāmacandra je napustio Svoje kraljevstvo, bogatstvo, prijatelje, dobročinitelje, palatu i sve ostalo, baš kao što oslobođena duša napušta svoj život i otišao u šumu zajedno sa Sītom.

 

SMISAO: Mahārāja Daśaratha je imao tri žene. Jedna od njih, Kaikeyī, ga je veoma lijepo služila i zato je kralj htio da joj da blagoslov. Međutim, Kaikeyī je rekla da će zatražiti blagoslov kad joj bude potreban. U vrijeme krunisanja princa Rāmacandre, Kaikeyī je zamolila muža da kruniše njenog sina Bharatu, a Rāmacandru pošalje u šumu. Vezan svojim obećanjem, Mahārāja Daśaratha je prema zahtjevu svoje voljene naredio Rāmacandri da ode u šumu, a Gospodin je kao poslušan sin smjesta poslušao njegovu naredbu. Napustio je sve bez oklijevanja, upravo kao što oslobođena duša, ili veliki yogī napušta svoj život, ne osjećajući privlačnost prema ničemu materijalnom.

 

STIH 9

 

rakṣaḥ-svasur vyakṛta rūpam aśuddha-buddhes

tasyāḥ khara-triśira-dūṣaṇa-mukhya-bandhūn

jaghne caturdaśa-sahasram apāraṇīya-

kodaṇḍa-pāṇir aṭamāna uvāsa kṛcchram

 

SYNONYMS: rakṣaḥ-svasuḥ — of Śūrpaṇakhā, the sister of the Rākṣasa (Rāvaṇa); vyakṛta — (Lord Rāma) deformed; rūpam — the form; aśuddha-buddheḥ — because her intelligence was polluted by lusty desires; tasyāḥ — of her; khara-triśira-dūṣaṇa-mukhya-bandhūn — many friends, headed by Khara, Triśira and Dūṣaṇa; jaghne — He (Lord Rāmacandra) killed; caturdaśa-sahasram — fourteen thousand; apāraṇīya — invincible; kodaṇḍa — bows and arrows; pāṇiḥ — in His hand; aṭamānaḥ — wandering in the forest; uvāsa — lived there; kṛcchram — with great difficulties.

 

Lutajući šumom, u kojoj je prihvatio tegoban život, sa Svojim nepobijedivim lukom i strijelama u ruci, Gospodin Rāmacandra je unakazio Rāvaṇinu sestru [Śūrpaṇakhu], koja je bila zagađena požudnim željama, odsjekavši joj nos i uši i ubio četrnaest hiljada njenih prijatelja rākṣasa, koje su predvodili Khara, Triśira i Dūṣaṇa.

 

Canto 9: Liberation       Chapter 10: The Pastimes of the Supreme Lord, Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.10.4-9

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

RAMAYANA
29.03.2017.

ŚRĪ RĀMA NAVAMĪ – APPEARANCE OF LORD ŚRĪ RĀMACANDRA -- 5 APRIL 2017 WEDNESDAY [FASTING TILL SUNSET] [PART 2]

 

THE PASTIMES OF THE SUPREME LORD RĀMACANDRA -- ZABAVE SVEVIŠNJEG GOSPODINA RĀMACANDRE.

 

ŽELJA ŚRĪLA PRABHUPĀDE JE DA ČITAMO RĀMĀYAṆU  I TA ŽELJA SE POSTEPENO OSTVARUJE.

 

STIH 2

 

tasyāpi bhagavān eṣa    sākṣād brahmamayo hariḥ

aḿśāḿśena caturdhāgāt    putratvaḿ prārthitaḥ suraiḥ

rāma-lakṣmaṇa-bharata -  śatrughnā iti saḿjñayā

 

SYNONYMS

 

tasya — of him, Mahārāja Daśaratha; api — also; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; eṣaḥ — all of them; sākṣāt — directly; brahma-mayaḥ — the Supreme Parabrahman, the Absolute Truth; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead; aḿśa-aḿśena — by an expansion of a plenary portion; caturdhā — by fourfold expansions; agāt — accepted; putratvam — sonhood; prārthitaḥ — being prayed for; suraiḥ — by the demigods; rāma — Lord Rāmacandra; lakṣmaṇa — Lord Lakṣmaṇa; bharata — Lord Bharata; śatrughnāḥ — and Lord Śatrughna; iti — thus; saḿjñayā — by different names.

 

Na molbu polubogova, Svevišnja Božanska Osoba, Apsolutna Istina, neposredno se pojavio sa Svojom ekspanzijom i ekspanzijama Svoje ekspanzije. Njihova sveta imena su bila Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna. Ove slavne inkarnacije su se pojavile u četiri oblika kao sinovi Mahārāja Daśarathe.

 

SMISAO: Gospodin Rāmacandra i Njegova braća, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna su svi Viṣṇu-Tattva, a ne jiva – tattva. Svevišnja Božanska Osoba se ekspandira u mnogo, mnogo oblika. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam [Bs 5.33]. Iako su ti oblici istovjetni, Viṣṇu-Tattva ima mnogo oblika i inkarnacija. Brahma-saḿhitā [5.39] potvrđuje -- rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. Gospodin je prisutan u mnogo oblika kao što su Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata, Śatrughna i ovi oblici mogu postojati u bilo kom dijelu Njegove kreacije. Svi ovi oblici postoje stalno, vječno, kao individualne Božanske Osobe  i nalikuju velikom broju svijeća, koje su podjednako moćne. Gospodin Rāmacandra, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna, koji su kao Viṣṇu-Tattve podjednako moćni, postali su sinovi Mahārāja Daśarathe, tako uslišivši molitve polubogova.

 

STIH 3

 

tasyānucaritaḿ rājann    ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ

śrutaḿ hi varṇitaḿ bhūri    tvayā sītā-pater muhuḥ

 

SYNONYMS

 

tasya — of Him, the Supreme Personality of Godhead Lord Rāmacandra and His brothers; anucaritam — transcendental activities; rājan — O King (Mahārāja Parīkṣit); ṛṣibhiḥ — by great sages or saintly persons; tattva-darśibhiḥ — by persons who know the Absolute Truth; śrutam — have all been heard; hi — indeed; varṇitam — as they have been so nicely described; bhūri — many; tvayā — by you; sītā-pateḥ — of Lord Rāmacandra, the husband of mother Sītā; muhuḥ — more than often.

 

O kralju Parīkṣite, transcendentalne djelatnosti Gospodina Rāmacandre su opisale velike svete osobe, koje su vidjele istinu. Pošto si mnogo puta slušao o Gospodinu Rāmacandri, mužu majke Sīte, opisaću te djelatnosti samo ukratko. Molim te počuj.

 

SMISAO: Savremeni rākṣase [rākṣase = osobe demonskog mentaliteta], koji se predstavljaju kao visoko obrazovani ljudi samo zato što imaju doktorate, pokušavaju dokazati da gospodin Rāmacandra nije Svevišnja Božanska Osoba, već običan čovjek, ali oni koji su učeni i duhovno napredni nikada neće prihvatiti takve izjave, oni će prihvatiti opise Gospodina Rāmacandre i Njegovih djelatnosti, koje su predstavili tattva-darśīyi, oni koji poznaju Apsolutnu Istinu. U Bhagavad-gīti [4.34] Svevišnja Božanska Osoba savjetuje:

 

tad viddhi praṇipātena    paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānam    jñāninas tattva-darśinaḥ

 

„Samo pokušaj da saznaš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznata duša ti može dati znanje jer je vidjela istinu“. Ukoliko neko nije tattva-darśī, ukoliko ne posjeduje potpuno znanje o Apsolutnoj Istini, ne može opisati djelatnosti Svevišnje Božanske Osobe. Stoga, iako postoji mnogo takozvanih Rāmāyaṇa, ili istorija o djelatnostima Gospodina Rāmacandre, neke od njih nisu vjerodostojne. Djelatnosti Gospodina Rāmacandre su ponekad opisane prema mašti, špekulacijama, ili materijalističkim osjećanjima pisca. Međutim, osobine Gospodina Rāmacandre se ne bi smjele predstavljati kao plod mašte. Opisujući istoriju života Gospodina Rāmacandre, Śukadeva Gosvāmī je rekao Mahārāji Parīkṣitu: “Već si čuo o djelatnostima Gospodina Rāmacandre“. Prije pet hiljada godina je očigledno postojalo mnogo Rāmāyaṇa, ili istorija o djelatnostima Gospodina Rāmacandre i još uvijek ih ima mnogo. Međutim, moramo izabrati samo one knjige koje su napisali tattva-darśīyi [jñāninas tattva-darśinaḥ]. Ne bismo trebali čitati knjige takozvanih učenjaka, koji samo na temelju doktorata tvrde da posjeduju znanje. To je upozorenje Śukadeva Gosvāmīya. Ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ. Iako je Rāmāyaṇa, koju je sastavio Vālmīki ogromno djelo, Śukadeva Gosvāmī će ovdje sažeto opisati iste djelatnosti u nekoliko stihova..

 

KOMENTAR: Kada je napuštao tijelo u Vrindavanu, Śrīla Prabhupāda je rekao da je duže živio, preveo  bi i Rāmāyaṇu, Mahabharatu, Upanisade, Vedanta sutru i toliko mnogo drugih knjiga. Rāmāyana ima 24 000 stihova, Śrīmad Bhāgavatam ima 18.000 stihova. Opet, izvorne Purāṇe za planetu Zemlju sadrže 400 000 stihova, dok izvorne Purāṇe za Deve – polubogove na višim planetranim sistemima imaju 10 000 000 stihova. Rāmāyaṇa je relativno jako duga, no i jednostavna priča, pa toliko nisu potrebni komentari. Śrīmad Bhāgavatam je pun filozofije. U svakom stihu ima filozofije, dok je Rāmāyaṇa samo priča. Ima tu i filozofije, ali to nije teška filozofija kao u Śrīmad Bhāgavatamu. Filozofija se čuje kroz priču. Želja Śrīla Prabhupāda je da čitamo Rāmāyaṇu i ta želja se postepeno ostvaruje.

 

Canto 9: Liberation       Chapter 10: The Pastimes of the Supreme Lord, Rāmacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 9.10.2-3

 

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.34

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 


Stariji postovi

<< 06/2017 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters
MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
242506

Powered by Blogger.ba